Laren

Plaats
Dorp en gemeente
Laren
't Gooi
Noord-Holland

laren_nh_collage.jpg

Laren, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Laren, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

laren-MSD-20030830-72182.jpg

Laren heeft bijzondere architectuur

Laren heeft bijzondere architectuur

Laren dorp-laren-MSD-20030830-72187.jpg

Laren, de Brink, Coeswaerd

Laren, de Brink, Coeswaerd

laren_nh_watertoren.1.jpg

Laren, watertoren

Laren, watertoren

laren_nh_windmolen.3.jpg

Laren, korenmolen

Laren, korenmolen

laren_laarder_of_groot_wasmeer_in_2014._rijke_mosflora_en_korstmossen_op_de_afgegraven_delen.4.jpg

Laren, Laarder of Groot Wasmeer in 2014. Rijke mosflora en korstmossen op de afgegraven delen.

Laren, Laarder of Groot Wasmeer in 2014. Rijke mosflora en korstmossen op de afgegraven delen.

laren_postiljon_de_witte_bergen.1.jpg

Laren, De Witte Bergen

Laren, De Witte Bergen

laren_zuiderheide_de_hei_tussen_hilversum_en_laren.5.jpg

Laren, Zuiderheide, de hei tussen Hilversum en Laren

Laren, Zuiderheide, de hei tussen Hilversum en Laren

NH gemeente Laren in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Laren in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Laren in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Laren

Terug naar boven

Status

- Laren is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek 't Gooi.

- Wapen van de gemeente Laren.

- De gemeente werkt op een aantal terreinen intensief samen met buurgemeenten Blaricum en Eemnes: De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben in 2008 hun organisaties samengevoegd tot één bedrijf, de BEL Combinatie (waarbij BEL een combinatie is van de eerste letter van de 3 gemeenten). De BEL Combinatie verzorgt de dienstverlening en de totstandkoming en uitvoering van het beleid voor de 3 gemeenten. De 3 zelfstandige gemeentebesturen waken ervoor dat dat blijft toegespitst op wat er in hun dorp nodig is. Vooralsnog hebben deze kleine gemeenten (met ieder ca. 10.000 inwoners) hierdoor zelfstandig kunnen blijven. In februari 2017 is de Provincie Noord-Holland echter de wettelijke procedure gestart met als doel te komen tot maximaal 3 gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek (na een advies van Deloitte hiertoe in 2016), met als onderdeel hiervan een beoogde fusie van de BEL-gemeenten met de gemeente Huizen. Zie hier de reacties van de BEL-gemeenten hierop. In november 2018 heeft de provincie besloten af te zien van deze herindeling, in verband met een toen op handen zijnd herzien landelijk 'Beleidskader gemeentelijke herindeling', waar versterking van de regionale bestuurskracht niet meer wordt vermeld als reden om een provinciale arhi-procedure te starten.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Laren NH.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1341 Lare, 1396 Laer.

Naamsverklaring
Identiek met het Middelnederlandse lare 'intensief benut bos' (zie Laar). De huidige meervoudsvorm staat mogelijk onder invloed van plaatsen als Bussen (thans Bussum) en Huizen(1).

Terug naar boven

Ligging

Laren ligt NO van Hilversum, ZO van Bussum, Z van Huizen, W van Eemnes, NW van Baarn en ligt ingesloten door de A1 in het W en Z en de A27 in het O. Direct O van het dorp ligt de grens met de provincie Utrecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Laren, die slechts het dorp beslaat, 236 huizen met 1.955 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp en de gemeente ca. 5.000 huizen met ca. 11.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Laren is een brink- of esdorp en is een van de oudst bebouwde plekken in het Gooi. Het allereerste volk dat er woonde was het trechterbekervolk, omstreeks 2500 v. Chr. Later kwamen er mensen van Fries-Saksische oorsprong te wonen. In 1085 stichtte de bisschop van Utrecht het kapittel Sint Jan op de heuvel die thans bekend is als Sint Janskerkhof. Naar de plek van deze kapel en begraafplaats lopen van oudsher Gooise doodwegen uit alle richtingen.

Hoewel aanvankelijk een boerendorp (met de weefindustrie als belangrijke bron van inkomsten), is Laren met zijn dorpsboerderijen, engen en meenten na de komst van de Gooise Stoomtram naar Hilversum en Amsterdam in 1892 ook een kunstenaars- en forensendorp geworden.

