Noordzee

Water
Noord-HollandZuid-HollandZeeland

Noordzee

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Zandvoort.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over de Noordzee (online te bestellen).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Greenpeace heeft in 2011 op de Klaverbank in de Noordzee succesvol een gebied afgesloten voor schadelijke bodemvisserij. De milieuorganisatie plaatste 27 grote natuurstenen in het gebied, dat grote ecologische waarde heeft. "Het eerste stukje zeereservaat in de Nederlandse Noordzee is nu een feit", stelt Tom Grijsen, campagneleider oceanen bij Greenpeace. De coördinaten van de stenen zijn bekend bij de vissers en de relevante autoriteiten. Grijsen: "Het gaat hier niet slechts om een symbolische actie; deze stenen beschermen het kwetsbare bodemleven tegen de vernietigende sleepnetten van vissers en vormen een perfecte habitat voor onder andere vissen en koudwaterkoraal." Greenpeace zal de komende jaren monitoren hoe de natuur zich in dit kleine zeereservaat ontwikkelt. Grijsen: "Het is nu aan de regering om in Europees verband te pleiten voor de instelling van zeereservaten en verduurzaming van de visserij." Om de Noordzee weer gezond en visrijk te maken zijn grote afgesloten gebieden nodig. Wetenschappers ondersteunen een beheerssysteem van de zee waarbij ecologisch waardevolle gebieden zijn afgesloten. Als zo’n beschermd natuurgebied groot genoeg is, kan de bodem zich herstellen. De vissen groeien er groter en zorgen voor meer nageslacht. Daarvan profiteert de visserij, omdat ook buiten de grenzen van het zeereservaat het aantal vissen toeneemt.

- Onderzoek van Natuurmonumenten in juni 2016 bevestigt dat de bebouwing aan de Nederlandse Noordzeekust uit de hand loopt. De afgelopen 3 jaar zijn 1.866 villa’s, appartementen, strandhuizen, hotelkamers en jachtligplaatsen gebouwd tussen Cadzand en Den Helder. Toekomstige plannen komen neer op 6.277 objecten, een verdrievoudiging. Dit betekent dat er aan de kust straks een totaal van 8.143 nieuwe eenheden staan. De bouwdrift is groter dan Natuurmonumenten vermoedde. Voor het eerst is er nu een landelijk overzicht van recente en toekomstige bouwwerken in het kustgebied. Het rapport van Natuurmonumenten over de bouwplannen aan de Noordzeekust benadrukt de noodzaak voor goede en bindende afspraken voor de gehele kust.

Gert de Groot, kustbeheerder bij Natuurmonumenten: "Ik ben geschrokken van de grote aantallen bouwobjecten uit het recente verleden en de plannen voor de toekomst. Hierdoor dreigt ons unieke open kustlandschap met uitgestrekte zandstranden en ongerepte duinen langzaamaan dicht te slibben. En dit is onomkeerbaar. Wij vragen alle betrokken overheden harde afspraken te maken over de bescherming van de waarden van de Nederlandse kust; openheid, rust, leegte, stilte, donkerte en ongereptheid."

Dit heeft inmiddels geleid tot de campagne 'Bescherm de kust', een initiatief van Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Zeeuwse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Zuid-Hollands Landschap, Stichting Duinbehoud, Landschap Noord-Holland, en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Vele organisaties hebben zich daar inmiddels bij aangesloten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Borkumse Stenen, een gebied in de Noordzee op de grens met Duitsland, kent nog relatief onaangetaste natuur en is bijzonder vanwege de natuurlijke harde ondergrond. Het grind en de stenen, die dateren van de ijstijd, vormen vestigings- en schuilplekken voor veel vissen en andere zeedieren. Beelden van duikers laten zien dat de stenen zijn begroeid met fraaie anemonen, sponzen, dodemansduim (zacht koraal) met daartussen verschillende soorten kreeften, krabben en vissen. Tot vroeg in de vorige eeuw bestond eenvijfde deel van de Noordzee nog uit een harde ondergrond in de vorm van uitgestrekte mossel- en oesterbanken. Door visserij en ziekte zijn die echter vrijwel verdwenen. De organisaties van Expeditie Noordzee pleiten er daarom voor om van Borkumse Stenen een belangrijke schakel te maken in het netwerk van beschermde gebieden op de Noordzee. Duitsland heeft haar deel al aangewezen als natuurgebied. Nederland heeft dit - anno 2016 - nog niet gedaan. Het Wereld Natuur Fonds, Stichting De Noordzee en Stichting Duik de Noordzee Schoon vragen het kabinet daarom snel meer werk te maken van bescherming van de kwetsbare Noordzeenatuur.