Ter Apel

Plaats
Dorp
Vlagtwedde
Westerwolde
Groningen

ter apel groeten uit 1957 [640x480].jpg

Ter Apel Groeten uit 1957

Ter Apel Groeten uit 1957

Ter Apel

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Ter Apel.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Ter Apel.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Ter Apel.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ter Apel (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Ter Apel is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Westerwolde, gemeente Vlagtwedde.

- Onder het dorp Ter Apel vallen ook de buurtschappen Agodorp, Barnflair, Burgemeester Beinsdorp, De Bruil, Ter Haar, De Maten, Munnekemoer, Roelage en 't Schot. 't Heem is een 'grensgeval' met betrekking tot ja of nee buurtschap: de buurtschap is tegenwoordig opgegaan in de bebouwing in het noorden van de kern Ter Apel, en is daarmee geografisch niet meer als buurtschap te beschouwen. Toch is er in 2009 nog wel een plaatsnaambord/buurtschapsbord geplaatst, dus kennelijk vindt men 't Heem nog wel een apart kerntje.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Ter Oapel, Drapel.

Oudere vermeldingen
Ter-Apel, Ter-Aple, 1458 geheiten van oldes Apell, 1464 de stede Apel, 1517 tho Apell, 1595 ther Aepell, 1602 Draepel.

Naamsverklaring
Moeilijk te duiden. Men ziet hierin een samenstelling van â 'water' en pôl 'poel'. Een andere verklaring gaat uit van het Oudfriese â-pôl 'waterpaal'. Apel komt voor als variant van appel 'boomvrucht' en de lange a hoeft een verklaring als 'bos met wilde appelbomen' niet in de weg te staan, vergelijk Apeldoorn naast Appeltern. Zoals bij meer plaatsen het geval is, is de locatieve datief tho der, geworden tot ter, de algemene vorm geworden. Met de stichting van een kapel in 1216 ontstond hier het klooster Domus Lucis. Na een onderbreking aan het begin van de 15e eeuw kwam er in 1464 een nieuw klooster van de Kruisdragers met de naam Domus novae lucis, waarnaar men ook het dorp vaak Klooster Ter Apel noemde.(1)

Terug naar boven

Ligging

Ter Apel ligt in het uiterste ZO van de provincie Groningen en grenst in het W en Z aan de provincie Drenthe en in het O aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Ter Apel (weliswaar zonder de omliggende buurtschappen) nog slechts 23 huizen met 136 inwoners.

- Tegenwoordig is Ter Apel de grootste kern van de gemeente Vlagtwedde met ca. 3.600 huizen en ca. 8.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ter Apel is een voormalige vesting, waar nog restanten van over zijn. Hoewel Ter Apel van oorsprong geen veenkolonie is, heeft het wel een veenkoloniaal karakter gekregen. Het dorp heeft in tegenstelling tot andere veenkoloniën veel bos. Na de eeuwwisseling heeft Ter Apel zich nog sterk uitgebreid. Het is nu de belangrijkste industrie- en handelskern van de gemeente Vlagtwedde. Ter Apel heeft een nieuw winkelcentrum, volop voorzieningen en een Regionale Scholengemeenschap (het RSG). Het RSG is de enige plaats binnen de gemeente Vlagtwedde waar voortgezet onderwijs wordt gegeven.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Ter Apel, kunt u terecht op de site Oud Ter Apel.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Nieuw asielcentrum Ter Apel grootste in Nederland
Het Asielzoekerscentrum (AZC) Ter Apel wordt in 2018 uitgebreid van 1.200 naar 2.000 personen en wordt daarmee het grootste AZC in Nederland. Kleinere centra elders in het land zijn of worden gesloten. De gemeenteraad van Vlagtwedde is akkoord met een contract voor 30 jaar. Zodra de permanente bouw van het asielcentrum is gerealiseerd, kunnen asielzoekers er verblijven van het moment van binnenkomst tot hun statusverlening of terugkeer. Het terrein krijgt ook nieuwbouw voor een basisschool, voortgezet onderwijs en een sportaccommodatie. Alle complexen worden duurzaam en energiezuinig gebouwd. In 2010 gaf de gemeente reeds toestemming voor een tijdelijke uitbreiding tot 1.650 personen. Doorslaggevend voor Vlagtwedde om in te stemmen met het uitbreidingsverzoek van het COA is de economische impuls en stabiliteit die het AC brengt. Er werken nu al 950 mensen op het AC en daar komen straks 200 banen bij. Samen met de 400 werknemers van de penitentiaire inrichting die daar ook staat, biedt het terrein werkgelegenheid aan 1.500 mensen. Daarmee is het de grootste werkgever in de gemeente.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ter Apel heeft 13 rijksmonumenten.

