Venlo

Plaats
Stad en gemeente
Venlo
Noord-Limburg
Limburg

LB gemeente Venlo in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Venlo in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Venlo in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Venlo

Terug naar boven

Status

- Venlo is een stad en gemeente in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg.

- De gemeente Venlo is per 1-10-1940 vergroot met een groot deel van de gemeente Maasbree (zijnde het - toen nog - dorp Blerick en de dorpen Boekend en Hout-Blerick, met op dat moment 10.855 inwoners), in 2001 met de gemeenten Belfeld en Tegelen en een deel van de gemeente Grubbenvorst, en in 2010 met de gemeente Arcen en Velden.

- De gemeente Venlo omvat naast de gelijknamige hoofdplaats en stad verder nog het stadsdeel (en 'dorp in de stad') Blerick als onderdeel van die stad, de dorpen Arcen, Belfeld, Boekend, Hout-Blerick, Lomm, Steyl, Tegelen, Velden en 't Ven, en de buurtschappen Bolenberg, Bong, Brandemolen, Californië (deels), De Krosselt, De Voort, Egypte, Geloo, Hanik, Hasselderheide, Hasselt, Heierhoeve, Het Vorst, Knikkerdorp, Leemhorst, Lingsfort, Maalbeek, Raaieind (deels), Schandelo, Veld, Vilgert en Wielder. Dat zijn in totaal 1 stad, 1 stadsdeel/'dorp in de stad', 9 dorpen en 22 buurtschappen (waarvan helaas slechts 4 buurtschappen zijn voorzien van plaatsnaambordjes). Verder hebben wij op onze site een pagina gemaakt voor de wijk Genooi, omdat dat vroeger een buurtschap is geweest en er het nodige te vertellen is over de geschiedenis van dat gebied.

- Wapen van de gemeente Venlo.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Venlo.

- Onder de stad Venlo vallen ook de buurtschappen Californië (deels), Heierhoeve, Raaieind (deels) en Wielder (onder stadsdeel Blerick). Alleen voor de postadressen vallen ook de dorpen Boekend (onder stadsdeel Blerick), Hout-Blerick (ook onder stadsdeel Blerick) en 't Ven onder de stad Venlo.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Venlo grenst in het W aan Kessel, Baarlo, Maasbree, Sevenum, Hegelsom, Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen en Broekhuizenvorst, in het N aan Wellerlooi, in het O aan Duitsland en de Duitse plaatsen Walbeck, Auwel, Straelen, Broekhuysen, Niederdorf, Leuth, Kaldenkirchen en Bracht en in het Z aan Reuver, en ligt O van Helden, Panningen en Horst, ZO van Venray, ZW van de Duitse plaatsen Kevelaer en Geldern, W van de Duitse plaats Krefeld, N van de Duitse plaats Brüggen, Swalmen en Roermond en NO van Haelen en Heythuysen. Door en W langs de gemeente stroomt de rivier de Maas van Z naar N; door de gemeente lopen de A73 (van Z naar centraal-west), de A67 (centraal, van W naar O en N van stadsdeel Blerick en de stad) en de korte A74 (in het Z, van W naar O) en liggen de knooppunten Tiglia (A73/A74, O van Tegelen) en Zaarderheiken (A67/A73, centraal-west en NW van stadsdeel Blerick en de stad). De gelijknamige hoofdplaats ligt centraal tot Z in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Venlo 1.020 huizen met 6.606 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 844/5.513 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Bantuin (= buiten de wallen) 176/1.093, en omvat verder de kern Boekend. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 44.000 huizen met ca. 101.000 inwoners, de stad heeft tegenwoordig ca. 30.700 huizen met ca. 67.500 inwoners (dit is inclusief de aantallen voor de dorpen Boekend, Hout-Blerick en 't Ven).

Terug naar boven

Geschiedenis

- Arjan van den Bosch en Corina Brouwers onderhouden de website Citadel Venlo, waar ze artikelen bijeenbrengen over de geschiedenis van alle kernen in de huidige gemeente Venlo.

- Historische Encyclopedie Venlo.

- Site over de Tweede Wereldoorlog in Venlo en Blerick.

