Melick

Plaats
Dorp
Roerdalen
Midden-Limburg Roerstreek
Limburg

Melick

Terug naar boven

Status

- Melick is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, en daarbinnen in de streek Roerstreek, gemeente Roerdalen. T/m 1990 gemeente Melick en Herkenbosch.

- Onder het dorp Melick valt ook de buurtschap Waterschei.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Melik.

Oudere vermeldingen
Ca. 300 kopie 7e, 8e en 10e eeuw Mederiacum, Moderiacum, 943 kopie 11e eeuw Malica, 1294-1295 en 1310 Meleke, 1312-1350 Melleke, 1470 en 1803-1820 Melich, 1846 Melich of Melick.

Naamsverklaring
De identificatie van de oudste vormen is omstreden. Op grond van de vorm Malica wordt als verklaring 'toebehorend aan de persoon Malius' gegeven. Als men de identificatie en de ontwikkeling van Mederiacum, Moderiacum tot Malica voor mogelijk houdt, dan is de betekenis 'toebehorend aan de persoon Mederius* of Moderius*', vergelijkbaar met Meiderich (Dld), bij Duisburg, 10e eeuw Medriki.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Melick grenst in het Z en W aan Sint Odiliënberg, in het N aan Roermond en industriegebied Heide-Roerstreek en in het O aan Herkenbosch, en ligt Z en O van de A73, ZO van Herten, OZO van Merum en ONO van Linne en Maasbracht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Melick 107 huizen met 528 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.460 huizen met ca. 3.650 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Aan de Groenstraat in Melick ligt het terrein van de voormalige garage Geelen. Het leegstaande en in verval geraakte gebouw wordt al jaren gezien als ‘rotte plek’ in de dorpskern. Nadat een eerder bouwplan voor 8 woningen niet is doorgegaan, omdat de ontwikkelaar 'het niet rond kreeg', heeft een andere ontwikkelaar anno 2019 een plan in ontwikkeling voor een woonzorgcomplex op deze locatie. Naast het woonzorgcomplex, met plek voor circa 20 zorgwoningen, komen er volgens het plan ook drie reguliere woningen op deze locatie. Verder is er voor het terrein aan de Marie Koenenstraat, waar voorheen Basisschool De Achtbaan was gevestigd, een plan in ontwikkeling voor de bouw van 25 levensloopbestendige woningen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Melick heeft 7 rijksmonumenten.

- De eerste kerk in Melick komt er in de 13e eeuw. In 1891 heeft er sloop, herbouw, verbouwing en uitbreiding plaatsgevonden. Op 4 februari 1945 blazen de Duitsers de kerktoren op. De spits komt rechtstandig naar beneden en blijft op de ruïnes staan. Het Engelse granaatvuur, komende van de overzijde van de Roer, heeft de kerk vrijwel volledig verwoest. Eén kapel van de kooromgang blijft behouden. In 1949 wordt de patronaatszaal als noodkerk in gebruik genomen. Buiten gebruik 1954, is vervolgens verenigingsgebouw geworden.

De huidige Sint Andreaskerk is een fors uit de kluiten gewassen pseudo-kruisbasiliek met een vloeroppervlakte van 1.330 vierkante meter. Gebouwd tussen 1952 en 1954, toen men in Melick nog een flinke bevolkingsgroei verwachtte door de komst van Staatsmijn Beatrix, die door de teloorgang van de steenkoolindukstrie echter nooit in gebruik is genomen. Vandaag de dag is de kerk veel te groot voor het dorp en de parochie (1.600 parochianen). Er komen wekelijks nog maar 60 tot 90 gelovigen naar de mis. Die kunnen prima terecht in de dagkapel en het priesterkoor.

Door teruglopende kerkgang en financiële problemen worden overal in Nederland kerken gesloten, verkocht of gesloopt. Maar in Melick willen ze kerk toch wel erg graag houden. Als beeldbepalend voor het dorp, en omdat de kerk deels nog prima voor de kerkdiensten kan worden gebruikt, mits voor het overige deel maar een of meer herbestemmingen worden gevonden. Daarom heeft men het creatieve idee bedacht om de halve kerk verkopen en in de andere helft te blijven kerken. Het hoofdschip tot aan het koor (680 m2) wordt verkocht, de twee zijvleugels en het koor (650 m2) blijven voor de parochie. Een architect, tevens parochiaan, heeft een verbouwingsplan gemaakt met een soort blokkensysteem. Tussen de zuilengalerij kunnen ruimtes met wanden worden geplaatst. Er kunnen zelfs blokken op elkaar worden gestapeld, waardoor twee verdiepingen ontstaan die met een lift bereikbaar zijn.