In de 19e eeuw werden de Gooise dorpen ontdekt door kunstenaars die er (wat later zou heten) de Larense School vestigden. Enkele bekende kunstschilders die in Laren verbleven waren Anton Mauve (leermeester van Vincent van Gogh), Jan Sluijters en Ferdinand Hart Nibbrig(2).

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de Historische Kring Laren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Laren heeft 96 rijksmonumenten.

- Laren heeft 122 gemeentelijke monumenten.

- De dorpskern van Laren is een beschermd dorpsgezicht.

- Hervormde (PKN) Johanneskerk (Naarderstraat 5), met eenbeukig schip uit omstreeks 1500. Het koor is verdwenen. Toren met afgeschuinde hoeken uit ca. 1500.

- De Sint Jansbasiliek (Brink 31) is een kruisbasiliek, gewijd aan St. Jan de Doper, gebouwd in 1924-1925 naar ontwerp van architect Wolter te Riele Gzn. uit Utrecht. De kerk, opgetrokken in een neogotische bouwtrant met expressionistische detailleringen, verving een waterstaatskerk uit 1844, die westelijk van de huidige kerk stond. In 1937 ontving de kerk de eretitel Basilica Minor. Jaarlijks vertrekt op de zondag van St. Jan in deze kerk de sacramentsprocessie naar het St. Janskerkhof aan de Langsakker. De processie in Laren is de enige processie op de openbare weg boven de grote rivieren.

De kerk vormt tezamen met de pastorie (Brink 33), het voormalige klooster (Brink 29) en de voormalige meisjesschool, een monumentale gevelwand langs de oostzijde van de Brink. De kerk is teruggelegen ten opzichte van de rooilijn en wordt van de weg gescheiden door een voorplein en bakstenen erfscheiding met twee monumentale lantaarns. In het interieur bevinden zich 14 fresco's uit de kruiswegstatie, geschilderd door P.C. de Moor. - RK parochie Sint Jan - Goede Herder.

- Sinds de jaren twintig van de 20e eeuw is de Larense Molen of De Korenmolen (Molenweg 2B) rondom door bebouwing en begroeiing ingesloten geraakt, waardoor van een landschappelijke functie niet meer kan worden gesproken. Volgens overlevering is de huidige molen gebouwd in 1773 en was hij afkomstig uit Naarden, waar hij als watermolen gefungeerd zou hebben. De windmolen is tot omstreeks 1920 in bedrijf geweest. Als gevolg van de buitenbedrijfstelling was de molen in de jaren twintig in een haveloze staat komen te verkeren, terwijl ook een van de houten roeden was gebroken.

Een door de inwoners van Laren gesteunde actie om de molen te behouden, maakte het mogelijk dat hij in 1926 kon worden gerestaureerd. In de molen, die in 1939 en 1962 nogmaals is hersteld, is een maal- en mengbedrijfje gevestigd. Tot op de dag van vandaag wordt er zowel met windkracht als elektrisch gemalen.

- Watertoren (Rijksweg West 27) uit 1933, gebouwd in expressionistische bouwtrant. Volgens de bouwopdracht zou de watertoren tevens dienst moeten gaan doen als uitzichttoren. De watertoren bestaat uit een zeer grote, aan een zijde afgeplatte cilinder met een geïntegreerde smalle, rechthoekige traptoren en twee kleine rechthoekige uitbouwen ten behoeve van een garage en een magazijn. Het watertorencomplex omvat in totaal 8 rijksmonumentale objecten. Voor nadere informatie zie de rijksmonumentenlijst van Laren NH.

- Het voormalige Raadhuis van Laren (Eemnesserweg 1) is gebouwd in 1888 in neorenaissancistische bouwtrant naar ontwerp van architect J.C. Jurriëns. Thans is het pand in gebruik als horecagelegenheid. Het pand is vrijstaand en is beeldbepalend gesitueerd in de dorpskern, op de hoek van Eemnesserweg, Brink en St. Janstraat. Het pand heeft een grote aanbouw aan de oostzijde die doorloopt langs de zuidzijde. Omstreeks 1993 is het pand teruggerestaureerd door A. Mouissie in de oorspronkelijke stijl; daarbij zijn de klauwstukken van de trapgevel aan de voorzijde achterwege gelaten. De naam boven de hoofdentree "De Prinsemarij" is in 1993 aangebracht.

- Gevelstenen in Laren.

