Neerbeek

Plaats
Dorp
Beek
Westelijke Mijnstreek
Limburg

DK_20120406_8245_Neerbeek_voormalige_gesloten_hoeve.jpg

Neerbeek, voormalige gesloten hoeve

Neerbeek, voormalige gesloten hoeve

DK_20120406_8247_Neerbeek_rk_kerk_Heilige_Calistus.jpg

Neerbeek, RK kerk Heilige Calistus

Neerbeek, RK kerk Heilige Calistus

Neerbeek

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Neerbeek.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Neerbeek.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Neerbeek.

Terug naar boven

Status

- Neerbeek is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Westelijke Mijnstreek, gemeente Beek.

- Het dorp Neerbeek heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het daarom 'in' Beek. Dat geldt overigens voor alle kernen in de oorspronkelijke gemeente Beek.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Nirbik.

Oudere vermeldingen
- 1225 Nederbeke. Neerbeek heeft ook Hollands Neerbeek geheten, ter onderscheiding van de nabijgelegen voormalige buurtschap Spaans Neerbeek. Zie verder onder Geschiedenis.

Naamsverklaring
Betekent het neder ´lager´ (= stroomafwaarts) gelegen Beek.(1) Met de beek in kwestie wordt gedoeld op de Keutelbeek, die ontspringt in het Kelmonderbos.

Terug naar boven

Ligging

Neerbeek ligt NO van Beek, Z van Geleen en grenst in het N aan de A76. Tegenwoordig loopt de grens tussen de gemeenten Beek en Sittard-Geleen hier N langs Neerbeek. Oorspronkelijk had de gemeente Beek hier nog een smalle noordelijke uitloper, waarin het Beekse mijnwerkersdorpje Kerensheide lag.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Neerbeek 103 huizen met 516 inwoners, waarvan 75/380 (= huizen/inwoners) onder de gemeente Beek en 28/136 onder de gemeente Geleen (dit gedeelte werd Spaans Neerbeek genoemd. Zie verder bij Geschiedenis). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De oude kern van Neerbeek is ontstaan rond een middeleeuwse hoeve, de Neerbeekerhof. Deze lag tussen de tegenwoordige Keulsteeg, Neerbekerstraat en Hofstraat. De kern groeide in noordelijke richting en overschreed daarbij de gemeentegrens met Geleen. Toen na de verovering van een gedeelte van Zuid-Limburg door Frederik Hendrik in 1632, het Land van Valkenburg in 1661 werd verdeeld middels het zogeheten Partagetraktaat, kwam Beek onder Hollands bestuur, terwijl Geleen onder Spaans bewind bleef staan. Daardoor ontstond er een dorp Hollands Neerbeek onder Beek en een buurtschap Spaans Neerbeek onder Geleen.

Het voorvoegsel "Hollands" is in de loop der tijd verdwenen. De naam Spaans-Neerbeek is wel lang gehandhaafd, ook nadat Geleen begin 18e eeuw onder het gezag van Oostenrijk was gekomen. Na 1965 is deze buurtschap opgeslokt door de stadsuitbreidingen van Geleen. Daarmee is de plaatsnaam met de bijbehorende plaatsnaambordjes ook verdwenen. Er is sprake geweest van een voorstel om de Dorpsstraat in Neerbeek te hernoemen in Hollands Neerbeek (zoals de dorpsstraat aan de Geleense kant wel is hernoemd in Spaans Neerbeek), maar na protesten is dit de Neerbeekerstraat geworden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Beek heeft in verband met de aanleg van een bergbezinkbassin nabij de Oude Pastorie in Neerbeek, begin 2003 opgravingen laten verrichten. Bij de aanleg van een bedrijventerrein aan de andere kant van Beek in 2000, zijn overigens al ondekkingen gedaan uit de tijd van de Bandkeramiekers. Omdat er vermoedens waren dat ook in Neerbeek een opmerkelijke vondst zou kunnen worden gedaan, is een archeoloog ingeschakeld. De vondsten zijn van een verrassend goede kwaliteit. Kalkrijke lössgronden tasten namelijk archeologische resten aan, maar rivierbeddingen in beekdalen, zoals hier het geval is, brengen een beschermend laagje aan. Zo zijn bijvoorbeeld varkenspoten, paardenbotten en - voor het eerst - een gewei van een edelhert goed geconserveerd gebleven. Een ander opvallend object is een minuscuul stukje blauw glas. Volgens de archeologen gaat het om een onderdeel van een glazen armband. De Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) heeft vastgesteld dat het om waardevolle vondsten gaat. De gemeente Beek heeft plannen om de vondsten permanent tentoon te stellen. (3020 5-2-2003) (is hier inmiddels al meer over bekend?, red.)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Sint Callistuskerk, in 1933 gebouwd naar een ontwerp van architect A.J. Kropholler uit Wassenaar, torent hoog boven de woningbouw van het dorp uit. Architectuur en lichtgebruik zijn zo geraffineerd op elkaar afgestemd dat een sfeervolle kerkruimte is ontstaan. De keuze van Sint Callistus als patroon van deze kerk is niet toevallig. Volgens een legende zou hij slaaf in de mijnen zijn geweest en daar het mijnwerkersvak hebben geleerd. Het is dan ook voor de hand liggend dat hij als patroon voor Neerbeek gekozen werd, alwaar destijds zovele mijnwerkers riante huisvesting vonden.(3132)

- Naast de kerk met pastorie is ook de hoeve uit 1863 aan de Spaubeekerstraat 8 een rijksmonument.

- Kapel op de hoek Spaubeekerstraat-Fattenbergstraat.

- Beeld in hardsteen ‘Staats en Spaans Neerbeek’* (Gène Eggen, 1991) in het plantsoen op de hoek Spaubeekerstraat / Krijgershoek.
* Zie bij Geschiedenis voor een toelichting op deze begrippen.

- Het oorlogsmonument bij de Callistuskerk dateert uit 1946 en is ontworpen door de Maastrichtse kunstenaar Jean Weerts.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Straatkermis (op een zondag in juni).

Terug naar boven

Beeld

- Film van Neerbeek anno 1957 deel 1. - Deel 2. - Anno 1967. Al deze 3 films duren ca. 45 minuten.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Neerbeek.

- Gemeenschapshuis Neerbeek.

- Brede School De Bron.

- Muziekkorps Sint Callistus is opgericht in 1938.

- Gemengd Koor Neerbeek is opgericht in 1956.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Neerbeek.

Reactie toevoegen