Munnekemoer

Plaats
Buurtschap
Westerwolde
Westerwolde
Groningen

munnekemoer_plaatsnaambord.jpg

Bijzonder is dat de buurtschap Munnekemoer deels buiten en deels binnen de bebouwde kom (van Ter Apel) ligt. Vanuit Drenthe is er eerst een heel stuk buiten de bebouwde kom. Later kom je de bebouwde kom van het dorpsgebied van Ter Apel binnen.

Bijzonder is dat de buurtschap Munnekemoer deels buiten en deels binnen de bebouwde kom (van Ter Apel) ligt. Vanuit Drenthe is er eerst een heel stuk buiten de bebouwde kom. Later kom je de bebouwde kom van het dorpsgebied van Ter Apel binnen.

Munnekemoer

Terug naar boven

Status

- Munnekemoer is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 2017 gemeente Vlagtwedde.

- De buurtschap Munnekemoer valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ter Apel.

- De buurtschap Munnekemoer ligt deels buiten, deels binnen de bebouwde kom (van Ter Apel). Als je vanuit Drenthe de buurtschap binnenkomt, staan er witte plaatsnaamborden = buiten de bebouwde kom. Een heel eind verderop begint de bebouwde kom van het dorpsgebied van Ter Apel, daar staat een blauw bord Ter Apel met een wit bordje Munnekemoer er onder, ten teken dat je nog steeds in die buurtschap bent, maar nu bínnen de bebouwde kom.

- Wij hebben de indruk dat de buurtschap samen met buur-buurtschap Barnflair, gezien de landschappelijke en maatschappelijke overeenkomsten en banden, als tweelingbuurtschap Barnflair-Munnekemoer wordt beschouwd (er is ook een postkantoor geweest met die naam, waarvoor zie bij Geschiedenis). De buurtschappen hebben echter nog wel beide hun eigen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1867 Munnike Moer.

Naamsverklaring
Ter Apel bezat een klooster en dat verklaart waarom een gebied ten zuiden van dit dorp het 'monnikenveenmoeras' werd genoemd.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Munnekemoer ligt ZO van Ter Apel, in het uiterste ZO van de provincie Groningen, rond de wegen Munnekemoer Oost (= de hoofdweg, O van het Ter Apelkanaal), Munnekemoer West (de landelijke weg W van het Ter Apelkanaal), Matenweg en Rütenbrockerweg (eindigend bij de Duitse grens en deels de N366). De buurtschap grenst in het W en Z aan de provincie Drenthe (aan resp. het buitengebied van Roswinkel en het buitengebied van Emmer-Compascuum c.q. Munsterscheveld), in het O aan Duitsland en in het N aan de buurtschap Barnflair.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Munnekemoer heeft ca. 65 huizen en enkele woonschepen, met ca. 170 inwoners. Opvallend is dat in de huisnummering aan beide kanten van het kanaal veel 'gaten' zitten. Kennelijk zijn hier (i.v.m. ruilverkaveling?) veel huizen in de loop der jaren afgebroken.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Stopplaats Ter Apel Rijksgrens aan de Rütenbrockerweg, op de grens van de buurtschappen Barnflair en Munnekemoer, was vanaf de opening in 1924 tot het sluiten van dit station in 1926 het eindpunt van de STAR lijn. Oorspronkelijk ingericht voor de doorvoer van goederen en personen naar Duitsland en in die hoedanigheid ook uitgerust met douanefaciliteiten. Helaas in 1926 alweer gesloten, toen duidelijk werd dat het beoogde aansluitende Duitse traject niet zou worden aangelegd. Het STAR station, waar jarenlang café De Bult in was gevestigd, is in 1984 afgebrand. Op die plek staat nu het pand van Chinees restaurant Hong Fong. In de nabijheid is in 2000 een woning gebouwd die sterk lijkt op het vroegere stationsgebouw. De spoorbaan is nog goed te volgen. Over het kanaal zijn nog resten van de oude spoorbrug (die in de Tweede Wereldoorlog is vernield) zichtbaar.

- De buurtschap heeft samen met de N gelegen buurtschap Barnflair een postkantoor gehad onder de naam 'Barnflair-Munnekemoer' van 1919 tot 1973, in dat jaar hernoemd in 'Munnekemoer-Oost'.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap heeft 1 rijksmonument, zijnde de voormalige sluiswachterswoning in eclectische stijl uit 1860-1870 op Munnekemoer-Oost 4.

- Schutsluis (8e Verlaat) en Munnekemoerbrug in/over het Ter Apelkanaal.

- Oorlogsmonument 1940-1945.

- Standbeeld De Aardappelkrabber.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten uit Barnflair en Munnekemoer.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Munnekemoer (online te bestellen).

Reacties

(2)

Ik ben geboren in Gouda waar ik nog steeds woon. In de zomervakanties met name gingen we op vakantie naar familie, die woonden in Munnekemoer. Ik (we) waren nog heel jong. Het was een feest om daar te kunnen zijn. Mijn Oma (Opoe) woonde er in een huisje (wat er nog steeds staat) met een keuken kamer met koperen pomp en de waterput achter. Ernaast hadden mijn oom en tante een manufacturenwinkel. Een gezellige winkel waar ook veel mensen uit Duitsland kwamen kopen. Ik herinner mij het telegraafkantoor annex bakkerij Bakker, een andere oom met een levensmiddelenzaak maar ook kruidenier Kuper, slagerij Welberg. Een fietstochtje door de dichte bossen naar kasteel Dankern. Het was zo mooi. Helaas is praktisch alles verdwenen. U weet wel: de moderne tijd... Er is niets van overgebleven...

Dank voor het op schrift zetten van uw herinneringen aan Munnekemoer in vroeger tijden. Ik vind het met u jammer dat er zoveel van dat kleinschalige gemoedelijke van vroeger is verdwenen voor de 'vooruitgang'. Gelukkig is er ook nog veel van over en daarom besteden wij op Plaatsengids.nl juist extra aandacht aan de 5.000 kleinste plaatsjes in ons land (waar Munnekemoer een mooi voorbeeld van is) en leggen wij minder de nadruk op de 1.000 grootste plaatsen, want die zijn al bekend. Kasteel Dankern is er trouwens gelukkig nog wel, zij het dat dat nu een groot attractiepark is geworden, dat was er in uw tijd wellicht ook nog niet. Zie http://www.schloss-dankern.de/nl . Wellicht gaat u nog weleens op familiebezoek in Munnekemoer? Of woont er inmiddels geen familie meer? Anders kunt u er wellicht nog eens een of enkele foto's maken die wij dan op deze pagina kunnen plaatsen.

Reactie toevoegen