- De organisaties uit de gemeente Venlo die zich inzetten voor het levend houden van lokale geschiedenis, het vergroten van de bekendheid met archeologie en monumenten en het verbreden van draagvlak voor het behoud ervan, hebben in 2016 het Historisch Platform Groot Venlo opgericht. Het doel van het platform is het versterken van het door deze organisaties gevormde netwerk, afstemming en coördinatie van activiteiten, samenwerking en bundeling van krachten gericht op de hiervoor genoemde doelen. Deelnemende verenigingen zijn: Bond Heemschut, Heemkundige Kring Tegelen, Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden, LGOG Kring Venlo, Stichting Archeologisch Onderzoek Venlo, Stichting Erfgoed Venlo en Stichting Heemkunde Arcen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Venlo heeft 92 rijksmonumenten.

- Venlo heeft 237 gemeentelijke monumenten.

- Het Limburgs Museum is in 1994 voortgekomen uit twee andere musea: het gemeentelijke Goltziusmuseum in Venlo en het Limburgs Volkskundig Centrum in Limbricht. Met de fusie van beide musea kwamen ook de collecties samen. Die waren in de loop van de jaren opgebouwd door aankoop, schenking, bruikleen en ruil. Het nieuwe Limburgs Museum ging en gaat voort op de ingeslagen weg, en beheert inmiddels omvangrijke collecties die samenhangen met de geschiedenis en volkskunde van Nederlands-Limburg. Andere collecties die het museum beheert zijn het provinciale filmarchief (Limburgs Film en Video Archief, LiFVA) en een uitgebreide gespecialiseerde bibliotheek.

- Museum van Bommel van Dam profileert zich met een divers aanbod van wisselexposities over schilder- en tekenkunst, beeldhouwkunst en fotografie. Na de Tweede Wereldoorlog beginnen Maarten en Reina van Bommel - van Dam met het verzamelen van kunst. In de loop der jaren kopen ze honderden werken van vooral Nederlandse kunstenaars. Ook verzamelen ze Japanse tekeningen en prenten, Zuid-Amerikaans aardewerk en Afrikaanse beelden. In 1969, wanneer de woning in Amsterdam te klein is geworden, schenkt het echtpaar zijn collectie van circa 1200 schilderijen, tekeningen, prenten en beelden aan de gemeente Venlo. Maarten en Reina van Bommel - van Dam stellen als voorwaarde dat de gemeente de geschonken verzameling onderbrengt in een museum. Ook bedingen zij dat ze bij de collectie kunnen wonen. In 1971 opent het eerste museum voor moderne kunst in Limburg zijn deuren: Museum van Bommel van Dam.

Het museum was tot 2017 gehuisvest in een gebouw aan het Julianapark. T/m 2018 viel het museum onder de gemeentelijke organisatie van Venlo. In 2019 is het verzelfstandigd. De gemeente heeft het voormalige Hoofdpostkantoor Keulse Poort uit 1938, dat tot 2009 in functie was, voor het museum aangekocht. Later zal ook de omgeving opnieuw worden ingericht, waarbij een verbinding wordt gemaakt met het naastgelegen Limburgs Museum en het Julianapark. Dit Museumkwartier moet met name voor bezoekers die van het NS-station komen de entree van Venlo worden. Voor de verhuizing kan plaatsvinden, wordt er nog wel het nodige verbouwd. Na de verbouwing heeft Museum van Bommel van Dam de beschikking over ruim tweeduizend vierkante meter aan depot-, atelier-, publieks- en tentoonstellingsruimte. Op de begane grond komen een museumcafé en -winkel. De verhuizing beoogt begin 2021 plaats te vinden.

- Mariakapellen.

- Wat mogelijk een bezienswaardigheid kan wórden: Aan de oever van de Maas, tegenover het centrum van Venlo, ligt 30 centimeter onder het maaiveld een nog gaaf Spaans Fort uit de Tachtigjarige Oorlog verborgen. Actiegroep Red Ons Fort strijdt ervoor om het fort op te graven, te restaureren en open te stellen voor publiek. De gemeente wil op deze plek echter een casino, het ROC en het nieuwe stadion van VVV vestigen. Volgens genoemde actiegroep zou een en ander best samen kunnen gaan: impressie nieuwbouw stadion in Fort Venlo.

- Gevelstenen in Venlo.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Volkstheater Frans Boermans speelt theatervoorstellingen in het plaatselijke dialect naar de ideeën van de in 1999 overleden grote Limburgse tekstdichter Frans Boermans.

