Pepinusbrug

Plaats
Buurtschap
Echt-Susteren
Midden-Limburg
Limburg

Pepinusbrug

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Pepinusbrug.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Pepinusbrug.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Pepinusbrug.

Terug naar boven

Status

- Pepinusbrug is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 2002 gemeente Echt.

- De buurtschap Pepinusbrug valt onder het dorp Pey, maar ligt voor de postadressen van de weg Pepinusbrug net als Pey 'in' Echt. Voor het - vermoedelijke - andere gedeelte, rond de Dominicusweg, valt de buurtschap, ook voor de postadressen, onder het dorp Maria Hoop.

- Pepinusbrug heeft als een van de weinige buurtschappen in de gemeente Echt-Susteren geen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere schrijfwijze
Pepinusberg.

Terug naar boven

Ligging

Pepinusbrug ligt 2 km ZO van Pey, rond de weg naar Koningsbosch, die ter plekke Pepinusbrug heet, vanuit Pey gezien direct na de Pepijnklinieken. Vermoedelijk valt de Dominicusweg ook nog tot de buurtschap te rekenen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Pepinusbrug omvat ca. 45 huizen met ca. 115 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan en naam van Pepinusbrug gaan, volgens de legende, terug tot de middeleeuwse Pepijn van Herstal. Deze grootgrondbezitter en edelman reed een keer door deze moerassige streek en bleef er met zijn koets in steken. Boeren uit de omgeving redden hem van de verdrinkingsdood. Uit dankbaarheid schonk hij hun, resp. de toenmalige bewoners van de huidige gem. Echt, een groot stuk van dit land, het kroondomein Echt.

Een variant vertelt dat hij uit dankbaarheid (ook) een brug over delen van het moeras liet bouwen of een palissaden wegdijk liet aanleggen.

Deze overlevering of legende is ontstaan toen men in 1477 duidelijkheid probeerde te krijgen over de rechten van de "woeste gronden" in het O deel van de gem. Echt, waar onder meer Pepinusbrug, Koningsbosch en Echterbosch liggen. Er werd toen een officiële ‘Cleernis’ op papier gezet, de ‘Cleernis van der gemeynte van Echt’. De Echtenaren zochten bescherming bij hun landsheer, de graaf van Gelre, tegen de bewoners van de langs de oostkant van de bossen gelegen nederzettingen die onder rechtsmacht van de Heren van Heinsberg vielen. De graaf was graag bereid die bescherming te bieden, het ging immers om de grenzen van zijn eigen territorium. En bij deze gelegenheid maakte men de graaf duidelijk dat men erkentelijk was voor de geboden bescherming, maar dat dit een vrije keuze was van grond bezittende Echtenaren, die het recht op de ‘gemene gronden’ van een koning persoonlijk hadden gekregen - koning Pepijn, die zij van de verdrinkingsdood uit het moeras hadden gered.

Echterbosch werd aan de Heer ‘afgestaan’, om zelf in het ongestoorde bezit van het overige te blijven, en daarbij werd bedongen, dat de Heer hen in de toekomst zou beschermen, wanneer anderen probeerden stukken van hun gronden in bezit te nemen. Informatie van het Gem.museum van Echt leert, dat toen de Echtenaren later hun rechten verdedigden en opnieuw kwamen aanzetten met deze, wat dan heet ‘de fabuleuze donatie’ door Pepijn aan Echt, meerdere partijen hun verhaal sterk betwijfelden - hun Pepijnredding en -beloning wordt overlevering, legende, beuzelpraat… (‘mere dicentes’). Het land van en rond het huidige Pepinusbrug is in de loop der jaren als landbouwgrond voortvarend en voorbeeldig in cultuur gebracht door Dominicus van Ophoven (zie Maria Hoop) en de monniken van abdij Lilbosch (zie hierna).

Op Pepinusbrug 2 is Asielzoekerscentrum Echt gevestigd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Abdij Lilbosch (Pepinusbrug 6) ligt 1 km ZO van Pey, aan de weg naar Koningsbosch, direct ZO van de Pepijnklinieken. Op 11 juli 1883 vestigden de eerste monniken van de Paters Cisterciensers, meer bekend als Trappisten, zich in Lilbosch. Zij kochten een vervallen hoeve en landgoed van de familie van gepensioneerd legerkapitein Stephanus Pavinowitz, in een eertijds woest moerasgebied, het huidige Haeselaarsbroek, dat hij in 1699 van de Spaanse koning Karel II ten geschenke had gekregen. Hoewel de eerste monniken en broeders ‘bittere armoede’ leden, hebben de latere bewoners (met name in de eerste helft van de 20e eeuw) kans gezien hun boerderij met veestapel tot een ook voor de boeren in de verre omtrek stimulerende modelboerderij op te werken.

Sinds de jaren vijftig heeft de akkerbouw een steeds grotere plaats gekregen. Abdij Lilbosch is een kloosterlandbouwbedrijf met een eigen bedrijfsfilosofie en Trappisten-spiritualiteit, waarbij de economische belangen en waarden geïntegreerd worden in werk en leven ‘zodat alle dimensies en potenties van de schepping kunnen oplichten’ (aldus pater Malachias in het artikel ‘Abdij Lilbosch als agrarisch bedrijf’, verschenen in het Natuurhistorisch Maandblad, nr. 4-1997).

Feitelijk is het landbouwbedrijf van abdij Lilbosch (die officieel St. Jozefabdij heet) het enige kloosterbedrijf in Nederland dat nog door monniken zelf (met relatief lage gemiddelde leeftijd en jonge aanwas) wordt beheerd. Ze bouwden een gastenkwartier en een juvenaat voor de eigen priesteropleiding. In 1904 werd een Duits gymnasium opgericht met een Nederlandse afdeling, voorloper van het vermaarde Bernarduscollege, waar latere Limburgse intellectuelen (zoals wijlen minister Cals) hun middelbare opleiding volgden.

Vanaf 1935 kwam de abdij tot zijn grootste bloei; er waren toen 83 paters en broeders. Tijdens WO I en II werden de Duitse monniken onder de wapenen geroepen. Door hun hulp in WO II aan piloten en andere activiteiten die de bezetter niet aanstonden, moesten abdij en college worden gesloten. De gebouwen werden vanaf eind 1942 bevolkt door leden van de Hitlerjugend en de Bund Deutscher Mädel. Er werd een grote bunker aangelegd, die tot de dag van vandaag nog in de grond zit. In januari 1945 werd bij de extra versterkte abdij en omgeving zwaar gevochten. De abdij werd ernstig beschadigd en na de oorlog gerenoveerd. Het Bernarduscollege verdween als schoolinstituut. Het College werd toen eerst ingericht voor gedetineerde Nederlanders, later gaf het onderdak aan gastarbeiders van de Staatsmijnen. Brand verwoestte het gebouw. In 1968 verkochten de paters 25 ha grond voor de bouw van de Pepijnklinieken, een groot internaat voor geestelijk gehandicapten van alle leeftijden (tegenwoordig Stichting Pergamijn, Pepinusbrug 4). Abdij Lilbosch is aangewezen als Natura 2000-natuurgebied. Site van de cisterciënzerabdij LilboschBeschrijving van abdij Lilbosch op de site Kerkgebouwen in Limburg.

 

Reactie toevoegen