Wolsum

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Wolsum (3).JPG

In de verte zien we Wolsum al

In de verte zien we Wolsum al

Wolsum.JPG

Wolsum in tegenlicht

Wolsum in tegenlicht

Wolsum3.JPG

Wolsum, een mooi klein dorp

Wolsum, een mooi klein dorp

Wolsum

Terug naar boven

Status

- Wolsum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

- Onder het dorp Wolsum vallen ook de buurtschappen Aaksens (voor een klein deel), Fiifhús, Jouswerd, Laad en Zaad (deels), Remswerd en Wolsumerketting. Dat zijn 6 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1404 Wilzen, 1481 jn wilsum, 1502 in wolsimma gaed, 1505 Wolsum.

Naamsverklaring
Betekent heem 'woonplaats, woning' van de persoon Willa. Vergelijk Welsum en Wilsum.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Wolsum ligt ZO van het dorp Exmorra en de stad Bolsward, Z van de A7 en het dorp Burgwerd, ZW van de dorpen Nijland en Hartwerd, WZW van het dorp Ysbrechtum, W van het dorp Folsgare en de stad Sneek, NW van de dorpen Abbega en Oosthem en de stad IJlst, NNW van de dorpen Westhem en Oudega, N van het meer de Oudegaaster Brekken, NO van de dorpen Blauwhuis, Greonterp, Dedgum, Parrega en Hieslum en OZO van het dorp Tjerkwerd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Wolsum 11 huizen met 92 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 55 huizen met ca. 140 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie van de dorpen Blauwhuis, Greonterp‚ Westhem en Wolsum (2008).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Pancratiuskerk uit 1867.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Popfestival Rock by Rein (op een zaterdag in maart). - Rock by Rein op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - Zorgboerderij 't Biggetje.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Wolsum Kerk.

Reactie toevoegen