Beerzerveld

Plaats
Dorp
Ommen
Salland
Overijssel

Beerzerveld

Terug naar boven

Status

- Beerzerveld is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Ommen. T/m 30-4-1923 gemeente Ambt Ommen.

- Onder het dorp Beerzerveld vallen ook de buurtschappen Beerzerhaar en Kloosterdijk (grotendeels).

Terug naar boven

Ligging

De kern van Beerzerveld ligt NO van Den Ham, Z van Mariënberg en grenst in het O aan het kanaal Almelo-De Haandrik.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Beerzerveld omvat, inclusief het onder het dorp vallende buitengebied, ca. 350 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het kanaal Almelo–De Haandrik is omstreeks 1855 gegraven en in 1857 komt er al een brugwachter die de Kloosterdijkbrug bedient. Rond 1860 komen er mensen rond het kanaal wonen om in de omgeving veen (turf) af te graven en zo is Beerzerveld ontstaan. De eerste bewoners komen hoofdzakelijk uit Friesland en de kop van noord-west Overijssel.

In 1871 komt er een openbare school. Na de Afscheiding in de jaren negentig waardoor de Gereformeerde Kerk ontstaat, komt er in 1907 ook een gereformeerde school in Beerzerveld (tegenwoordig is daar bouwbedrijf V.d. Veen in gevestigd). In 1901 wordt de hervormde kerk gebouwd. In 1924 worden twee lokalen van de Openbare school als Hervormde school in gebruik genomen. Deze school stond aan de Oosterweg en is pas in 1958 opgesplitst. Aan de van Alewijkstraat (genoemd naar de eerste dominee van de kerk) werden toen twee nieuwe gebouwen neergezet, waarvan 1 voor het Openbaar en 1 voor het Hervormd onderwijs.

Sinds begin 20e eeuw is Beerzerveld geleidelijk gegroeid, mede door het gereed komen van de spoorlijn Ommen–Hardenberg in 1905 en de spoorlijn Almelo–Mariënberg in 1906, het verharden van de provinciale weg langs het kanaal van Vriezenveen naar Hardenberg in 1907 en de weg van Ommen naar Hardenberg in 1910. Hierdoor komt er steeds meer structuur aan Beerzerveld. Na de winkels en cafés komt er nu ook een rijksveldwachter, een arrestantenlokaal en een hulppostkantoor.

Na de Tweede Wereldoorlog verrijzen er huizen aan de Van Alewijkstraat en in begin jaren zestig aan de oostzijde de dubbele en begin jaren zeventig aan de westzijde de vrijstaande woningen aan de Oordstraat. In de jaren tachtig wordt er verder gebouwd met de Liezenstraat en de Nijboerstraat.

Mariënberg en Beerzerveld zijn doordat ze kort bij elkaar liggen, voor veel voorzieningen op elkaar aangewezen, hoewel zij in verschillende gemeenten liggen. Zo zijn er sinds 1976 gezamenlijke voetbalvelden aan de Westerweg. Het actieve verenigingsleven kent verder nog verenigingen zoals de Broederband, Toneelvereniging Vorie Vana, volleybalvereniging De Pallegaste, de sjoelclub en nog enkele biljartverenigingen. (bron: Jan Wind, Beerzerveld)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hervormde kerk uit 1901. Site Hervormde Gemeente Beerzerveld.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Zomar Feest (weekend begin juli) is er ook voor de inwoners van de buurdorpen Beerze en Mariënberg.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Beerzerveld - Mariënberg.

- Dorpshuis: - In 2009 is de start van het project om te komen tot een dorpshuis voor de inwoners van Beerzerveld en Mariënberg. Allerlei opties en scenario’s zijn de revue gepasseerd, van een geheel nieuwe locatie aan de Beerzerhaar tot verbouw van gymnastieklokaal De Sprong. Deze opties blijken uiteindelijk financieel niet haalbaar. Als laatste is toen onderzocht of gebouw De Tuba, verenigingsgebouw van muziekvereniging De Broederband, geschikt gemaakt kan worden om dienst te doen als kultûrhus, en of de gymzaal daar ook bij betrokken kan worden. Dit blijkt beide het geval. Het vernieuwbouwde complex is eind 2013 opgeleverd en heeft de naam Kultûrhus 't saMENSpel gekregen. Omdat zowel het project als het Kultûrhus zelf een samenspel was en is tussen veel partijen, waarbij de mens centraal staat. - Toespraak wethouder Ko Scheele bij de opening van het Kultûrhus.

- Muziek: - De historie van De Broederband begint in het voorjaar van 1931, als drie jongemannen terug fietsen van de twee muziekverenigingen in Vroomshoop, waar ze toen lid van waren, naar huis in Beerzerveld. Ze hadden het erover dat het toch wel wenselijk zou zijn om een eigen muziekvereniging in het dorp te hebben. Ze beleggen een bijeenkomst waar 20 belangstellenden zich melden en de vereniging wordt opgericht. Bij fa. De Leeuw in Zwolle kopen ze 20 muziekinstrumenten (5 bugels, 1 trompet, 2 pistons, 2 alten, 2 baritons, 2 tuba’s, 3 trombones, 1 bas, 1 grote trom en 1 kleine trom) voor f600,00. Daarmee staken ze zich flink in de schulden, want een eerste collecte in het dorp had maar f274,50 opgeleverd. Gelukkig levert een bazaar zoveel op dat de schuld hetzelfde jaar nog kan worden opgelost.

Wie de bijzondere naam van de vereniging heeft bedacht, vermelden de notulen niet. Wel wordt de motivatie vermeld: "Alle leden zijn van verschillende kerkgenootschappen en daarom was men het eens om met een muziekvereniging in de toekomst goede en verantwoorde muziek te maken, de vereniging door een goed beleid in stand te houden en dit trachten te bereiken door allen tezamen dat “broederlijk’ te verwezenlijken. Van daar de passende naam De Broederband." Muziek- en drumbandvereniging De Broederband omvat een fanfareorkest, een jeugdorkest en een slagwerkgroep.

- Zorg: - Het doel van Zorgstal Balans is het bieden van een zinvolle dagbesteding voor (jong)volwassenen met een hulpvraag. Naast de dagbesteding bieden zij ook ambulante begeleiding. Omdat de zorgstal kleinschalig en overzichtelijk is en een persoonlijke benadering toepast voelen mensen zich er gauw op hun gemak en kunnen ze zorg voor ieder op maat bieden. Tevens wordt de thuissituatie ontlast.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Beerzerveld.

Reactie toevoegen