Fiifhús

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

fiifhus_straatnaambordje_oud_2010.jpg

Op plaatsnaamborden en straatnaambordjes staat de naam soms geheel in hoofdletters. Visueel niet fraai, en ook nog eens onhandig, want leidend tot misverstanden over schrijfwijze en uitspraak als daardoor accenten wegvallen. Zoals hier bij Fiifhús.

Op plaatsnaamborden en straatnaambordjes staat de naam soms geheel in hoofdletters. Visueel niet fraai, en ook nog eens onhandig, want leidend tot misverstanden over schrijfwijze en uitspraak als daardoor accenten wegvallen. Zoals hier bij Fiifhús.

fiifhus_straatnaambordje_nieuw_kopie.jpg

Wellicht dankzij onze hint zoals hierboven beschreven, is er inmiddels een nieuw straatnaambordje geplaatst, met hoofd- en kleine letters. Wat er netter uitziet én geen misverstanden meer geeft over spelling en uitspraak, want nu wél met accent op de u.

Wellicht dankzij onze hint zoals hierboven beschreven, is er inmiddels een nieuw straatnaambordje geplaatst, met hoofd- en kleine letters. Wat er netter uitziet én geen misverstanden meer geeft over spelling en uitspraak, want nu wél met accent op de u.

fiifhus_plaatsnaambord.jpg

Op het plaatsnaambord stond de plaatsnaam Fiifhús wél altijd al juist gespeld. Maar het geeft toch verwarring als dan op het straatnaambordje het accent ontbreekt. Dat is nu dus hersteld en weer ondubbelzinnig, op beide borden.

Op het plaatsnaambord stond de plaatsnaam Fiifhús wél altijd al juist gespeld. Maar het geeft toch verwarring als dan op het straatnaambordje het accent ontbreekt. Dat is nu dus hersteld en weer ondubbelzinnig, op beide borden.

Fiifhús

Terug naar boven

Status

- Fiifhús is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

- De buurtschap Fiifhús valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wolsum.

- De buurtschap Fiifhús ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Volgens (1) Fiifhûs, de recente Topografische atlas Friesland vermeldt de spelling Fijfhûs, Google Maps had voorheen ook Fijfhûs, in de actuele versie Fiifhus zonder accent op de u, op het straatnaambordje staat in hoofdletters ook FIIFHUS (zonder accent op de u dus, maar die worden in het algemeen op hoofdletters vaak niet geplaatst, dus het straatnaambord brengt wat spelling betreft geen uitkomst, en ook de straatnamen in het papieren postcodeboek hebben geen accenten...) en op het plaatsnaambord staat... Fiifhús, dus gaan wij er maar vanuit dat dat de kennelijke voorkeursspelling is (ondanks dat de dorpsnamen in deze gemeente primair Nederlandstalig zijn).. Maar het is wel weer een spelletje 'Wie van de Vier?'... Wil de enige juiste spelling nu opstaan?...

Update: op het straatnaambordje stónd dus (in ieder geval nog in 2010) de naam in hoofdletters, zonder leesteken op de u. Wat dus verwarring kan wekken omtrent de werkelijke schrijfwijze en uitspraak. Recentelijk blijkt echter een nieuw straatnaambordje te zijn geplaatst (wellicht dankzij de opmerking die wij hier hadden geplaatst over de onhandigheid van de hoofdletters?), met hoofdletter en kleine letters (wat wij er sowieso ook netter vinden uitzien), en mét accent op de u. Nu geen misverstand meer mogelijk dus.

In het Nederlands
Vijfhuis.

Oudere vermeldingen
1718 Vijf Huys, 1840 en 1861 Vijfhuis.

Naamsverklaring
Vijf
naar het oorspronkelijk aantal huizen.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Fiifhús ligt rond de gelijknamige weg, O van Wolsum, en grenst in het W aan de waterloop de Wijmerts of Bolswarderzeilvaart.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Fiifhús 9 huizen met 59 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd een 10-tal panden en zal het inwonertal ca. 25 bedragen.

Reactie toevoegen