Agodorp

Plaats
Buurtschap
Westerwolde
Westerwolde
Groningen

agodorp_plaatsnaambord.jpg

Agodorp werd vanouds als AGO-dorp geschreven, om expliciet aan te geven dat het naar de AGO-fabriek was genoemd. Tegenwoordig wordt de plaatsnaam meestal gewoon gespeld als Agodorp. Alleen nog niet op de plaatsnaamborden...

Agodorp werd vanouds als AGO-dorp geschreven, om expliciet aan te geven dat het naar de AGO-fabriek was genoemd. Tegenwoordig wordt de plaatsnaam meestal gewoon gespeld als Agodorp. Alleen nog niet op de plaatsnaamborden...

Agodorp ansicht [640x480].jpg

De buurtschap Agodorp is gebouwd als fabrieksdorp voor de arbeiders van de AGO-fabriek (= 'aardappelen, groenten en ooft', oftewel fruit).

De buurtschap Agodorp is gebouwd als fabrieksdorp voor de arbeiders van de AGO-fabriek (= 'aardappelen, groenten en ooft', oftewel fruit).

agodorp_directeursvillas.jpg

Natuurlijk kregen de drie directeuren van de AGO-fabriek in Agodorp een 'iets' grotere woning... (foto: collectie G.J.H. Drenth, Sellingen)

Natuurlijk kregen de drie directeuren van de AGO-fabriek in Agodorp een 'iets' grotere woning... (foto: collectie G.J.H. Drenth, Sellingen)

agodorp_buurthuis_de_weefspoele_kopie.jpg

Agodorp beschikt over een eigen buurthuis, De Weefspoele, waar regelmatig iets te doen is. Wat er wanneer te doen is kun je vinden onder het kopje Links onderaan deze pagina.

Agodorp beschikt over een eigen buurthuis, De Weefspoele, waar regelmatig iets te doen is. Wat er wanneer te doen is kun je vinden onder het kopje Links onderaan deze pagina.

Agodorp

Terug naar boven

Status

- Agodorp is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 2017 gemeente Vlagtwedde.

- De buurtschap Agodorp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ter Apel.

- Agodorp heeft - sinds 2008 - witte plaatsnaamborden binnen de bebouwde kom van het dorpsgebied van Ter Apel. Sommigen zijn daarom geneigd het een wijk te noemen, waar puur naar de plaatsnaamborden kijkend - 'technisch' of 'technocratisch' gezien, zou je ook kunnen zeggen - iets voor te zeggen valt. Maar wij vinden dat je dit soort zaken door de bril van een sociaal-geograaf moet bekijken, en dan luiden de conclusies: de inwoners vinden het een eigen kern met een eigen identiteit en het is nog altijd een los van de kern Ter Apel gelegen kern - en dat blijft ook zo door de bossen die tussen beide kernen in liggen. Daarom is het geen wijk van het dorp Ter Apel en gezien de kleinte van de kern in relatie tot het ontbreken van voorzieningen - behoudens het buurthuis - vinden wij de kwalificatie buurtschap passender dan dorp (ondanks het element 'dorp' in de plaatsnaam, want vroeger kon dat ook gewoon 'nederzetting' betekenen en had het nog niet altijd de betekenis die wij er tegenwoordig aan toekennen). Vandaar: geen dorp, geen wijk, maar buurtschap.

De inwoners van Agodorp hebben in 2008 geijverd voor het plaatsen van plaatsnaambordjes bij hun buurtschap, opdat zij expliciet kunnen zien dat ze in Agdorp wonen en niet in het dorp Ter Apel en opdat toeristen en andere voorbijgangers ook kunnen zien dat ze door deze nota bene cultuurhistorisch zeer bijzondere buurtschap komen. Als er geen bordjes staan heeft de voorbijganger die ter plekke niet bekend is daar geen idee van, en dat is toch zonde... Toen andere buurtschappen hiervan hoorden, kwamen ook zij bij de gemeente om plaatsnaambordjes vragen. Vandaar dat de gemeente Vlagtwedde toen heeft besloten om het gelijk maar in een keer goed te doen en bordjes te plaatsen bij alle buurtschappen (zie aldaar onder Status, 7e alinea en verder) voor zover ze die nog niet hadden (dat bleek bij de helft van de circa 50 buurtschappen het geval).

Terug naar boven

Naam

Spelling
De oorspronkelijke spelling van deze plaatsnaam was AGO-dorp. Op de plaatsnaamborden staat AGO-DORP, maar doorgaans wordt de naam tegenwoordig als een woord, dus zonder koppelteken geschreven, dus conformeren wij ons aan die praktijk.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de drogerij en conservenfabriek voor Aardappelen, Groenten en Ooft (AGO) die hier rond 1912 is gesticht.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Agodorp ligt ZO van het dorp Ter Apel en grenst in het Z aan het Ruiten A Kanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Agodorp omvat circa 90 huizen met circa 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Na de aanleg van het Ruiten A Kanaal, dat rond 1912 Ter Apel bereikt, wordt ZO van het dorp een drogerij en conservenfabriek voor aardappelen, groente en fruit opgericht: de AGO-fabriek. Voor de werknemers wordt in 1922 een wijkje aangelegd met aanvankelijk 45 woningen: Agodorp. Naast de in uniforme stijl gebouwde arbeiderswoningen zijn er drie directeursvilla's gebouwd. De fabriek, die tegenwoordig niet meer in gebruik is, is zich later gaan toeleggen op het vervaardigen van houten instrumenten voor de textielindustrie. Na de oorlog is het wijkje (dat je als buurtschap kunt beschouwen omdat het los van de kern Ter Apel ligt) uitgebreid tot circa 90 woningen. In 1969 zijn de huizen overgedragen aan Stichting Woningbouw Ter Apel. Later zijn de huizen aan de bewoners verkocht. - Nadere informatie over de geschiedenis van Agodorp op de site Oud Ter Apel.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Agodorp is benoemd tot 'beschermd dorpsgezicht', als voorbeeld van een fabrieksdorp dat nog in oorspronkelijke staat verkeert.

- Drie directeursvilla's aan het Ruiten A Kanaal.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een vrijdagavond eind februari organiseert Buurtvereniging Agodorp een Snerttocht. Het begint om 19.30 uur bij het buurthuis en de entree is € 3,50 per persoon (inclusief snert). Er wordt een mooie tocht met opdrachten uitgezet, met na afloop een heerlijke kop snert.

- Voorjaarsmarkt en rommelmarkt (op een zondag begin mei).

- Kerstmarkt (op een zaterdag half december).

Terug naar boven

Beeld

- Videoreportage van Alex Vissering over Agodorp.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging en buurthuis: - Buurtvereniging Agodorp organiseert door het jaar heen diverse activiteiten. Die vinden doorgaans plaats in Buurthuis De Weefspoele (Molen A Laan 3).

Reactie toevoegen