Lierhand

Plaats
Buurtschap
Westland Midden-Delfland
Delfland
Zuid-Holland

Lierhand

Terug naar boven

Status

- Lierhand is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, in grotendeels gemeente Westland (t/m 2003 gemeente De Lier, in 2004 over naar gemeente Westland, met daarbij een grenscorrectie ten gunste van deze nieuwe gemeente Westland), en deels gemeente Midden-Delfland (t/m 2003 gemeente Schipluiden, in 2004 over naar de eveneens nieuwe gemeente Midden-Delfland (door de hiervoor genoemde grenscorrectie een kleiner deel dan onder de gemeente Schipluiden viel)).

- De buurtschap Lierhand valt grotendeels onder het dorp De Lier, deels onder het dorp 't Woudt. Omdat laatstgenoemd dorp in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek, liggen zowel het dorp 't Woudt als het Woudtse deel van de buurtschap Lierhand voor de postadressen 'in' Schipluiden. Het Lierse deel van de buurtschap Lierhand valt wél ook voor de postadressen onder het dorp De Lier.

- De buurtschap Lierhand heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1849-1850 Lierhand.

Naamsverklaring
Voor het eerste deel, zie De Lier. De betekenis van het tweede deel is onduidelijk, misschien dissimilatie van -land?(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Lierhand ligt rond de wegen Noord-Lierweg (onder het dorp De Lier, onder het dorp 't Woudt Noordlierweg geheten; de laatstgenoemde weg en de N zijde van de doorlopende weg, de "hoofdweg" van de Noord-Lierweg, met daarbij de delen van die weg N van die weg; het NW gedeelte van de "hoofdweg", het gedeelte van deze weg aan de oever van het water de Kromme Zweth, valt niet meer onder de buurtschap), Groeneveld, Woudseweg (alleen huisnummer 188), Woudtzicht, Groeneveldseweg, Pastoor Verburghlaan en Hofzichtlaan. De buurtschap ligt NO van het dorp De Lier, ZO van de dorpen Honselersdijk en Kwintsheul, Z van het dorp Wateringen, W en ZW van het dorp 't Woudt, WZW van het dorp Den Hoorn, WNW van het dorp Schipluiden en NNO van het dorp Maasland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Lierhand omvat ca. 80 huizen met ca. 175 inwoners.

Reactie toevoegen