- Het pand De Warrekam aan de Brink 29 is een voormalig klooster van de orde van de dominicanessen. Het is gebouwd in 1881 in de stijl van de neo-renaissance. Sinds 1968 is het in gebruik als cultureel centrum. Samen met de voormalige meisjesschool, de St. Jansbasiliek en de pastorie vormt het gebouw een monumentale gevelwand langs de Brink.

- Landgoed Larenberg (Naarderstraat 82). Gepleisterd en geschilderd blokvormig landhuis, in 1834 gebouwd in neoclassicistische stijl, omstreeks 1875 ingrijpend veranderd. Landgoed Larenberg omvat in totaal 9 rijksmonumentale objecten. Voor nadere informatie zie onderaan de rijksmonumentenlijst van Laren.

- In 1907 wordt de Mauvepomp bij vijver de Coeswaerde onthuld ter nagedachtenis aan kunstschilder Anton Mauve. Hij heeft in villa Ariëtta gewoond. Deze villa staat schuin tegenover het Singer museum, aan de Naarderstraat. In 1950 is het oorlogsmonument onthuld. Dit monument staat eveneens bij vijver de Coeswaerde. Verder staat bij de Coeswaerde nog een stenen bank: de Van Wulfenbank, een gedenkteken ter nagedachtenis aan schoolmeester van Wulfen. De school van meester van Wulfen stond links naast café Het Bonte Paard.

- William Singer (1868-1943) was de zoon van een Amerikaanse staalgigant in Pittsburgh. In plaats van zijn vader op te volgen koos hij voor zijn passie, het kunstenaarschap. Samen met zijn vrouw Anna reisde hij door Europa. Het echtpaar vestigde zich in 1901 in de kunstenaarskolonie Laren. Daar lieten ze in 1911 villa De Wilde Zwanen bouwen, onderdeel van het huidige Singer museum. Ze waren hartstochtelijke verzamelaars. Na William's overlijden in 1943 ontstond bij Anna Singer het idee de collectie onder te brengen in een museum ter herinnering aan haar echtgenoot. De Singer Memorial Foundation werd gesticht en in 1956 opende Singer Laren haar deuren.

- Geologisch Museum Hofland in Laren streeft ernaar om de bezoekers op een toegankelijke, maar wetenschappelijk verantwoorde manier, inzicht te geven in de bouw en geschiedenis van de aarde. Voor elke leeftijdscategorie valt er wel wat interessants te ontdekken. Zij nodigen daarom iedereen uit kennis te komen maken met mineralen, gesteenten en fossielen. Zij presenteren het boeiende verhaal over de geschiedenis van het leven op aarde, de kringloop van gesteenten, of de invloed van de IJstijden op de vorming van het Gooi en de daarbij meegevoerde zwerfstenen. Een grote muurschildering laat in een doorlopend panorama zien hoe de Gooise landschappen zich aanpasten aan de afwisselend warme en koude perioden. Verder o.a. een maquette van de Gooise stuwwal.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval.

- In een weekend in mei is er in Laren de Atelierroute, waar ca. 60 kunstenaars aan meedoen. Voorafgaand aan het evenement wordt een prachtig blad uitgegeven, met alle deelnemers en veel artikelen die een relatie met kunst hebben. Het blad wordt bij alle Larense huishoudens bezorgd en is ook verkrijgbaar op verschillende plekken in het dorp, waaronder het Brinkhuis, het startpunt van de route. In het blad vind je tevens een plattegrond van de route, zodat je makkelijk je route kunt plannen en niks mist van datgene wat je wilt zien.

- De internationale openlucht kunstbeurs Art Laren (weekend in juni) vindt plaats op de toepasselijke schilderachtige Brink.

- Sint Jansprocessie (24 juni). Eeuwenlang zijn de gelovigen uit Laren en omliggende Gooise dorpen voor het feest van Sint Jan de Doper opgetrokken naar het Sint Janskerkhof. Op deze plek heeft de middeleeuwse kruiskerk gestaan waar dan op 24 juni feestelijk het patroonsfeest wordt gevierd. In 1580 wordt iedere vorm van katholieke eredienst verboden. De koppige Laarders blijven echter trouw aan hun geloof en trekken alleen of in kleine groepjes, vaak in de schemering of ‘s nachts, naar het kerkhof. Rond 1800 wordt het weer mogelijk feestelijk naar buiten te treden. In 1806 wordt de Broederschap van Sint Jan opgericht, belast met de organisatie van de bedetocht, die steeds meer uitgroeit tot een echte processie.

