Idaarderadeel

Voormalige gemeente
Leeuwarden
Fryslân

gemeente_idaarderadeel_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Idaarderadeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Idaarderadeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Idaarderadeel

Terug naar boven

Status

- Idaarderadeel is een voormalige gemeente in de provincie Fryslân. De gemeente Idaarderadeel is per 1-10-1816 ontstaan uit de gemeenten Grouw en Roordahuizum - waarmee de situatie van vóór 1812 werd hersteld - en per 1-1-1984 opgegaan in de nieuwe gemeente Boarnsterhim, die op haar beurt in 2014 is opgeheven. Zie verder aldaar.

Terug naar boven

Naam

De gemeente Idaarderadeel was genoemd naar het dorp Idaerd, dat tot xxxx(?) de hoofdplaats was van de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Idaarderadeel 623 huizen (bewoond door 862 gezinnen) met 4.111 inwoners, verdeeld in dorp Grouw (hoofdplaats) 225/1.429 met de buurtschappen Sijtteburen 3/18, De Burd 8/39, Gortum 7/32, Suurend of Zuidend 5/93, Hofland 20/119 en Laagland 14/95. Van deze reeks buurtschappen meldt (NL21): “De gemeenschap met deze oorden moet te water of langs voetpaden plaats hebben, zijnde daarom de afstanden (tot de hoofdplaats, red.) niet vermeld.” Verder dorp Warrega (= Warga) 114/873 met de buurtschappen Naarderburen 10/51 en Dongwier 6/43, dorp Warstiens 6/27, dorp Wartena 85/461 met buurtschap Misburen (= Midsburen) 9/49, dorp Roordahuizum 57/438 met buurtschap Sienserburen 11/72, dorp Friens 20/137, dorp Idaard 14/86 en dorp Aegum 9/49.

- Per 1-1-1984 is de gemeente Idaarderadeel opgeheven en opgegaan in de gemeente Boarnsterhim met 3.399 huizen en 9.030 inwoners op een oppervlakte van 6.765 hectare.

- Per dezelfde datum is 31 hectare met 1 huis en 2 inwoners naar de gemeente Leeuwarden overgegaan, en 97 hectare met 2 huizen en 6 inwoners naar de gemeente Smallingerland (dat laatste betrof het deel van de buurtschap Sitebuorren O van de Grêft, waarvan de inwoners voorheen 2x met een pontje moesten om in 'hun' dorp Grou te komen, en in het vervolg onder Oudega kwamen te vallen).

Terug naar boven

Geschiedenis

- Artikel 'Het grijze verleden van Idaarderadeel' door Haijte Haijtema.

Reactie toevoegen