Maria Hoop

Plaats
Dorp
Echt-Susteren
Midden-Limburg
Limburg

maria_hoop_plaatsnaambord_kopie.jpg

Maria Hoop (Limburgs: De Deelgaard) is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 2002 gemeente Echt.

Maria Hoop (Limburgs: De Deelgaard) is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 2002 gemeente Echt.

Maria Hoop

Terug naar boven

Status

- Maria Hoop is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 2002 gemeente Echt.

- Onder het dorp Maria Hoop vallen ook de buurtschappen Echterbosch (formele naam voor het N deel van de buurtschap, dat onder dit dorp valt. Het Z deel van de buurtschap heet formeel Aan het Echterbosch en valt onder het dorp Koningsbosch; in de praktijk vormen de twee delen één buurtschap die altijd Echterbosch heeft geheten), Echterheide (grotendeels), Pepinusbrug (deels) en Putbroek. In totaal zijn dit 4 buurtschappen. In het uiterste oosten van het dorpsgebied staat nog een vermeende plaatsnaam/buurtschap Annendaal op de kaarten. Volgens ons is dit een - door de jaren heen hardnekkige - vergissing; op het hele internet is niets te vinden dat duidt op een verleden of heden van deze naam als buurtschap, alleen als kasteel/landgoed/bosgebied.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
D'n Deelgaard.

Spelling
De officiële spelling van deze plaatsnaam (bijv. in het postcodeboek en op de plaatsnaamborden) is Maria Hoop (dus als 2 woorden en zonder koppelteken). In de Topografische atlas Limburg() staat de plaatsnaam foutief als één woord, en op Google Maps staat de plaatsnaam foutief als twee woorden met koppelteken...

Oudere vermeldingen
Vanouds heette dit dorp Diergaarde. De naam is per 16 december 1955 officieel gewijzigd in Maria Hoop, hoewel de plaatsnaam ook in 1936 al voorkomt.

Naamsverklaring
De benaming Diergaarde is genoemd naar het (niet meer bestaande) Hof Diergaert. De huidige plaatsnaam betekent hoop 'verwachting' en de heiligennaam Maria. Rectoraat van de Paters Passionisten, behoorde tot de parochie van Pey, met als kerkpatrones Maria Onbevlekte Ontvangenis. De plaatselijke kerk was gewijd aan Maria, moeder der Heilige Hoop.(1)

Terug naar boven

Ligging

Maria Hoop ligt 6 km O van Echt, tegen de Duitse grens (tegenover Haaren). Het dorp is een landelijk gelegen agrarische plaats.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Maria Hoop heeft ca. 550 huizen met ca. 1.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1925 vestigen zich hier de paters Passionisten. Hun klooster wijden zij toe aan Onze Lieve Vrouw Maria Hoop; daar is de huidige plaatsnaam dan ook aan ontleend. Eigenlijk is de plaats pas bekend na de drooglegging van de lager gelegen broekgronden (eind 19e eeuw).

Pionier van het droogleggen en ontginnen was Dominicus van Ophoven. Hij had in 1880 in de buurt van Keulen een pachthoeve geëxploiteerd en daarbij had hij het gebruik van kunstmeststoffen leren kennen. Zijn succesvolle manier van boeren heeft grote invloed gehad op het werk van de boeren tot in de verre omtrek; ook de paters van Lilbosch hebben veel van hem geleerd.

Diergaarde wordt genoemd in 1476 als bezit van Adriana van Broickhuysen en ingebracht bij haar huwelijk met Frederik Schellaert van Obbendorf.

- Verslag van archeologische vondsten in Voorsterveld en Annendaal.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Dorpsvisie Maria Hoop schetst de door de dorpelingen wenselijk geachte ontwikkelingen voor het dorp in de komende jaren.

- In 2007 zag Ozzy Osbourne tributeband Ozzy Ozz hun instrumenten en apparatuur letterlijk in rook opgaan toen, op weg naar een optreden in Duitsland, hun vrachtwagen op de autobahn uitbrandde. Mario Vermulst uit - toen nog - Maria Hoop, die een boekingskantoor runt voor tributebands, vond het vreselijk voor de Ozzy’s. Mario en zijn vrouw Anjonet besloten in hun tuin een benefiet te houden om geld voor de band in te zamelen. Dat was zo’n succes, dat er een jaarlijks tributefestival in het dorp uit voortkwam: Tuinrock. In 2018 verhuisde het echtpaar naar Rijsbergen. En daarmee besstond Tuinrock sindsdien niet meer. Toen de Italiaanse band The Great Queen Rats een dagje vrij was tussen twee optredens, hebben ze hen in hun tuin - onder het mom van 'verjaardagsfeestje' laten optreden. Dat was zo'n succes, dat het toch weer begon te kriebelen. Met als gevolg sinds 2019 toch weer het festival Tuinrock. Nu driedaags in plaats van eendaags, en niet meer in de eigen tuin, maar bij Jaiselings Royal Palace in Wernhout. Degenen die goede herinneringen koesteren aan 10 jaar Tuinrock Maria Hoop, kunen er nog van nagenieten met de tientallen video's onder deze link van Tuinrock door de jaren heen, en kunnen deze uitvoerige reportage over Tuinrock in de Volkskrant (2016) er nog eens op nalezen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De luchtwachttoren 4 km O van het dorp, aan de Haarenderweg, direct W van de Akerstraat, tegen de Duitse grens, stond nogal verscholen tussen bomen en struiken. In 2014 is de toren beter zichtbaar gemaakt.

