Oostvoorne

Plaats
Dorp
Westvoorne
Voorne-Putten
Zuid-Holland

oostvoorne dorpsplein 1950 [640x480].jpg

Oostvoorne Dorpsplein 1950

Oostvoorne Dorpsplein 1950

RvB_20110502_4353_Bloemenwinkel_te_Oostvoorne.jpg

Oostvoorne, bloemenwinkel aan het dorpsplein

Oostvoorne, bloemenwinkel aan het dorpsplein

RvB 20110502-4359 Beeld Grootwinkelbedrijv tegen middenstand.jpg

Oostvoorne, beeld 'grootwinkelbedrijf tegen middenstand'

Oostvoorne, beeld 'grootwinkelbedrijf tegen middenstand'

oostvoorne_kerktoren_640x480.jpg

Oostvoorne, de 14e-eeuwse toren van de hervormde kerk heeft een sierlijke peervormige spits.

Oostvoorne, de 14e-eeuwse toren van de hervormde kerk heeft een sierlijke peervormige spits.

oostvoorne_oostvoornse_meer_640x480.jpg

Oostvoorne, Oostvoornse Meer

Oostvoorne, Oostvoornse Meer

ZH gemeente Oostvoorne in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Oostvoorne in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Oostvoorne in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Oostvoorne

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Oostvoorne.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Oostvoorne.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Oostvoorne.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oostvoorne (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Oostvoorne is een dorp in de provincie Zuid-Holland, op het schiereiland Voorne-Putten, gemeente Westvoorne. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1979.

- Wapen van de voormalige gemeente Oostvoorne.

- De gemeente Oostvoorne was samengesteld uit de voormalige heerlijkheden Oostvoorne, Rugge (voor een beschrijving van Rugge zie bij Brielle), Oosterland en Oud- en Nieuw-Kleiburg. Oosterland en Kleiburg vielen onder de rond 1800 bestaand hebbende gemeente (voorheen heerlijkheid) Klein-Oosterland, die vermoedelijk in 1812 is opgegaan in de gemeente Oostvoorne.

- Onder het dorp Oostvoorne valt ook de buurtschap en het recreatieterrein Kruininger Gors.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1206 Ostforne et de Westforne, 1494 Oestvoorne.

Naamsverklaring
Men zou denken dat oost slaat op de ligging in het oostelijk deel van Voorne, maar dat is misleidend. De naam bewaart een herinnering aan een oudere situatie, toen Goeree nog West-Voorne heette en het huidige Voorne Oost-Voorne werd genoemd. Onze plaats draagt derhalve de vroegere naam van het eiland waarop het gelegen is (vergelijk Tholen op het eiland Tholen). De naam Voorne zelf is waarschijnlijk een oude waternaam gevormd met het suffix -ina* (of, met suffix-ablaut -ana*) bij de woordstam van varen (vergelijk Voorschoten en Voerendaal).(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Oostvoorne ligt W van Brielle, NO van Rockanje.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Oostvoorne 152 huizen met 1.105 inwoners, verdeeld in dorp Oostvoorne 114/841 en buurtschap Tinte 38/264.

- Tegenwoordig heeft het dorp Oostvoorne ca. 3.000 huizen met ca. 7.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Oostvoorne, kunt u terecht bij Historische Vereniging Westelijk Voorne.

Oostvoorns
Traditioneel spraken de inwoners het Oostvoorns dialect. Dit is verwant aan het Zeeuws, net als het Flakkees dat op Goeree-Overflakkee  gesproken wordt. Het Oostvoorns sterft in rap tempo uit door de grote instroom van Rotterdammers en mensen uit andere steden in de omgeving.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oostvoorne heeft 14 rijksmonumenten.

- Oostvoornse korenmolen uit 1821 op de Molendijk buiten het dorp.

- Huis Overburgh (Hoflaan 17) was in de middeleeuwen het woonhuis van het kapittel  van de kerk van Voorne. Later werd het een boerderij met als naam Jacobahoeve. In de 20e eeuw was er enige decennia een jeugdherberg in gevestigd. Na een grondige restauratie is het nu weer een woonhuis.

- Landhuis 't Reigersnest (Zwartelaan 1) is in 1920 ontworpen door de architecten P. Vorkink en J.Ph. Wormser in de stijl van de Amsterdamse School.

- Molen van Oostvoorne.

- Gevelstenen in Oostvoorne.

- De Hervormde kerk van Oostvoorne (Kerkplein 1) is een gepleisterde zaalkerk, overblijfsel der voormalige Kapel van de Burchtheren van Voorne uit de 15e eeuw, die in 1612 afbrandde, waarna in ca. 1627 alleen het schip werd hersteld. Serie van 8 gebrandschilderde ramen uit omstreeks 1745, in 1908 en in 1963 wederom gerestaureerd. Eenvoudige bakstenen toren uit ca. 1300, later op last van de Staten van Holland verhoogd om ook dienst te kunnen doen als baken voor de scheepvaart. Waarschijnlijk kreeg de toren toen zijn sierlijke peervormige spits. De toren is in 1948 gerestaureerd.

