Schipluiden

Plaats
Dorp
Midden-Delfland
Delfland
Zuid-Holland

schipluiden oostgaag [640x480].jpg

Schipluiden Oostgaag

Schipluiden Oostgaag

ZH gemeente Schipluiden in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Schipluiden in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Schipluiden in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Schipluiden

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Schipluiden.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Schipluiden.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Schipluiden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Schipluiden (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Schipluiden is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Midden-Delfland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2003.

- Wapen van de voormalige gemeente Schipluiden.

- De gemeente Schipluiden is per 1-9-1855 vergroot met de gemeenten Hodenpijl en Sint Maartensregt, in 1921 met een deel van de gemeente Hof van Delft en per 1-8-1941 met een deel van de gemeente Vlaardinger-Ambacht (dat betrof de buurtschappen Zouteveen en Negenhuizen).

- De gemeente Schipluiden omvatte naast het gelijknamige dorp verder nog de dorpen Den Hoorn en 't Woudt (beide sinds 1921). Beide zijn geografisch gezien bijzondere dorpen, omdat Den Hoorn geen apart gelegen dorp meer is maar vastgegroeid is aan Delft, en 't Woudt doorgaans als buurtschap van Schipluiden wordt beschouwd gezien haar geringe huizen- en inwonertal. 't Woudt heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en ligt dus ook voor de postadressen 'in' Schipluiden. Kerkelijk gezien daarentegen is de kerk van 't Woudt deel van de Protestantse Gemeente 't Woudt-Den Hoorn.

- Onder het dorp Schipluiden vallen ook de buurtschappen Hodenpijl, Zouteveen, De Kapel, Negenhuizen, (De) Zweth (ged.) en Gaag (ged.).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
12e eeuw kopie 15e eeuw Scipliede, 1182-1206 kopie 15e eeuw Scipliede, 1281-1284 Sciplede.

Naamsverklaring
Genoemd naar het water Schiplede, samengesteld uit het Oudnederlandse schip 'schip' en lede 'gegraven of vergraven waterloop'. Een schiplede was de technische term voor een veenafwatering en een toevoerkanaal naar een grotere waterweg. Lede ontwikkelde zich tot liede, wat later geduid werd als 'lieden, mensen' en vervolgens verdeftigd tot luiden. De oorspronkelijke betekenis kan worden omschreven als: bevaren waterloop, vaart.(1)

Terug naar boven

Ligging

Schipluiden ligt direct ZW van Delft en grenst in het O aan de (deels nog door te trekken) A4.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Schipluiden 104 huizen met 512 inwoners, verdeeld in dorp Schipluiden 81/397 (= huizen/inwoners) en buurtschap Oostgaag 23/115.

- Tegenwoordig heeft het dorp Schipluiden, inclusief de bij Status genoemde buurtschappen, ca. 1.800 huizen met ca. 4.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Schipluiden, kunt u terecht bij de volgende instanties en sites:

- Pagina over de geschiedenis van Schipluiden.

- Historische Vereniging Oud-Schipluiden.

- Museum Het Tramstation is gevestigd in het voormalige haltegebouw - en woonhuis voor het gezin van de stationschef - uit 1912 aan de tramlijn Maasland-Delft. Het in 1988 gerestaureerde gebouw is in 1989 als museum in gebruik genomen en is op zichzelf al een museumstuk. De vaste collectie bestaat voornamelijk uit bodemvondsten, verzameld tijdens diverse opgravingen op het terrein van het voormalige nabijgelegen kasteel Keenenburg (gesloopt in 1798). U vindt hier onder andere glas, aardewerk en kleine gebruiksvoorwerpen en een maquette van de hoofdburcht. Ook de geschiedenis van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij wordt in beeld gebracht door middel van foto's, voorwerpen en archiefstukken. Verder zijn er door het jaar heen wisselende tentoonstellingen over lokale of regionale historische onderwerpen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Schipluiden heeft 31 rijksmonumenten.

- Gemeentelijke monumenten in Schipluiden.

- Hervormde kerk.

- Molen De Korpershoek.

- De Trambrug over de Vlaardingervaart dateert uit 1912. Aanvankelijk diende de brug voor de stoomtrams die groenten vanuit het westland vervoerden naar Delft. Sinds 1974 is het een fietsbrug.

- Groeneveldse Molen.

- Molen t Kleyn Vermoogen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Drekrees (op een zaterdag in augustus) is een jaarlijkse hardloopwedstrijd door de weilanden bij Schipluiden. Gezien de titel raadt u het vast al; de deelnemers passeren op de route talloze slootjes en sloten waar ze doorheen moeten, wat natuurlijk voor de toeschouwers hilarische taferelen oplevert. In 1998 begonen met 15 deelnemers, is in 2008 met 300 het maximale aantal deelnemers bereikt. Voor het evenement is speciaal het swingende Drekrees Lied gecomponeerd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Vlaardingervaart loopt van Vlaardingen naar Schipluiden. Vroeger was het een trekvaart, tegenwoordig heeft de vaart vooral een functie voor recreatievaartuigen.

- De Zeven Gaten is een veenweidelandschap van 15 hectare, waarvan 4,5 hectare sinds 2009 in bezit is van Het Zuid-Hollands Landschap, die het gebied in beheer heeft genomen. Het gebied dankt haar naam aan de zeven geulen die hier zijn gegraven (naar wij aannemen voor turfwinning), haaks op de rivier de Zweth. De Zeven Gaten ligt in het uiterste westen van de voormalige gemeente Schipluiden, 3 km NW van Schipluiden, 2 km WZW van 't Woudt, 1 km NO van De Lier, in de oksel van de wegen Noordlierweg en Groeneveld, in het noorden begrensd door de rivier de Zweth.

Uiteenlopende bloemen zoals de ratelaar, de koekoeksbloem en vergeet-me-nietjes komen hier veelvuldig voor. Daarnaast is het landschap sinds de kaart van Kruikius uit 1712 niet meer veranderd. Daarmee is een stukje agrarische cultuurhistorie tastbaar in de openlucht bewaard gebleven. De Zeven Gaten is een van de laatste, zoniet allerlaatste bloemrijke graslanden in het Westland. Het gebied is bijzonder afwisselend en waterrijk. Het heeft een uniek karakter ten opzichte van de rest van het Westland. Zuid-Hollands Landschap noemt het gebied "het pareltje van de Zwethzone".

Het is een oud agrarisch natuurlandschap. Veenweide met smalle kavels waar brede percelen omheen staan die ooit fungeerden als houtakkers. Er groeiden wilgen en elsen. Die staan er nog, maar in mindere mate dan in vervlogen dagen. Zuid-Hollands Landschap zorgt er voor dat de bomen die er nog staan, niet omvallen. Als dat gebeurt, trekken ze namelijk hele delen van de kades van dat oude landschap weg. In het gebied is een poel aangelegd en er zijn informatiepanelen geplaatst die de voorbijganger ervan bewust maken wat het bijzondere is van dit landschap.

Terug naar boven

Links

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Schipluiden en Schipluiden RK.

- Zorghoeve Buitenlust.

- Zorgboerderij Nieuw Bijstervelt.

Reactie toevoegen