Warnsveld

Plaats
Dorp
Zutphen
Achterhoek
Gelderland

GL gemeente Warnsveld in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Warnsveld in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Warnsveld in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Warnsveld

Terug naar boven

Status

- Warnsveld is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Zutphen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2004.

- Wapen van de voormalige gemeente Warnsveld.

- Onder het dorp Warnsveld valt ook de buurtschap Warken.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Warnsveld ligt O van de stad Zutphen en het dorp De Hoven, OZO van het dorp Empe, ZO van de dorpen Voorst en Bussloo, ZZO van de dorpen Gorssel en Epse, Z van het dorp Eefde en de stad Deventer, ZW van de dorpen Harfsen en Bathmen, WZW van het dorp Almen en de stad Lochem, NW van het dorp Vorden, NNW van het dorp Wichmond, N van het dorp Baak en NO van de stad Bronkhorst, de dorpen Brummen en Steenderen en het wijkdorp Rhienderen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Warnsveld 258 huizen met 2.103 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 61/505 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Warken 36/300, Leesten 39/335, Vierakker 68/526, Wichmond 32/264, Ooijerhoek 8/61 en Baronsbergen 14/112. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 3.500 huizen met een kleine 9.000 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Warnsveld heeft 44 rijksmonumenten.

- Warnsveld heeft 51 gemeentelijke monumenten.

- De Warkense Molen te Warken / Warnsveld.

- De geldwervingsactie om Molen Nooit Gedacht in Warnsveld aan nieuwe fokken te helpen is een groot succes geworden. Het streefbedrag van € 15.000 aan het begin van de actie in september 2017 is ruim overschreden. Het uiteindelijke resultaat, zo maakte eigenaar Vereniging De Hollandsche Molen in maart 2018 bekend, is maar liefst € 20.203,50. Molenaar Dirk-Jan Abelskamp: “Een fantastisch resultaat. Dat hadden we nooit gedacht. Het lijkt zo normaal, een draaiende molen, maar zo veel waardering voor het levend houden van een stukje Warnsvelds erfgoed, dat is geweldig.” Het prachtige resultaat is vooral te danken aan de inzet van het molenaarsteam onder leiding van Abelskamp. Dat ging ‘de boer op’ in Warnsveld, Zutphen en omgeving. Met succes; de molen leeft onder de mensen want er is met gulle hand gegeven.

Behalve de molenaars hebben ook vele anderen zich ingezet. Zo organiseerden Ruud en Freya van Antiquariaat Mooi Exemplaar een boekenverkoop op de eerste zolder tijdens de Open Monumentendagen 2017 (die ruim 1.000 bezoekers naar de molen trokken!) en doneerden hun opbrengst van € 500,-. Bakkerij Alfons van Zuijlen bracht een speciaal brood op de markt, waarvan de verkoop € 500,- voor de molen opleverde. En Esther Velner van “Haken en zo” schonk de opbrengst van enkele honderden euro’s uit de verkoop van haar creatieve haakwerk aan de fokkenactie.

- Gevelstenen in Warnsveld.

- Museum Het Groot Graffel houdt in de hal van het hoofdgebouw tentoonstellingen over de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg, zoals die is ontstaan in het Oude en Nieuwe Gasthuis in Zutphen en sinds 1901 voortgezet bij Het Groot Graffel. Vordenseweg 12. Tel. 0575-580808.

- De collectie van Museum De Opkamer is zeer breed en bestaat onder andere uit: klederdrachten uit heel Nederland; oud speelgoed, waaronder spellen; gebruiksvoorwerpen; verschillende verzamelingen, waaronder: glas, serviezen, merklappen, speeldozen en poezieplaatjes; tentoonstelling van kippen en hanen van o.a. steen, hout, koper, glas enz.; winkel van Sinkel; oude was- en strijkspullen; gereedschappen; kapperswinkel.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Waterschap Rijn en IJssel heeft in 2009 de Onderlaatse Laak weer meanderend gemaakt en de oude loop gedeeltelijk hersteld. Natuurmonumenten heeft het gebied daarna opnieuw ingericht. De Onderlaatste Laak vindt zijn oorsprong op het Groote Veld, het grootste aaneengesloten bos- en heidegebied van Oost-Gelderland, ZW van Lochem, en mondt uiteindelijk uit in de Berkel. Het beekdal is van oorsprong veel natter dan het tegenwoordig is. De aanliggende gronden - graslanden en een enkele akker - waren voorheen in gebruik bij de landbouw, maar hebben nu een natuurbestemming gekregen. In totaal gaat het hierbij om ongeveer 67 hectare. Om het waterpeil te verhogen is de laak niet alleen verlegd maar ook minder diep gemaakt en het water gestuwd. Het opnieuw ingerichte gebied wordt begrensd door de Gazoorweg, de Oude Borculoseweg, de Almenseweg en de Warkenseweg.

Gronden langs de laak zijn geplagd, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot dotterbloem-hooiland. Al met al moet het gebied diverser worden en daardoor interessanter voor mens en dier. De bedoeling is dat vogels als kwartel, patrijs, kievit en grutto terugkomen. In het gebied zijn ook 4 poelen gegraven, bedoeld als zogenaamde 'stepping stones': ze moeten amfibieën als de kamsalamander de gelegenheid bieden hun leefgebied uit te breiden. De poelen sluiten aan bij die van landgoed Waliën (gelegen rond de Lochemseweg N346). Ook dat is eigendom van Natuurmonumenten.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Warnsveld (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - Kulturhus 't Warnshuus.

Reactie toevoegen