Mook en Middelaar

Gemeente
Mook en Middelaar
Noord-Limburg
Limburg

LB gemeente Mook en Middelaar in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Mook en Middelaar in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Mook en Middelaar in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Mook en Middelaar

Terug naar boven

Status

- Mook en Middelaar is een gemeente in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg.

- De gemeente Mook en Middelaar omvat de dorpen Middelaar, Molenhoek (grotendeels), Mook en Plasmolen en de buurtschappen De Bisselt, Heikant, Katerbosch en Riethorst. De hoofdplaats van de gemeente is Mook.

- Wapen van de gemeente Mook en Middelaar.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Mook en Middelaar.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Mook en Middelaar grenst in het W aan de rivier de Maas, de provincie Noord-Brabant, Cuijk en Katwijk, de samenvloeiing van de Maas en het Maas-Waalkanaal, de provincie Gelderland, Heumen en het kleine Gelderse gedeelte van Molenhoek, in het NW aan Gelderland en Malden, in het NO ook aan Gelderland, Groesbeek en Breedeweg, in het ZO aan Milsbeek en in het Z aan de Maas en Sint Agatha, en ligt in het uiterste N van de provincie Limburg, Z van Nijmegen, NW van Gennep en N van Boxmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Mook en Middelaar 210 huizen met 1.032 inwoners, verdeeld in de dorpen Mook 92/458 (= huizen/inwoners) en Middelaar 79/366 en de buurtschappen Molenpoort 9/55, Bisselt 8/31, Groot en Klein Lier 3/21, Rammetje 4/15, De Plasmolen 5/31, Riethorst 7/33, Op den Berg 1/10 en Zevendaal 2/12. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 3.100 huizen met ca. 7.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- De historische archieven van de gemeente Mook en Middelaar zijn sinds eind 2018 ondergebracht in het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). Voorheen was het archief (met een lengte van ca. 100 meter) in beheer bij de vestiging van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Grave. Toen deze werd gesloten, moest men dus overgaan naar een andere bewaarplaats.

- Heemkundekring De Grenssteen is na 27 jaar te hebben gefunctioneerd, in 2013 opgeheven. De stichting had niet genoeg redacteuren meer om de geschiedenis van (de kernen in) de gemeente vast te leggen. Het archief van de heemkundekring is overgegaan naar het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG), Kring Maas en Niers, die ook deze gemeente onder haar hoede heeft (en daarnaast nog de gemeenten Bergen en Gennep).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Mook en Middelaar is de beste gemeente van de provincie Limburg om in te wonen. De gemeente is nu niet alleen geografisch gelegen in de top van Limburg, maar hoort nu ook maatschappelijk tot de top van deze provincie, aldus het grote onderzoek in 2018 in opdracht van weekblad Elsevier. Het onderzoek vergelijkt alle 380 Nederlandse gemeenten op maar liefst 99 punten. De scores zijn verdeeld over 12 onderdelen: onderwijs en kinderopvang, winkels, zorg, vrijetijdsvoorzieningen, gebouwde omgeving, natuurlijke omgeving, mate van overlast, veiligheid, bevolkingssamenstelling, rust en ruimte, arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Landelijk neemt de gemeente plaats 59 in. In 2016 was dat nog plaats 131. De gemeenten Gennep en Bergen staan respectievelijk op plaats 187 en 301.

- In de gemeente Mook en Middelaar wonen relatief gezien de meeste miljonairs in Limburg. Van alle inwoners is 2,5 procent goed voor een miljoen euro of meer. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in september 2018 heeft gepubliceerd. Een miljonairshuishouden heeft een vermogen van 1 miljoen euro of meer, waarbij de waarde van de eigen woning en de eventuele hypotheekschuld niet zijn meegeteld. Ook Leudal is geliefd bij mensen met een flink vermogen. Daar gaat het om 2,2 procent van de bevolking. Nederweert bezet met 2,1 procent de derde plek en Eijsden-Margraten met 2,0 procent de vierde plaats.

- In juli 2011 is besloten de beoogde herindeling van de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar tot één nieuwe gemeente niet door te laten gaan. Toenmalig minister Donner heeft het wetsvoorstel voor de herindeling in de kop van Noord-Limburg toen ingetrokken, omdat er onvoldoende draagvlak in de drie gemeenten was.

Na het afketsen van de herindeling met Bergen en Gennep heeft de gemeente Mook en Middelaar zich moeten herpositioneren. Dat heeft geleid tot een nieuwe opvatting over samenwerking. De gemeente hecht zeer aan haar landelijke karakter. De gemeente is door haar omvang en ligging aangewezen op samenwerking met gemeenten zowel in de regio Noord-Limburg als in de regio Nijmegen. Mook en Middelaar heeft besloten om samen te werken in het Rijk van Nijmegen en binnen deze regio gezamenlijk op te trekken met de gemeente Heumen. Tegelijkertijd blijven er ook samenwerkingsverbanden met andere gemeenten in Noord-Limburg. De tweezijdige oriëntatie heeft als globaal beeld dat alle verplichte samenwerkingen (RUD, veiligheidsregio) in het Limburgse liggen en alle overige samenwerkingsverbanden gericht zijn op Gelderland.

De samenwerkingsrelaties zullen, waar nodig, versterkt worden. Alle samenwerkingsrelaties zijn gebaseerd op loyaliteit en betrouwbaarheid voor zowel de korte als lange termijn. Samenwerken met veel verschillende partners wijzen ze uit overwegingen van efficiency af. Samenwerken moet voor de partners tot meerwaarde leiden. Een provinciegrens mag daarin geen belemmering zijn. Nieuwe samenwerkingen zullen aangegaan worden met de bestaande relaties. De criteria: efficiency, betrouwbaarheid, loyaliteit, bestendigheid voor de lange termijn en logisch verband. Bij samenwerking moet er bijzondere aandacht zijn voor het in stand houden van de leefbaarheid in kleine kernen. Als het perspectief van samenwerking een herindeling is worden de burgers geraadpleegd door middel van een referendum.

Het toekomstperspectief is scherp. De gemeente Mook en Middelaar kiest ervoor zelfstandig én Limburgs blijven, vooral omdat de inwoners dat nadrukkelijk wensen. De emotionele binding is sterk Limburgs. Het standpunt voor zelfstandigheid is realistisch, omdat: de financiën op orde zijn; de samenwerkingen goed verlopen; er een goed ambtelijk apparaat zit; de samenwerking in de genen van de gemeente zit, en het personeel heel flexibel is. De incongruentie is geen probleem; dat hoort gewoon bij deze gemeente. Feitelijk is het een verrijking voor de gemeente en haar inwoners. De samenwerking met Heumen wordt geïntensiveerd onder meer voor het beheer van de openbare ruimte, dienstverlening en inkoop. Dit alles aldus enkele citaten uit de Bestuursscan gemeente Mook en Middelaar, uitgevoerd door de Adviescommissie Sterk Bestuur in Gelderland (d.d. eind 2014).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Mook en Middelaar (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Mook en Middelaar. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

Reactie toevoegen