Kruininger Gors

Plaats
Buurtschap
Westvoorne
Voorne-Putten
Zuid-Holland

Oostvoorne Kruiningergors plaatsnaambord [640x480].jpg

Kruininger Gors (Oostvoorne) heeft een eigen bebouwde kom met officiéle blauwe plaatsnaamborden (komborden) en een 30 km-zone. Alleen jammer van het 'drukfoutje'... (zie bij Naam).

Kruininger Gors (Oostvoorne) heeft een eigen bebouwde kom met officiéle blauwe plaatsnaamborden (komborden) en een 30 km-zone. Alleen jammer van het 'drukfoutje'... (zie bij Naam).

Kruininger Gors Oostvoorne oprichting 1948 [1024x768].jpg

Kruininger Gors (Oostvoorne), het recreatiecentrum is officieel opgericht in 1948.

Kruininger Gors (Oostvoorne), het recreatiecentrum is officieel opgericht in 1948.

Kruininger Gors Oostvoorne boekje 50 jaar 1948-1998 [1024x768].jpg

Kruininger Gors (Oostvoorne), in 1998 is een boekje verschenen ter gelegenheid van het officiéle 50-jarige bestaan van het recreatieterrein.

Kruininger Gors (Oostvoorne), in 1998 is een boekje verschenen ter gelegenheid van het officiéle 50-jarige bestaan van het recreatieterrein.

Kruininger Gors huisje vader Lody Sonneveld (Kopie).jpg

Kruininger Gors, één van de eerste permanente huisjes, in het duingebied N van de Gorslaan.

Kruininger Gors, één van de eerste permanente huisjes, in het duingebied N van de Gorslaan.

Kruininger Gors

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Kruininger Gors.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Kruininger Gors.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Kruininger Gors.

Terug naar boven

Literatuur

- In 1998 is een boekje uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarige formele bestaan van recreatieterrein Kruininger Gors. Het boekje over 50 jaar Kruininger Gors kunt u hier online lezen.

Terug naar boven

Status

- Kruininger Gors is een buurtschap en recreatieterrein in de provincie Zuid-Holland, op het schiereiland Voorne-Putten, gemeente Westvoorne. T/m 1979 gemeente Oostvoorne.

- De buurtschap Kruininger Gors valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oostvoorne.

- Kruininger Gors heeft een eigen bebouwde kom, los van het dorp Oostvoorne, met officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) met de spelling... Kruiningergors (zie verder hierna).

Terug naar boven

Naam

Spelling
Op bijna alle plekken waar dit gebied wordt genoemd, lezen wij Kruininger Gors (o.a. het Recreatieterrein, de Stichting Recreantenbelangen en de gemeentesite). Behalve... op het officiële blauwe plaatsnaambord (kombord): daar staat Kruiningergors. Je zou er toch redelijkerwijs vanuit moeten kunnen gaan dat de spelling op een officieel plaatsnaambord correct is. Standaard houden wij de spelling aan zoals die op het offifiële plaatsnaambord staat. Maar in dit geval toch maar niet, omdat de 3 meest bij het gebied betrokken - eerder in deze alinea genoemde - partijen allemaal dus de naam Kruininger Gors hanteren. Bovendien staat deze spelling ook in het oprichtingsdocument - zie hieronder - uit 1948 (welke spelling natuurlijk naderhand gewijzigd zou kúnnen zijn, maar kennelijk is dit niet het geval). Dus begrijpelijk maar daarom nog niet juist, dat bijvoorbeeld Google Maps en de Topografische atlas Zuid-Holland (1), naar wij aannemen op grond van het plaatsnaambord ter plekke, de naam Kruiningergors hanteren.
Alternatieve naam
Kortheidshalve wordt Kruininger Gors ook wel Gors of Het Gors genoemd.
Naamsverklaring
Wij hebben ons lange tijd afgevraagd wat Kruininger Gors te maken zou kunnen hebben met het dorp Kruiningen. Want dat ligt toch enkele eilanden zuidelijker, op het Zeeuwse Zuid-Beveland. Welnu, het heeft ook niets met dit Kruiningen te maken. De polder Kruininger Gors alhier blijkt haar naam te danken te hebben aan het geslacht Van Cruyningen. Zij verkochten hun bezit in 1627, maar de naam Kruininger Gors voor het gebied bleef bestaan.

