Keent

Plaats
Buurtschap
Oss
Noordoost-Brabant As50
Noord-Brabant

keent plaatsnaambord (Kopie).jpg

Keent, buurtschapsgezicht, januari 2009.

Keent, buurtschapsgezicht, januari 2009.

keent_de_ronde_van_keent.jpg

Ergens medio 20e eeuw wilde de Provincie Keent opheffen als woongebied wegens de overstromingsrisico's. De inwoners hebben hier succesvol tegen geprotesteerd en nu is Keent nog altijd een buurtschap met prachtige natuur en sinds 2013 De Ronde van Keent!

Ergens medio 20e eeuw wilde de Provincie Keent opheffen als woongebied wegens de overstromingsrisico's. De inwoners hebben hier succesvol tegen geprotesteerd en nu is Keent nog altijd een buurtschap met prachtige natuur en sinds 2013 De Ronde van Keent!

Keent

Terug naar boven

Status

- Keent is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant en daarbinnen in de subregio As50, gemeente Oss. T/m 30-4-1923 viel de buurtschap onder de Gelderse gemeente Balgoij, die daarom ook wel 'Balgoij en Keent' werd genoemd. Per 1-5-1923 gaat de buurtschap met de gemeente Balgoij over naar de gemeente Overasselt. In 1958 gaat de buurtschap door een grenscorrectie over naar de Brabantse gemeente Ravenstein (met 342 hectare en 121 inwoners), omdat het door het afsnijden van een bocht in de Maas in 1938 op Brabants grondgebied was komen te liggen. In 2003 is de buurtschap samen met de rest van de gemeente Ravenstein opgegaan in de gemeente Oss.

- Omdat het dichtstbijzijnde dorp in de gemeente Oss, voorheen Ravenstein, Overlangel is, kun je de buurtschap vandaag de dag beschouwen als vallend onder het dorp Overlangel. Voor de postadressen lagen beide t/m 2016 'in' Ravenstein, omdat de Ravensteinse kernen in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam hadden gekregen in het postcodeboek. In 2017 is dit alsnog gebeurd. Keent heeft postcode 5359 gekregen en is daarmee sinds 2017 een formele woonplaats voor het postcodeboek, nadat zij dat enkele jaren eerder al was geworden voor de gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

- De buurtschap Keent ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1282 Keent.

Naamsverklaring
Betekenis onzeker. Gedacht wordt aan het verzamelsuffix -t bij een woord keen 'barst, spleet', met betekenisontwikkeling naar 'geul' (vergelijk Kortgene, Kinnum en Keent bij Weert) en dan: '(plaats) bij / van de geulen'. Theoretisch mogelijk, maar weinig aannemelijk, is het Latijnse can(i)etum*, collectivum op -etum (vergelijk arboretum) bij het Latijnse cania 'wilde netel' en dan: 'plaats waar netels groeien'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Keent ligt NW van Grave, ZO van Ravenstein, O van Overlangel en grenst in het N aan de Maas. De buurtschap ligt rond de wegen Hoogveldsestraat, Zuijdenhoutstraat, Oude Maasweg en Kapelstraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Keent 40 huizen met 235 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- T.g.v. het 25-jarig bestaan van Buurtvereniging Keent is in 2015 het boek 'Keent. Omarmd door water' verschenen. Een werkgroep van 6 inwoners heeft er 2 jaar aan gewerkt. Ze hebben (oud) Keentenaren geïnterviewd en vele krantenartikelen, verslagen van activiteiten en gebeurtenissen bestudeerd en in het boek verwerkt. De teksten en foto's geven een prachtig sfeerbeeld van de buurtschap vanaf de jaren vijftig tot nu. Het boek besteedt aandacht aan het wonen en werken in Keent vanaf de jaren vijftig, de kanalisatie van de Maas, de herindeling van de buurtschap bij gemeente Ravenstein, de jarenlange strijd van de inwoners tegen het hoge water, en de omvorming van de vruchtbare landbouwgronden in de Keentse uiterwaard tot een uitgestrekt natuurgebied. In het boek kom je alles te weten over de achtergronden van al deze veranderingen.

Verhalen, rijkelijk met foto's geïllustreerd, activiteiten / gebeurtenissen, anekdotes en feiten, worden op een prettige wijze aaneengeregen. Het boek is ingebonden, voorzien van een harde kaft en bevat 128 pagina's in full colour uitvoering. Aan het boek is een dvd toegevoegd met veel foto's, krantenartikelen en enkele video's over allerlei zaken die de afgelopen decennia in Keent hebben plaatsgevonden. Het boek kost €22,50 en is zolang de voorraad strekt nog te bestellen.