Maar wie wil nou een halve kerk kopen? "We hopen op een maatschappelijke functie. Bijvoorbeeld een gezondheidscentrum, museum of bibliotheek. Er is veel mogelijk, behalve horeca, want dat mag niet volgens het Bestemmingsplan", aldus penningmeester André van Os. Ook verkoop van de hele kerk is eventueel bespreekbaar, maar liever niet. De parochianen willen immers wel in Melick kunnen blijven kerken. Met de verkoop van een deel van de kerk beoogt de parochie de verbouwing te kunnen betalen en het liefst ook nog wat geld over te houden. (bron: de Volkskrant, 14-7-2016)

- Kerkhofkapel.

- De Prins Bernhard Molen en het daarbij gelegen Landbouwwerktuigenmuseum staan in buurtschap Waterschei en worden daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - KV De Markoef.

- Toneelclub Melick brengt jaarlijks in maart een nieuw stuk op de planken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- 'Op pad met Marius en Livia in Melick' (7,7 km) is een wandeling rondom het dorp met leuke speelse opdrachten voor het hele gezin. Een citaat uit de beschrijving: "Jullie zijn niet de eerste kinderen die hier gaan wandelen. Ook heel, heel lang geleden wandelden en speelden hier in de buurt al kinderen. Tweeduizend jaar geleden woonden hier Marius en Livia. Het dorp zag er toen natuurlijk heel anders uit. In die tijd waren de Romeinen hier de baas. Zij hebben in die tijd door heel Europa grote wegen aangelegd. Een van die wegen liep ook door ons dorp. Luister naar wat Marius en Livia jullie te vertellen hebben en speel de spelletjes die zij vroeger speelden."

Start van de wandeling is naast de kerk van Melick bij de paal met de Markoef. Volg de wandelroute op de tekening. De wandeling volgt het verhaal van Marius en Livia. Tijdens de wandeling wordt op de genummerde plaatsen een spel gespeeld en een code gekraakt. De code kun je invullen op de routebeschrijving. Na het lopen van het ommetje kun je de code invoeren op de site van JongNL. De kleurrijke routebeschrijving is gratis verkrijgbaar bij het bureau van JongNL (Marijkelaan 11a), bij Slagerij Beulen aan het Kerkplein, bij Cafetaria 't Heukske aan het Raodhoes, en je kunt hem ook onder de link hierboven bekijken en eventueel uitprinten. Deze speelse wandeling is een uitgave van JongNL Limburg, de koepelorganisatie van 43 plaatselijke jeugdwerkorganisaties in de provincie. De plaatselijke afdelingen bieden jeugdigen en jongeren een plezierige en verantwoorde beleving van de vrije tijd. JongNL Limburg is het Expertise-, Opleidings- en Activiteitencentrum voor het jeugdwerk in Limburg.

- De Melickerheide is in 2012 voorbeeldgebied geworden voor het weer laten liggen van dode dieren en ze niet weg te halen. Het laten liggen is namelijk goed voor de aaseters. Zie filmpje over dode dieren en aaseters op de Melickerheide.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - "BredeSchool De Achtbaan in Melick is een school: waar een ieder zich gehoord en gezien voelt; waar leren leuk en boeiend is; waar iedereen mag groeien; waar je samen werkt en leeft; waar verantwoordelijkheid genomen wordt. De volgende kernwaarden zijn hierbij richtinggevend: Welbevinden. Onderwijs op de Achtbaan speelt zich af in een voor alle betrokkenen (kinderen, medewerkers en ouders/verzorgers) veilige omgeving, waar in een sfeer van vertrouwen en waardering, een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen om met plezier te leren, te ontwikkelen en op te voeden. Betrokkenheid. Als kinderen, ouders/verzorgers, medewerkers vanuit hun motivatie en enthousiasme belangstellend zijn naar onze school en haar omgeving zorgt dit voor een houding waarbij samenleven en samenwerken en samen leren een duidelijke, vooraanstaande plaats hebben. (Brede) ontwikkeling. Ontwikkeling is een proces, waarbij doelgericht bereikbare kennis, vaardigheden en gedrag eigen gemaakt worden. Kinderen krijgen de mogelijkheid op eigen niveau en tempo kennis tot zich te nemen en uitgedaagd te worden om zich op cognitief, sociaal, emotioneel, fysiek en creatief vlak te ontwikkelen. Zelfverantwoordelijkheid. Op de Achtbaan leert men zelfstandig initiatieven en beslissingen te nemen en hiervoor verantwoordelijkheid te dragen. Hierdoor doen mensen ervaringen op, waarin ze zich bekwaam voelen, hun mogelijkheden en beperkingen leren kennen."