- De spoorlijn Ter Apel - Ter Apel Rijksgrens (= Munnekemoer) is slechts twee jaar in gebruik geweest (1924-1926) en opgebroken toen duidelijk werd dat de verlenging naar Duitsland niet zou worden gerealiseerd. Van de voormalige spoorlijn zijn nog diverse restanten zichtbaar. Fotoreportage van Victor M. Lansink over het spoortraject Ter Apel - Ter Apelkanaal op zijn site Railtrash.

- Gevelstenen in Ter Apel.

- Klooster ter Apel is tegenwoordig een museum voor kloostergeschiedenis, kerkgeschiedenis en religeuze kunst. Het voormalige Kruisdragersklooser, ook wel het Huis des Lichts genoemd, is in 1464 gesticht door Jacobus Wiltinck. Het is het oudste nog bestaande klooster in ons land.

In 1619 kocht de stad Groningen heel Westerwolde aan (de streek waarin Ter Apel is gelegen). De stad liet de kloosterlingen die wilden blijven, de vrijheid om er hun levensdagen te eindigen, welk aanbod door de Prior werd aangenomen, die er dan ook in 1626 overleed. De meeste kloosterlingen begaven zich echter naar een klooster van hun orde in Westfalen (Duitsland).

In 1818 is in de omstreken van het dorp, op de grens met Drenthe, een brug of houten voetpad ontdekt. Men vermoedt dat dit pad destijds is aangelegd om de stenen, benodigd voor het bouwen van het klooster, aan te voeren door het lage en weke moeras. Een andere mogelijkheid is dat de uitgestrekte houten weg behoort tot de lange bruggen, die hier door de Romeinen zijn aangelegd en waarvan door Tacitus melding wordt gemaakt.

Bij het klooster staat de Twaalf-Apostelenboom, naar men zegt de oudste boom van Nederland.

Bij het klooster bevindt zich een kerk met middeleeuws beeldhouwwerk en in de vleugels gebrandschilderde ramen uit 1561, een preekstoel uit 1711 en een oud torenuurwerk.

In de binnenhof bevindt zich een kruidentuin met zo'n 80 soorten kruiden. Verder een collectie neogotisch meubilair uit circa 1850, vervaardigd uit Sloveens eiken. In de kloosterzaal zijn regelmatig concerten en evenementen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Rond het middeleeuwse klooster in de bossen van Ter Apel is jaarlijks het evenement Middeleeuws Ter Apel (weekend begin september). Kom met uw gezin een dagje naar Ter Apel om kennis te maken met hoe het er in de 15e eeuw aan toeging. Het is het grootste middeleeuwse evenement van ons land met o.a. veldslagen tussen legers, boogschiet- en zwaardvechtdemonstraties, verhalen, workshops, acrobatiek, middeleeuwse spelletjes voor de kinderen en op zaterdagavond een sprookjesachtig verlicht klooster met muziek en dans rond een groot kampvuur.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Openluchtzwembad Moekesgat.

- Ter Apel ligt in een prachtige bosrijke omgeving te midden van een reeks zeer landelijke buurtschappen. De omgeving is royaal voorzien van fiets- en wandelpaden.

Terug naar boven

Links

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ter Apel Kapelweg, Ter Apel Kapelweg RK en Ter Apel Poortweg.

 

Reactie toevoegen