- Wim Boeijen, Vliegen en vechten bij de Maas, 1940-1945 (2003) (via de link online te bestellen). In 1933 wordt op de uiterwaarden van de Maas te Keent een vliegstrip aangelegd voor een vliegfeest van de KLM. In 1944 richten de Duitsers dit gebied opnieuw in als vliegstrip. Pas op de 10e dag van de geallieerde actie 'Market Garden' in september 1944, gebruikt het Amerikaanse leger vliegveld Keent. Het verslag van deze gebeurtenis en het gebruik van de strip door 8 squadrons van de Royal Air Force in de weken daarop vormen de kern van dit boek. Dit vliegveld was ten onrechte over het hoofd gezien en Market Garden zou waarschijnlijk een positiever verloop hebben gehad, als het eerder bij de gevechtshandelingen betrokken zou zijn geweest.

Aspecten van de oorlogsgeschiedenis van geheel noordoostelijk Noord-Brabant en het rivierengebied in Gelderland passeren de revue: de mobilisatie, de Duitse inval van mei 1940, het ongewapend en gewapend verzet, de aanleg van vliegvelden, de voorbereiding op Market Garden, de actie zelf en 'de corridor', en de latere operaties. De beschrijving van 11 vliegtuigcrashes zijn in verhalende vorm weergegeven. Het boek is mede gebaseerd op interviews met ooggetuigen en veteranen. De auteur betrekt ook eigen belevenissen en die van zijn directe omgeving in het geheel. De 250 illustraties zijn voor een gedeelte niet eerder gepubliceerd.

- Geschiedenis van Keent op de site van Heemkundekring Land van Ravenstein.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Keent heeft door haar ligging aan de Oude Maasarm in de loop der eeuwen veel last gehad van overstromingen, ook nog tot ver in de 20e eeuw. De Provincie had op enig moment plannen om de buurtschap maar op te heffen. Maar de bewoners pikten dit niet en hebben zich met succes ingezet voor alternatieve plannen voor waterveiligheid, waarbij de buurtschap gehandhaafd kon worden. Voor nadere toelichting zie hierna bij Landschap, natuur en recreatie.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Ronde van Keent (wielrennen, op een zondag begin september), met retro fietsen. De wielerronde is in 2013 voor de eerste keer georganiseerd. - De Ronde op Facebook.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Struinroute Keent 'In de ban van de Maas' (7 km).

- In 1627 is het laatste oerrund gedood in Polen en daarmee uitgestorven. De Nijmeegse Stichting Taurus probeert met behulp van DNA van oerrund-resten het oerrund terug te fokken. - In 2012 is in Keent een kudde stieren uitgezet die al dicht bij het oerrund in de buurt komen.

- De buurtschap Keent met directe omgeving is de afgelopen jaren heringericht. De 4 km lange Oude Maasmeander bij de buurtschap is uitgegraven, waardoor een brede geul is ontstaan die aantakt op de Maas. De geul zorgt voor extra waterstandsverlaging op de Maas. Iets wat in deze omgeving bijzonder belangrijk is. Er zijn moerassen, een meestromende nevengeul en een strang (moerassige laagte) aangelegd. Deze maatregelen zorgen ook voor waterstandsverlaging op de Maas. In de uiterwaard rond de buurtschap is landbouwgrond verdwenen om plaats te maken voor natuur.

In het gebied zijn ook meer mogelijkheden voor natuurgerichte recreatie gerealiseerd. Op en rond de buurtschap kan nu worden gefietst, gewandeld en genoten van de talloze dier- en plantensoorten die hier dankzij de herinrichting zijn neergestreken. Uiteindelijk wordt het een mix van bossen, graslanden en diverse geulen en moerassen. De buurtschap ligt nu als een eiland midden in het natuurgebied. Binnen de ringdijk blijft volop ruimte voor rustig wonen en ook de landbouw blijft hier voorbestaan. - De natuur in Keent wordt beheerd door Het Brabants Landschap. - Nadere informatie over het project Oude Maasarm alhier. - Pagina over het landschap van Keent op de site van IVN afd. Grave.

- Keent heeft een bezoekerscentrum in de boerderij van de familie De Kleijn aan de Zuijdenhoutstraat 4. Er is een tentoonstelling te bezichtigen over de buurtschap in het verleden. Er staat o.a. een motor van een spitfire die er in de Tweede Wereldoorlog is verongelukt.

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van Keent en haar landschap.

Reactie toevoegen