Warnsveld

Plaats
Dorp
Zutphen
Achterhoek
Gelderland

gemeente_warnsveld_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Warnsveld anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Warnsveld anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Warnsveld

Terug naar boven

Status

- Warnsveld is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Zutphen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2004.

- Wapen van de voormalige gemeente Warnsveld.

- Onder het dorp Warnsveld valt ook de buurtschap Warken.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Wansveld.

Oudere vermeldingen
1121 kopie 13e eeuw Warnesvelt, 1157 kopie 17e eeuw, 1215 Warnesfelde, 1200 Warnesvelde2, 1305 Wernsfelt, 1381-1383 Wernsvelde, 1665 Warnsfelt.

Naamsverklaring
Betekent veld 'open vlakte, bouwland' van de persoon Warin of Warni, koosvorm bij namen als Warinbold en Warnifrid.(1)

Terug naar boven

Ligging

Warnsveld ligt direct O van Zutphen, N van Vierakker, NNW van Wichmond, NW van Vorden, ZW van Almen en Z van Eefde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Warnsveld 258 huizen met 2.103 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 61/505 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Warken 36/300, Leesten 39/335, Vierakker 68/526, Wichmond 32/264, Ooijerhoek 8/61 en Baronsbergen 14/112. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 3.500 huizen met een kleine 9.000 inwoners.

- In de loop der jaren hebben diverse grenscorrecties plaatsgevonden met omliggende gemeenten. Het betrof: in 1950 54 personen naar de gemeente Zutphen; in 1989 893 ha met 264 huizen en 797 inwoners naar de gemeente Zutphen; in 1989 1.048 ha met 306 huizen en 986 inwoners naar de gemeente Vorden (dit betrof de dorpen Vierakker en Wichmond); in 2000 2 ha naar de gemeente Zutphen. In 2005 is de gemeente Warnsveld opgeheven en opgegaan in de gemeente Zutphen. Het betrof 1.682 ha met 3.500 huizen en 9.201 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
"Aan het Schoolplein in Warnsveld zijn in 2020 vondsten gedaan uit de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. De resten kwamen aan het licht bij archeologisch onderzoek door de gemeente Zutphen, vooruitlopend op de vervanging van het riool. De vondsten geven een tastbaar beeld van de gevechtshandelingen van 4 en 5 april 1945 tussen de Duitse bezetter en de oprukkende Canadese bevrijders. Een Duitse voorraadkuil. Direct ten zuidoosten van de reeds lang geleden gesloopte Openbare Lagere School is een forse rechthoekige kuil ontdekt met spullen die hier op 5 april 1945 door Duitse soldaten zijn achtergelaten, waaronder porseleinen servies van de Luftwaffe en diverse persoonlijke voorwerpen. De kuil heeft waarschijnlijk gediend als voorraadkuil nabij een Duits mitrailleursnest.

Onderin de kuil lagen vele complete glazen conservenpotjes, (conserven)blikjes én diverse champagne-, wijn-, bier- en likeurflessen - sommige nog met inhoud! Verder zijn rond de kuil ondiepe grondsporen aangetroffen van prikkeldraadversperringen. Enkele Duitse soldaten waren, gezien de hoeveelheid voedsel en drank, van plan om het hier enige tijd uit te houden. Het waren doorgaans zeer fanatieke Fallschirmjäger, en bijna allemaal tieners! Na zware artilleriebeschietingen met vooral mortiergranaten door de Canadezen trokken de Duitsers zich op 5 april vanuit Warnsveld terug naar Zutphen. Daar gingen de gevechten nog door tot en met 8 april. De Hoven werd pas op 14 april bevrijd. De meest tot de verbeelding sprekende vondsten zullen worden tentoongsteld in het Stedelijk Museum Zutphen." (bron: gemeente Zutphen, januari 2021)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Warnsveld heeft 44 rijksmonumenten.

