Maria Hoop

Plaats
Dorp
Echt-Susteren
Midden-Limburg
Limburg

maria_hoop_plaatsnaambord_kopie.jpg

Maria Hoop (Limburgs: De Deelgaard) is een dorp in de gemeente Echt-Susteren

Maria Hoop (Limburgs: De Deelgaard) is een dorp in de gemeente Echt-Susteren

Maria Hoop

Terug naar boven

Status

- Maria Hoop is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 2002 gemeente Echt.

- Onder het dorp Maria Hoop vallen ook de buurtschappen Annendaal (deels), Echterbosch (formele naam voor het N deel van de buurtschap, dat onder dit dorp valt. Het Z deel van de buurtschap heet formeel Aan het Echterbosch en valt onder het dorp Koningsbosch; in de praktijk vormen de twee delen één buurtschap die altijd Echterbosch heeft geheten), Echterheide (grotendeels), Pepinusbrug (deels) en Putbroek. In totaal zijn dit 5 buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
D'n Deelgaard.

Spelling
De officiële spelling van deze plaatsnaam (bijv. in het postcodeboek en op de plaatsnaamborden) is Maria Hoop (dus als 2 woorden en zonder koppelteken). In de Topografische atlas Limburg() staat de plaatsnaam foutief als één woord, en op Google Maps staat de plaatsnaam foutief als twee woorden met koppelteken...

Oudere vermeldingen
Vanouds heette dit dorp Diergaarde. De naam is per 16 december 1955 officieel gewijzigd in Maria Hoop, hoewel de plaatsnaam ook in 1936 al voorkomt.

Naamsverklaring
De benaming Diergaarde is genoemd naar het (niet meer bestaande) Hof Diergaert. De huidige plaatsnaam betekent hoop 'verwachting' en de heiligennaam Maria. Rectoraat van de Paters Passionisten, behoorde tot de parochie van Pey, met als kerkpatrones Maria Onbevlekte Ontvangenis. De plaatselijke kerk was gewijd aan Maria, moeder der Heilige Hoop.(1)

Terug naar boven

Ligging

Maria Hoop ligt 6 km O van Echt, tegen de Duitse grens (tegenover Haaren). Het dorp is een landelijk gelegen agrarische plaats.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Maria Hoop heeft ca. 550 huizen met ca. 1.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1925 vestigen zich hier de paters Passionisten. Hun klooster wijden zij toe aan Onze Lieve Vrouw Maria Hoop; daar is de huidige plaatsnaam dan ook aan ontleend. Eigenlijk is de plaats pas bekend na de drooglegging van de lager gelegen broekgronden (eind 19e eeuw).

Pionier van het droogleggen en ontginnen was Dominicus van Ophoven. Hij had in 1880 in de buurt van Keulen een pachthoeve geëxploiteerd en daarbij had hij het gebruik van kunstmeststoffen leren kennen. Zijn succesvolle manier van boeren heeft grote invloed gehad op het werk van de boeren tot in de verre omtrek; ook de paters van Lilbosch hebben veel van hem geleerd.

Diergaarde wordt genoemd in 1476 als bezit van Adriana van Broickhuysen en ingebracht bij haar huwelijk met Frederik Schellaert van Obbendorf.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Dorpsvisie Maria Hoop schetst de door de dorpelingen wenselijk geachte ontwikkelingen voor het dorp in de komende jaren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De luchtwachttoren 4 km O van het dorp, aan de Haarenderweg, direct W van de Akerstraat, tegen de Duitse grens, stond nogal verscholen tussen bomen en struiken. In 2014 is de toren beter zichtbaar gemaakt.

- Bij Maria Hoop ligt de Bollenberg, een kleine heuvel in het kreupelhout, een ‘motte’. Een vrij lange verwilderde allee leidt er vanuit de weg naar Montfort naar toe.

- De ruïne van kasteel Annendaal, gelegen 4 km NO van het dorp, bij de buurtschap Annendaal, valt onder Maria Hoop. De rest van buurtschap Annendaal valt onder het dorp Posterholt (en daarmee de gemeente Roerdalen).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Popfestival Tuinrock (weekend eind augustus) is 2 dagen uit je dak gaan op ca. 10 tributebands van hard rock groepen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute door het uitgestrekte buitengebied van Maria Hoop, met uitvoerige toelichting, o.a. over het smokkelen dat hier in vroeger tijden een populaire bezigheid was.