- Jeugd: - "JongNL Melick is een afdeling van de provinciale organisatie JongNL (ook bekend onder de naam Jong Nederland Limburg). Opgeleide vrijwilligers begleiden activiteiten van kinderen in hun vrije tijd. Samenwerken, respect, vertrouwen en je veilig voelen vormen de basis voor samen spelen, plezier, creativiteit en natuurbeleving. Zo levert de vereniging een bijdrage aan een gezonde en leefbare samenwerking waarin mensen zich met elkaar verbinden. De activiteiten dagen uit, stimuleren en dragen bij aan de persoonlijke ontplooiing van het kind. Hierbij staan de basiselementen van de JongNL methode centraal: kinderen, waarden, spel, leiding en samenleving. Creatieve activiteiten kunnen prima gekoppeld worden aan b.v. Sinterklaasfeest, kerst, Sint Maarten, carnaval, open dagen, kampvuur en zo meer. Denk bij creativiteit aan toneelspelen, drama, handenarbeid, knutselen en muziek.

Buitenleven, in de vorm van kamperen en bivakkeren, heeft binnen JongNL altijd een belangrijke plaats ingenomen. Het samen enkele dagen buiten leven is van onschatbare waarde. Het leven op kamp is vaak bewust primitief. Je bent meer dan in het gewone leven op elkaar aangewezen. Buiten ligt het avontuur: ontdekken, uitvinden, grenzen van je lijf ontdekken, ruziën en het goedmaken, of gewoon lekker rommelen. Denk bij natuurbeleving en buitenleven aan tochten, pionieren, bosspellen, onderzoeken en erop uit trekken. Het zijn allemaal elementen van buitenleven om de leefomgeving te zien, te ruiken en te voelen. Het onbekende wordt ontdekt, beleefd, en onderzocht door actief bezig te zijn in de natuur."

- Muziek: - Harmonie Concordia Melick is in 1882 ontstaan als fanfare. Haar doel is om zoveel mogelijk mensen van muziek te laten genieten, zowel actief als passief. Concordia heeft haar eigen muziekhuis: 't Aad Raodhoes, en sinds kort ook een 'tweede huis': De Aaj Bieb. De vereniging omvat een harmonie, jeugdharmonie, drumband en de Concordiaband. De vereniging is zeer betrokken bij de plaatselijke dorpsgemeenschap, ook door het opluisteren van allerlei plechtigheden. Naast een brede steun in die dorpsgemeenschap wordt Concordia gesteund door een actief damescomité en een hele reeks ondersteunende leden, bedrijven en particulieren uit Melick, de gemeente Roerdalen en ver daarbuiten.

- Fluit- en Trommelkorps Sint Andreas.

- Melick Musiceert is een samenwerkingsverband van Brede School De Achtbaan en de Melickse muziekverenigingen, ter brede stimulering van muziek voor schoolkinderen in en buiten school, vanuit algemene muzikale vorming binnen de schoolmuziek via naschools blokfluiten of direct naar instrumentaal onderwijs of zang bij een van de aangesloten partners. De verenigingen bieden proeflessen, kennismakingslessen, eindpresentaties en workshops aan voor de kinderen van de basisschool. Samenwerkingspartners: Brede School De Achtbaan; gemeente Roerdalen; Harmonie Concordia; Fluit- en Trommelkorps St. Andreas; Schutterij Broederschap St. Andreas, en de Melickse koren.

- Sport: - In 2018 zijn de voetbalverenigingen VV Vesta uit Melick en RKVV St. Odiliënberg gefuseerd tot FC Roerdalen. De club heeft ruim 500 leden.

- Bridgeclub Melick is opgericht in 1984 en heeft ca. 100 leden.

- Dartclub De Sport.

- Schietsportvereniging De Scherpschutters.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Melick en - idem Kerkberg.

Reactie toevoegen