- Warnsveld heeft 51 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) Martinuskerk (Kerkplein 1) is waarschijnlijk al in de 9e of 10e eeuw gesticht. De toren is het oudste bestaande gedeelte van de kerk. De onderste delen komen uit de 11e eeuw en zijn opgebouwd uit tufsteen in romaanse stijl. De bovenste geleding is van eind 15e eeuw en gemaakt van baksteen en opgebouwd in gotische stijl. Van het kerkgedeelte is het priesterkoor het oudste gedeelte (circa 1400). Het priesterkoor heeft aan twee zijden een kapel. Het schip heeft een hoger dak en vormt de basis voor de pseudobasiliek.

De aan Martinus van Tours gewijde kerk kwam tijdens de reformatie in handen van de protestanten. In de loop der tijd is de kerk een aantal keren uitgebreid wegens een tekort aan zitplaatsen. Dit leidde ertoe dat Vierakker en Wichmond als aparte gemeente werd afgesplitst na de bouw van de Hervormde kerk in Wichmond. In de 20e eeuw volgde de afscheiding van Eefde met de Ontmoetingskerk. De uitbreidingen aan de Martinuskerk zijn bij een grote renovatie na de Tweede Wereldoorlog ongedaan gemaakt. In de kerk is een orgel aanwezig van Carl Friedrich August Naber (1796-1861), overgeplaatst uit de kerk van Raalte. De kerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten. - De kerkdiensten kun je hier terugluisteren.

- De Warkense Molen staat in buurtschap Warken en wordt daarom aldaar beschreven.

- De geldwervingsactie om Molen Nooit Gedacht in Warnsveld aan nieuwe fokken te helpen is een groot succes geworden. Het streefbedrag van € 15.000 aan het begin van de actie in september 2017 is ruim overschreden. Het uiteindelijke resultaat, zo maakte eigenaar Vereniging De Hollandsche Molen in maart 2018 bekend, is maar liefst € 20.203,50. Molenaar Dirk-Jan Abelskamp: “Een fantastisch resultaat. Dat hadden we nooit gedacht. Het lijkt zo normaal, een draaiende molen, maar zo veel waardering voor het levend houden van een stukje Warnsvelds erfgoed, dat is geweldig.” Het prachtige resultaat is vooral te danken aan de inzet van het molenaarsteam onder leiding van Abelskamp. Dat ging ‘de boer op’ in Warnsveld, Zutphen en omgeving. Met succes; de molen leeft onder de mensen want er is met gulle hand gegeven.

Behalve de molenaars hebben ook vele anderen zich ingezet. Zo organiseerden Ruud en Freya van Antiquariaat Mooi Exemplaar een boekenverkoop op de eerste zolder tijdens de Open Monumentendagen 2017 (die ruim 1.000 bezoekers naar de molen trokken!) en doneerden hun opbrengst van € 500,-. Bakkerij Alfons van Zuijlen bracht een speciaal brood op de markt, waarvan de verkoop € 500,- voor de molen opleverde. En Esther Velner van “Haken en zo” schonk de opbrengst van enkele honderden euro’s uit de verkoop van haar creatieve haakwerk aan de fokkenactie.

- Het voormalige gemeentehuis van Warnsveld is tegenwoordig in gebruik als hoofdkantoor van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

- Huis 't Velde is een statig wit landhuis ten oosten van Warnsveld. De geschiedenis van deze voormalige havezate gaat terug tot minimaal 1326 en heeft prominente bewoners gekend zoals Arnold Joost van Keppel (eerste graaf van Albermarle). Het huis wordt beheerd door Geldersch Landschap & Kasteelen en is sinds 1976 in gebruik als conferentie- en studiecentrum door de School voor Politie Leiderschap (SPL). Dit is een onderdeel van de Politieacademie (voorheen het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)). Het huis kan niet bezocht worden met uitzondering van open dagen van de politie of op Open Monumentendag. De wegen en paden van het landgoed zijn van zonsopgang tot zonsondergang wel toegankelijk voor het publiek. Ook het park om het huis is vrij toegankelijk, zodat het "huis met de twee gezichten" van beide kanten kan worden bewonderd. In 2006 is in het park achter het koetshuis de Tuin van Bezinning geopend; een nationaal monument bedoeld om politiemensen te herdenken die tijdens het uitoefenen van hun dienst om het leven gekomen zijn.

