Koningsbosch

Plaats
Dorp
Echt-Susteren
Midden-Limburg
Limburg

Koningsbosch

Terug naar boven

Status

- Koningsbosch is een dorp in de provincie Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 2002 gemeente Echt.

- Onder het dorp Koningsbosch vallen ook de buurtschappen Aan het Echterbosch (formele naam voor het Z deel van de buurtschap dat onder dit dorp valt, het N deel van de buurtschap heet formeel Echterbosch en valt onder het dorp Maria Hoop; in de praktijk vormen de twee delen één buurtschap die altijd Echterbosch heeft geheten), Aan Reijans en Spaanshuisken.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
De Boesj.

Naamsverklaring
Koningsbosch is als naam gegeven aan het bos (de bossen in het O gedeelte van de voorm. gem. Echt) waarvan de koning het gebruiksrecht had, ter onderscheiding van Echterbosch, waarvan het gebruiksrecht toekwam aan de ‘gemeynte Echt’. (bron: Gemeentemuseum)

Terug naar boven

Ligging

Koningsbosch ligt 7 km ZO van Echt, grenzend aan Duitsland (tegenover Bocket). De ‘internationale weg’ die vanaf het dorp naar het Z over Duits gebied loopt, verbindt Midden-Limburg met Zuid-Limburg bij Schinveld, gem. Onderbanken (zie verder bij Selfkant).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Koningsbosch heeft ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De 'Koningsbossen' alhier dateren al uit de 16e eeuw. Het dorp Koningsbosch is pas ontstaan in de tweede helft van de 19e eeuw.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2014 is een reconstructie van de N572 in de kern Koningsbosch uitgevoerd. Door deze reconstructie heeft de Provincie de veiligheid en verkeersleefbaarheid ter hoogte van de dorpskom verbeterd. Het hoofddoel van de reconstructie is de snelheid in de kern te verminderen, het verbeteren van de de oversteekbaarheid en het tegengaan van wild parkeren. Deze doelen zijn bereikt door het aanpassen van het wegprofiel, het aanleggen van parkeerhavens en het aanleggen van oversteekplaatsen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Koningsbosch heeft 3 rijksmonumenten, zijnde het klooster van de Zusters van het Kostbaar Bloed uit 1874 van architect J. Kayser op Kerkstraat 119, de bijbehorende tuin met muur, en de Lourdesgrot uit 1905 bij het klooster.

- Hoewel de parochiekerk van het dorp en de nabijgelegen buurtschap Echterbosch in Koningsbosch ligt, heet de parochie officieel ‘parochie Echterbosch, O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen’. Echterbosch valt voor de postadressen overigens onder het dorp Maria Hoop.

- Bij klooster Koningsbosch gaat woningbouw plaatsvinden om restauratie van het klooster te kunnen bekostigen. - Filmpje klooster Koningsbosch kapel (aan de rechterkant van het scherm vind je nog 4 filmpjes over het klooster).

- De mooie kastanjebomen aan de Kapelaan Verdonschotstraat waren aangetast door een zeldzame bloedingziekte en moesten daarom gekapt worden. De gemeente opperde om van de stammen een kunstwerk te laten maken door kettingzaagkunstenaar Roel van Wijlick uit Venlo. De Dorpsraad heeft het plan verder opgepakt en ideeën voor onderwerpen van de houtsculpturen aangedragen. Uit de 6 stammen die na de kap resteerden, zijn de volgende kunstwerken ontstaan: een kapelaan (waar de straat naar vernoemd is), een non (naar het voormalig klooster), een smokkelaar (vroegere tijden van het grensdorp), een hamster/korenwolf (in de buurt is een leefgebied van de hamster), een kerkuil (omgeving van de kerk) en papegaaien (symbool Boesjer Vastelaovend). Het is de bedoeling dat de beelden minimaal 5 jaar blijven staan. Op langere termijn zal de gehele bomenrij vervangen worden door beuken. (mrt. 2010)

- In 2011 is de Veldkapel aan de Pastoorsweg verkozen tot 'Landmark van Midden-Limburg’. Een landmark is een herkenningspunt voor de regio, een plek waar mensen iets mee hebben. Markante herkenningspunten met grote toeristische aantrekkingskracht zijn voor de hand liggende landmarks. Maar ook het veldkruis bij het bankje aan de rand van het bos kan een landmark zijn. In 2010 vond onder de naam Dierbaaroord een project plaats waarin mensen hun favoriete landmarks met bijpassend verhaal hebben aangedragen.

Een vakjury heeft daaruit de volgende landmarks van Limburg gekozen: De Maas (Landmark van Limburg), Sittard, oude binnenstad (Landmark van de Westelijke Mijnstreek), Militaire begraafplaats, Margraten (Landmark van Maastricht Heuvelland), Kapel Genooi, Venlo (Landmark van Noord-Limburg), Schachtsgebouw Oranje-Nassau I, Heerlen (Landmark van Parkstad Limburg) en Veldkapel Pastoorsweg, Koningsbosch (Landmark van Midden-Limburg).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Papegaai.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Koningsbosch (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Koningsbosch.

- Nieuws: - Weekkrant Boesjer Blaedje. - Nieuws van het Boesjer Blaedje op Facebook.

- Onderwijs: - Basisschool 't Keuningshöfke.

- Muziek: - Harmonie St. Cecilia is in 1921 opgericht, destijds vooral om muzikale ondersteuning van kerkelijke activiteiten te verlenen. Nu ondersteunt de harmonie allerlei evenementen zowel binnen de Koningsboscher gemeenschap (bijv. opening Kermis, Allerheiligen, intocht Sinterklaas en de Communiemis) als daarbuiten. - Zanggroep Mes Amis.

- Sport: - Conventus '03 (voetbal) is in 2003 ontstaan uit fusie van de verenigingen M.H.D. uit Maria Hoop en Juliana uit Koningsbosch. In dat jaar is ook een nieuwe accommodatie gerealiseerd, tussen de beide dorpen in. - Tennisvereniging.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Koningsbosch.

Reactie toevoegen