Roswinkel

Plaats
Dorp
Emmen
Drenthe

Roswinkel

Terug naar boven

Status

Roswinkel is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1327 kopie 1386, 1471 Roeswinkel, 1395-1396 Rosenwijnckel, 1542 vann Roisswijnckell, 1544 Roswynckell, 1549 Roswinckel, ca. 1780 (Beckeringkaart) Rooswinkel.

Naamsverklaring
Winkel
'hoek', maar ook 'een ingesloten stuk land', en roos, Gotisch raus 'riet', dus 'riethoek' of 'rietland'. De verklaring dat er in die hoek misschien veel (wilde) rozen groeiden, is onjuist.(1)

Terug naar boven

Ligging

Roswinkel ligt NO van Emmen en grenst in het N en O aan de provincie Groningen (kern Ter Apel).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Roswinkel 105 huizen met 561 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 320 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Roswinkel. - Nog een pagina over de geschiedenis van dit dorp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de straat Stad zijn in 2014 door de gemeente Emmen tientallen essen geplant. Verder is het wegdek van Stad opgeknapt en zijn nabij het dorpshuis extra parkeerplaatsen aangelegd. Stad wordt alom beschouwd als het mooiste straatje van Roswinkel. Zo'n 70 jaar bepaalden kastanjebomen daar het straatbeeld. De kastanjes zijn in 2014 gekapt.

- In 2017 is een ongelijkvloerse kruising aangelegd in de N391 bij Roswinkel. Voorheen was dit een rotonde. Tijdens de voorbereidingen voor de aanleg van het viaduct zijn in de natuurstrook langs de N391 poelkikkers aangetroffen. Dit is een beschermde diersoort die niet mag worden verstoord. Daarom zijn de poelkikkers tijdens de werkzaamheden tijdelijk verplaatst naar een andere geschikte leefomgeving in de buurt. Er is een scherm aangebracht om te voorkomen dat de kikkers teruglopen. Na afronding van de werkzaamheden is opnieuw een geschikte leefomgeving voor de poelkikker gemaakt op de plek waar ze zijn aangetroffen.

- Bij de aansluiting van de provinciale weg N391 (Drenthe) op de N366 (Groningen) Z van het Groningse Ter Apel, en grotendeels op grondgebied van het Drentse dorp Roswinkel, is in juli 2018 een nieuw verkeersknooppunt gereed gekomen. Omdat het nieuwe knooppunt Huttenas, zoals het is genoemd, in twee provincies en twee gemeenten ligt, moesten al deze overheden het plan goedkeuren. Bij de aanleg van de hellingen is gebruik gemaakt van zogeheten AEC-bodemas. Dit is een zwart, zandachtig materiaal. Het is restmateriaal afkomstig van afvalverwerker Attero in Wijster. Eerst is een laag zand aangebracht, waarop de bodemas is gestort. Het geheel is afgedekt met folie.

Bodemas wordt vaker toegepast in de wegenbouw, zoals bij het hierboven beschreven viaduct in Roswinkel. De provincie heeft hiervoor gekozen om bij te dragen aan duurzaam bouwen: het recyclen van restmateriaal. Door bodemas toe te passen, er is geen zand nodig. De landbouwweg (en de oversteek) bij de vroegere rotonde zijn door de reconstructie komen te vervallen. Uit verkeerstellingen blijkt dat er weinig van deze oversteek gebruik werd gemaakt. Handhaven van de landbouwweg in de nieuwe situatie zou hoge kosten met zich meebrengen. Vanwege het geringe gebruik in relatie tot de kosten is besloten de landbouwweg ter hoogte van het nieuwe knooppunt te laten vervallen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Roswinkel heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de boerderij in neorenaissancestijl uit ca. 1915 op Roswinkelerstraat 82, de Hervormde kerk (Stad 24) en de pastorie uit 1887 op nr. 16.

