't Gooi

Streek
't Gooi
Noord-Holland

zuiderheide-MSD-20030830-31536_1.jpg

't Gooi, Zuiderheide tussen Laren en Hilversum

't Gooi, Zuiderheide tussen Laren en Hilversum

Laren-dorp-MSDC-20110420-232049_0.jpg

't Gooi, Laren, Geologisch Museum Hofland laat de geschiedenis van het ontstaan van 't Gooi zien; op geologisch gebied uiteraard.

't Gooi, Laren, Geologisch Museum Hofland laat de geschiedenis van het ontstaan van 't Gooi zien; op geologisch gebied uiteraard.

't Gooi

Terug naar boven

Status en ligging

- 't Gooi is een streek in het zuidoosten van de provincie Noord-Holland.

- De streek 't Gooi omvat de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Laren, Huizen en Hilversum. De gemeenten Weesp en Wijdemeren worden soms ook tot deze streek gerekend, maar behoren eigenlijk tot de Vechtstreek, vandaar dat al deze gemeenten tezamen ook bekend staan als Gooi en Vechtstreek. Hoewel de Vechtstreek groter is dan het deel dat als deel van de Gooi- en Vechtstreek wordt beschouwd. Bij de Vechtstreek hoort namelijk ook nog de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht (= een fusie per 2011 van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Vroeger - en soms nog - werd de streek ook wel Gooiland genoemd. En nog eerder stond de streek ook bekend als Naerdincklant (Naardensland, Land van Naarden), genoemd naar de enige oude stad in de regio, die gedurende een bepaalde periode als hoofdplaats heeft gefungeerd.

Naamsverklaring
De naam Gooi is een nevenvorm van gouw 'landstreek, gewest'.(1)

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van ´t Gooi, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- de site Gooi en Vecht Historisch, een initiatief van de archieven in 't Gooi en de Noordelijke Vechtstreek.

- Stichting Tussen Vecht en Eem, bestudeert de geschiedenis van 't Gooi en de aangrenzende gebieden langs de rivieren Vecht en Eem.

- Nederlandse Geologische Vereniging afdeling Utrecht en 't Gooi is een actieve afdeling met ca. 200 leden. De afdeling houdt zich bezig met de geologie van de regio in de ruimste zin van het woord. Ze besteden hierbij uitgebreid aandacht aan o.a. fossielen, mineralen, zwerfstenen en geologische verschijnselen. Men komt elke 3e maandag van de maand bijeen, 5x per jaar is er het afdelingsblad Geo-graaf, jaarlijks zijn er 10 een- of meerdaagse excursies, en de afdeling heeft een uitgebreide bibliotheek met boeken en excursiegidsen..

- Geschiedenis van de Gooische Stoomtram, die van 1882 tot 1947 actief is geweest.

- Geologisch Museum Hofland te Laren, gespecialiseerd in de geologie en prehistorie van ’t Gooi, is gevestigd in het oude tolhuis naast het St. Janskerkhof, van oudsher het centrum van ’t Gooi, een uniek gebied waar een grote verscheidenheid aan landschappen voorkomt (veengebieden met plassen in het Westen, een stuwwal in het centrale deel en de vlakke Eemvallei in het Oosten). Het museum is in 1972 opgericht in nauw overleg met de gemeente Laren, aan wie amateurgeoloog Lucas Hofland bij zijn overlijden in 1969 zijn zwerfstenencollectie had nagelaten. Sindsdien is de collectie door aanwinsten en schenkingen uitgebreid en verbreed. Er is een stenentuin aangelegd met stenen uit de bouwkuil voor de uitbreiding van de Wereldomroep, wat een goed beeld geeft van de herkomst van zwerfstenen in deze streek.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Vereniging Vrienden van 't Gooi zet zich sinds 1935 in voor het behoud van het typische Gooise landschap (zowel betreffende het landelijke als het stedelijke gebied). In hun Archief vind je honderden artikelen uit hun tijdschrift van de afgelopen decennia.