In de jaren zestig van de 20e eeuw gaan er stemmen op om de Sint Janprocessie op te heffen. Een aantal inwoners van Laren weet dit op tijd te voorkomen. Zij blazen de processie weer nieuw leven in. Sindsdien groeit de processie weer en mag nu met ca. 2000 deelnemers opnieuw als een groot katholiek feest worden beschouwd, dat van heinde en verre toeschouwers trekt. De processie is er niet om te demonstreren maar om iedereen te laten delen in het geloof. In de Sint Jansprocessie trekt men biddend en zingend op vanuit de Sint Jansbasiliek naar het oude Sint Janskerkhof, waar temidden van de graven de Eucharistie wordt gevierd. Daarna trekken zij met het Allerheiligste in hun midden terug naar de basiliek.

- De Larense Kermis (1e week van juli) is de grootste kermis van 't Gooi en omstreken.

- Lions Club Crailo, Rotary Club Laren-Blaricum en Singer hebben de handen ineengeslagen en hebben sinds 2003 het fameuze Larense Jazzfestival (weekend begin september) nieuw leven ingeblazen. Tijdens dit weekend treden de grootste jazzartiesten uit binnen- en buitenland op. Het succes is mede te danken aan de inzet van een groot aantal vrijwilligers van de serviceclubs. De opbrengst komt ten goede aan instrumenten voor musici met een lichamelijke of visuele beperking en voor een buitenlandse masterclass voor een jonge conservatoriumstudent.

- Winter Village Laren organiseert het jaarlijkse ijsfestijn op de Brink (van eind november tot begin januari). Winter Village is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de meest aansprekende Larense winterevenementen. Jaarlijks trekt de sfeervolle ijsbaan zo’n 25.000 bezoekers. De ijsbaan draagt bij aan het in ere houden van een oeroude Nederlandse traditie. Bovendien bevordert het het bewegen van zowel kinderen als volwassenen en laat het mensen beseffen dat (gezamenlijk) sporten leuk kan zijn. Bezoekers kunnen gedurende 7 weken genieten van vele bijzondere dag- en avondactiviteiten en evenementen zoals schoolschaatsen, discoschaatsen, schaatslessen, een kerstmarkt, en familie- en bedrijfsontvangsten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Speeltuin Ons Genoegen.

- Zwembad De Biezem.

- De weekmarkt in Laren is op vrijdag (11.30-17.00 uur) op Plein 1945. Tevens biologische markt bij vijver de Coeswaerde.

- De culturele ontmoetingsplaats voor Laren, voor jong en ouder en voor alle lagen van de bevolking; het Brinkhuis is er voor iedereen. Het Brinkhuis omvat o.a. een intiem Theater met 68 zitplaatsen, Muziekcentrum Schering & Inslag, een Bibliotheek en een Foyer voor koffie, verse appeltaart, lunch of een goed glas wijn. En bij mooi weer is het heerlijk vertoeven in de tuin. Verder is het de thuisbasis voor de Volksuniversiteit en Versa Welzijn. Ook zijn er huurmogelijkheden voor verschillende zalen. Daarnaast heeft het Brinkhuis een breed aanbod aan cursussen en activiteiten: talencursussen, bewegingslessen, creatieve lessen en nog veel meer. Aan de expositiewand van het Brinkhuis zijn wisselende exposities te zien. En in de Kloostertuin worden regelmatig beelden tentoongesteld. - Brinkhuis op Facebook.

- De Zuiderheide heeft een oppervlakte van 321 ha. Spectaculair vergezicht over de Heuvelrug en Eemvallei vanaf het St. Janskerkhof aan de Hilversumseweg te Laren. Het gebied is archeologisch en geologisch zeer belangrijk. De hoogteverschillen zijn 120.000 jaar geleden ontstaan in de voorlaatste IJstijd (zie daarvoor de beschrijving van de nabijgelegen Tafelbergheide). Let op de ca. 4000 jaar oude prehistorische grafheuvels die als duidelijk herkenbare platte groene koepels boven de hei uitsteken. Het brede zandpad, de Oude Postweg, was eeuwen geleden de belangrijkste route naar Amersfoort. Aangezien er runderen grazen, moeten honden binnen de rasters aan de lijn, daarbuiten honden vrij.

