Laad en Zaad

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Laad en Zaad

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Laad en Zaad.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Laad en Zaad.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Laad en Zaad.

Terug naar boven

Status

- Laad en Zaad is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Bolsward.

- De buurtschap Laad en Zaad valt onder de stad Bolsward.

- Parkeerplaatsen langs snelwegen verwijzen vaak naar nabijgelegen buurtschappen, zo ook hier; de parkeerplaats alhier aan de A7 heet Laerd, waarmee men het huidige Laad bedoelt, dat oorspronkelijk Laerd heette.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
- De namen Laad en Zaad zijn in de loop der eeuwen verbasterd en hebben een andere oorsprong dan men op grond van de huidige schrijfwijze zou vermoeden. Laad heette oorspronkelijk (Al)Laerd, wat betekent de wierde ("erd" komt van werd = wierde) van een zekere persoon Alla. Deze wierde ligt overigens net buiten de gemeentegrens van Bolsward, op grondgebied van de gemeente Wymbritserdadiel. Doordat de r in de loop der tijd uit de naam is weggevallen, is de betekenis niet meer uit de huidige naam af te leiden.

- Hetzelfde is het geval met Zaad. Dat heette oorspronkelijk Saerd, en kan betekenen "een wierde met (gras)zoden versterkt" of, wanneer het woord een relatie heeft met het Oudfriese sath of saeth = put, "een wierde die bekend stond om een of meerdere putten". (bron: Willem Haanstra, "Bolsward in namen", uitg. Banga Book Productions, Groningen, 2006)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Laad en Zaad ligt direct ZO van Bolsward, rond de weg Laad en Zaad, Z langs de A7.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Laad en Zaad is slechts 3 panden "groot" (huisnummers 1, 2 en 3).

 

Reactie toevoegen