- Stichting Goois Natuurreservaat (GNR) beheert sinds 1933 een groot deel van de natuurgebieden in 't Gooi. Het betreft ca. 50 gebieden, gelegen in de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren. Beschrijvingen van de gebieden vind je bij de genoemde gemeenten onder de kopjes 'Natuur en recreatie' (de links naar deze gemeenten vind je hierboven bij het kopje Status). - Stichting Goois Natuurreservaat is in 2015 gestart met een transitie. Allerlei omgevingsontwikkelingen zoals de veranderende rol van de provincie, het voornemen tot terugtreding uit de stichting van participant Amsterdam, veranderende economische omstandigheden en daarbij behorende bezuinigingsopgaven geven hier alle aanleiding toe. Daarnaast is ook het natuurbeleid sterk gewijzigd in de afgelopen jaren: het Rijk heeft de verantwoordelijkheid daarvoor aan de provincie overgedragen. Het in 2015 vastgestelde Transitieplan Goois Natuurreservaat moet leiden tot een duurzame toekomstbestendigheid van de organisatie.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en tweedehands boeken over 't Gooi (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site over de regio Gooi en Vechtstreek.

- Media / nieuws: - Nieuws uit de Gooi en Vechtstreek op de site van De Gooi- en Eemlander. - Op De Gooische TamTam vind je nieuws uit 't Gooi e.o. m.b.t. o.a. horeca, winkels, ondernemers en events. Ze geven ook 4x per jaar een papieren magazine uit met nieuws over ontwikkelingen en events in de regio. Dat magazine is bij vele punten af te halen. De adressen vind je op de site.

- Jeugd: - Speel-o-theek 't Gooi (Huizen) is voor speelgoed, wat een bibliotheek is voor boeken. Je vindt er een breed assortiment speelgoed ter stimulering van sociale vaardigheden, motorische en/of verstandelijke ontwikkeling. Het lenerschap staat open voor iedereen. Het kind en de volwassene met een (tijdelijke) lichamelijke, verstandelijke en/of sociale beperking hebben de bijzondere aandacht en staan op de eerste plaats. De Speel-o-theek wordt geheel gerund door vrijwilligers.

- Sport: - Rugby Club 't Gooi (Naarden) bestaat al sinds 1933 en mag zich rekenen tot een van de oudste rugbyclubs van Nederland. De club heeft aan de bakermat gestaan van het vaderlandse en internationale rugby. De club telt meer dan 350 leden. De afgelopen jaren is het aantal jeugdleden zelfs bijna verdubbeld. Met de selectieteams spelen ze mee in de top van Nederland. - Badmintonclub 't Gooi is in 1995 ontstaan uit een fusie van de KO Flyers uit Naarden, de Mixers uit Bussum en de Meentmeppers uit Hilversum.

- Verkeer en vervoer: - Iedereen die in ‘t Gooi woont of werkt, moet vanaf 2020 vaak, op tijd en filevrij kunnen reizen tussen Huizen en Hilversum. Daarom investeert de Provincie in een betrouwbaar en toekomstbestendig openbaar vervoer-netwerk voor alle inwoners en reizigers: hoogwaardige openbaar vervoer (HOV); een betrouwbare, comfortabele en snelle busverbinding. Hoogwaardig openbaar vervoer trekt meer reizigers en schept dus meer ruimte en veiligheid op de weg. Daardoor profiteren ook automobilisten en fietsers in de omgeving van HOV. HOV in 't Gooi is een gezamenlijk regionaal project van de gemeenten Hilversum, Huizen, Eemnes en Laren en de provincie Noord-Holland. Zie ook de videoreportage over het HOV-project.

- Wonen: - Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken is werkzaam in 't Gooi, de Vechtstreek en Eemland. In de gemeenten Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum, Laren en Wijdemeren biedt Het Gooi en Omstreken huisvesting aan zo’n 19.000 personen. Het Gooi en Omstreken richt zich op de kerntaak van woningcorporaties, namelijk het zorgen voor voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woningen voor de lagere inkomens, voor ouderen, voor gehandicapten en voor personen die zorg en begeleiding behoeven. Deelname aan commerciële activiteiten is eerder uitzondering dan regel. De uitzonderingen betreffen activiteiten die goed aansluiten bij de kerntaak of in het verlengde daarvan liggen. Daarnaast richt Het Gooi en Omstreken zich op activiteiten die sociale ontwikkelingen versterken en activiteiten die gericht zijn op de lagere middeninkomens.

Reactie toevoegen