- Aan de rand van de oude dorpskern van Warnsveld, tegenover de dorpskerk, ligt buitenplaats Welgelegen (Molenstraat 2), bestaande uit een rijksmonumentaal herenhuis met boerderij en een 1 hectare grote historische, eveneens rijksmonumentale tuin aangelegd in de landschapsstijl. Vanaf 1832 heeft de tuin zich in de loop der jaren ontwikkeld tot de huidige, van de omliggende bebouwing afgeschermde tuin. Fraaie oude bomen, waaronder de oudste honingboom van Nederland, een vaantjesboom en een tulpenboom, met een ondergroei van sierheesters, vormen een intiem geheel met veel besloten hoekjes en doorkijkjes. De rijke stinzenflora voorziet de tuin van het vroege voorjaar tot in mei van een betoverende kleurenpracht. Tijdens de Opentuindagen (voor de eerstvolgende data zie de eerste link in deze alinea) geopend van 12.00-17.00 uur.

- Op een beeldbepalende plek in het dorp staat het rijksmonumentale Huis Alpha (Rijksstraatweg 2), welke naam in sierlijke letters op het hek staat. De weg van Zutphen naar Warnsveld splitst zich hier in de Rijksstraatweg en Bonendaal, waardoor er een scherp hoekperceel voor de kerk wordt gevormd. Het huis is in 1835 gebouwd op de plaats van een oude boerderij, in opdracht van jhr. Willem Pieter Justus de Ridder. Later werd het bewoond door de families VerLoren van Themaat en Laman Trip. Het huis is symmetrisch opgetrokken met aanvankelijk een centrale ingang aan de voorzijde geflankeerd door vensters met Empire-ramen en ‘persiennes' (zonwerende luiken). In 1881 verplaatste men de ingang van het huis naar de zijgevel. Op de plek van de oude hoofdingang werd een erker gemaakt met uitzicht op de tuin en de achterliggende ruimte werd verbouwd tot zitkamer. Tot 2016 werd Huis Alpha bewoond door de heer en mevrouw Laman Trip-Kleinstarink, die het hebben nagelaten aan Vereniging Hendrick de Keyser. Al eerder schonken zij het Leeuwenkoppenhuisje, de 19e-eeuwse veldwachterswoning van Warnsveld. (bron: Vereniging Hendrick de Keyser)

De gemeente Zutphen heeft de tuin van Huize Alpha in 2019 benoemd tot gemeentelijk groen monument. De gemeente beschouwt de cultuurhistorische waarde van het terrein als hoog en wil deze beschermen middels de status van gemeentelijke groen monument. "De monumentale status biedt extra zekerheid voor het behoud van de cultuurhistorisch waardevolle aanleg en biedt bovendien mogelijkheden om in de toekomst van gemeentelijke en/of provinciale subsidies in het kader van instandhouding gebruik te maken."

- Het oorlogsmonument aan de Veldesebosweg in Warnsveld is opgericht ter nagedachtenis aan negen dorpsgenoten die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

- Eén Warnsvelds bezienswaardig object moet je, als je het wilt zien, sinds 2018 gaan bekijken in Arnhem. De Zutphense Joodse familie Gies koopt in 1936 een stuk grond aan de Almenseweg in Warnsveld en laat daarop een houten vakantiewoning bouwen. De gemeente Zutphen heeft de woning in 2018 geschonken aan het Openluchtmuseum in Arnhem.