Een bekend en populair punt op de Zuiderheide is theehuis 't Bluk. In vroeger tijden werd in het bos bij de heide hout gehakt op een oude stronk. Zo'n hakblok werd op z'n Larens 'bluk' genoemd. Bij dit bluk zette een kunstschilderes een houten keetje als atelier neer om van daaruit de omgeving of objecten te schilderen. Toen in dit onderkomen ook weleens een kopje koffie of glaasje limonade werd geschonken ontstond in de loop der tijd theehuis 't Bluk. In 1958 is het in steen opgetrokken en kreeg het voorzieningen als (buta)gas, elektriciteit en waterleiding. Na een brand eind 2000 is een nieuw theehuis 't Bluk heropend.

- De in 2015 gereed gekomen Natuurbrug Laarderhoogt loopt zowel over de A1 als over de Naarderstraat / Rijksstraatweg. De Natuurbrug zorgt voor een 'ecologische verbindingszone', een ecologische en recreatieve verbinding tussen de natuurgebieden Bussumerheide, Westerheide en Noorderheide, Tafelberg en Blaricummerheide. Het gebied rond afrit 8 is overigens ook in topografisch opzicht heel bijzonder: hier komen namelijk liefst 5 gemeentegrenzen bij elkaar, zijnde die van de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren, Hilversum en Bussum. Voor een beschrijving en afbeelding daarvan zie bij Crailo.

- De Laarder Eng heeft een oppervlakte van 9 ha. Landschap uit de tijd van schilder Anton Mauve (een neef van Vincent van Gogh). Kleine bloemrijke akkers met traditionele gewassen zoals boekweit, rogge, wintergerst, haver, voederwikke en stoppelknol. Hier pleisteren in de winter en in de trektijd grote groepen vinkachtigen. De eng biedt een schitterend uitzicht op het dorp Laren. Imposant zijn de twee solitaire bomen langs het Schuilkerkpad. Ooit waren alle Gooise dorpen volledig omringd met dit engenlandschap. Honden aangelijnd tijdens het broedseizoen (15 maart - 15 juli).

- Natuurgebied Laarder Wasmeer heeft een oppervlakte van 84 ha. Het gebied van de Laarder wasmeren - officieel heet het Laarder Wasmeer of het Groot Wasmeer, maar het gebied bestaat uit verschillende meertjes - bestond rond 1800 uit een glooiend natuurgebied met kleine vennetjes waarin de schapen werden gewassen; vandaar de naam wasmeer. De bodem in dat gebied liet amper water door en toen Hilversum daar begin 20e eeuw haar afvalwater ging lozen, ontstonden er vennetjes. De lozingen gingen door tot in de jaren zestig; de wasmeren in Laren waren het afvalputje van Hilversum. Het water was door de galvanische industrie (metaal), inktindustrie, verfindustrie, geurstoffenindustrie en textielindustrie zwaar verontreinigd met zware metalen als chroom, nikkel, lood en cadmium.

Toen het gebied in een hete, droge zomer droogviel, ging het zwaar verontreinigde slib stuiven en ontstond er een gevaarlijke situatie. Daarom is het gebied, inmiddels in beheer bij het Goois Natuurreservaat, de afgelopen jaren grondig gesaneerd. De natuur in het Laarder wasmerengebied was door alle fosfaten in de grond heel rijk geworden, met riet en wilgen, begroeiing die daar helemaal niet thuishoorde. Na de sanering is het gebied onherkenbaar veranderd: het is weer veel schraler, met stuifduinen en kleine vennetjes. De boomleeuwerik, boompieper en de ernstig bedreigde tapuit, een vogel die in konijnenholen broedt, zijn er inmiddels neergestreken.

Wat de sanering niet heeft kunnen wegnemen, zijn de diep in de bodem doorgedrongen fosfaten. Die doen daar weinig kwaad, maar in de natte gebieden zorgen ze voor een overvloed aan pitrus, een stevige schijngrassoort. Er wordt een schaapskudde ingezet om deze plant binnen de perken te houden. Het gebied heeft een rijke historie en is van bijzondere natuurwetenschappelijke waarde. Het is vooral de flora in de lage gebieden, met klokjesgentiaan, kleine zonnedauw, veenpluis en snavelbies, die het gebied zo waardevol maakt. Het Laarder Wasmeer is met zijn plassen, oude vennen, zandverstuiving en schrale graslanden zeer gevarieerd. De variatie heeft altijd veel vogels aangetrokken. Om ze rust te bieden is het gebied beperkt toegankelijk (alleen onder begeleiding) en zijn honden niet toegestaan.

