Barnflair

Plaats
Buurtschap
Vlagtwedde
Westerwolde
Groningen

barnflair_plaatsnaambord_kopie.jpg

Barnflair ligt tegenwoordig weliswaar formeel binnen de bebouwde kom van Ter Apel, maar ligt nog altijd wel buiten de dorpskern, en is daarmee geografisch gezien ook nog altijd als buurtschap te kwalificeren.

Barnflair ligt tegenwoordig weliswaar formeel binnen de bebouwde kom van Ter Apel, maar ligt nog altijd wel buiten de dorpskern, en is daarmee geografisch gezien ook nog altijd als buurtschap te kwalificeren.

Barnflair

Terug naar boven

Status

- Barnflair is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Westerwolde, gemeente Vlagtwedde.

- De buurtschap Barnflair valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ter Apel.

- De buurtschap heeft witte plaatsnaamborden en ligt weliswaar formeel binnen de bebouwde kom van het dorpsgebied van Ter Apel, maar is nog wel als buurtschap te beschouwen, omdat het nog altijd buiten de dorpskern ligt.

- Wij hebben de indruk dat de buurtschap samen met buur-buurtschap Munnekemoer, gezien de landschappelijke en maatschappelijke overeenkomsten en banden, als tweelingbuurtschap Barnflair-Munnekemoer wordt beschouwd. De buurtschappen hebben echter nog wel beide hun eigen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Baarnfleer.

Oudere vermeldingen
1542 Barenvledder unde de Emesche maet, 1586 Barnfledder, 1853 Barnvledder, 1899 Barnvlair of Barnflair, 1936 Barnfleer.

Naamsverklaring
Betekent letterlijk fledder, vledder 'moerassig veen, laagveen dat als groenland gebruikt werd' en dat barn 'brand, brandstof' leverde. Vergelijk Vledder. Voor de verhouding tussen vledder en fleer zijn het Groningse fleddermoes en het Nieuwnederlandse vleermuis te vergelijken. De spelling met ai is vreemd.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Barnflair ligt rond de gelijknamige weg (ZO van Ter Apel), die is verdeeld in Barnflair-Oost en -West (langs de respecievelijke kanten van het Ter Apelkanaal). De buurtschap ligt tegen de Duitse grens. Aan de Duitse zijde van de grens ligt de buurtschap Barenfleer (met Mariakapel). Z van Barnflair ligt de buurtschap Munnekemoer.

Terug naar boven

Geschiedenis

Barnflair heeft samen met de Z hiervan gelegen buurtschap Munnekemoer van 1919 tot 1973 een postkantoor gehad onder de naam 'Barnflair-Munnekemoer'.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Barnflair heeft 1 rijksmonument, zijnde redoute De Batterij (onder de link staat nog een 2e rijksmonument, maar die valt onder buur-buurtschap Munnekemoer). Tijdens de aanvallen van bisschop Bernhard von Galen (bijgenaamd Bommen Berend) in de Eerste Münsterse Oorlog (1665) was gebleken dat het gebied ten zuidoosten van Ter Apel moeilijk te verdedigen was, omdat het veengebied goeddeels was drooggevallen. Na deze oorlog werd dan ook in 1666 een schans nabij Ter Apel gebouwd. In 1798 werd dit verdedigingswerk uitgebreid met een redoute, een veldschans, in Barnflair. Deze redoute vormde een keten in de schakel van verdedigingswerken van Coevorden tot Nieuweschans. Door de opheffing van de verdedigingslinie Eerste Linie van de Eems in 1851 verloren de bijbehorende vestingwerken hun betekenis en werden successievelijk afgebroken of raakten in verval. Van de redoute zijn nog restanten bewaard gebleven.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Leidijk, O van Barnflair Oost, had oorspronkelijk een militaire functie. Tegenwoordig is de dijk van belang als leefgebied en verbindingsroute voor planten en dieren. Nadere informatie over de redoute en de Leidijk vindt u ter plekke op een informatiepaneel van Waterschap Hunze en Aa's.

- W van de buurtschap loopt de beek Runde onder de N366 door. Deze beek is in 2014 in ere hersteld met het project ‘Koppeling Runde - Ruiten Aa'. De N366 vormde een barrière voor dieren die leven langs het water. Om de dieren een mogelijkheid te geven om zich te verplaatsen tussen verschillende gebieden, is in 2014 een zogeheten ecoduiker aangelegd. Een ecoduiker is een waterdoorgang onder een weg door met een brede looprichel voor kleine zoogdieren en amfibieën zoals muizen en kikkers. Zo kan het het water van de Runde onder de weg doorstromen en kunnen dieren veilig oversteken naar de andere kant van de weg. Verder zijn naast de N366 een stuw met vistrap en twee kleine bruggen aangelegd. Zie verder de brochure Herinrichting N366 tussen N391 en Duitse grens.

- Aan de Leidijk bevindt zich Circuit De Polderputten, waar autocrossen worden georganiseerd.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten uit Barnflair en Munnekemoer.

Terug naar boven

Links

- Basisschool H. Gerardus (Hanetangerweg 1) is een Brede School omdat het ook onderdak biedt aan een peuterspeelzaal en een BSO. De BSO wordt verzorgd door Kinderopvang Tamariki. Gezien de ligging van de school zal zij er primair zijn voor de kinderen uit de buurtschappen Barnflair, Munnekemoer en Burgemeester Beinsdorp.

Reactie toevoegen