- Terwijl de wereld om ons heen steeds drukker wordt, blijven veel tradities een belangrijke plaats in ons leven houden. Denk aan cadeautjes uitpakken tijdens Sinterklaas of palmhöltjes maken op school. Stichting Kinderfeesten Venlo organiseert in de stad en in stadsdeel Blerick door het jaar heen vijf culturele kindertradities met als doel deze tradities door te geven aan de kinderen en kleinkinderen. Naast de historische betekenis zijn deze vrolijke feesten voor de kinderen ook gewoon erg leuk! De stichting is verantwoordelijk voor de organisatie van de Palmhöltjesoptocht, Keuningsoptocht, Sintermêrte, Sinterklaas en Allerkinder in de genoemde kernen. Al deze evenementen zijn gratis te bezoeken.

- Carnaval. - Venloosch Vastelaoves Gezelschap VVG Jocus is opgericht in 1842 en is daarmee naar eigen zeggen het oudste Vastelaovesgezelschap (oftewel de oudste carnavalsvereniging) van Nederland.

- In 2003 zijn op initiatief van Erik Schnock, een van de bestuursleden van de Venloop, 62 mensen gaan trainen voor de marathon van New York in 2004. Het waren voornamelijk beginnende lopers die voor een tweetal goede doelen €42.195 bij elkaar wilden rennen. Voor elke meter één euro dus. Een jaar lang hard trainen, plezier maken met elkaar en afzien om naar een marathon, dé marathon, toe te trainen schept een band. De beleving in New York was dus ook onuitwisbaar. Op de terugweg naar Nederland ontstond het idee dat ze zo’n fantastisch evenement met zoveel sfeer, sportiviteit, voor zoveel mensen ook wel in Venlo wilden hebben. New York in het klein dus. En zo is de Weir Venloop (gedurende 4 dagen eind maart) ontstaan. De afstanden voor volwassenen zijn halve marathon (21.098 m), 10 en 5 km. Voor kinderen zijn er Kids Runs met kortere afstanden. Er zijn ook wandeltochten van 10, 30, 30 en 40 km, en een rolstoeltocht van 7,5 km.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Grenswerk is het poppodium van Venlo en omstreken.

- De kolonie van de kale rode bosmier bij Venlo staat al tientallen jaren onder druk door de aanleg van wegen en industrieterreinen. Hierdoor is de ongeveer 20 nesten tellende kolonie geïsoleerd in het landschap komen te liggen. Vanaf 2010 is het bosperceel waarin de kolonie zich bevindt onderdeel geworden van het stedelijk parklandschap ´Floriade 2012´ en is daarmee verder in de knel gekomen. Om versnippering van het leefgebied tegen te gaan zijn in 2012 speciale mierentunnels aangelegd.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Venlo (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Venlo. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - Omroep Venlo.

- Jeugd: - "Het aantal kinderen met overgewicht in Nederland neemt toe en te weinig kinderen hebben een gezond eetpatroon. Daarnaast hebben kinderen steeds minder kennis waar voeding vandaan komt. Daarom werken wij samen met bedrijven, overheid, universiteiten en scholen om kinderen bewust te maken van het belang van een gezond voedingspatroon. Stichting Kids University for Cooking in Venlo biedt educatieve programma’s voor basisscholen en zet kidspanels in om nieuwe en gezondere producten en voedingsconcepten te ontwikkelen.

Om kinderen inzicht te geven in een gezond eetpatroon en kennis bij te brengen over gezonde voeding, heeft de stichting een programma ervaringsgerichte voedseleducatie ontwikkeld voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Met steun van overheden en bedrijven wordt dit programma via basisscholen aan kinderen aangeboden. De gevalideerde aanpak is ontwikkeld in samenwerking met universiteiten. Kinderen leren waar voeding vandaan komt en wat het effect van voeding is op hun gezondheid. Zij gaan groenten en fruit op locatie bij de teler en in de keuken zien, voelen, ruiken, bereiden en proeven. Kortom, zij beleven voeding 'van grond tot mond' en maken op een leuke manier kennis met de hele voedselketen.

