't Woudt

Plaats
Dorp
Midden-Delfland
Midden-Delfland
Zuid-Holland

t_woudt_ingang_kerk_met_banier_zomeravondconcerten_kopie.jpg

Ingang van de kerk van 't Woudt, met aankondiging van de jaarlijkse serie zomeravondconcerten in dit 'kerkdorp'. (© Google)

Ingang van de kerk van 't Woudt, met aankondiging van de jaarlijkse serie zomeravondconcerten in dit 'kerkdorp'. (© Google)

't Woudt

Terug naar boven

Status

- 't Woudt is een dorp* in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Midden-Delfland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-3-1817. Per 1-4-1817 over naar gemeente gemeente Hof van Delft, in 1921 over naar gemeente Schipluiden, in 2004 over naar gemeente Midden-Delfland.

* Het plaatsje wordt algemeen als dorp betiteld (en zelfs gepromoot als 'kleinste dorp van Nederland', zie daarvoor verder bij Geschiedenis), dus conformeren wij ons daaraan, maar je zou het wellicht ook even legitiem als 'buurtschap met kerk' kunnen betitelen, omdat het geografisch gezien nooit tot een dorp met een kern van enige omvang is uitgegroeid. Mede gezien de titel van de publicatie 'Van dorp tot buurtschap. De geschiedenis van 't Woudt tussen 1850 en 1940' (A.J. Cornelisse en G.C. de Vries, in het regionaal-historisch tijdschrift Holland, april 1987, pp. 65-82). Maar daar zijn geen objectieve harde normen voor; als de inwoners van een plaats vinden dat ze in een dorp wonen, dan is dat zo. Grootte of ja/nee een kerk zijn daar niet per se doorslaggevend in. Wettelijk / juridisch hebben deze begrippen ook geen betekenis meer, dus het is vandaag de dag alleen nog een gevoelsmatige / symbolische kwestie.

- Wapen van de voormalige gemeente 't Woudt.

- Het dorp 't Woudt heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Schipluiden.

- Onder het dorp 't Woudt valt ook een deel van de buurtschap Lierhand.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
't Woud, 1277 Woude, 1280-1287 opt Wout, 1316 Woude, 1866 Het Woud.

Naamsverklaring
Identiek met het Nederlandse woud en het Middelnederlandse woude 'vochtig bos'.(1)

Terug naar boven

Ligging

't Woudt ligt NW van Schipluiden, Z van Wateringen, W van Den Hoorn en Delft.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft 't Woudt 27 huizen met 120 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp 11 woonhuizen en 5 boerderijen (en de kerk natuurlijk) met ca. 35 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In 2012 heeft de gepensioneerde leraar Jacques Moerman uit Schipluiden het boek "’t Woudt, de rijke geschiedenis van het kleinste dorp van Nederland" gepubliceerd. Hij onthult daarin o.a. waarom het dorpje altijd zo klein is gebleven: "Omdat de daar wonende boeren hun land niet verdeelden onder hun kinderen. De oudste zonen namen naar gewoonte de bedrijven over. De andere kinderen kregen geld om elders hun geluk te beproeven. Omdat de boeren hun bedrijf intact wilden houden, werd er niets meer bij gebouwd."

En hij vertelt waarom dit volgens hem het enige echte kleinste dorp van Nederland is. De recensent van het boek onder de link vat dit als volgt samen: "Andere gehuchten in het land, die weleens voor een dorp worden aangezien, voldoen volgens hem niet aan de voorwaarden voor een dorp. Er moet een kerk staan, een pastorie en een kosterswoning. Die staan er. Verder treft men er nog enkele knechtswoningen aan, wat armenhuisjes en een drietal boerderijen." Er zijn meer plaatsjes die aanspraak maken op c.q. zich profileren als kleinste dorp van Nederland. Zoals Persingen. En met name in Fryslân bevindt zich nog een aantal dorpjes met een kerkje en verder slechts een handvol huizen. 't Woudt is in ieder geval sowieso het kleinste dorpje van Zuid-Holland.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- 't Woudt heeft 9 rijksmonumenten.

- Het hele schilderachtige dorpje is een beschermd dorpsgezicht.

- Het eerste kerkje alhier dateerde uit eind 13e eeuw. De huidige Woudtse kerk dateert uit ca. 1500. Een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van kerk en parochie en van de bezienswaardige aspecten, vind je op de site van de Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn en op de site van Historische Vereniging Oud Schipluiden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks wordt in de Woudtse kerk gedurende de maanden mei t/m september een serie zomeravondconcerten georganiseerd.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Mooie fietsroute vanuit Rotterdam CS, die o.a. 't Woudt aandoet.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Reportage over 't Woudt in het Reformatorisch Dagblad (2012).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van 't Woudt.

Reactie toevoegen