Roswinkel

Plaats
Dorp
Emmen
Drenthe

roswinkel nh kerk 1923 [640x480].jpg

Roswinkel NH kerk 1923

Roswinkel NH kerk 1923

Roswinkel

Terug naar boven

Status

- Roswinkel is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1327 kopie 1386, 1471 Roeswinkel, 1395-1396 Rosenwijnckel, 1542 vann Roisswijnckell, 1544 Roswynckell, 1549 Roswinckel, ca. 1780 (Beckeringkaart) Rooswinkel.

Naamsverklaring
Winkel
'hoek', maar ook 'een ingesloten stuk land', en roos, Gotisch raus 'riet', dus 'riethoek' of 'rietland'. De verklaring dat er in die hoek misschien veel (wilde) rozen groeiden, is onjuist.(1)

Terug naar boven

Ligging

Roswinkel ligt NO van Emmen en grenst in het N en O aan de provincie Groningen (kern Ter Apel).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Roswinkel 105 huizen met 561 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 320 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Roswinkel op de site Historisch Emmen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de straat Stad zijn in 2014 door de gemeente Emmen tientallen essen geplant. Verder is het wegdek van Stad opgeknapt en zijn nabij het dorpshuis extra parkeerplaatsen aangelegd. Stad wordt alom beschouwd als het mooiste straatje van Roswinkel. Zo'n 70 jaar bepaalden kastanjebomen daar het straatbeeld. De kastanjes zijn in 2014 gekapt.

- In 2017 is een ongelijkvloerse kruising aangelegd in de N391 bij Roswinkel. Voorheen was dit een rotonde. Tijdens de voorbereidingen voor de aanleg van het viaduct zijn in de natuurstrook langs de N391 poelkikkers aangetroffen. Dit is een beschermde diersoort die niet mag worden verstoord. Daarom zijn de poelkikkers tijdens de werkzaamheden tijdelijk verplaatst naar een andere geschikte leefomgeving in de buurt. Er is een scherm aangebracht om te voorkomen dat de kikkers teruglopen. Na afronding van de werkzaamheden is opnieuw een geschikte leefomgeving voor de poelkikker gemaakt op de plek waar ze zijn aangetroffen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Roswinkel heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de boerderij in neorenaissancestijl uit ca. 1915 op Roswinkelerstraat 82, de Hervormde kerk (Stad 24) en de pastorie uit 1887 op nr. 16.

- Roswinkel heeft 4 gemeentelijke monumenten, zijnde het Schultehuis op Boetseweg 22, de krimpenboerderij uit ca. 1920 op Roswinkelerstraat 101, de krimpenboerderij op nr. 104, en de villa op nr. 127.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Theaterboerderij De Noorderbak is in 1993 opgericht door de Drentstalige toneelschrijver Herman van der A. De Noorderbak was vroeger een boerderij (van het Groninger type) en is omgebouwd tot een volwaardig theater met cabaretopstelling. Het theater biedt ruimte aan ruim 200 personen en trekt jaarlijks ruim 20.000 bezoekers. De Noorderbak kent een open podium waar amateurs, semi- en professionele gezelschappen hun talenten kunnen etaleren. De Noorderbak biedt een verscheidenheid aan voorstellingen: toneel, cabaret, conferences, revues, muziek, dans, koren en kindervoorstellingen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Roswinkel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Roswinkel.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Roswinkel is een erkende overlegpartner van de gemeente Emmen. Zaken die met de gemeente afgestemd en besproken worden, zijn onder andere bestemmingsplannen, wegenaanleg, speel- en groenvoorzieningen en verkeersveiligheid.

- Dorpshuis: - Dorpshuis 't Stadhoes (welke naam op het eerste gezicht natuurlijk niet logisch lijkt voor een dorp, maar het pand ligt aan de weg Stad en daarom klopt het wél ;-).

- Onderwijs: - Basisschool De Dreske biedt sinds 2012 ook onderdak aan Peuterspeelzaal Pinkeltje. Door de peuterspeelzaal bij de basisschool onder te brengen, kunnen activiteiten en thema’s beter op elkaar worden afgestemd. Dit komt met name de taalontwikkeling ten goede. En ze hebben er ook meer ruimte dan voorheen, toen ze in het dorpshuis gevestigd waren.

- Sport: - Sportclub Roswinkel (voetbal).

- Zorg: - In samenwerking met scholen, gemeenten en andere instanties worden vastgelopen jongeren en volwassenen op Activiteitencentrum De Brink weer op weg geholpen. Het is een leer- en werkpark. Het doel is de stap terug naar school en opleiding, of naar een stage- of werkplek te vergemakkelijken.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Roswinkel alg.

Reactie toevoegen