Voorne-Putten

Streek
Voorne-Putten
Zuid-Holland

voorne-putten_kom_in_de_kas.jpg

Tijdens het evenement Kom in de Kas op Voorne-Putten ontdek je hoe paprika’s, aardappelen, komkommers en tomaten worden gekweekt. Bekijk de mooiste bloemen en aai de schattige lammetjes en kalfjes, en leer van alles over het leven van boeren en tuinders.

Tijdens het evenement Kom in de Kas op Voorne-Putten ontdek je hoe paprika’s, aardappelen, komkommers en tomaten worden gekweekt. Bekijk de mooiste bloemen en aai de schattige lammetjes en kalfjes, en leer van alles over het leven van boeren en tuinders.

Voorne-Putten

Terug naar boven

Status

- Voorne-Putten is een eiland en streek in de provincie Zuid-Holland.

- De streek Voorne-Putten omvat de gemeenten Westvoorne, Brielle, Hellevoetsluis en Nissewaard.

- Voorne-Putten valt onder de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Terug naar boven

Ligging

Voorne-Putten ligt N van Goeree-Overflakkee, W van de Hoeksche Waard, Z van de havens van Rotterdam. Oorspronkelijk waren het 2 aparte eilanden. Voorne is het westelijke en grootste deel, Putten het oostelijke deel. De delen worden van elkaar gescheiden door het riviertje de Bernisse.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De 4 bij Status genoemde gemeenten hebben gezamenlijk ca. 170.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen op) het eiland Voorne-Putten, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "De website van Streekarchief Voorne-Putten vormt de digitale toegang tot het verleden van dit eiland. Het papieren erfgoed van deze regio wordt zorgvuldig bewaard in een depot in Brielle en voor iedereen toegankelijk gemaakt. De speciale kluisruimte bevat in totaal vier strekkende kilometer aan historische documenten, die tot wel 750 jaar oud zijn, en een beeld schetsen van vrijwel elk aspect van het leven op de eilanden in vroeger tijden. Het Streekarchief is een gemeenschappelijke regeling en vormt zodoende de verzamelplaats voor de archieven van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Daarnaast beheert het Streekarchief tal van particuliere archieven, onder meer van kerkgenootschappen, bedrijven, verenigingen en families. Bovendien is er een uitgebreide collectie foto’s en documentatie aanwezig, zodat het Streekarchief de aangewezen plek is voor iedereen met vragen over de lokale geschiedenis." Voorheen had het Streekarchief ook de gemeente Rozenburg onder haar hoede, maar sinds die in 2010 is opgegaan in de gemeente Rotterdam, wordt dat archief nu door die gemeente beheerd.

- Canon (= overzicht van de geschiedenis in 40 thema's) van Voorne-Putten en Rozenburg.

- Voornewiki is een bonte, onuitputtelijke en voortdurend uitdijende bron van cultuurgeschiedenis van Voorne-Putten, waar je ook zelf aan kunt meewerken om die verder te verbeteren, aan te vullen en te verfraaien.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Hartelkanaal dat N langs Voorne-Putten loopt, heeft in december 2012 een wereldprimeur gehad met de plaatsing van 2 bruggen van composiet (een glasvezelversterkte kunststof). Bijzonder aan deze bruggen is dat ze vanwege dit materiaal niet kunnen roesten en rotten, en dat ze vrijwel zonder onderhoud meer dan 100 jaar mee kunnen.

- De Rotterdamse SP- en LPF-fracties hebben in 2011 een gezamenlijke brief gestuurd aan de toenmalige minister Schultz van Haegen, waarin ze pleiten voor verlenging van de metrolijn van Spijkenisse naar Hellevoetsluis. Volgens hen is dat de oplossing voor een betere bereikbaarheid van het eiland Voorne-Putten, en zou het het eiland tevens filevrij moeten maken. Ze wijzen erop dat er in 1965 al ministeriële toestemming is gegeven voor deze uitbreiding. Achter het eindpunt van de metrolijn in Spijkenisse (metrostation De Akkers) is om die reden in de jaren zeventig, bij de aanleg van de metroverbinding, een park aangelegd in plaats van woningen. Hierdoor is het volgens de partijen mogelijk het metrotraject door te trekken, zonder dat er woningen gesloopt moeten worden.

En in 2018 heeft Tim Sekac de petitie 'Trek Rotterdamse metro door op het eiland Voorne-Putten' opgesteld. Voor zijn motivaties en suggesties voor de trajecten, zie het artikel onder de link. Dilemma voor de bestuurders is dat je bij de overweging om dit soort projecten al dan niet uit te voeren, nooit iedereen naar de zin kunt maken. Piet Stilkenboom heeft namelijk, eveneens in 2018, ook een petitie opgesteld, waarin hij er juist voor pleit om de metro níet door te trekken: "Wij, de inwoners van Hellevoetsluis en omstreken, constateren: Nu kom je hier alleen als je er echt wat te zoeken hebt. Wij zitten niet te wachten op hordes dagjesmensen. De metro is een veel snellere en anoniemer vervoerswijze dan de bus. Door de metro door te trekken zetten we de deur open voor (kleine) criminaliteit zoals inbraken en openbare dronkenschap. En verzoeken: dat de metro niet wordt doorgetrokken naar Voorne-Putten."

