Aan Reijans

Plaats
Buurtschap
Echt-Susteren
Midden-Limburg
Limburg

aan_reijans_molenweg_101_kopie.jpg

De buurtschap Aan Reijans heeft geen rijksmonumenten, maar er staan wel monumentale boerderijen, zoals deze op Molenweg 101.

De buurtschap Aan Reijans heeft geen rijksmonumenten, maar er staan wel monumentale boerderijen, zoals deze op Molenweg 101.

aan_reijans_kapelletje_kopie.jpg

Aan Reijans (buurtschap van Koningsbosch), kapelletje op de kruising Molenweg / Koestraat.

Aan Reijans (buurtschap van Koningsbosch), kapelletje op de kruising Molenweg / Koestraat.

Aan Reijans

Terug naar boven

Status

- Aan Reijans is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 2002 gemeente Echt.

- De buurtschap Aan Reijans valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Koningsbosch.

- De buurtschap Aan Reijans heeft geen (eigen) plaatsnaamborden. Wel staan er, vanuit Duitsland komend, blauwe plaatsnaamborden (komborden) Koningsbosch. De buurtschap ligt formeel dus binnen de bebouwde kom van Koningsbosch. Om aan te duiden dat je je daarbinnen in de buurtschap Aan Reijans bevindt, zouden daar wat ons betreft wel witte 'onderbordjes' met die naam onder mogen (en verderop witte bordjes met een streep erdoor, ten teken dat je de buurtschap verlaat en daadwerkelijk het dorp Koningsbosch binnenkomt).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1936 Aanreijans.

Naamsverklaring
Van de dragers van de Limburgse familienaam Reijans woonde in 1947 bijna 80 procent in Echt. Vergelijkbaar gevormde namen ter plaatse zijn Aan de Popelaar, Aan de School en Aan de Berg.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Aan Reijans ligt W van Koningsbosch, rond de kruising Molenweg / Heugenderweg / Havertergrensweg, aan de Duitse grens, tegenover Havert en Schalbruch (die onder de Duitse gemeente Selfkant vallen, welke streek van 1949 tot 1963 Nederlands is geweest. Voor nadere informatie zie de link). De grenzen van de buurtschap zullen niet hard afgebakend zijn, omdat zij formeel reeds binnen de bebouwde kom van Koningsbosch ligt en aansluitend overgaat in de dorpsbebouwing. Wij vermoeden dat het grondgebied van de buurtschap loopt vanaf de Duitse grens tot aan de kruising met de Koestraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Aan Reijans omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap heeft geen rijksmonumenten, maar heeft wel enkele monumentale boerderijen.

- Kapelletje op de kruising Molenweg / Koestraat.

Terug naar boven

Links

- Zorgkwekerij Atelier Heemels.

Reactie toevoegen