Mariënberg

Plaats
Dorp
Hardenberg
Salland
Overijssel

marienberg_plaatsnaambord_kopie.jpg

Mariënberg is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg. T/m 30-4-1941 gemeente Ambt Hardenberg.

Mariënberg is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg. T/m 30-4-1941 gemeente Ambt Hardenberg.

Mariënberg

Terug naar boven

Status

- Mariënberg is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg. T/m 30-4-1941 gemeente Ambt Hardenberg.

- Onder het dorp Mariënberg valt ook de buurtschap Kloosterdijk (deels).

- De inwoners van het dorp Mariënberg werken op veel gebieden samen met buurdorp Beerzerveld (dat in de gemeente Ommen ligt), omdat ze cultuurhistorisch en maatschappelijk veel banden hebben. Zo hebben ze veel gemeenschappelijke verenigingen, en delen ze veel voorzieningen, die óf in het ene dorp óf in het andere dorp zijn gebouwd, maar wel gezamenlijk worden gebruikt. Je zou ze dan ook als een tweelingdorp kunnen beschouwen. Officieel, d.w.z. bijv. voor de postadressen, de gemeentelijke basisregistratie (BAG) en op de plaatsnaamborden, zijn het nog wel aparte woonplaatsen. Dat kan ook niet anders, omdat de dorpen in verschillende gemeenten liggen.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Mainbarg.

Oudere vermeldingen
1405 en 1665 Marienberg, 1840 de Mariaberg, 1914 Mariënberg.

Naamsverklaring
Samengesteld uit berg 'terreinverheffing, heuvel' en de heiligennaam Maria, naar het klooster Beata Maria Virgo in Galilea, gesticht in 1405, vanouds een toevluchtsoord van cisterciënzer monniken van het klooster Sibculo (1403), Galilea Major geheten.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Mariënberg ligt ZW van de stad Hardenberg, tussen de Overijsselse Vecht in het W, het Overijssels Kanaal of Kanaal Almelo-De Haandrik in het O en de N36 in het Z. Tevens ligt het aan een knooppunt van de spoorlijnen Almelo-Emmen en Zwolle-Emmen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Hoewel de oorsprong van Mariënberg al in de 15e eeuw ligt, wordt het dorp in de Volkstellling van 1840 niet apart vermeld (in tegenstelling tot de andere buurtschappen van de toenmalige gemeente Ambt-Hardenberg). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 360 huizen met ca. 900 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Mariënberg heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde het stationsgebouw uit 1905.

- De Gereformeerde (PKN) Sionskerk (Oudeweg 22) dateert uit 1951 en is de thuisbasis van ca. 350 gemeenteleden uit Beerzerveld, Beerze, Diffelen en Mariënberg, en voor campinggasten uit de omgeving. - Site Sionskerk.

- De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) (Stationsweg 3) dateert uit 1935 en is gebouwd als Gereformeerde kerk (die in 1929 in een houten noodkerk op hetzelfde terrein is begonnen), sinds 1946 GKV. - Site GKV Mariënberg.

- De Gereformeerde Kerk (hersteld) (Beerzerweg 1d, gebouw De Ark) heeft zich in 2004 'vrijgemaakt' van de lokale Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, omdat zij zich niet meer met hun, kennelijk recent gewijzigde, uitgangspunten kon verenigen. De herstelden vinden dat zij zich wel móesten vrijmaken (en zijn verdrietig dat hun voormalige broeders en zusters in de poel des verderfs van de GKV zijn achtergebleven), omdat alleen zij volgens 'de waarheid' leven (= zoals zij vinden dat de Bijbel moet worden geïnterpreteerd). Maar ja dat vinden die andere twee Gereformeerde kerken in Mariënberg natuurlijk ook (zo heeft de GKV zich in 1946 zelf ook 'vrijgemaakt' van de 'gewone' Gereformeerden, omdat zij vonden dat alleen zij volgens 'de waarheid' de Bijbel interpreteerden). Maar alle andere Prot.chr., RK kerken, Jehova's Getuigen etc. vinden dat van hún club natuurlijk ook. En wie moet je dan geloven he...

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2008 is het project de Mölnmarsch bij Mariënberg opgeleverd. Een 70 ha groot gebied met een nieuw gegraven meander die de Vecht 2 km langer maakt. Voor het project moesten enkele boeren verhuizen. Het waterschap roemt de samenwerking om dit project in korte tijd te realiseren. De moed van de voormalige grondeigenaren om iets nieuws te starten werd gesymboliseerd door een plakkaat in het gebied met daarin de handafdrukken van 6 boeren. Er is 200.000 m³ zand afgegraven dat o.a. is verwerkt in de uitkijkheuvel die de naam 'Waterschapsheuvel' heeft gekregen.