- Ruïne van kasteel Annendaal, bestaande uit drie ronde door segmenten verbonden pijlers. Het kasteel is gebouwd in 1618 door Graaf Herman Fredrick van den Bergh voor zijn zuster Anna. Het moet een statig slot zijn geweest, met spitsgevels, omgeven door een binnen- en een buitengracht.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Annendaalloop (eind januari, in 2020 voor de 34e keer) betreft o.a. een kwart en een halve marathon.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging KV 't Winterkoningske.

- Popfestival Tuinrock (weekend eind augustus) is 2 dagen uit je dak gaan op ca. 10 tributebands van hard rock groepen.

- Spokentocht (weekend in oktober).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute door het uitgestrekte buitengebied van Maria Hoop, met uitvoerige toelichting, o.a. over het smokkelen dat hier in vroeger tijden een populaire bezigheid was.

- Uitgestrekt Annendaalsbos, in de driehoek Maria Hoop - Putbroek - Duitse grens.

- In Montfort en Maria Hoop zijn in 2013 6 karakteristieke gebieden ecologisch opgeknapt en met wandelwegen toegankelijk gemaakt voor inwoners en recreanten. Zo zijn in het project historische houtwallen en veedreven hersteld, vennen uitgediept en steilranden en nieuwe bomenlanen beplant om zo de natuurlijke verbindingen tussen natuurgebieden te verbeteren. Dassen, amfibieën en vleermuizen profiteren daarvan. Daarnaast is de Motte Bollenberg opgeknapt en voor bezoekers opengesteld. Een vrij lange verwilderde allee leidt er vanuit de weg naar Montfort naar toe. Verder is bij het dorp een 8,2 km lang dorpsommetje gerealiseerd.

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over Maria Hoop.

- Nieuws: - Nieuws uit Maria Hoop op Facebook.

- Dorpshuis: - In oktober 2018 heropende wethouder Geert Frische samen met wethouder Peter Pustjens, bestuur en heel veel vrijwilligers, inwoners en enkele raadsleden het verbouwde gemeenschapshuis De Annendaal in Maria Hoop. Het gemeenschapshuis is geheel gerenoveerd tot een duurzaam multifunctioneel gebouw. Dit gebouw is nu volledig geïsoleerd, gasloos, voorzien van een infrarood verwarmingssysteem en door de 65 zonnepanelen op het dak volledig zelfvoorzienend. Ook het interieur heeft een make-over gekregen waardoor het geheel een warme en gezellige uitstraling heeft gekregen. Wethouder Geert Frische: "Het resultaat mag gerust een pareltje worden genoemd en een aanwinst voor de inwoners. Het eerste zelfvoorziend gemeenschapshuis in onze gemeente is dan ook een voorbeeld voor alle andere gemeenschapshuizen in Limburg!" (bron: gemeente Echt-Susteren)

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Bolleberg in Maria Hoop is een eigentijdse school met zelfbewuste en zelfstandige leerlingen en medewerkers. Vanuit deze overtuiging streven ze ernaar het beste uit kinderen te halen. Ze gaan uit van kind kenmerken en de contextfactoren die hierin essentieel zijn. Eigenaar worden van je eigen leerproces en verantwoordelijkheid nemen voor wat je daar zelf in kunt betekenen. De school biedt ook onderdak aan een peutergroep en BSO, die worden verzorgd door Kinderopvang Wee-Play.

- Jeugd: - In 1947 is de Scouting in Maria Hoop opgericht. Er is gestart met een meisjesgroep met ca. 20 leden. In 1958 komt er een juniorengroep bij met eveneens ca. 20 leden. De naam van de groep was toen Gemma Groep. In 1974 is de naam veranderd in Scouting Jeanne d’Arc. De groep is toen uitgebreid met een Kabouter speltak (voor de leeftijdsgroep van 7-10 jaar). In 1976 komen de Sherpa’s erbij (meisjes van 14-17 jaar). Door de verkoop van het klooster waar hun accommodatie lag, moesten ze uitzien naar een nieuw onderkomen. In 1980 realiseren ze het Rakkershol achter de oude school. Met de nieuwe accommodatie ontstaat er ook ruimte voor jongensspeltakken. Daarom komen er nu ook Welpen, Verkenners en Rowans. In 1986 komen de Bevers erbij (jongens en meisjes van 5-7 jaar). In de jaren negentig zijn alle speltakken gemengd geworden en is het spelaanbod hierop aangepast. Zo ontstaan de speltakken die nu nog altijd bestaan: Bevers, Esta's, Scouts en Explorers. Vanaf 16 jaar ben je tevens welkom bij de leiding.

