Gennep

Plaats
Stad en gemeente
Gennep
Noord-Limburg Land van Cuijk
Limburg

LB gemeente Gennep in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Gennep in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Gennep in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Gennep

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je bungalow op Center Parcs Het Heijderbos.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Gennep.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Gennep.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Gennep (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Gennep is een stad en gemeente in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg. Daarnaast ligt de stad Gennep ook in de streek Land van Cuijk.

- De gemeente Gennep is in 1973 vergroot met de gemeente Ottersum en een deel van de gemeente Bergen (dit betreft het dorp Heijen).

- De gemeente Gennep omvat naast de gelijknamige stad verder de dorpen Heijen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide en de buurtschappen Aaldonk, Dam, De Looi, Diekendaal, Hekkens, Smele en Zelder.

- Wapen van de gemeente Gennep.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Gennep.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van) de gemeente Gennep, kunt u terecht bij de volgende instanties:

- Historische Kring Maas en Niers.

- Museum Het Petershuis vertelt u over de geschiedenis van Gennep, o.a. aan de hand van voorwerpen die bewaard zijn gebleven of die zijn gevonden bij archeologisch onderzoek. Maar ook met historisch kaartmateriaal, prenten, gravures en maquettes wordt een beeld geschetst van het leven in deze streek, vanaf de eerste sporen van bewoning tot in het meer recente verleden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gennep heeft 16 rijksmonumenten.

- Gennep heeft 1 gemeentelijk monument.

- De oude Martinustoren in de historische kern van Gennep heeft sinds 2010 zijn spits weer terug. De spits van de toren, naast het restant van de oude kerk uit 1869, heeft onder meer nieuwe leien gekregen. De Martinustoren is gerestaureerd tot uitkijktoren en museum met onder meer aandacht voor het Genneperhuis, Duits Lijntje en het pottenbakkersverleden.

- Voor het 17e-eeuwse voormalige stadhuis is in 2013 een prijsvraag uitgeschreven voor een 'zinvolle herbestemming'.

- Molen De Reus.

- Mariakapel.

- Gevelstenen in Gennep.

- Religieus museum De Crypte is gevestigd in de crypte van de Sint Martinuskerk. Te zien zijn o.a. houtgesneden altaren, communiebanken, biecht- en preekstoelen; ibories, kelken en kandelaars, monstransen en andere religieuze voorwerpen; relikwieën, medailles en vele soorten rozenkransen;  kostbare tapijten, in kruissteek vervaardigd; 400 Mariabeelden; 80 nonnetjes in originele kledij.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Van 2008 t/m 2013 zijn de gebouwen en betonwegen op het voormalig NAVO-kamp Gennep gesloopt. Het kamp is omgevormd tot natuurgebied de Gennepse Hei. Er zijn veel Amerikaanse eiken gekapt om plaats te maken voor heide. Er zijn ook wandelpaadjes en een fietspad aangelegd en zitbankjes geplaatst. Het 23 hectare grote gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

- De Looierheide O van Gennep is in 2013 machinaal geplagd. Daarnaast is een sparrenbos bij de Zeven Morgensiep en de IJsheuvel gekapt en is hakhoutbeheer uitgevoerd. De Looierheide is een complex van voormalige rivierduinen, ontstaan in de laatste ijstijden, met enkele vennetjes. Het bestaat verder uit bosperceeltjes en schrale graslanden. Door deze afwisseling is het gebied niet alleen van belang voor de flora en fauna, maar ook voor recreanten en bewoners van de aangelegen woonwijk. Door het pleksgewijs plaggen van de deels vergraste heide nemen de ontwikkelingskansen toe voor planten en dieren die droge heidegebieden als leefgebied hebben. Dieren als de levendbarende hagedis, maar ook de veldleeuwerik en mogelijk zelfs de nachtzwaluw kunnen profiteren van de verjonging van het heideterrein. (bron: IKL, 11-11-2013)

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Gennep.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Gennep alg., - Gennep herv. Augustinusstichting, - Gennep hervormd en - Gennep RK.

Reactie toevoegen