Door het gebied loopt een fietspad met een nieuwe fietsbrug over de nieuwe meander. De duikers trekken veel belangstelling als ook de nieuwe vistrap die goed zichtbaar is vanaf de weg. De stuw bij Diffelen grenst aan het gebied. En aan de noordkant meandert de Vecht eenvoudig verder door het struingebied van de Uilenkamp. Uniek is het ooibos midden in de Mölnmarsch, dat alleen hier langs de Vecht mogelijk is. Het ooibos is het thuis van de zwarte ooievaar. Naast natuur en landbouw heeft de Mölnmarsch nog 2 belangrijke aspecten: de belevingswaarde, de Vecht wordt weer zichtbaar en het is een bergingsgebied voor de veiligheid. Als er veel water is, kan de Mölnmarsch onder water lopen en zo het water langer vasthouden om stroomafwaarts problemen te voorkomen. De Mölnmarsch maakt zo onderdeel uit van de Vechtvisie en creëert hiermee ruimte voor de Vecht. - De Mölnmarsch gefilmd vanuit de lucht met een drone.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Mariënberg, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Beerzerveld en Mariënberg van Plaatselijk Belang op Facebook.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang (PB) Beerzerveld-Mariënberg is opgericht in 1955. Bijzonder is dat er een gezamenlijk Plaatselijk Belang is voor twee dorpen die in verschillende gemeenten liggen; eerstgenoemde in de gemeente Ommen, laatstgenoemde in de gemeente Hardenberg. Voor de reden daarvan, zie het kopje Status, 3e alinea. "De maatschappelijke ontwikkelingen zijn erop gericht dat instellingen en voorzieningen geconcentreerd worden in de grotere woonkernen, met name Ommen en Hardenberg. Plaatselijk Belang ziet het als een van haar taken om voorzieningen ook binnen de kleine woonkernen te houden. Helaas blijken kreten als rendement, efficiency en geld te vaak het uitgangspunt te zijn. Daardoor liggen al gauw de prioriteiten op de grotere projecten. Niet iedereen begrijpt dat de leefbaarheid in de kleine kernen ook een heel groot goed is. We doen achter de schermen heel erg ons best, en onderhouden het contact met de betrokken instanties om de aandacht op onze dorpen te houden.

Plaatselijk Belang zet zich er ook voor in dat de gemeenten Hardenberg en Ommen een vuist maken om beide dorpen in recreatieve zin beter op de kaart te zetten. Dat is onder andere te realiseren door in het landschap passende fietsverbindingen aan te leggen, waardoor via Mariënberg de verbinding naar de Paterswal bij Sibculo gemaakt wordt. En een fietsverbinding tussen Mariënberg en Beerzerveld, met een bruggetje over het nieuwe stroomkanaal. Het zou toch prachtig zijn wanneer er óók over de gemeentegrenzen door fietsende recreanten een recreatieve doorsteek kan worden gemaakt." Aldus PB op haar site.

- Onderwijs: - Basisschool De Regenboog in Mariënberg heeft zich de volgende streefdoelen gesteld: "In onze school stelt de leerkracht het kind centraal. Ons onderwijs leidt tot versterking van relatie, competentie en autonomie, zowel bij leerkracht als bij leerling. Ons onderwijs maakt kinderen gemotiveerd en nieuwsgierig. Ons onderwijs sluit heel dicht aan bij de ontwikkeling van de individuele leerling tot een zelfstandig individu. Ons onderwijs is een kwestie van vóórleven (Teach as you preach!)."

- Sport: - "Voetbalvereniging v.v. Mariënberg is kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht, op 15 augustus 1945. Het voetballen begon bij de Olde Mölle in het dorp, schitterend gelegen aan de bosrand en vlakbij rijksweg N36. Het was zaak om de toss te winnen, want het veld liep flink op. Als je de toss verloor moest je de 2e helft ‘bergop' naar het vijandelijke doel. In die tijd kende men nog niet de sanitaire voorzieningen zoals iedereen die tegenwoordig gewend is. Een klein kraantje met ijskoud water deed dienst als moderne douche. Vooral oud-voetballers in de regio Hardenberg kunnen prachtige anekdotes vertellen over dit roemruchte veld.

Hierna verhuisde de club naar het 'oude sportveld' in Beerzerveld. Middenin het dorp voetbalde v.v. Mariënberg tot aan 1978 haar wedstrijden. Wederom beschikte het maar over 1 veld. Wel ging men er qua sanitaire voorzieningen flink op vooruit. Een grote kraan met een handdoek aan een spijker en in de buurt een sloot met schoon regenwater was al een hele verbetering. Ook dit ‘sportpark' werd legendarisch in de voetbalrijke geschiedenis van de vereniging. Een oude OAD-bus deed namelijk dienst als kantine, bestuurs- en leiderskamer. Ome Piet bakte zaterdags onderin de bus talrijke kroketten en frikandellen.

In 1978 kwam dan eindelijk een lang gekoesterde droom uit. Een modern en eigentijds sportpark met maar liefst twee velden, een pupillen- en trainingsveld werd gerealiseerd. Op de grens van Mariënberg (gemeente Hardenberg) en Beerzerveld (gemeente Ommen) voetbalt de club nog altijd. In 2005 is de kantine uitgebreid. In 2012 is de kantine opnieuw verbouwd, is een sponsorruimte en leiderskamer toegevoegd en heeft men naast de 6 huidige er 3 nieuwe kleedkamers bij. Een kunstgrasveld is gerealiseerd en een oefenveld is toegevoegd tussen het pupillenveld en het kunstgrasveld. De club is volop in beweging en heeft een gezonde ambitie. Waarbij voetbal natuurlijk centraal staat, maar niet zonder dat stukje Mainbargse gezelligheid. Die het met haar eigen talentvolle jeugd en eigen leden zelfs al schopte tot de 1e klasse van het zaterdag amateur voetbal. Een hele prestatie voor een club die amper 270 leden kent. Maar de dorpskernen Mariënberg, Beerzerveld en Beerze (waarnaar het logo van de club ook verwijst) hebben voetbal in de benen. Als je eenmaal door het Mainbarg virus bent gevangen verkas je niet zo snel naar een andere club. Eens een Mainbarger, altied een Mainbarger." Aldus enkele citaten uit het verhaal over de geschiedenis van de voetbalvereniging door Alfred Dorgelo.

Reactie toevoegen