- In Montfort en Maria Hoop zijn in 2013 6 karakteristieke gebieden ecologisch opgeknapt en met wandelwegen toegankelijk gemaakt voor inwoners en recreanten. Zo zijn in het project historische houtwallen en veedreven hersteld, vennen uitgediept en steilranden en nieuwe bomenlanen beplant om zo de natuurlijke verbindingen tussen natuurgebieden te verbeteren. Dassen, amfibieën en vleermuizen profiteren daarvan. Daarnaast is de Motte Bollenberg opgeknapt en voor bezoekers opengesteld. Verder is bij het dorp een 8,2 km lang dorpsommetje gerealiseerd.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Maria Hoop.

- Nieuws: - Nieuws uit Maria Hoop op Facebook.

- Dorpshuis: - In oktober 2018 heropende wethouder Geert Frische samen met wethouder Peter Pustjens, bestuur en heel veel vrijwilligers, inwoners en enkele raadsleden het verbouwde gemeenschapshuis De Annendaal in Maria Hoop. Het gemeenschapshuis is geheel gerenoveerd tot een duurzaam multifunctioneel gebouw. Dit gebouw is nu volledig geïsoleerd, gasloos, voorzien van een infrarood verwarmingssysteem en volledig zelfvoorzienend door de 65 zonnepanelen op het dak. Ook het interieur heeft een make-over gekregen waardoor het geheel een warme en gezellige uitstraling heeft gekregen. Wethouder Geert Frische: "Het resultaat mag rustig een pareltje worden genoemd en een aanwinst voor de inwoners. Het eerste zelfvoorziend gemeenschapshuis in onze gemeente is dan ook een voorbeeld voor alle andere gemeenschapshuizen in Limburg!" (bron: gemeente Echt-Susteren)

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Bolleberg is een eigentijdse school met zelfbewuste en zelfstandige leerlingen en medewerkers. Vanuit deze overtuiging streven ze ernaar het beste uit kinderen te halen. Ze gaan uit van kind kenmerken en de contextfactoren die hierin essentieel zijn. Eigenaar worden van je eigen leerproces en verantwoordelijkheid nemen voor wat je daar zelf in kunt betekenen. De school biedt ook onderdak aan een peutergroep en BSO, die worden verzorgd door Kinderopvang Wee-Play.

- Jeugd: - In 1947 is de Scouting in Maria Hoop opgericht. Er is gestart met een meisjesgroep met ca. 20 leden. In 1958 komt er een juniorengroep bij met eveneens ca. 20 leden. De naam van de groep was toen Gemma Groep. In 1974 is de naam veranderd in Scouting Jeanne d’Arc. De groep is toen uitgebreid met een Kabouter speltak (voor de leeftijdsgroep van 7-10 jaar). In 1976 komen de Sherpa’s erbij (meisjes van 14-17 jaar). Door de verkoop van het klooster waar hun accommodatie lag, moesten ze uitzien naar een nieuw onderkomen. In 1980 realiseren ze het Rakkershol achter de oude school. Met de nieuwe accommodatie ontstaat er ook ruimte voor jongensspeltakken. Daarom komen er nu ook Welpen, Verkenners en Rowans. In 1986 komen de Bevers erbij (jongens en meisjes van 5-7 jaar). In de jaren negentig zijn alle speltakken gemengd geworden en is het spelaanbod hierop aangepast. Zo ontstaan de speltakken die nu nog altijd bestaan: Bevers, Esta's, Scouts en Explorers. Vanaf 16 jaar ben je tevens welkom bij de leiding.

- Sport: - Voetbalvereniging Conventus '03 is in 2003 ontstaan uit fusie van de verenigingen M.H.D. uit Maria Hoop en Juliana uit Koningsbosch. In dat jaar is ook een nieuwe accommodatie gerealiseerd, tussen de beide dorpen in.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Maria Hoop.

Reactie toevoegen