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- In een weekend begin april is er het landelijke evenement Kom in de Kas. Op de zaterdag in dat weekend doen daar ca. 10 boeren, tuinders en hun toeleveranciers op Voorne-Putten aan mee. Bij de bedrijven worden allerlei activiteiten georganiseerd om te laten zien en ervaren hoe boeiend de agrarische sector is. Ontdek hoe paprika’s, aardappelen, komkommers en tomaten worden gekweekt. Bekijk de mooiste bloemen en aai de schattige lammetjes en kalfjes. Je beleeft niet alleen een ontzettend leuke dag, je leert ook nog van alles over het leven van boeren en tuinders. Ze staan klaar om al jouw vragen te beantwoorden.

- De organisatie van Truckrun Spijkenisse (april, in 2019 voor de 22e keer) is jaarlijks vanaf september druk met organiseren om ergens in april van het jaar erop weer een fantastische vrachtwagenrondrit te realiseren. Primair bedoeld om de bijrijders (gehandicapten) een overgetelijk dagje uit te bezorgen, maar natuurlijk ook mooi om alles voorbij te zien komen, dus uiteraard trekt dit evenement ook veel toeschouwers. Overigens trekt de stoet door heel Voorne-Putten. Voor een indruk van het evenement zie deze video van editie 2018.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Tegenwoordig kun je mooi 'eilandhoppen' rondom het Haringvliet met de Deltapontjes. In totaal varen er 10 bootjes in dit gebied: 9 veerpontjes en de Waterbus. De Waterbus vaart vanaf Rotterdam en Dordrecht naar het eiland Tiengemeten. De pontjes varen tussen de Hoeksche Waard, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. De meeste pontjes varen tussen eind april en eind september, maar een aantal vaart het hele jaar door voor woon-werkverkeer. Met bijzondere schepen kun je overvaren met de wind in de haren en zo genieten van een belevenis om nooit meer te vergeten, en een avontuurlijk moment om evern te ontspannen. Op alle verbindingen kan de fiets mee aan boord.

- Voorne-Putten is een van de Zuid Hollandse eilanden en wordt in tweeën gedeeld door een oude rivierarm, de Bernisse. Het eiland met duinlandschap, watergebieden, uitgestrekte akkers en lange dijken is een paradijs voor watervogels en weidevogels. Kievit, grutto, tureluur en scholekster kunnen goed uit de voeten in de natte polders. IJsvogels, aalscholvers, brilduikers en blauwborsten zitten op de Beerenplaat, op het uiterste puntje van Putten, waar nog eb en vloed is. In de verruigde rietlanden van dit getijdengebied vind je ook een specifieke plantenwereld met bloeiers als spindotter, bittere veldkers en zomerklokje. De kreken Wellevliet en Vierambachtenboezem bestaan uit open water met brede rietkragen en werken als magneten voor futen, wilde eenden, rietzangers en roerdompen. Bij Hellevoetsluis en Spijkenisse beheert Staatsbosbeheer drie bosgebieden; Ravensehout, het Kooisteebos en het Mallenbos. - Site over de natuur op Voorne-Putten, door Staatsbosbeheer.

- Agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne Putten (NVP) stimuleert en sponsort vrijwilligers die in het voorjaar als nestbeschermer op de bres staan voor de kuikens van weidevogels als de kievit, grutto, tureluur en zomertaling. Samen met de boer zorgen zij er voor dat de vogels kunnen overleven. Weidevogels hebben het moeilijk door verstedelijking en moderne maaimethoden. Boeren in de beheergebieden van NVP, favoriet broedgebied bij weidevogels, maaien later dan gebruikelijk en bovendien beurtelings, zodat de nog niet vliegvlugge kuikens altijd een uitweg vinden. In veel weilanden op het eiland sporen vrijwilligers vroeg in het voorjaar de nesten op en worden ze gemerkt, zodat de boer er omheen kan maaien.

Boeren die meedoen aan het project weidevogelbescherming lopen een deel van hun inkomsten mis, maar krijgen daarvoor - via NVP - een financiële compensatie van de provincie. Door later te maaien worden de nesten van vogels beschermd en krijgen jonge vogels een kans om volwassen te worden. Natuurbescherming door agrariërs vindt ook plaats door het inzaaien van bloeiende akkerranden en slootkanten en door het aanplanten en onderhouden van bosschages, hagen en erfbeplanting.

