Aan Reijans

Plaats
Buurtschap
Echt-Susteren
Midden-Limburg
Limburg

aan_reijans_buurtschapsgezicht_kopie.jpg

Zo kom je vanuit de Mühlenweg in het Duitse dorp Havert de buurtschap Aan Reijans binnen. Alleen jammer dat inwoners nergens aan kunnen zien dat ze daar wonen, en toeristen, leveranciers en hulpdiensten niet kunnen zien dat ze in deze buurtschap aankomen.

Zo kom je vanuit de Mühlenweg in het Duitse dorp Havert de buurtschap Aan Reijans binnen. Alleen jammer dat inwoners nergens aan kunnen zien dat ze daar wonen, en toeristen, leveranciers en hulpdiensten niet kunnen zien dat ze in deze buurtschap aankomen.

aan_reijans_fietswegwijzer_in_duitsland_kopie.jpg

In omgeving Havert staat een keurig richtingbordje naar buurtschap Aan Reijans. Netjes! Maar je kunt ter plekke nergens zien dat je er bent aangekomen. Da's dan weer minder netjes. De oplossing is simpel: wit bordje Aan Reijans onder het bord Koningsbosch

In omgeving Havert staat een keurig richtingbordje naar buurtschap Aan Reijans. Netjes! Maar je kunt ter plekke nergens zien dat je er bent aangekomen. Da's dan weer minder netjes. De oplossing is simpel: wit bordje Aan Reijans onder het bord Koningsbosch

aan_reijans_fietswegwijzer_in_duitsland_close_up_kopie.jpg

Zo zouden alle buurtschappen in ons land dus eigenlijk op richtingbordjes moeten worden aangeven. De gemeente Gulpen-Wittem is een van de weinige gemeenten die dat goed voor elkaar heeft. Maar die zijn in veel gevallen de plaatsnaamborden weer vergeten...

Zo zouden alle buurtschappen in ons land dus eigenlijk op richtingbordjes moeten worden aangeven. De gemeente Gulpen-Wittem is een van de weinige gemeenten die dat goed voor elkaar heeft. Maar die zijn in veel gevallen de plaatsnaamborden weer vergeten...

aan_reijans_molenweg_101_kopie.jpg

Buurtschap Aan Reijans heeft geen rijksmonumenten, maar er staan wel monumentale boerderijen, zoals deze op Molenweg 101

Buurtschap Aan Reijans heeft geen rijksmonumenten, maar er staan wel monumentale boerderijen, zoals deze op Molenweg 101

Aan Reijans

Terug naar boven

Status

- Aan Reijans is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 2002 gemeente Echt.

- Buurtschap Aan Reijans valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Koningsbosch.

- De buurtschap heeft geen (eigen) plaatsnaamborden. Wel staan er, vanuit Duitsland komend, blauwe plaatsnaamborden (komborden) met de plaatsnaam Koningsbosch. De buurtschap ligt formeel dus binnen de bebouwde kom van het dorpsgebied van Koningsbosch. Om aan te duiden dat je daarbinnen in de buurtschap Aan Reijans aankomt, zou daar wat ons betreft nog wel een wit bordje met die naam onder mogen (en verderop een wit bordje met een streep erdoor, ten teken dat je de buurtschap verlaat en daadwerkelijk het dorp Koningsbosch binnenkomt, of eigenlijk buurtschap Aan de Popelaar, wat ook met een wit bordje aangegeven zou kunnen worden [zoals hier, maar dan dus in wit i.p.v. blauw]). Voor een voorbeeld zie hoe men dat bijv. bij buurtschap Hunnecum (en andere buurtschappen aldaar) binnen de bebouwde kom van het dorpsgebied van Nuth heeft gedaan (zie de 1e foto onder de link).

Te meer omdat er in de omgeving, bijvoorbeeld komend vanuit Duitsland, wél fiets-richtingbordjes staan die aangeven welke kant je op moet om in deze buurtschap te komen. "Netjes!", denken wij dan als wij dat zien. Want zoals in veel opzichten worden ook op richtingborden in ons land vaak alleen de steden en dorpen aangegeven en worden ook daar de buurtschappen weer eens vergeten. Maar vervolgens doet zich vaak, zoals ook hier, het volgende voor: dat men je wél met richtingbordjes verwijst naar waar je heen moet om in buurtschap X te komen, maar ter plekke worden dan weer de plaasnaambordjes vergeten, zodat je wel weet waar je heen moet, maar niet kunt zien wanneer je er bent aangekomen. Dat is dan weer minder handig, want mensen kunnen dat toch niet 'ruiken'?!... En dan ook nog de inconsequentheden binnen één gemeente; waarom hebben in deze gemeente c.q. de voormalige gemeente Echt de buurtschappen Echterheide en Putbroek wel plaafsnaamborden en bijv. Aan Reijans (en Pepinusbrug, en wellicht nog meer) niet? Wij zien daar de logica niet van...