Naast het ontdekken van hoe leuk en lekker ´gezond´ kan zijn, geven kinderen tijdens kidspanels hun eigen mening en ideeën over hoe voeding moet smaken en hoe het eten eruit moet zien (smaak, geur, kleur, textuur, vorm, verpakking). Kidspanels geven bedrijven inzicht in de voedingsbehoeften en voedselconsumptie van kinderen. Door kinderen onder begeleiding te betrekken in het ontwikkelingsproces, ontstaan innovatieve producten en nieuwe voedingsconcepten. Wij bieden de mogelijkheid om deze innovaties onder het Kokkerelli ‘Kidsproef’ label op de markt te brengen. Een herkenbaar leefstijlmerk van, voor, door en met kinderen. Kinderen zijn goudeerlijk, creatief, hebben de toekomst en ze staan bij ons altijd centraal! Bedrijven steunen vanuit maatschappelijk betrokken ondernemerschap via Kokkerelli de educatieve programma’s van Stichting Kids University for Cooking. Als partner van de stichting zorgen zij dat de kinderen een gezonde toekomst tegemoet kunnen gaan. Door kinderen zelf op een ontdekkende en avontuurlijke manier kennis te laten maken met de wondere wereld van voeding, kunnen zij nu en op latere leeftijd bewustere keuzes maken, zodat een gezonder eetpatroon ontstaat. Food is Fun!"

- Sport: - Overzicht van sportverenigingen in Venlo.

- Duurzaamheid: - "Energiecoöperatie Samenstroom is een initiatief van en voor inwoners in de kernen van de gemeente Venlo. Zij zijn maatschappelijk gericht en koppelen dat aan duurzaamheid, met duurzame energie als kernbegrip. Samenstroom is de winnaar van het Groene Lintje 2017. Zij willen duurzame energie dichterbij brengen en lokaal maken. Daarbij betrekken ze zoveel mogelijk mensen; met en voor jou, je buurt, je wijk. De wind waait voor ons allemaal, de zon schijnt voor ons allemaal; laten we er dan ook allemaal van profiteren! Samenstroom zet zich in voor de ontwikkeling en uitbreiding van duurzame energiebronnen zoals de zon, de wind en het water. Dat doen zij lokaal. De slogan ‘geef de energie aan de burgers’ is voor hen een belangrijke drijfveer. Zo doen zij hun uiterste best om invloed en profijt van lokale duurzame energie aan de inwoners uit de regio te laten. Daar waar het hoort. Dat doen ze via certificaten of inwoner-aandelen in regionale zonne- en/of windparken

Wat doen zij verder nog?: - Hun energiecoach maakt een scan van jouw woning en adviseert over energiebesparende maatregelen; Samenstroom is betrokken bij Trendsportal, het regionale verband dat zich inzet voor duurzame mobiliteit; Samenstroom is partner in duurzaamheid van het ZomerParkFeest; Samenstroom is in gesprek over de mogelijkheden die het voor ons allemaal heeft om (financieel) deel te nemen in zonne- en windenergieprojecten; Samenstroom vergaart kennis die zij graag deelt!; Samenstroom is netwerkpartner met andere energiecoöperaties in de regio, met de gemeente, met Buurkracht en andere organisaties die staan voor jou, voor ons.

Energiebehoefte is een wereldwijd thema. Afspraken om fors minder fossiele brandstoffen te gebruiken, brengen onrust in de huidige markt. Naast het verschuiven van de rol van traditionele aanbieders, zoals de olieproducerende landen, staan ook wij in onze eigen regio voor een belangrijke omslag. Hebben onze woningen in 2020 energielabel B? Hoe organiseren we het om in 2050 allemaal van het gas af te zijn? Hoe vangen we onze grotere vraag naar elektrische energie op, wanneer deze ook ons oude gasverbruik gaat compenseren? Hoe willen we omgaan met de invloed op hoeveelheid, prijs en andere zaken rondom energie in onze leefomgeving? Laten we dit over aan rijke bedrijven uit verre landen of slaan we de handen ineen en zeten we zelf iets in beweging; een kant op die we zelf willen?"

Reacties

(2)

Er is ook een buurtschap in Belfeld genaamd Maalbeek.

Dank voor de tip! Ik had er nog nooit van gehoord, deze staat dus ook niet in mijn Topografische gids van Nederland uit 1998 met 15.000 huidige en verdwenen plaats- e.d. namen. Dat komt omdat de naam zowel in recente atlassen, als langer geleden bijv. in de Volkstelling van 1840, niet voorkomt. Maar het is inderdaad wel degelijk een buurtschap, waar ook nog heel veel interessants over te vertellen blijkt! Ik heb dat hier uitgewerkt: http://www.plaatsengids.nl/maalbeek. Dank ook voor de tip m.b.t. 't Ven bij Venlo, ook een bijzonder plaatsje met een interessante geschiedenis, wat ik hier heb uitgewerkt: http://www.plaatsengids.nl/t-ven

Reactie toevoegen