- Roswinkel heeft 4 gemeentelijke monumenten, zijnde het Schultehuis op Boetseweg 22, de krimpenboerderij uit ca. 1920 op Roswinkelerstraat 101, de krimpenboerderij op nr. 104, en de villa op nr. 127.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De jaarlijkse Oogstdag in Roswinkel (op een zondag eind augustus of begin september, van 14-17 uur, in 2020 voor de 37e keer), op het land van Harm Joling (Roswinkelerstraat 58) is er in 2018 eenmalig niet geweest. Want na de 35e editie in 2017 besloten de organisatoren van het eerste uur de dorsvlegel aan de wilgen te hangen. Zij werden inmiddels 'een dagje ouder' en het kostte elk jaar veel tijd en energie om het evenement te organiseren. Kleinzoon Jonny Moesker van de anno 2019 80-jarige Joling vond het toch wel een gemis als deze jaarlijkse traditie uit het dorp zou verdwijnen en kreeg drie vrienden 'mee' om het evenement nieuw leven in te blazen. Het viertal vroeg en kreeg steun van deelnemers van eerdere edities en zo kreeg de Oogstdag al snel weer vorm. Op de Oogstdag kun je kennismaken met alle aspecten die bij de graanoogst van vroeger en van nu komen kijken. Er is bijvoorbeeld een granenwagen, waar ze allerlei soorten graan laten zien. Verder zijn er allerlei demonstraties van wat je met koren kunt doen, zoals touw draaien. Ook zijn er verschillende manieren om het graan te dorsen te zien, variërend van de traditionele dorsvlegel tot aan een moderne combine. En ook de traditionele spekdikken zijn er, net als de muziek van de plaatselijke muziekvereniging Amoroso. De entree is gratis. Kennelijk is men blij dat de jonge garde deze traditie heeft voortgezet, want ook de 36e editie van de Oogstdag in 2019 was weer een groot succes.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Theaterboerderij De Noorderbak is in 1993 opgericht door de Drentstalige toneelschrijver Herman van der A. De Noorderbak was vroeger een boerderij (van het Groninger type) en is omgebouwd tot een volwaardig theater met cabaretopstelling. Het theater biedt ruimte aan ruim 200 personen en trekt jaarlijks ruim 20.000 bezoekers. De Noorderbak kent een open podium waar amateurs, semi- en professionele gezelschappen hun talenten kunnen etaleren. De Noorderbak, die zich 'De cultuurtempel van het Noorden' noemt, biedt een verscheidenheid aan voorstellingen: toneel, cabaret, conferences, revues, muziek, dans, koren en kindervoorstellingen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Roswinkel, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Roswinkel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Roswinkel.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Roswinkel is een erkende overlegpartner van de gemeente Emmen. Zaken die met de gemeente afgestemd en besproken worden, zijn onder andere bestemmingsplannen, wegenaanleg, speel- en groenvoorzieningen en verkeersveiligheid.

- Dorpshuis: - "Dorpshuis 't Stadhoes (welke naam op het eerste gezicht natuurlijk niet logisch lijkt voor een dorp, maar het pand ligt aan de weg Stad, vandaar... ;-) is in 1983 gerealiseerd, als opvolger van de oude gymzaal. In het dorpshuis waren een vergaderzaaltje, een biljartruimte c.q. hal en een gymzaal ondergebracht. De eerste jaren was het beheer in handen van de Sociale Dienst van de gemeente Emmen. In 1991 wordt een aantal mensen bereidwillig gevonden om het beheer over te nemen en wordt een stichting in het leven geroepen. In 1996 is het gebouw uitgebreid met een vergaderzaal met een capaciteit van ongeveer 60 personen. Van de hal werd een keuken annex bar gemaakt. In de gymzaal zijn behalve de leerlingen van de basisischool ook nog een volleybalgroep, meerdere gymgroepen en o.a. de volksdansgroep actief. De biljartzaal is tevens geschikt voor vergaderingen voor groepen tot ongeveer 15 personen. In het dorpshuis zijn verder verschillende biljartgroepen en een sjoelgroep gevestigd. Er is nog ruimte voor activiteiten zowel overdag als in de avond. Voor vragen hierover of voor andere zaken betreffende het dorpshuis kun je terecht bij de beheerder, tel. 0591-354239."