- Muziek: - "Fanfare Sint Paulus in Maria Hoop is opgericht in 1939. Pater Eletherius van het naburige klooster van Passionisten was de eerste voorzitter. Een bedreiging voor de ontwikkeling van de fanfare was de bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Elk orkest moest beschikken over een goedgekeurd repertoire om in het openbaar te mogen optreden. Het moest lid zijn van de Kultuurkamer en moest een zogenaamde 'stijlvergunning' hebben. Hiermee werd het bijvoorbeeld onmogelijk Amerikaanse muziek uit te voeren. Dat was teveel voor de fanfare zodat zij haar werkzaamheden staakte. Direct na de oorlog is de fanfare heropgericht.

Nieuwe instrumenten en het invoeren van een externe opleiding door Kreato zijn bouwstenen die er mede voor hebben gezorgd dat de fanfare in 1988 onder dirigent Wil van Melick steeg naar een eerste plaats in de afdeling Uitmuntend. De fanfare is nog altijd een bloeiende vereniging. De carnaval wist zij te behouden met een Bonte Avond en de Boerenbruiloft, inmiddels vaste nummers op de jaaragenda. Iedere vrijdag repeteert de fanfare, een centrum om elkaar te zien voor spelende en niet-spelende leden. De fanfare staat midden in het dorp, luistert feestelijke gelegenheden op en wil ook van het dorp zijn."

- "Blaaskapel de Nachsrave is in 1961 opgericht, onder de naam Boerenkapel, om de carnavalsvereniging van Maria Hoop, 't Winterköningske, te begeleiden met bekende Nederlandse liedjes en eenvoudige marsen. Na verloop van tijd ging men zich steeds meer toeleggen op de, in die tijd zeer populaire, Egerländer muziek. Het was niet ongewoon dat de leden nogal eens laat thuis kwamen en de nodige biertjes hadden genuttigd. Hierdoor heeft de kapel de naam “de Nachsrave” aangenomen. Door de jaren heen heeft de kapel veel contacten gehad met andere Nederlandse, Duitse en Belgische kapellen waar geregeld werd gespeeld bij hun kapellentreffen. Ook heeft de kapel enkele malen met veel succes deelgenomen aan wedstrijden voor blaaskapellen. Het heuglijke feit dat de blaaskapel in 2011 het 50-jarig jubileum heeft gevierd is de aanleiding geweest tot het maken van een cd. Het is een bloemlezing geworden van 50 jaar Blaaskapel de Nachsrave. De cd is nog verkrijgbaar."

- "Mijn naam is Nicole Wilms-Gielkens. Na mijn studie aan het conservatorium in Maastricht, afstudeerrichting elektronisch orgel, heb ik diverse jaren gewerkt aan muziekscholen in Duitsland als elektronisch orgel- en keyboarddocent. Tegwnwoordig heb ik in Maria Hoop mijn eigen muziekschool NIWIGI, waar ik naast de genoemde instrumenten ook Waldhoorn en ander koperblazers doceer. AMV met blokfluit als vooropleiding voor de fanfare, twee kinderkoren en kerkorganist maken het plaatje compleet. In 2006 ben ik begonnen aan de studie Muziek op Schoot en ben nu zeer blij na diverse stageplaatsen te kunnen werken met mijn eigen groepen. Verder doe ik ook de vooropleiding van de jeugd voor Fanfare Sint Paulis. Iedereen van 6 tot 80 jaar is van harte welkom om deze fantastische hobby te delen met mij en de rest van mijn leerlingen. De ideale leeftijd om te beginnen met een instrument te bespelen is 7 a 8 jaar. Maar niet getreurd: het kan ook echt ouder."

"Gemengd Koor Corde et Animo uit Maria Hoop repeteert op woensdagavond van 20.00-22.00 uur in gemeenschapshuis De Annendaal. Je bent van harte welkom om tijdens een repetitie eens de sfeer en de muziek te komen proeven om te kijken of het wellicht ook iets voor jou is om in dit koor te komen zingen."

- Sport: - Voetbalvereniging Conventus '03 is in 2003 ontstaan uit een fusie van de verenigingen M.H.D. uit Maria Hoop en Juliana uit Koningsbosch. In dat jaar is ook een nieuwe accommodatie gerealiseerd, tussen de beide dorpen in, aan de Prinsenbaan in buurtschap Echterbosch, genaamd Sportpark 'Aan de Blauwe Steen'. Op deze accommodatie, die voorzien is van drie voetbalvelden en een ruime kantine, is plaats voor zo'n 1.000 toeschouwers.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Maria Hoop.

Reactie toevoegen