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1936 Aanreijans.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de ligging bij het bezit van de familie Reijans. Van de dragers van deze Limburgse familienaam woonde in 1947 bijna 80 procent in Echt. Vergelijkbaar met Aan Reijans gevormde buurtschapsnamen met voorzetselbepalingen in de omgeving zijn Aan de Popelaar, Aan de School en Aan de Berg.(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Aan Reijans ligt W van de dorpskern van Koningsbosch, rond het W uiteinde van de Molenweg, aan de Duitse grens, tegenover het Duitse dorp Havert (dat onder de Duitse gemeente Selfkant valt, welke streek van 1949 tot 1963 Nederlands is geweest. Voor nadere informatie zie de link). De grenzen van de buurtschap zijn niet hard afgebakend, omdat deze formeel binnen de bebouwde kom van Koningsbosch ligt. Gezien oudere kaarten lijkt het ons aannemelijk dat het grondgebied van de buurtschap loopt vanaf de Duitse grens tot aan de kruising met de wegen Allee en Bosserheideweg (en dat daarna buurtschap Aan de Popelaar begint), oftewel van de Duitse grens t/m Molenweg huisnrs. 69 en 42a.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Aan Reijans omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap Aan Reijans heeft geen rijksmonumenten, maar heeft wel enkele monumentale boerderijen.

Reacties

(2)

Het getoonde kapelletje ligt niet in de buurtschap Aan Reijans, echter in Aan de Popelaer, ook een buurtschap binnen Koningsbosch.
De naam dankt buurtschap Aan de Popelaer aan het feit dat er op een toendertijd nog onbebouwd stuk grond meerdere grote populieren stonden oftewel popelaere in het Koningsbosser dialect.

Met vriendelijke groeten,
Herman Herfs
voormalig bewoner Koningsbosch wiens grootouders op de Popelaer woonden. De verzorging en onderhoud van het kapelletje wordt nog steeds, ca. 65 jaar, verzorgd door de daar nog steeds wonende familie van mijn moeder. Voorheen lag de verzorging in de familie van mijn vader die ook op de Popelaer geboren is.

Dag Herman,
Dank voor uw reactie en uw toelichtingen! Ik heb er oudere kaarten bij gepakt en u hebt volkomen gelijk. Door de jaren heen heb ik 'ontdekt' dat naar mijn vermoeden zeker ca. 500 nog altijd bestaande buurtschappen in de afgelopen decennia zomaar door de topografen van de Topografische Dienst/Kadaster van de kaarten zijn gegumd. 1) Volstrekt willekeurig en 2) zonder enige noodzaak. M.b.t. 1) Waarom heeft men rond 1990 de plaatsnamen Aan de Popelaar en Aan de School 'uitgegumd' en de vergelijkbare buurtschap Aan Reijans niet? M.b.t. 2) Er is geen ratio voor te bedenken, want immers de bebouwing is er nog gewoon. Er is sprake van afbraak noch van opslokken door een uitdijend dorp of uitdijende stad: twee redenen die het verdwijnen van een plaatsnaam zouden kunnen legitimeren.

Ik heb dus: 1) het kapelletje van de pagina hierboven verwijderd; 2) een pagina aangemaakt voor buurtschap Aan de Popelaar https://www.plaatsengids.nl/aan-de-popelaar, waar ik de casus compleet heb gedocumenteerd, inclusief kaartjes van voor en na de verdwijning van de plaatsnaam van de kaarten, als visueel bewijs; 3) de plaatsnaam toegevoegd aan mijn lijst https://www.plaatsengids.nl/kennisbank/plaatsnamen-onterecht-niet-de-atl.... Overigens is er op het hele internet 0,0 inhoudelijks over buurtschap Aan de Popelaar te vinden (behoudens de gelinkte pagina over het kapelletje). Zo snel kan een buurtschap kennelijk uit het collectieve geheugen verdwijnen, na het gevalletje 'zinloze plaatsnamenmoord' door een vandalistische topograaf in 1990. Een andere kwalificatie kan ik er niet voor bedenken.

Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen