Gennep

Plaats
Stad en gemeente
Gennep
Noord-Limburg Land van Cuijk
Limburg

LB gemeente Gennep in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Gennep in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Gennep in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gennep

Terug naar boven

Status

- Gennep is een stad en gemeente in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg. Daarnaast ligt de stad ook in de streek Land van Cuijk.

- De gemeente Gennep is in 1973 vergroot met de gemeente Ottersum en een deel van de gemeente Bergen (dit betreft het dorp Heijen).

- De gemeente Gennep omvat naast de gelijknamige stad verder de dorpen Heijen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide, en de buurtschappen Aaldonk, Dam, De Looi, Diekendaal, Hekkens, Smele en Zelder. Dat zijn in totaal 1 stad, 4 dorpen en 7 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Gennep.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Gennep.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
949 Ganipi, 1021-1024 kopie eind 11e eeuw Ganipe, 1144 Genepe.

Naamsverklaring
Ontstaan uit het Germaanse Ganipja-*, een nederzettingsnaam bij de waternaam Ganipô-* (de benedenloop van de Niers), afgeleid van een wortel gan-* die de betekenis 'samenkomen' of 'helder' kan hebben.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Gennep grenst in het W aan de rivier de Maas, de provincie Noord-Brabant en Boxmeer, Beugen, Oeffelt, Sint Agatha, Middelaar en Plasmolen, in het N aan Breedeweg en het Duitse Reichswald, in het O aan de Duitse plaatsen Kessel en Hommersum, in het ZO aan Siebengewald, in het Z aan Afferden en in het ZW aan Sambeek, en ligt ZO van Nijmegen, Z en ZZO van Groesbeek, ZW van de Duitse plaats Kleve (Kleef), W van de Duitse plaats Goch, N van Venray en O en ZO van Cuijk. De gelijknamige hoofdplaats ligt centraal tot W in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Gennep, die dan alleen nog de stad omvat, 163 huizen met 1.153 inwoners. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 7.000 huizen met ruim 17.000 inwoners, waarvan ca. 3.700 huizen en ca. 9.300 inwoners in de stad.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van) de gemeente Gennep, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Historische Kring Maas en Niers.

- Museum Het Petershuis vertelt je over de geschiedenis van Gennep, o.a. aan de hand van voorwerpen die bewaard zijn gebleven of die zijn gevonden bij archeologisch onderzoek. Maar ook met historisch kaartmateriaal, prenten, gravures en maquettes wordt een beeld geschetst van het leven in deze streek, vanaf de eerste sporen van bewoning tot in het meer recente verleden.

- Inwoner Harm Teunissen heeft vanwege het 10-jarig bestaan van zijn site Gennepnu.nl en de opgraving van de Zandpoort in 2014 een filmpje gemaakt over de geschiedenis van Gennep. In 14 minuten doet hij in woord en beeld het ontstaan en de ontwikkeling van de stad tot en met de blootlegging van de fundering van de oude stadspoort uit de doeken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gennep heeft 16 rijksmonumenten.

- Gennep heeft 1 gemeentelijk monument.

- De oude Martinustoren in de historische kern van Gennep heeft sinds 2010 zijn spits weer terug. De spits van de toren, naast het restant van de oude kerk uit 1869, heeft onder meer nieuwe leien gekregen. De Martinustoren is gerestaureerd tot uitkijktoren en museum met onder meer aandacht voor het Genneperhuis, Duits Lijntje en het pottenbakkersverleden.

- Voor het voormalige Stadhuis uit 1617 is in 2013 een prijsvraag uitgeschreven voor een 'zinvolle herbestemming'. In 2017 is 400 jaar Stadhuis Gennep en 500 jaar Reformatie (die in deze regio een grote rol heeft gespeeld) gevierd.

- Molen De Reus.

- Mariakapel.

- Gevelstenen in Gennep.

- Religieus museum De Crypte is gevestigd in de crypte van de Sint Martinuskerk. Te zien zijn o.a. houtgesneden altaren, communiebanken, biecht- en preekstoelen; ibories, kelken en kandelaars, monstransen en andere religieuze voorwerpen; relikwieën, medailles en vele soorten rozenkransen; kostbare tapijten, in kruissteek vervaardigd; 400 Mariabeelden; 80 nonnetjes in originele kledij.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kermis (oktober). Bijzonder aan deze kermis is dat op de zaterdag erna er een 'prikkelarme kermis' is. De muziek wordt dan zachter afgespeeld dan normaal en de attracties draaien langzamer dan gebruikelijk. Dit speelt in op de behoeften van mensen met bijvoorbeeld autisme, epilepsie en/of een lichamelijke of geestelijke beperking. - Filmpje met een impressie van de Kermis 2016.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft in november 2018 besloten tot de start van de verkenning Lob van Gennep en stelt het benodigde budget beschikbaar. De verkenning maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het gebied ligt van origine in het winterbed van de Maas. Bij extreem hoog water wordt het gebruikt voor waterberging en tegelijkertijd is het ook door dijken beschermd tegen hoogwater van de Maas. Een bijzondere situatie.

De Lob van Gennep is een uitgestrekt gebied benedenstrooms van Gennep tot aan Mook in de overgang van de Limburgse Maasvallei naar de Brabantse en Gelderse Bedijkte Maas. De verkenning richt zich op drie doelen: het gebied beter beschermen tegen hoogwater, het bergen van water én het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Het is immers een gebied met grote landschappelijke kwaliteiten, zoals het unieke Niersdal, de Maaskemp, het Genneperhuis, Koningsven-De Diepen, Mookerplas en het Middelaarshuis. Door het verbeteren van waterveiligheid ontstaan hier kansen voor recreatie, toerisme en landschap.

De Lob van Gennep is een laagte in het landschap die veel water kan bergen. Bij extreem hoog water stroomt Maaswater het gebied in en wordt daar tijdelijk geparkeerd. Daardoor daalt de waterstand in de Maas benedenstrooms van dit gebied aanzienlijk. Tot aan de Biesbosch, circa 200 km verderop, is minder dijkverhoging nodig en kunnen landschappelijk bijzondere dijkvakken behouden blijven. De dijken in het gebied voldoen echter niet aan de wettelijke normen uit de Waterwet en moeten daarom verhoogd en versterkt worden. De hoogte en locatie van de dijken maken onderdeel uit van de verkenning. Beide zijn namelijk van invloed op de hoogwaterbescherming en de werking van het gebied als waterbergingsgebied. Een ingewikkelde puzzel.

- Van 2008 t/m 2013 zijn de gebouwen en betonwegen op het voormalig NAVO-kamp Gennep gesloopt. Het kamp is omgevormd tot onderdeel van natuurgebied de Genneperheide. Er zijn veel Amerikaanse eiken gekapt om plaats te maken voor heide. Er zijn ook wandelpaadjes en een fietspad aangelegd en zitbankjes geplaatst. Het 23 hectare grote gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

De KNNV afd. Nijmegen is op 18-2-2014 op excursie geweest naar de Genneperheide en Looierheide. Onder de link vind je een uitvoerig verslag (231 pag.!), zijnde een beschrijving van ontstaan en ontwikkeling van het gebied, en de vele soorten landschappen, planten (incl. vele soorten paddenstoelen) en dieren die ze er hebben aangetroffen, die allemaal gedetailleerd in tekst en beeld worden beschreven. Zo kun je thuis lezen wat er zo bijzonder is aan dit gebied, wat je wellicht kan inspireren om er vervolgens zelf op onderzoek uit te gaan.

Terug naar boven

Beeld

- Inwoner Harm Teunissen onderhoudt sinds 2005 een site met inmiddels liefst meer dan 200.000 afbeeldingen van objecten in Gennep, in meer dan 1.000 verschillende albums.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Gennep (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Gennep. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Sport: - Gymvereniging ODI heeft accommodaties in Gennep, Ottersum en Heijen. Ze hebben allerlei afdelingen, o.a. voor turnen, kinderdans, jazzdance. Je kunt er terecht vanaf peuterleettijd tot ca. 75 jaar.

- Veiligheid: - Politie Venray - Gennep.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Gennep alg., - idem herv. Augustinusstichting, - idem hervormd en - idem RK.

Reactie toevoegen