- "Museum De Opkamer in Warnsveld (Rijksstraatweg 90) is ontstaan doordat eigenaar Ton van Lieshout zich aansloot bij folkloristische dansgroep De Knupduukskes uit Vorden. Met deze groep kwam hij in diverse landen waar hij ook veel verschillende klederdrachten zag. Hij is zich toen gaan interesseren voor al die verschillende drachten en ze gaan verzamelen. Tijdens de verschillende reizen die hij maakte met de groep werden er allerlei artikelen gekocht en mee naar huis genomen. Zo werd de verzameling steeds groter. Het bleef niet alleen bij klederdracht: de collectie werd uitgebreid met oud speelgoed, poppenhuizen, spellen en puzzels. In het woonhuis was bijna geen plekje meer vrij om rustig te kunnen zitten. Daarom werd de verzameling verplaatst naar het souterrain onder het huis. Maar ook nu nog kun je als je in de woonkamer van de familie staat rustig stellen dat zij in het museum wonen.

In het museum hebben we ook een verzameling van oud speelgoed gemaakt van hout, blik en celluloid. Verder staat er voor de jongens en vaders natuurlijk in een vitrine een werkende modelspoorbaan uit ca. 1930. Voor de meisjes en moeders is er een verzameling poppen en poppenhuizen te zien. Ook hebben we nog een verzameling miniatuurwinkeltjes, kinderfornuizen en oude schoolmaterialen. Wie van spelletjes of puzzels houdt kan daar ook een ruime collectie van bewonderen. Als sluitstuk moet je echt even stilstaan bij de, door de eigenaar gedeeltelijk zelf gebouwde, miniatuurkermis met verlichting.

In onze tuin zijn diverse vitrines opgesteld waar je oude beroepen en de inrichting van een winkel kunt bekijken. In en om de vitrines zijn o.a. een oude was- en strijkinrichting, hoedenmakerij, smederij en schoenmakerij, timmermanswerkplaats, klompenmakerij, tabakshandel en bakkerij te zien. Verder vind je daar een verzameling schaatsen, mijnwerkersgereedschap en bijenkorven. Tijdens het bekijken van deze verzameling kun je eventueel gebruikmaken van de mogelijkheid om van een heerlijke kop koffie of thee met iets lekkers te genieten in onze theetuin of bij slecht weer in de serre."

- Gevelstenen in Warnsveld.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Voor een fantastische Koningsdag moet je in Warnsveld zijn! De Oranjevereniging, Dorpsraad en de werkgroep Kleedjesmarkt nodigen iedereen van harte uit om Koningsdag in hun dorp te komen vieren. Met nieuwe activiteiten zoals het Jeugdvogelschieten en een Feesttent met livemuziek, zodat het feest ook in de avond verder kan gaan. Gebleven is natuurlijk de grote gratis kleedjesmarkt en het vogelschieten voor volwassenen. Waarbij traditioneel het eerste schot om 14.00 uur wordt gelost door de burgemeester. Voor de kleintjes zijn er diverse activiteiten. Ook in en om de kerk is weer van alles te doen en zal het dorp zijn talenten tonen in “Heel Warnsveld bakt”. Voor 3,00 euro, inclusief vervoer van en naar het evenemententerrein voor alle inzittenden per “paardentram” kan de auto worden geparkeerd op de Lage Weide. Een belevenis op zichzelf en het kan een nare boete voorkomen vanwege foutparkeren.

Wij zijn er klaar voor om samen met alle bezoekers en deelnemers er een groot feest van te maken. Onder het genot van een hapje en een drankje en de klanken van een dj of een dweilorkest wordt het dan wederom prima vertoeven in ons dorp." Aldus de aankondiging van Koningsdag 2018. Het Oranjefeest is hier altijd een grote publiekstrekker. Het trekt jaarlijks ca. 35.000 bezoekers uit het hele land. In 2018 stond er zelfs in de vroege ochtend al een lange file op de toegangswegen naar het dorp. Het spektakel wordt in 2019 uitgebreid, want dan komt er ook nog een Koningsbal bij, op 26 april, de avond voor Koningsdag, georganiseerd door Ap en Bianca Udink van (eet)café 't Ooievaarsnest.

