Susteren

Plaats
Dorp
Echt-Susteren
Midden-Limburg
Limburg

LB gemeente Susteren in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Susteren in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Susteren in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Susteren

Terug naar boven

Status

- Susteren is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2002.

- Wapen van de voormalige gemeente Susteren.

- Onder het dorp Susteren vallen ook de buurtschappen Baakhoven en Heide. Voor de postadressen valt ook het dorp Dieteren onder het dorp Susteren.

Terug naar boven

Naam

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Graasboerriek.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Susteren grenst in het W aan de A2, Holtum, industriegebied van Born, het Julianakanaal en Roosteren, in het N aan Dieteren, Slek en Pey, in het ZO aan Duitsland en de Duitse plaats Schalbruch en in het Z aan Nieuwstadt en ander industriegebied van Born, en ligt in de O nabijheid van de rivier de Maas, België en de Belgische plaats Maaseik, Z van Echt, ZW van Roermond, N van Sittard, NNO van Geleen en NO van Buchten, Born en Stein.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Susteren 356 huizen met 1.837 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 220/1.100 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Dieteren 93/492, De Heide 27/136, Baakhoven 11/70 en Gebroek 5/39. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 3.250 huizen met ca. 8.000 inwoners, dit is inclusief de aantallen voor het dorp Dieteren.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oudste klooster van Nederland
Voormalig provinciaal archeoloog Henk Stoepker begon rond 1993 aan zijn archeologisch onderzoek i.v.m. het oudste klooster van Nederland te Susteren (gesticht in 714), en is daar na zijn pensionering nog altijd mee doende. Hij beschouwt deze uitdaging als zijn levenswerk. In 2013 kreeg Stoepker, gespecialiseerd in middeleeuwse archeologie, de Guillonpenning uitgereikt voor zijn werk in Limburg, en werd bekend dat hij provinciale subsidie ontvangt om onder meer een boekwerk uit te brengen over het klooster in Susteren, een tentoonstelling in het Limburgs museum in Venlo over de opgraving op te zetten en de vondsten die rond 1993 zijn gedaan, verder te onderzoeken.

Naast de leeftijd is ook de bouwstijl van het klooster heel bijzonder. Het klooster is namelijk gesticht door de Engelse priester Willibrord en hij bouwde het klooster zoals hij deze gebouwen kende vanuit Engeland. Buiten Engeland vinden we in heel Noordwest-Europa geen gelijksoortige kloosters. Verder is de periode waarin het klooster werd gebouwd een heel interessante tijd voor onderzoekers. Het Christendom is deze regio stond nog in zijn kinderschoenen en in dezelfde periode kwam ook het Frankische Rijk, van de latere Karel de Grote, tot stand. Dat Willibrord juist Susteren uitzocht om zijn klooster te bouwen is dan ook niet zo heel vreemd, als we weten dat het gebied rond Aken de thuisbasis was voor de zogeheten Karolingen.

De toenmalige machthebbers gaven veel grondgebied weg aan de kerk en Susteren was een soort buitengebied, het lag aan de belangrijke Maasverbinding en op de doorgaande route van Utrecht naar Aken. Verder ligt het dorp op een droog gebied en stroomde er vroeger de Roode Beek waar, zoals de naam al aangeeft, ijzer werd gewonnen. Al met al vormde Susteren een soort grensgebied van het machtscentrum. Dat er koningen en bisschoppen in het klooster werden begraven geeft ook al aan dat het een belangrijk klooster was in die tijd. (bron: Gezien Roermond, 2013)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Na 17 jaar planvorming is in 2016 gestart met de herinrichting van het centrum van Susteren. Het project is medio 2017 gereed gekomen. De panden op de hoek Willibrordusstraat / Marktstraat zijn gesloopt, waaronder het oude postkantoor. Op het vrijgekomen terrein is een nieuwe supermarkt gerealiseerd met een vloeroppervlak van 1.800 vierkante meter en winkels met bovenwoningen. De voormalige Jan Linders en de loods van houthandel Peters zijn gesloopt. De Plus is uitgebreid. De Willibrordusstraat wordt omgevormd tot Willibrordusplein, waar ook enkele winkels zijn gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Susteren heeft 9 rijksmonumenten.

- De RK Sint Amelbergabasiliek is een belangrijke bedevaartskerk waar een heiligdomsvaart wordt gehouden. In de kerk bevindt zich het graf van de heilige Amelberga van Susteren. Kerk en geloofsgemeenschap maken deel uit van het Parochiecluster Susteren.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging KV De Graasbörgers.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Direct Z van de kern Susteren ligt natuurgebied ’t Hout. Een gevarieerd loofbos met populieren, zomereiken en essen. Geniet er in het voorjaar tijdens het wandelen van bos met een bodem bedekt met bloeiende bosanemonen. Tijdens de herfst steekt de vuurmelkzwam zijn kop op. De kringloop in de natuur zorgt voor een mooie balans tussen dieren- en plantenleven. Daarom ringt beheerder Natuurmonumenten sommige populieren in 't Hout. Er wordt dan rond de stam bast weggehaald, waardoor de boom langzaam afsterft. Zo komt er meer dood hout in het bos. Dat is weer goed voor de komst en groei van andere flora en fauna. Dode populieren vormen bijvoorbeeld een ideale woonplaats voor spechten. In 2016 en 2017 heeft de actiegroep 'Handen af van 't Hout' met succes gestreden tegen een nieuwe spoorlijn vanaf VDL NedCar, die door 't Hout zou komen te lopen. D.w.z. de spoorlijn komt er vermoedelijk wel, maar er is in 2017 voor een ander tracé gekozen, dat dit gebied ontziet.

Tussen de natuurgebieden ’t Hout en het O daarvan gelegen IJzerenbos wordt de komende jaren ingezet op nieuwe natuur. Natuurmonumenten, Watermaatschappij Limburg (WML) en de gemeente Echt-Susteren slaan de handen ineen om dit te realiseren. Daardoor beogen de partijen ieder hun eigen doelstellingen voor het gebied te kunnen bewerkstelligen. Voor Natuurmonumenten ontstaat zo een aaneengesloten natuurgebied, WML krijgt door de nieuwe percelen meer ruimte voor waterwinning en de gemeente kan inzetten op toerisme en recreatie door bijvoorbeeld nieuwe fietsroutes te realiseren. In de zomer van 2019 wordt een totaalplan voor dit gebied ontwikkeld.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Susteren (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuwssite Susteren. - Nieuws uit Susteren op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Susteren.

- Onderwijs: - Basisschool In 't Park.

- Muziek: - Harmonie St. Cecilia is opgericht in 1920.

- Sport: - v.v. Susterse Boys (voetbal).

- Veiligheid: - Brandweer Susteren.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Susteren Salvatorplein en - idem Rect. Meuffelsstraat.

Reactie toevoegen