Wilsum

Plaats
Dorp
Kampen
Salland
Overijssel

Wilsum-MSD-20101116-213997.jpg

Wilsum, Nieuwstad

Wilsum, Nieuwstad

Wilsum-MSD-20101116-214021.jpg

Wilsum, passantenhaven aan de IJssel

Wilsum, passantenhaven aan de IJssel

Wilsum-MSD-20101116-214023.jpg

Wilsum, zicht vanaf de IJssel met in de voorgrond de Koppelerwaard, natuurgebied in beheer bij Staatsbosbeheer

Wilsum, zicht vanaf de IJssel met in de voorgrond de Koppelerwaard, natuurgebied in beheer bij Staatsbosbeheer

Wilsum-MSD-20101116-214002.jpg

Wilsum, Nederlands Hervormde kerk, oudste kerk van Overijssel

Wilsum, Nederlands Hervormde kerk, oudste kerk van Overijssel

OV gemeente Wilsum in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Wilsum in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Wilsum in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Wilsum

Terug naar boven

Status

- Wilsum is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Kampen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1936. In 1937 over naar gemeente IJsselmuiden, in 2001 over naar gemeente Kampen.

- Wapen van de voormalige gemeente Wilsum.

- Onder het dorp Wilsum valt de buurtschap Nieuwstad.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1213 Wilsem, 1348 Wilsen, 1407 Wilsum, 1433 Wijlsem.

Naamsverklaring
Betekent heem 'woonplaats' van de persoon Willa. Vergelijk Welsum. (1)

Terug naar boven

Ligging

Wilsum ligt W van Zwolle, ZO van Kampen en wordt begrensd door de N764 Zwolle-Kampen in het N en de IJssel in het Z.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Wilsum 77 huizen met 435 inwoners, verdeeld in stad (zoals het toen nog werd betiteld) Wilsum 51/252 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Harsenhorst 3/27, Het Onderdijksche 5/59 (dat waren dus gemiddeld 12 mensen in 1 huis!), Uiterwijk 11/43 en De Nieuwstad 7/54.

- Tegenwoordig heeft Wilsum ca. 350 huizen met ca. 850 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Wilsum heeft in 1331 stadsrechten gekregen, maar heeft zich nooit verder tot stad ontwikkeld. In de praktijk wordt Wilsum daarom doorgaans als dorp betiteld.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Wilsum, kunt u terecht bij Historische vereniging voor de IJsseldelta 'Jan van Arkel'.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Wilsum (2013).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wilsum heeft 3 rijksmonumenten.

- Wilsum heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- Kerk met 12e-eeuwse romaanse toren (met spits uit 1837) en schip. Gotisch koor uit de 15e eeuw. Hervormde Gemeente (PKN) te Wilsum.

- Naast kerk en toren is ook hoefslagpaal 79 uit 1760 aan de Uiterwijkseweg een rijksmonument.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In de uiterwaarden van de IJssel bij Wilsum staan een aantal nestpalen voor ooievaars opgesteld die met wisselend succes broedparen trekken. Een deel van de uiterwaarden ter plaatse is beschermd natuurgebied waarin veel wilde vogelsoorten nestelen en foerageren en veel bijzondere en ook zeldzame planten voorkomen. Het uiterwaardengebied met zijn oude rivierarmen wordt bijna in zijn geheel als bijzonder waardevol natuurgebied beheerd en maakt deel uit van Nationaal Landschap IJsseldelta.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Wilsum van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wilsum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Wilsum.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Wilsum alg.

Reactie toevoegen