- De Ronde van Warnsveld (2e zaterdag in augustus, in 2019 voor de 28e keer) is een wandelevenement, elk jaar in een andere richting in de mooie Achterhoek, waarbij je kunt kiezen uit de afstanden 5, 10. 15, 20, 25 en 30 km.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Winkelcentrum Dreiumme. Iedere woensdagmorgen is er een gezellige weekmarkt op het winkelcentrum. De markt begint om 8.30 uur en duurt tot 13.00 uur. Er staat o.a. een notenkraam, een kaasboer, een hobbykraam, een plantenkraam, een groenteboer, een bakker, een loempiaman, een kledingkraam, een bloemenman en een viskraam.

- Wandelroute 'Te gek om los te lopen: Warnsveld' (15 km). "De Graafschap kennen we als een streek van authentieke boerderijen, prachtige kastelen en bont gekleurde landgoederen. Geniet met deze afwisselende wandeling van de parkbossen, akkers, weilanden en beken. Ook Het Groot Graffel was ooit een landgoed, verrassend verborgen in de bossen en velden achter het dorp. Het is sinds 1896 een psychiatrische organisatie, die nog altijd in bedrijf is. Met oude gebouwen op het terrein, maar ook met nieuwbouw. Je volgt de Berkel met aan weerszijden weidse uitzichten op glooiende landerijen naar het mooie plaatsje Almen. Terug gaat de tocht door het loofbos van de landgoederen 't Nijenhuis en De Voorst. Dan valt nog eens de mooie ligging van Het Groot Graffel op."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Warnsveld, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Warnsveld op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Warnsveld (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Op de Dorpskaart Warnsveld vind je diverse activiteiten en faciliteiten.

- Nieuws: - Nieuws uit Warnsveld van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Warnsveld bestaat uit vertegenwoordigers van Warnsveldse verenigingen, organisaties en instellingen. Doelstelling van de Dorpsraad: het versterken van de sociale en fysieke leefbaarheid; het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners; het op peil houden van de kwaliteit van de voorzieningen voor dit woongebied. De Dorpsraad werkt daarbij nauw samen met organisaties die aan deze doelstelling eveneens een bijdrage leveren of kunnen leveren. Jaarlijks ontvangt de Dorpsraad van de gemeente een budget waarmee initiatieven en projecten die passen binnen de doelstelling kunnen worden uitgevoerd of ondersteund. De Dorpsraad is bevoegd om bij aangelegenheden waarbij de Warnsveldse belangen zijn betrokken zowel gevraagd als ongevraagd aan het gemeentebestuur aanbevelingen te doen of adviezen uit te brengen. Met betrekking tot besluiten van het college dan wel voorstellen aan de raad waarbij het algemene belang van het dorp naar het oordeel van het college is betrokken, zal het college advies inwinnen van de Dorpsraad."

- Dorpshuis: - "Kulturhus 't Warnshuus wordt sinds 2014 geëxploiteerd door Stichting Kulturhus Warnsveld (SKW). 't Warnshuus is er voor alle inwoners van het dorp en de aangrenzende Zutphense wijk (vanouds Warnsveldse buurtschap) Leesten en vervult een huiskamerfunctie. Met een breed aanbod van cursussen, activiteiten, workshops en beurzen wordt een voor alle doelgroepen aantrekkelijk programma aangeboden. Daarnaast biedt 't Warnshuus onderdak aan de bibliotheek, een bank, een woningcoöperatie en diverse kleinere huurders.