Verder onderneemt NVP nog allerlei andere activiteiten om mensen bewust te maken van de (agrarische) natuur op het eiland. De jaarlijkse cursus ‘Vogels Herkennen’ van Natuurlijk Voorne-Putten heeft bijvoorbeeldf al veel vogelkenners opgeleverd. Regelmatig wordt daar ook een cursus voor gevorderden aan gekoppeld. De werkgroep Agrotoerisme steunt agrariërs die toeristische activiteiten ontplooien. En de werkgroep Agrarisch Natuurbeheer organiseert een tweetal scholenprojecten. Natuurbewuste agrariërs en leerkrachten werken nauw samen om de jeugd het een en ander bij te brengen over wat er zoal leeft in een gebied waar zo op het oog alleen koeien grazen.

- In de afgelopen eeuwen zijn kreken vrijwel geheel verdwenen door inpoldering en het rechttrekken van de kronkelige loop. Door steile oevers weer te verflauwen ontstaat een meer natuurlijke begroeiing en worden de kreken weer herkenbaar in het landschap. Hiervan profiteren dieren en planten en tegelijkertijd ontstaat er meer ruimte voor waterberging. De herstelde kreken bieden ook recreatiemogelijkheden. Het landschap wordt mooier en door aangelegde voetpaden ook toegankelijker. Een win-win situatie dus, zoals dat tegenwoordig heet.

In het project 'Kreken Kweken' worden 8 km ecologische zones, 8 km laarzenpaden en 5 stapstenen aangelegd op Voorne-Putten. Een stapsteen is een klein natuurgebiedje dat door verschillende diersoorten gebruikt kan worden als tijdelijk leefgebied, wanneer zij zich verspreiden van het ene naar het andere gebied. ‘Kreken Kweken’ is afhankelijk van de vrijwillige medewerking van agrariërs en andere grondeigenaren. De zones worden door middel van vrijwillige kavelruil en aankoop verworven. Hollandse Delta wordt eigenaar van de natuurvriendelijke oevers.

De gezamenlijke gemeenten van Voorne-Putten en Waterschap Hollandse Delta hebben in 2016 eern realisatie-overeenkomst ondertekend voor de aanleg van ecologische zones en stapstenen in het kader van het project 'Kreken Kweken'. Het gaat om de volgende gebieden: een ecologische zone langs het Vrijheidsbos in Brielle; een ecologische zone langs de Pansersdijk in Westvoorne; een ecologische zone en stapsteen bij Fort Peltersdijk bij Brielle en Hellevoetsluis; een ecologische zone en stapsteen nabij Gemaal Trouw bij Brielle en Hellevoetsluis. Deze projecten beogen in 2017 te worden gerealiseerd. Verder is in 2015 het project Betjesweg bij Hellevoetsluis gerealiseerd. En in de gemeente Nissewaard wordt de aanleg van een ecologische zone langs de Vliegerwetering en langs de Zuidlandse Zoom voorbereid.

Terug naar boven

Beeld

- Heel veel videoreportages van evenementen en activiteiten op Voorne-Putten, door Roel van Deursen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Voorne-Putten (online te bestellen).

Zo is in 2014 de Historische Atlas van Voorne-Putten verschenen. Deze topografische tijdreis toont de vorming van het landschap van deze streek, aan de hand van tientallen oude kaarten en plattegronden. Van de vroegste ontstaansgeschiedenis en de inrichting van de ingepolderde kleigronden als vruchtbare akkers, tot de gezamenlijke strijd tegen dijkdoorbraken en de opkomst van dorpen en steden. Vooral na de Tweede Wereldoorlog maakte de regio ingrijpende ontwikkelingen door. Om de toekomst van het boerenbedrijf te garanderen vond de ruilverkaveling plaats, die dit eeuwenoude cultuurlandschap vernietigde. Bovendien werden grote gebieden opgeslokt door de voortdurende uitbreiding van de Rotterdamse haven. Deze atlas brengt al deze boeiende landschappen met heldere kaarten en begeleidende teksten op een toegankelijke wijze in beeld.

Terug naar boven

Links

- Bestuurlijk:- In het samenwerkingsverband Samenwerking Voorne-Putten werken de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne bestuurlijk en ambtelijk samen. Want samen bereiken ze meer dan afzonderlijk. Door samen te zoeken naar bijvoorbeeld de beste plaatsen om woningen en bedrijventerreinen te realiseren, natuur te behouden en recreatieve en sociale voorzieningen te ontwikkelen, verbetert de kwaliteit van het hele gebied.

- Nieuws: - Nieuws uit Voorne-Putten van het Algemeen Dagblad. - Nieuws uit Voorne-Putten op Facebook.

- Agrarisch: - Doelstelling van de PR-commissie Land- en Tuinbouw Voorne-Putten is de land- en tuinbouw op het eiland in positieve zin onder de aandacht brengen van de burger. Daartoe behoort als een van de belangrijkste activiteiten de jaarlijkse deelname aan de landelijke open dag 'Kom in de Kas'. Verder is het streven van de commissie om vooral ook de jeugd te betrekken bij alles wat zich afspeelt op het boeren- en tuindersbedrijf.

Reactie toevoegen