- De ruïne Jacobaburcht wordt zo genoemd omdat het ooit o.a. een buitenverblijf is geweest van Jacoba van Beieren. De burcht was slecht gefundeerd en daardoor al in de 17e eeuw niet meer dan een ruïne.

- Vuurtoren de Stenen Baak ligt NO van Oostvoorne en Kruiningergors, vanuit die plaatsen gezien aan het eind van de Heindijk, in het N puntje van de polder Klein-Oosterland. De Stenen Baak (in de atlassen staat Steenenbaak, maar Stenen Baak is tegenwoordig de gangbare spelling. Vroeger werd hij ook 'het Steenen Baken' genoemd) is de eerste stenen vuurtoren in Nederland en dateert uit 1630. Bij de toren hoorde ook nog een (lagere) Houten Baak, W van de Stenen Baak. De Maasmond was in vroeger tijden een belangrijk zeegat. De vaargeul werd gemarkeerd door de verbindingslijn die tussen beide baken te trekken was. De plaats van de vaargeul was aan verandering onderhevig. De Houten Baak werd dan verplaatst, afhankelijk van de ligging van de geul. In het donker werd op beide bakens vuur gestookt. Aanvankelijk had de Stenen Baak een glazen opbouw waarin het bakenvuur met takken brandend kon worden gehouden. De Stenen Baak bleef als vuurtoren in gebruik tot 1858. Daarna bleef de visserij de toren als oriëntatiepunt gebruiken tot aan de afsluiting van de Brielse Maas in 1950.

- Oldtimermuseum De Rijke telt maar lieft meer dan 200 oldtimers. Dit zijn stuk voor stuk zeer waardevolle exemplaren. Ze zijn door de heer Cees De Rijke Sr. over een periode van 40 jaar verzameld en gerestaureerd. Behalve waardevol is de collectie auto's, vrachtauto's en motoren zeker ook uniek. Zo dateert de oudste auto van 1904. Ook is de geschiedenis van de Ford te zien. Alle modellen, in honderd jaar uitgebracht, zijn in het museum te bewonderen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Overzichtspagina evenementen in Oostvoorne.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het 233 hectare grote Oostvoornse Meer, gelegen NW van Oostvoorne, is onstaan in 1966 door afdamming van het Brielse Gat. Daarop volgend heeft, ten behoeve van de aanleg van de Maasvlakte, tot 1969 zandwinning plaatsgevonden. Aan de oostzijde van het meer ligt de Brielse Maasdam (1952) en aan de westzijde de Brielse Gatdam (1966). Het van oorsprong zoute water in het meer is geleidelijk aan het verzoeten. Het zoutgehalte is tegenwoordig hooguit nog eenderde gedeelte van dat van zeewater.

- Bezoekerscentrum Tenellaplas (dat direct ten ZW van Oostvoorne ligt, maar voor het postadres onder het verder weg gelegen Rockanje valt) biedt o.a. wisselende exposities over de flora en fauna van de Duinen van Oostvoorne. Als u de omgeving wilt verkennen, is een bezoek vooraf aan het bezoekerscentrum aan te bevelen, zodat u goed voorbereid op stap kunt. - Actualiteiten m.b.t. de Duinen van Oostvoorne op Facebook.

- Door Oostvoorne loopt de Europese wandelroute E9, ter plaatse ook North Sea Trail of Deltapad geheten.

- Oostvoorne had lange tijd als enige plaats in Nederland een autostrand. Het strand zou al voor de Tweede Wereldoorlog toegankelijk zijn geweest voor auto's. Sinds 2004 is het strand voor auto's gesloten en is het een natuurgebied met name voor vogels. Op het gebied van recreatie is het strand een populair gebied voor kitesurfen, van heinde en verre komt men voor het beoefenen van deze sport hier naartoe, door de ideale specifieke omstandigheden ter plekke (windzeker, vlak water en ondiep). Er zijn ook veel kitesurfscholen in Oostvoorne. Filmpje over kitesurfen op het strand van Oostvoorne.

Reacties

(1)

Herkomst naam Voorne. In een artikel in 'De Nederlandsche Leeuw' jaargang 46 uit 1928, beschrijft Henri Obreen wapens en zegels uit 1203 met daarop een 'Gaande Leeuw met onder het Paard een Visch'. De Vorne.. (bladpagina 358, pdf pagina 187). Het betreft hier een wapenschild van Hugo van Voorne.

Reactie toevoegen