Twee coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de ongeveer 50 vrijwilligers die zorgdragen voor de uitvoering van de werkzaamheden. De vrijwilligers zijn werkzaam op de informatiebalie, aan de koffiebar, als cursusleider, op administratief gebied of binnen de pr werkzaamheden. De coördinatoren worden begeleid door het bestuur. De 50 vrijwilligers zijn van zeer grote waarde voor 't Warnshuus; vanuit hun eigen achtergrond, kennis en vaardigheden zijn zij ondersteunend aan de professionele organisatie. Zij verrijken de organisatie en dragen bij aan de openheid en laagdrempeligheid die 't Warnshuus toegankelijk maakt voor iedereen."

- Voortgezet onderwijs: - Het Isendoorn College is een middelbare school te Warnsveld voor mavo, havo en vwo, met ca. 1.800 leerlingen. Er wordt tweetalig onderwijs gegeven in alle leerjaren.

- Jeugd en jongeren: - Scouting Zuna.

- Muziek: - Met een mix van prestatie, ontspanning en gezelligheid zingt het Warnsvelds Mannenkoor (WMK) een groot en gevarieerd liederenrepertoire van klassieke tot moderne werken. Als je kennis wilt maken kun je op vrijdagavond voor aanvang van de repetitie - 20.00 uur - binnenlopen. Je kunt de eerste keer alleen luisteren, maar meteen meezingen mag ook. Het koor is opgericht in 1962 en zingt met vier stempartijen: 1e tenor, 2e tenor, bariton en bas. Het koort heeft ca. 55 zangers, afkomstig uit Warnsveld/Zutphen en omgeving. En nog een extra aanmoediging van de dirigent om mee te komen doen: "Je zingt met je hele lichaam, niet alleen met je keel. Ongemerkt ben je heel actief als je zingt, en dat heeft een enorm heilzaam effect. Is ook wetenschappelijk bewezen." Aldus dirigent Emile Engel.

- "Muziekvereniging Excelsior Warnsveld kent drie groepen: het Harmonieorkest, Excelsi-junior, en de AMV-leerlingen. De vereniging is opgericht in 1923. We geven regelmatig concerten en optredens. Ook marcheren wij een paar keer per jaar op straat, zoals bijvoorbeeld tijdens de intocht van de Avondvierdaagse. Het doel van onze vereniging is om samen met plezier met muziek bezig te zijn in een ontspannen sfeer. Dit wordt mede bereikt doordat er voor de leden allerlei gezellige activiteiten worden georganiseerd. Op die manier leer je elkaar beter en op een andere manier kennen. Wij vinden dat deze activiteiten bijdragen aan een gezellige en gemoedelijke sfeer binnen onze vereniging, want muziek maken bij een vereniging doe je voor je plezier! Onze vereniging heeft een eigen clubhuis: De Notenbalk (’t Spiker 1B)."

- Sport: - "Volleybalvereniging WSV was tot 1 januari 2000 onderdeel van de voormalige Warnsveldse omni-vereniging WSV. Toen is besloten om zelfstandig verder te gaan. De vereniging telt inmiddels ruim 300 leden. Leuk is dat het aantal mini- en jeugdleden de laatste jaren steeds toeneemt. De helft van de leden is jonger dan 16 jaar. De vereniging beschikt dus over een goede basis: de jeugd! WSV biedt voor iedereen mogelijkheden. Onze jongste leden zijn ongeveer 7 jaar, terwijl we ook leden hebben die de 60 al gepasseerd zijn."

- "Tennisvereniging 't Braamveld is een vereniging waar plezier en sport heel goed samen gaan. Ons tennispark is gelegen op sportcomplex 't Braamveld in Warnsveld. We hebben de beschikking over 3 kunstgrasbanen met verlichting en een gezellig clubhuis. Onze vereniging telt circa 200 leden en er is een goede afwisseling van activiteiten, zoals competitie, toernooien en kampioenschappen."