- Onderwijs: - "Op Basisschool De Dreske in Roswinkel leren de leerlingen: zelfstandig kennis en ervaring op te doen; omgaan met eigen verantwoordelijkheid en te vertrouwen op eigen kracht. Iedere leerling heeft het recht om zichzelf te ontwikkelen tot een volwassene die zelfstandig kan denken en handelen. Hiervoor is nodig dat leerlingen leren hoe je informatie verzamelt, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je verantwoorde keuzes maakt. Om later als volwassene respectvol met elkaar om te kunnen gaan, is leren samenwerken met elkaar en luisteren naar elkaar noodzakelijk. Ook leren de leerlingen respect te hebben voor elkaar. Om de effectieve leertijd zo goed mogelijk te benutten werken we zoveel mogelijk met het DIM.(Directe Instructie Model). Wij kijken naar de onderwijsbehoeften van ieder kind om zo onderwijs op maat te kunnen bieden. Er wordt gewerkt met combinatiegroepen. Ons doel is: Samen met de ouders elke leerling binnen zijn mogelijkheden zo hoog mogelijke resultaten te laten behalen. We willen de leerlingen stimuleren in hun cognitieve, sociale, culturele, lichamelijke, emotionele, creatieve en persoonlijkheidsontwikkeling."

- Basisschool De Dreske biedt sinds 2012 ook onderdak aan Peuterspeelzaal Pinkeltje. Door de peuterspeelzaal in Roswinkel bij de basisschool onder te brengen, kunnen activiteiten en thema’s beter op elkaar worden afgestemd. Dit komt met name de taalontwikkeling ten goede. En ze hebben er ook meer ruimte dan voorheen, toen ze in het dorpshuis gevestigd waren. "Voorschool De Dreske/Pinkeltje heeft de beschikking over een ruime groepsruimte en een groot speelplein, waar een grote zandbak, schommels en een klimrek staan. De peuters gaan 3 dagdelen (10 uur) per week naar de voorschool. De groep bestaat uit gemiddeld 15 peuters en wordt begeleid door een vaste pedagogisch medewerker en een vaste vrijwilliger. De ruimte is ingedeeld in duidelijke hoeken: een bouwhoek, huishoek, leeshoek, themahoek etc. Kinderen kunnen hier spelen en dat is goed voor de ontwikkeling. Een dagdeel heeft een vaste structuur en is ingedeeld rondom de vaste onderdelen: spelen, fruit eten en activiteiten. De activiteiten zijn o.a. tekenen, schilderen, plakken, kringspel, zingen, voorlezen en buitenspelen."

- Muziek: - "Muziekvereniging Amoroso is opgericht in 1920 en heeft als doel om met plezier muziek te maken. Natuurlijk is tevens ons doel dat het publiek onze muziek ook mooi vindt. Vanaf de leeftijd van 8 jaar kun je al lid worden van onze vereniging. Wat doen wij zoal?: optreden in bejaarden- en verzorgingstehuizen; op verzoek serenades brengen; deelname aan optochten in de regio; festiviteiten in het dorp luister bijzetten. Wij repeteren wekelijks op maandagavond in Café Pagters te Roswinkel. Een ander vaste activiteit van ons is de jaarlijkse uitvoering in Theaterboerderij De Noorderbak of in dorpshuis 't Stadhoes."

- Sport: - Voetbalvereniging Sportclub Roswinkel is opgericht in 1968.

- Zorg: - In samenwerking met scholen, gemeenten en andere instanties worden vastgelopen jongeren en volwassenen op Activiteitencentrum De Brink weer op weg geholpen. Het is een leer- en werkpark. Het doel is de stap terug naar school en opleiding, of naar een stage- of werkplek te vergemakkelijken.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Roswinkel alg.

Reactie toevoegen