Terug naar boven

Ligging

Kruininger Gors ligt NO van Oostvoorne en wordt van dat dorp gescheiden door de provincialeweg N218 (Kleidijk). Kruininger Gors grenst in het N aan het Brielse Meer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De buurtschap Kruininger Gors heeft volgens (2) ca. 170 permanente inwoners, waarmee het redelijkerwijs (ook) als buurtschap is te beschouwen en niet 'alleen maar' als recreatieterrein.

- Volgens de gemeente Westvoorne bivakkeren er in het vakantieseizoen ca. 10.000 gasten op het Kruiningergors. Het is het grootste recreatieterrein van Nederland met honderden caravans en ca. 2.500 houten vakantiehuisjes.

Terug naar boven

Geschiedenis

Polder
De polder Kruininger Gors is diverse malen (deels) bedijkt. Een definitieve oplossing tegen de overstromingen komt er pas in 1950, met de afdamming van de Brielse Maas. De polder heeft lange tijd een eigen waterschap gehad. In 1973 is dat opgegaan in Waterschap de Brielse Dijkring, dat op haar beurt in 2005 is opgegaan in Waterschap Hollandse Delta.

Recreatieterrein
Al sinds ca. 1926 wordt er op het Kruininger Gors gekampeerd, aanvankelijk 'in het wild', zonder enige voorziening. De Rotterdammers bivakkeren er in primitieve, vaak zelfgemaakte tentjes. Vader is in veel gevallen werkloos en moet in die tijd dagelijks naar Rotterdam heen en weer fietsen (totaal ca. 70 km!) om te 'stempelen' voor zijn uitkering. In de beginjaren moeten de tenten en tenthuisjes buiten het seizoen telkens worden afgebroken. Formeel sinds 1958 mogen de huisjes permanent blijven staan. Maar al eerder staan er permanente huisjes in het gebied, met name in het duingebied ten noorden van de Gorslaan. Zoals het huisje van de vader van Lody Sonneveld (zie foto).

In de loop der jaren groeit Kruininger Gors uit tot een fors kampeerdorp voor Rotterdammers. Er komen voorzieningen zoals een kruidenier, melkboer en bakker. In de beginfase wordt het terrein door de gemeenten Rotterdam en Oostvoorne (vanaf 1980 Westvoorne) samen beheerd, later alleen door de gemeente Westvoorne. In 1994 wordt het terrein geprivatiseerd. Sindsdien maakt het deel uit van de Molecaten Groep. De standplaatsen met een huisje worden in veel gevallen voor perioden van 20 jaar van deze firma gepacht.

Postvestiging
Kruininger Gors heeft van 1935 tot 1981 een postkantoortje gehad, dat alleen in de zomermaanden in functie was. Het kantoortje gebruikte stempels en aantekenstrookjes met de aanduiding 'Oostvoorne / Het Gors'.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Op de site Kruininger Gors 2017 kunt u lezen hoe eigenaar Molecaten Groep het terrein de komende jaren verder wil verbeteren en een kwaliteitsslag wil maken om het terrein ook voor de langere termijn aantrekkelijk te houden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Braderie en rommelmarkt op het Gorsplein (op een zondag eind juli).

Terug naar boven

Links

- Stichting Recreantenbelangen Kruininger Gors.

- De Rotterdamse Kampeervereniging DINDOA, een vereniging voor mensen met een vaste standplaats op het Kruininger Gors, is opgericht in 1948.

 

 

Reactie toevoegen