- Vrouwen: - "Vrouwen van Nu afdeling Warnsveld is opgericht in 1949 en heeft ongeveer 160 leden. In de maanden september t/m mei (m.u.v. december en januari) organiseren wij op de 2e maandagavond van de maand een afdelingsavond met een bepaald thema. Regelmatig organiseren wij workshops en cursussen waar de leden aan deel kunnen nemen. Onze afdeling heeft ook een aantal vaste groepen waaraan de leden kunnen deelnemen. Dit zijn: fietsclub, gymnastiek, kegelen, leeskring, tuinclub, handwerkgroep, Nordic Walking, wandelgroep en een culturele groep. Leden van onze afdeling kunnen ook deelnemen aan de activiteiten die landelijk of provinciaal worden georganiseerd. Wil je vrijblijvend een keer een afdelingsavond bijwonen, zodat je kunt bekijken of je lid wilt worden van onze vereniging, dan ben je van harte welkom."

- Zorg: - Het Groot Graffel is in 1902 gebouwd als een buitengesticht van het Oude en Nieuwe Gasthuis in Zutphen. Het binnengesticht in Zutphen en het buitengesticht bleven naast elkaar bestaan tot in september 1944, als gevolg van de oorlogshandelingen, alle patiënten uit Zutphen werden overgebracht naar Warnsveld. Het Groot Graffel is later omgedoopt tot Psychiatrisch Spectrum Gelderland Oost en enkele jaren daarna tot GGNet. Het functioneert nu als een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en tevens als Regionaal Gezondheidscentrum (de vroegere PAAZ'en) voor Oost-Gelderland, met naast hoofdlocatie Warnsveld vestigingen in Apeldoorn, Zutphen, Winterswijk, Doetinchem en Zevenaar.

Van 1988 tot medio 2018 was er Museum Groot Graffel. Dat pand is inmiddels gesloopt en het museum is opgeheven. Om de collectie documentatie en foto's toch voor een breed publiek toegankelijk te houden, zijn deze overgegaan naar Regionaal Archief Zutphen (RAZ). Het terrein van GGNet in Warnsveld gaat vanaf halverwege 2022 voor zo'n 20 miljoen euro op de schop. Er komt een nieuwe behandelkliniek met plek voor ruim honderd patiënten, een deel van de gebouwen wordt vervangen of gerenoveerd en er komt ruimte voor sport, beweging, ontspanning en ontmoeting. "We gaan het terrein doorontwikkelen tot een eigentijdse, prettige en veilige omgeving voor bezoekers en omwonenden", aldus Esther van Gaalen-Werner, eindverantwoordelijke voor dit project.

- "De Meent biedt plaats aan 96 volwassenen met langdurige psychiatrische of psychosociale problemen. Deze mensen hebben intensieve begeleiding en de bescherming van een ziekenhuisterrein nodig. De Meent biedt 24-uurs zorg bestaande uit onderdak, behandeling, verpleging en woonbegeleiding. De Meent bestaat uit zes gebouwen op het terrein van GGNet, waarvan er vijf bestemd zijn voor patiëntenverblijf, en een met een gemeenschappelijke functie en voor kantoren. In De Meent zijn drie verblijfsvormen voor patiënten gerealiseerd: groepswoningen, semi-appartementen en appartementen."

- "Het Buurtzorghuis is een hospice waar iemand de laatste fase van zijn of haar leven kan doorbrengen. Daarnaast kun je tijdelijk in een Buurtzorghuis verblijven wanneer je door ziekte meer zorg en aandacht nodig hebt dan thuis mogelijk is. Ook kan na een intensieve ziekenhuisopname een tijdelijk verblijf in het Buurtzorghuis een overbrugging naar huis vormen. Het Buurtzorghuis biedt alle faciliteiten wanneer je ernstig ziek bent. Je krijgt de zorg die je nodig hebt in een rustige, veilige en sfeervolle omgeving. Het is een plek waar ook je familie en vrienden van harte welkom zijn. Het Buurtzorghuis is een initiatief van een aantal enthousiaste verpleegkundigen van Buurtzorg Nederland. Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die je in alle fasen van het leven zo goed mogelijk wil ondersteunen wanneer je afhankelijk bent of wordt van zorg. Het liefst zo lang mogelijk thuis of anders in een omgeving waar je je thuis voelt. Het Buurtzorghuis heeft vier locaties: Warnsveld, Horst, Geulle en Haaksbergen."