Recent onderzoek in het Laarder Wasmeer gebied heeft tot nieuwe inzichten geleid over de theorie achter de inzet van grote grazers in Nederlands natuurbeheer. Fysisch geografen en paleo-ecologen van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica van de Universiteit van Amsterdam (UvA) ontdekten dat de karakteristieke Nederlandse stuifzandlandschappen al heel vroeg zijn ontstaan; vanaf circa 10.000 jaar geleden. Deze bevindingen resulteren in een alternatieve hypothese: niet grote grazers maar bosbranden lagen ten grondslag aan het ontstaan van open bossen en zandverstuivingen. De tot dan gangbare theorie was dat deze stuifzanden ontstonden door overbegrazing, afbranden en het steken van plaggen vanaf de late middeleeuwen. Uit onderzoek in het Laarder Wasmerengebied was eerder echter al gebleken dat de koppeling tussen verstuiving en intensieve premoderne landbouw veel minder strikt is dan werd aangenomen. Zo bleek dat verstuivingen in het Gooi al eeuwen eerder plaatsvonden dan de vroegste landbouw (4000 voor Christus).

De hypothese dat open bossen in het Mesolithicum zijn ontstaan door aangestoken bosbranden, biedt een alternatief voor de theorie van natuurbeschermer Frans Vera die stelt dat de bossen in het Mesolithicum open waren als gevolg van begrazing door wilde grote grazers. Deze theorie van Vera, genoemd als de meest invloedrijke natuurbeschermer in Nederland van na de Tweede Wereldoorlog, vormt de basis voor met name het experiment met grote grazers in de Oostvaardersplassen en het inzetten van Schotse Hooglanders in vele andere natuurgebieden. (bron en voor nadere informatie zie: UvA, 2-3-2018)

- Natuurgebied Postiljon heeft een oppervlakte van 37 ha. Landschappelijk hoogtepunt van de Postiljon zijn de ‘Witte Bergen’. Anderhalve eeuw geleden liepen deze stuifzanden helemaal door tot aan het Laarder Wasmeer. Maar in de loop der jaren groeiden ze dicht met heide en later bos. Landinwaarts gelegen stuifduinen zijn in heel West-Europa zeldzaam geworden. Honden mogen los. (bron van de natuurgebiedbeschrijvingen: Stichting Goois Natuurreservaat)

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Laren van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Laren (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Laren.

- Algemeen: - I-Laren is het lokale online magazine voor (beeldende en podium-)kunst, cultuur en lifestyle. "Het magazine onderscheidt zich door het lokale karakter waarbinnen niet alleen kunst maar ook geschiedenis een belangrijke rol speelt. Larense kunstenaars hebben zich in de loop der tijd bewezen, nationaal maar ook internationaal. Het betrekken van de geschiedenis is heel belangrijk. Daarmee beoogt het magazine dat ook de komende generaties de af- en herkomst kent van deze omgeving en de geschiedenis willen koesteren. Ook hopen wij dat volgende generaties op zoek willen gaan naar de authenticiteit van de omgeving en de bewoners. Want de kunstenaar heeft het talent, maar de schoonheid van de natuur was en is voor velen een bron van inspiratie. Wij hopen dat u door het lezen van het online magazine enthousiast wordt, vrijheid en creativiteit weet te waarderen en graag een bepaald museum of tentoonstelling wil bezoeken." - I-Laren op Facebook.

- Nieuws: - Laarder Courant De Bel.

- Onderwijs: - Basisschool De Ploeg. - Basisschool Florencius. - De Gooische School. - College De Brink. - Laar & Berg (atheneum / havo / MYP). - Koningskinderen is een organisatie die zich primair bezighoudt met kwalitatief hoogwaardige kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Koningskinderen heeft verschillende vestigingen in de regio ’t Gooi en stelt zich tot voornaamste doel kinderen te stimuleren in hun totale ontwikkeling. Doordat iedere vestiging een authentieke en persoonlijke sfeer biedt, blijft de verbinding met het verleden bewaard, toen het familiebedrijf en deze vorm van kinderopvang thuis, in de privésfeer van een groot gezin, is ontstaan. Zij staan voor de beste kinderopvang die in Nederland mogelijk is. Koningskinderen kiest bij haar huisvesting voor klassieke, tot de verbeelding sprekende gebouwen met een huiselijke en kleurrijke inrichting. Zij maken daarbij bij voorkeur gebruik van hoogwaardig, houten speelgoed.

In Laren is er Kinderdagverblijf en BSO De Kleine Prins, gehuisvest in het voormalige verenigingsgebouw Schering & Inslag. Deze vestiging maakt onderdeel uit van het centrum voor muziek en muziekonderwijs en ligt pal naast Basisschool De Binckhorst. Vanzelfsprekend zoeken zij op diverse manieren de samenwerking met o.a. de muziekschool, de bibliotheek en de basisschool. Zo kunnen kinderen theater-, dans- en muziekles krijgen en beschikken ze over een grote (gedeelde) buitenspeelruimte, waar naar hartelust gespeeld en gesport kan worden. Verder is er in De Kleine Prins een 'mini-bibliotheek' gevestigd, waar de kinderen dagelijks hun bibliotheekboekjes kunnen uitkiezen. De kinderen brengen daarnaast een paar keer per jaar een bezoekje aan de bibliotheek in het Brinkhuis, dat vlak achter het kinderdagverblijf is gelegen. Daar krijgen zij uitleg over de boeken en worden ze voorgelezen door een echte bibliothecaris. Bovendien worden alle kinderen die bij Koningskinderen staan ingeschreven automatisch (en tot 6 jaar kosteloos) lid van de bibliotheek.

- Muziek - De in 1931 opgerichte Drum- & Showband MCC Laren noemt zich op haar website "een kleine club met grote daden". Nou dat laatste kun je inderdaad wel zeggen; sinds 1962 hebben ze 5 keer meegedaan aan de marswedstrijden tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Tot 3 keer toe behalen zij daar het nationaal kampioenschap en worden ze tweede op de wereldranglijst. De Drum- & Showband geniet een uitstekende reputatie in Nederland, maar ook in het buitenland. De groep wordt vaak uitgenodigd om in België, Duitsland en Frankrijk een optreden te verzorgen.

- Sport: - Sportvereniging Laren '99 heeft afdelingen voor voetbal en tennis. - Larense Mixed Hockey Club. - Tafeltennisvereniging TTV Laren.

- Zorg: - Juliana-Oord is een centrum voor psychiatrie, verslaving en neuropsychiatrie (NAH).

- Het mooie landgoed Larenberg is een locatie van zorginstelling Het Robertshuis, waar verdeeld over 1 hoofdgebouw en 2 koetshuizen zorg en ondersteuning wordt gegeven aan kinderen met een autismespectrumstoornis, adhd, odd, mcdd en/of andere psychiatrische stoornissen die baat hebben bij hun gestructureerde aanpak middels ABA, DTT en PRT.

- "Aaltje van Zweden-van Buuren en haar man, dirigent Jaap van Zweden, kregen een kind met autisme. Dat had én heeft een grote impact op het gezin. In 1997 hebben ze Stichting Papageno opgericht om kinderen en jongeren met autisme te helpen. Nu, ruim 20 jaar later, is Papageno een begrip in Nederland. De stichting heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige organisatie die zich met allerlei initiatieven en activiteiten richt op de ontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme: Muziektherapie: we beschikken over een landelijk netwerk van 35 gediplomeerde muziektherapeuten die therapie geven bij kinderen thuis. Papageno Huis Laren: in dit huis bieden we concrete opvang en ondersteuning aan jongeren met autisme. Samen met Zorggroep ’s Heeren Loo geven wij ze een plek om te werken, mee te doen aan activiteiten, te wonen en zich verder te ontwikkelen. Daarnaast ondersteunen we onderzoek naar de effecten van muziektherapie op autisme en naar mogelijkheden voor vroegdiagnostiek."

- Duurzaamheid: - Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Een buurtactiviteit waar je praktisch wat aan hebt! Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en -vaardigheden op allerlei terreinen. Je vindt Repair Cafés op honderden plaatsen in Nederland en België, waaronder in Laren. Sociaal werkers van Versa Welzijn ondersteunen de vrijwilligers die het Repair Café organiseren. Hoe werkt het Repair Café? Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Maar voor deze buurtactiviteit hoef je geen kapotte spullen te hebben. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Je kunt ook altijd inspiratie opdoen aan de leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter inzage liggen.

- Veiligheid: - Politie Blaricum / Eemnes / Laren.

Reactie toevoegen