- "Aan de rand van het oude centrum van Warnsveld ligt Huis ter Weegen (Rijksstraatweg 158), een kleinschalige woonzorglocatie in een klassiek herenhuis uit 1848. In Huis ter Weegen zijn twaalf sfeervolle appartementen gebouwd. In de villa is een gezellige gemeenschappelijke woonkamer waar bewoners elkaar treffen voor ontbijt, lunch, diner of het recreatieve programma. Huis ter Weegen is door zijn kleinschalige opzet uitermate geschikt voor ouderen met cognitieve problemen. Bewoners voelen zich snel vertrouwd en ontvangen alle zorg en aandacht die ze nodig hebben."

- "In HOED (Huisartsen Onder Een Dak) De Blikvanger Warnsveld zijn vier huisartsenpraktijken gevestigd. Verder werken bij ons 4 praktijkondersteuners en 2 praktijkondersteuners Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ). Ook leveren wij graag een bijdrage aan opleiding van personeel in de gezondheidszorg. Je kunt dan ook te maken krijgen met stagiaires doktersassistente, co-assistenten geneeskunde en huisartsen in opleiding."

- "Zorg-wooncentrum den Bouw is er voor mensen in de derde levensfase in Warnsveld e.o. met een zorgbehoefte. Om de cliënt optimaal te laten functioneren met al zijn of haar beperkingen bieden wij op basis van indicatie een appartement, op de cliënt toegesneden ondersteuning, aanvullende zorg en verpleging bij tekortschietende functies. Daarnaast verlenen wij hulp aan zelfstandig wonende cliënten. Uitgangspunt bij ons handelen is de zelfstandigheid en de privacy van onze cliënten. Respect voor de levensovertuiging en de autonomie van de cliënt is hier een onderdeel van. Zorg-wooncentrum den Bouw heeft 55 verblijfsplaatsen voor intramurale zorg en 43 zorgwoningen voor extramurale zorg."

- Welzijn: - "Woon je in Leesten of in Warnsveld en heb je een vraag, klein of groot, dan kun je altijd terecht bij Perspectief Zutphen. Je kunt bij ons terecht voor algemene vragen over wonen, werk en welzijn. De jongerenstraatcoaches zijn onderdeel van sociaal werk en richten zich specifiek op de jeugd."

- "Bij De Zonnebloem afdeling Warnsveld draait het om mensen. Met een groep van bijna 40 vrijwilligers zetten wij ons in voor mensen met een lichamelijke beperking, zowel jong als oud(er). Momenteel hebben we ruim 90 gasten. Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers van onze afdeling komen graag langs voor een goed gesprek, een kop koffie of om samen met jou eropuit te gaan. Daarnaast organiseren we verschillende kleine en grotere activiteiten."

Reacties

(2)

LS
Museum Het Groot Graffel bestaat niet meer. Door gebrek aan expositieruimte is het museum opgeheven. Het gedeelte van de collectie dat bestaat uit documenten en foto's is overgedragen aan het regionaal archief.
vriendelijke groet,
Ties van de Ven
Voorzitter museumcommissie museum Het Groot Graffel

Dank voor uw reactie. Jammer, het zij zo. Ik heb het museum verwijderd onder Bezienswaardigheden en een alinea toegevoegd onder Links > Zorg over GGNet, met de toevoeging dat het museum is opgeheven en de documentatie en foto's zijn verhuisd naar het RAZ, opdat iemand die zich afvraagt hoe het nu zit met het museum/de collectie, dat daar kan lezen.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen