Ravenstein

Plaats
Stad
Oss
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

ravenstein_plaatsnaambord_kopie.jpg

Ravenstein is een stad in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Oss. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2002.

Ravenstein is een stad in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Oss. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2002.

gemeente_ravenstein_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Ravenstein anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl). Duidelijk te zien is dat de gemeente oorspronkelijk alleen de vesting omvatte. Pas na de gemeentelijke herindelingen van 1923 kon de stad buiten de vesting uitbreiden.

Gemeente Ravenstein anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl). Duidelijk te zien is dat de gemeente oorspronkelijk alleen de vesting omvatte. Pas na de gemeentelijke herindelingen van 1923 kon de stad buiten de vesting uitbreiden.

ravenstein_kaart_openstreetmap.jpg

Actuele kaart van het grondgebied van de stad Ravenstein. Zoek de verschillen. :-) (© www.openstreetmap.org)

Actuele kaart van het grondgebied van de stad Ravenstein. Zoek de verschillen. :-) (© www.openstreetmap.org)

Ravenstein

Terug naar boven

Status

- Ravenstein is een stad in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Oss. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2002.

- De gemeente Ravenstein is per 1-5-1923 vergroot met de gemeenten Deursen en Dennenburg, Dieden, Demen en Langel en Huisseling en Neerloon, en per 1-4-1941 met de gemeente Herpen.

- Wapen van de voormalige gemeente Ravenstein.

- De toenmalige gemeente Ravenstein heeft in 1978 verzuimd eigen postcodes aan te vragen voor alle dorpen, uitgezonderd Herpen, die in de loop der tijd in de gemeente zijn opgegaan. Daarom lagen die voor de postadressen sindsdien zogenaamd ook 'in' Ravenstein. In de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), die in 2009 in werking is getreden, zijn deze woonplaatsen wel als zodanig erkend. In 2017 hebben deze kernen alsnog een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek gekregen, waarmee het ook voor de post formele 'woonplaatsen' zijn geworden. Het betreft de dorpen Demen, Deursen-Dennenburg, Dieden, Huisseling, Neerlangel, Neerloon en Overlangel, en de buurtschap Keent.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Ravvestein.

Oudere vermeldingen
1460 Ravesteyn.

Naamsverklaring
Samenstelling van stein 'stenen gebouw, burcht' en een verkorte vorm van de persoonsnaam Walraven, naar Walraven van Valkenburg (vóór 1327-1378), heer van Herpen, die het kasteel enige tijd vóór 1363 liet bouwen, ter vervanging van zijn kasteel te Herpen. De vorm stein duidt op modieuze, oorspronkelijk Duitse naamgeving. Sommigen denken daarom aan beïnvloeding van of zelfs vernoeming naar het Duitse Ravenstein. Het kasteel is in 1818 afgebroken.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet deze plaats Pomperstad.

Terug naar boven

Ligging

Ravenstein grenst in het Z en ZW aan Huisseling, in het NW aan Deursen-Denneburg en Neerlangel, in het NO aan de rivier de Maas, de provincie Gelderland en Niftrik en in het O aan Neerloon, en ligt ZO van Megen, ZZO van Batenburg, WZW van Wijchen en Nijmegen, NW van Overlangel en Grave, N van Herpen en NO van Berghem en Oss. De A50 loopt O door het stadsgebied, van ZW naar NO.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Ravenstein, die alleen de gelijknamige stad omvat, 130 huizen met 875 inwoners. Tegenwoordig heeft de stad ca. 1.300 huizen met ca. 3.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Ravenstein, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Heemkundekring Land van Ravenstein, opgericht in 1987, is een vereniging die als doel heeft om de geschiedenis van de voormalige gemeente Ravenstein te onderzoeken, op een verantwoorde manier vast te leggen en uit te dragen. Naast historische gebeurtenissen gaat de aandacht ook uit naar gebouwen, archeologie, omgeving, taal, religie, de middenstand en persoonlijke foto’s en verhalen van bewoners. Het bestuur neemt initiatief tot behoud van cultureel erfgoed en daagt de leden uit hieraan bij te dragen: ze studeren, beheren, verzamelen, adviseren, onderzoeken, publiceren en/of geven voorlichting tijdens stadswandelingen* en lezingen. Daarmee inspireren ze elkaar, de bewoners en een groter publiek. Het grote draagvlak maakt dat de vereniging een serieuze gesprekspartner is voor de gemeente en andere instellingen. Magazine 'Tussen Maas & Erfdijk' verschijnt 3x per jaar en wordt gratis verstrekt aan leden van de heemkundekring. De jaargangen 2014 t/m 2018 zijn via de link ook online te lezen.
* Zie daarvoor het hoofdstuk Natuur en recreatie.

- Verhalen over de geschiedenis van Ravenstein op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ravenstein heeft 81 rijksmonumenten.

- Ravenstein heeft 26 gemeentelijke monumenten.

- De RK Sint-Luciakerk (Sint Luciastraat 1) is gebouwd in 1735. In 1729 is een loterij* georganiseerd om de bouw van de kerk te financieren. Initiatiefnemer was advocaat Johan van Willigen, die er, samen met zijn vrouw, een prominente grafzerk in de kerk mee verdiende. Hij woonde in het statige witte pand tegenover de kerkingang, dat tot de annexatie van de gemeente door de gemeente Oss in 2003 als stadhuis in gebruik was. Het plan van de jezuïeten om een grote kruiskerk te bouwen, ging niet door. Twee protestanten in het hart van de stad lieten zich niet onteigenen, waarna de huidige kerk werd gebouwd.
* Dit Loterijfonds Ravenstein bestaat nog altijd, en doet ook nog altijd jaarlijks uitkeringen aan goede doelen in de omgeving. Onder de link vind je een studie over de geschiedenis van dergelijke loterijen in het verleden en deze loterij in het bijzonder, door Marjolein van Weegen, 2016.

Het bijzondere aan deze kerk is dat ze in Duitse barokstijl is gebouwd, en zelfs de enige katholieke kerk in de noordelijke Nederlanden is die in deze stijl is opgetrokken. Reden hiervoor is het feit dat in het Land van Ravenstein godsdienstvrijheid heerste zodat er katholieke kerken gebouwd konden worden. In andere delen van de Republiek der Nederlanden moest men zich met schuurkerken of schuilkerken behelpen. Ook het feit dat het stadje eigendom was van de graven van Palts-Neuburg speelde hierbij een rol. Het was de toenmalige heer Karel III Filips van de Palts die opdracht gaf om de kerk te bouwen. Zijn wapen bevindt zich boven de ingang van de kerk.

Het interieur kenmerkt zich door een gestuct koepelgewelf met een moderne schildering door Jos ten Horn en Piet Koppens. Het hoogaltaar, de preekstoel, de biechtstoelen en de banken stammen uit 1735. De zijaltaren zijn in de 2e helft van de 20e eeuw gesloopt. Ook het orgel stamt van omstreeks 1735 en is waarschijnlijk gebouwd door Matthijs van Deventer. De kerk bevat beelden van de twaalf apostelen (ca 1906), een Mariabeeld uit ongeveer 1500 en kunstwerken van de Nederrijnse school. De kerkschatten omvatten veel 18e-eeuws zilverwerk. Van de tien gebrandschilderde ramen in de St.-Luciakerk - die je hier in tekst en beeld beschreven vindt - worden er vijf toegeschreven aan C. Bellot. Ze dateren uit 1929-1930. De vijf andere ramen zijn van 1946. De ontwerper is Piet Koppens, die voor deze opdracht samenwerkte met Pierre van Rossum. De uitvoering was in handen van Gérard de Bresser. De kerk is sinds 2016 gesloten, in afwachting van restauratie van de gewelfschilderingen boven in de koepel. Daar vallen namelijk af en toe stukken gips vanaf, vandaar dat de kerk om veiligheidsredenen gesloten moest worden. - Beschrijving orgel Sint-Luciakerk.

De kerk en geloofsgemeenschap vallen tegenwoordig onder Parochie H. Johannes de Doper, met 4 locaties en 9 kerken. Door het teruglopende kerkbezoek ontstaan in het hele land dergelijke fusieparochies, waarna men vaak concludeert dat het niet op te brengen is om - gezien het vaak bescheiden kerkbezoek qua aantallen in relatie tot de hoge kosten voor onderhoud en/of restauratie - alle kerken in stand te houden. Dat speelt ook in Ravenstein. Zoals hierboven beschreven is de Sint-Luciakerk zowel architectonisch als cultuurhistorisch een zeer bijzondere en imposante kerk, die bij voorkeur behouden zou moeten worden. Volgens Leon van Liebergen, oud-directeur van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, hoort het monument zelfs tot de tien belangrijkste kerken van Brabant. Uiteraard pleiten ook inwoners voor behoud van de kerk. Maar het moet natuurlijk wel betaald kunnen worden, en het is kennelijk niet eenvoudig om een 'exploitatiemodel' voor de kerk te vinden.

Uiteraard zijn er diverse plannen voor herbestemming gemaakt. Zo bood een bijzondere subsidieregeling van het rijk de kans om voor de Luciakerk ruim 2 miljoen euro binnen te halen. Met dat geld zou volgens het Loterijfonds de kerk als een combinatie van museum, kerk en buurthuis verder kunnen gaan. Maar er zou ook nog een half miljoen euro extra gevonden moeten worden. Volgens parochiebestuurder Harrie Boot is dat geld er niet, en was de kans dat er rijkssubsidie zou komen sowieso erg klein. In de voorwaarden stond namelijk dat de kerk duurzaam heringericht moest worden. "Wij zijn door deskundigen gewaarschuwd dat we die norm niet zouden halen. Daarom hebben we het plan afgeblazen." Hoe het verder moet met de kerk weet Boot anno september 2019 ook niet: "Van de 6.000 Nederlandse kerken, moeten er 5.500 worden afgestoten. Ook omdat Nederlanders vandaag de dag nu eenmaal veel minder naar de kerk gaan. Er wordt de hele tijd gezegd dat wij de kerk aan een projectontwikkelaar willen verkopen, maar tot nu toe is er helemaal niemand die belangstelling heeft." (bron en voor nadere informatie zie Omroep Brabant, 14-9-2019)

- Hervormde (PKN) Garnizoenskerk (Servetstraat 1). Het Land van Ravenstein was na de Tachtigjarige Oorlog een katholieke enclave alwaar het geloof actief beleden mocht worden. Er was echter wel een overeenkomst met de Staten-Generaal van de Nederlanden dat zij een garnizoen in de stad mocht houden. Dit garnizoen, bestaande uit mensen met het protestantse geloof, had behoefte aan een eigen kerk, waarop de Garnizoenskerk werd gebouwd. De kerk is opgezet als gotische, eenbeukige zaalkerk met zichtbare steunberen aan de zijkanten. In de voorgevel zijn ruiten aangebracht, die later dichtgemetseld zijn doordat deze meermalen werden ingegooid. Midden op de kerk is een kleine klokkentoren aangebracht. Het stucwerk en portaal zijn opgetrokken in Lodewijk XVI-stijl. Het kabinetorgel in de kerk stamt uit 1781 en is gemaakt door A.F.G. Heineman. - Beschrijving orgel Hervormde Kerk.

- Stadsmolen De Nijverheid (voorheen De Raaf) in Ravenstein (Molensingel 6) is een ronde stenen stellingmolen met als functie korenmolen. De molen is in de jaren zestig van de 20e eeuw na een periode van verval gerestaureerd, waarna tot eind jaren tachtig is gemalen. Hieraan komt een einde door het overlijden van de toenmalige eigenaar. Tegenwoordig is de molen eigendom van Stichting De Ravensteinse Molen. De laatste restauratie was in de jaren negentig van de 20e eeuw. Op De Nijverheid wordt spelt gemalen en verkocht. Ook bakken ze er speltkoekjes en speltbrood, in het Bakhuys, op traditionele wijze, in een houtgestookte oven. De spelt is geteeld in de regio. Ze kennen hiermee de hele keten van boer tot brood. Daarnaast wordt in hun bakproces geen gebruik gemaakt van hulpstoffen als broodverbetermiddel, toegevoegde tarwegluten, enzymen etc. De molenwinkel is open op zaterdagmiddagen van 13.00-16.30 uur.

- Leerlooierij Museum Ravenstein (Walstraat 20) was vroeger een looischuur en tevens een van de laatste overblijfselen van de 19e-eeuwse, industriële bebouwing ‘op de keien’, waar vanaf 1885 vooral koeienhuiden werden verwerkt tot leer voor schoenen. De huiden waren afkomstig van de thuisslacht bij boeren. Voor het looien werden ze gezouten, daarna gewassen in de gracht en na het verwijderen van de haren en de vetlaag begon het echte looien. Alle restproducten werden uiteindelijk gebruikt: de haren kwamen in borstels terecht en de vetten verdwenen in lijm, gelatine en crèmes. De in 2004 opgerichte Stichting Leerlooierij Suermondt heeft sinds 2007 het toen in vervallen staat verkerende leerlooiershuisje aan de gracht - een gemeentelijk monument - gerenoveerd, met hulp van een aannemer en vele vrijwilligers van de heemkundekring. Daar kwam nog heel wat bij kijken, wat je hier kunt lezen. In 2009 is het museum geopend.

Voor het inrichten konden ze een beroep doen op Toon Suermondt, nazaat van het geslacht dat de Stoom- en Schoenlederfabriek Firma Ignaat Suermondt in het stadje runde. Veel geluk hadden ze toen ze puur toevallig een advertentie in de krant onder ogen kregen, dat het leerlooierijmuseum in Cuijk ging sluiten. Ze konden de complete inboedel van dat museum overnemen. Dankzij de medewerking van de gemeente konden ze tegelijkertijd de stadstuin in de oude staat terugbrengen, in de structuur van 1885. "Dankzij een kleine 40 vrijwilligers kunnen we de boel draaiende houden. Da's geweldig", vertelde penningsmeester Jacques Leverdingen t.g.v. het 10-jarig jubileum van het museum in 2019. Leerlooierij Museum Ravenstein, dat zo'n 5.000 bezoekers per jaar verwelkomt, is gratis toegankelijk, maar een bijdrage van € 1,00 per persoon om het museum in stand te houden, wordt op prijs gesteld.

- Gevelstenen in Ravenstein.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein (TIR) informeert je over 'dingen te doen' in de omgeving. "TIR is een vrijwilligersorganisatie met zo’n 50 medewerkers. Onze doelstelling is de directe omgeving onder de aandacht te brengen van toeristen om zo een bijdrage te leveren aan de levendigheid en bedrijvigheid van stadje en omtrek. Extra vrijwilligers zijn altijd van harte welkom. Wij zoeken medewerkers die als gastvrouw/gastheer mensen ontvangen en informatie verstrekken in ons informatiecentrum in het Raadhuis. Kennis wordt gehaald uit onze folders, de website en van collega’s. Daarnaast bestaat het takenpakket uit o.a. de verkoop van artikelen zoals fiets- en wandelroutes, cadeaubonnen en souvenirs. Vereisten zijn: een gastvrije en vriendelijke instelling en graag met mensen omgaan. Geboden wordt: een gezellige en prettige werkomgeving, deel uitmaken van een grote groep vrijwilligers en contacten met opgewekte en recreatief ingestelde bezoekers. Werktijden in overleg. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Trudie Theunissen voor een kennismakingsgesprek via mail: penningmeester@toerismeravenstein.nl of telefonisch: 0486-416386 of 06-42327251." - Nieuws van TIR op Facebook.

- Carnaval. - De Stadsraad van Ravenstein is, samen met Reinout, Adje en de Pages, de voorganger van Carnaval in Pomperstad. - Jeugdraad Pomperstad. - HORDFest is 2 dagen feest tijdens de carnaval voor alle jeugd van 12 t/m 15 jaar die op het voortgezet onderwijs zit. Deze avonden worden georganiseerd door de carnavalsverenigingen en -besturen van Herpen, Overlangel, Ravenstein en Demen / Dieden / Deursen / Dennenburg (en als je de eerste letters daarvan op een rijtje zet krijg je dus HORD). Op carnavalszaterdag vindt dit feest plaats in 't Slotje in Herpen en op de maandag erna in Soos Madhouse te Ravenstein.

- "Stichting JeugdWerk Ravenstein (JWR) heeft als doel het organiseren van activiteiten voor de Ravensteinse jeugd van de basisschoolleeftijd. Activiteiten die wij organiseren: 1. Jeugd carnaval. 2. Jeugdvakantieweek. In de laatste week van de zomervakantie onze jaarlijkse jeugdvakantieweek. Deze wordt gehouden op de zandvlakte in de Herpense bossen. Ongeveer 300 kinderen en 100 vrijwilligers zijn dan druk bezig met het spelen van spelletjes, lopen van een speurtocht, strijden in het 6-kamp enz. 3. Rond 31 oktober een spannende Halloweentocht."

- De afgelopen jaren is het inwonertal van Ravenstein geleidelijk gedaald en daarmee kennelijk ook de bezoekersaantallen van de Kermis tijdens het Hemelvaartweekend. Voor 2019 bleek geen enkele kermisexploitant nog bereid op deze kermis te willen staan, daarom was er dat jaar voor het eerst in vele jaren geen kermis. Een werkgroep zet zich echter in om in/vanaf 2020 toch weer een Kermis te realiseren.

- "SunGrooves (eind augustus, in 2019 voor de 16e keer) is een zomers muziekfestival aan de Ravensteinse stadsgracht. De organisatie, die als stichting volledig op vrijwilligers draait, heeft als doel een betaalbaar festival te organiseren waarbij creativiteit, muziek en beleving centraal staan. Door zoveel mogelijk jongeren in de opbouw en aankleding te betrekken en deze ook verantwoordelijkheden te geven, behoudt het festival al sinds 2004 lang zijn intieme en kleinschalige karakter. Het biedt naast een ontmoetingsplaats de mogelijkheid aan jongeren om vaardigheden of studiestof in de praktijk te brengen. De handgemaakte versieringen en uitnodigende omgeving maken SunGrooves tot een uniek concept. De drie podia op het terrein bieden elk een eigen muziekstijl, met bands, songwriters en vrolijke dancemuziek. In het 'foodcourt' kan in thema gegeten worden en de creatieve hoek daagt bezoekers uit deel te nemen aan aan spellen en wedstrijden. Het festival staat jaarlijks in het teken van een bepaald land en bijbehorende cultuur. Het gehele festivalterrein is dan in dit thema aangekleed en men waant zich voor een avond in een ander land."

- Op naar Ravenstein (vlooienmarkt, 1e zondag van september, in 2019 voor de 34e keer). "Ondanks dat dit evenement nog steeds in alle opzichten groeiende is, heeft de markt z’n gemoedelijke sfeer behouden en trekt het jaarlijks duizenden bezoekers naar z’n unieke locatie langs de rustieke stadsgrachten van het vestingstadje. Naast de kern van curiosa en het verzamelaanbod, wordt de vlooienmarkt opgevrolijkt met amusement, waaronder diverse gratis attracties voor de kinderen en een muzikale omlijsting. Daarnaast biedt de markt ook plaats aan een speciaal ingerichte kinderkleedjesmarkt. Met recht kan worden gesteld dat deze markt na vele edities nog steeds gekenmerkt wordt als de grootste en gezelligste buitenmarkt in de verre omgeving."

- De Ravensteinse Kwis heet sinds editie 2019 Groot Ravensteinse Kwis (september 1e ronde, oktober 2e ronde, in 2019 voor de 6e keer), om ook de - onder Status vermelde - 'Ravensteinse dorpen' erbij te betrekken. "Om je als team aan te melden heb je minimaal 6 teamleden nodig, je kunt je met maximaal 10 mensen inschrijven. Onze tip: zorg dat je thuis een zo groot mogelijke achterban hebt zitten om jullie te ondersteunen! De kosten per team bedragen 35 euro. Wil je wel meedoen aan de Kwis, maar krijg je maar geen team van minimaal zes personen bij elkaar? Of lijkt het je leuk om tijdens de Kwis nieuwe mensen te leren kennen? Schrijf je dan in voor ons Mystery Team! Kosten hiervoor zijn 5 euro per persoon. Wij delen je dan in bij anderen die zich ook voor het Mystery Team hebben ingeschreven. Jullie gegevens wisselen we uiteraard voorafgaand aan de Kwis uit, zodat je weet met wie je de strijd tegen de andere teams aan gaat. Durf jij het aan?"

- Op een zaterdag rond begin tot half december* (in 2019 voor de 3e keer) organiseert de heemkundekring het evenement Duister Ravenstein. Je dwaalt met een speciale gids door het stadje, waarbij je onderweg verrassingen tegenkomt. De wandeling begint om 19.30 uur bij het Raadhuis en duurt ongeveer anderhalf uur. Aanmelden kan op de dag zelf vanaf 19 uur in het Raadhuis bij het TIR. Kosten: € 4 per persoon. Info: tel. 06-36000252 of stadswandelingen@heemkunderavenstein.nl.
* Kijk tegen die tijd op de Facebookpagina van het Toeristisch Informatiecentrum voor de exacte datum.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Wandelen
Gidsen van Heemkundekring Ravenstein nemen je graag mee door dit prachtige stadje aan de Maas. Een bezoek langs de vestingwerken, stadspoorten, kerken, mooie gevels en een stadspark met tuinhuisjes. Je maakt kennis met de rijke historie van het meer dan 650 jaar oude centrum. Elke 2e zondag van de maand start om 14.00 uur een stadswandeling bij het voormalige Raadhuis, St. Luciastraat 2. Daar hoef je niet voor te reserveren. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en kost € 4,00 per persoon. Je kunt ook een afspraak maken om op andere dagen met jouw eigen gezelschap te worden rondgeleid. Voor nadere informatie zie de link.

Veerpont
- Voet- en fietsveer Ravenstein - Niftrik v.v. over de Maas. - Reportage van Omroep Walraven met een toenmalige wethouder van gemeente Oss over het besluit om hier in 2011 een voet- en fietsveer te realiseren. De wethouder schatte destijds in dat het pontje jaarlijks toch wel zo'n 7.000 passagiers zou moeten kunnen halen. En de beheerder van het veer, Uiterwaade, hield het destijds op 8.000 tot 10.000. Ook daar gaat hij dik overheen, want in juli 2019 is de 100.000e passagier verwelkomd en in 2018 zijn er 16.000 passagiers vervoerd. Sommigen hadden hun twijfels of het wel zou gaan lopen, met de brug in de A50 over de Maas 'naast de deur'. Directeur Alex Kwakernaak van Uiterwaarde legde bij het feestje t.g.v. de 100.000e passagier uit waarom het toch een succes is geworden: "Een oversteek met de pont is voor veel mensen het hoogtepunt van een fiets- of wandelroute. Bij zo'n brug moet je eerst stevig klimmen, om vervolgens uitlaatgassen van langsrazend verkeer te happen. Dan is zo’n tochtje met een vrolijk bootje over een kabbelende rivier toch een heel andere beleving.”

Cultuur
"In 1984 is de Werkgroep Cultuur opgericht op initiatief van de toenmalige burgemeester C. Combée. Met dit initiatief ging een lang gekoesterde wens in vervulling om structureel aandacht te geven aan kunst en cultuur in de gemeente. Kunst en cultuur op een goed niveau en gemakkelijk toegankelijk voor de inwoners van de gemeente. De werkgroep is inmiddels Stichting Cultuur Ravenstein geworden en is nog altijd actief. In de loop van de jaren is de werkwijze steeds professioneler geworden en heeft de stichting een duidelijk maatschappelijke plaats verworven.

Activiteiten van Stichting Cultuur: - Het initiëren, stimuleren, organiseren en begeleiden van culturele activiteiten als tentoonstellingen, concerten, presentaties, toneel, literatuur. - Het bevorderen van de culturele ontwikkeling van de jeugd door de kinderen te betrekken bij concerten en exposities. - Het jaarlijks organiseren van de Poëzie wandel- en fietsroute. Een route die wordt uitgezet voor wandelaars en fietsers door het stadje Ravenstein en de omliggende 11 kerkdorpen. Op de route vindt men gedichten die een andere dimensie geven aan de gelopen of gefietste tocht. - Het aandacht schenken aan amateurkunstenaars uit onze voormalige gemeente, door het aanbieden van de mogelijkheid om te exposeren."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Ravenstein, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ravenstein (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Media/nieuws: - Stichting Omroep Walraven verzorgt televisie- en kabelkrantuitzendingen in en met betrekking tot de kernen van de voormalige gemeente Ravenstein. De organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers. Dagelijks is er één televisie-onderwerp dat telkens op het halve uur wordt uitgezonden. Op de kabelkrant worden actuele berichten uitgezonden. - Nieuws van de Dorpsraad op Facebook. - Vrijstaat Land van Ravenstein is een Facebookpagina met soms serieus, soms satirisch nieuws over de stad en omgeving. Hier vind je informatie over de doelstellingen van de in 2017 uitgeroepen 'Vrijstaat'.

- Belangenorganisatie: - Gemeente Oss wil inwoners betrekken bij ontwikkelingen en knelpunten in de directe woonomgeving, waarbij het thema leefbaarheid centraal staat. Om dit te realiseren én om de afstand tussen de gemeente en bewoners te verkleinen zijn wijk- en dorpsraden aangesteld, waaronder Dorpsraad Ravenstein. Het werkgebied van de Dorpsraad omvat de gelijknamige kern plus de omliggende kernen Demen, Deursen-Dennenburg, Dieden, Huisseling en Neerlangel (en had daarom wellicht beter Dorpenraad kunnen heten, want nu suggereert de naam dat ze er maar voor één dorp is). Een van de taken van de Dorpsraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van B & W. Wat de Dorpsraad in dit kader de afgelopen jaren zoal gedaan heeft, kun je lezen onder de link.

- Gemeenschapshuis: - "In de jaren vijftig is het gebouw van Vidi Reo omgebouwd tot Maastheater, geschikt voor film en toneel, maar tegenwoordig wordt het gebruikt als gemeenschapshuis. De naam Vidi Reo geeft de functie van het gemeenschapshuis weer: 'Voor Iedereen Door Iedereen, Ravenstein en Omstreken'. Met drie zalen en twee buitenterrassen biedt Vidi Reo (Van Kesselplaats 2, aan de rand van het centrum) de mogelijkheid voor feesten, partijen, koffietafels, vergaderingen en seminars. In overleg kunnen er ook doordeweeks feesten en partijen worden georganiseerd. Vidi Reo biedt doordeweeks ruimte aan tal van verenigingen."

Kennelijk is het pand aan vernieuwing toe, want in een drukbezochte bijeenkomst in oktober 2018 kunnen de inwoners hun voorkeur aangeven voor een locatie voor een nieuw Vidi Reo. De bestaande locatie geniet niet de voorkeur ("die locatie is heel geschikt voor woningbouw", aldus wethouder Frank den Brok). De voorkeur genoot het hoornwerk op de Bleek, Op de tweede plaats kwam de Sint-Luciakerk met pastorie (die kerk is sinds 2016 gesloten omdat de parochie de restauratie kennelijk niet kan betalen, waarvoor zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden). De parochie doorkruist die mogelijkheid door de pastorie in januari 2019 voor 1,4 miljoen euro te koop te zetten. "Natuurlijk heeft de parochie het recht om dit te doen. Het is hun eigendom. Als de verkoop doorgaat, beperkt dat wel de opties die we hebben voor Vidi Reo", adus wethouder Den Brok. Hij is namelijk bang dat een nieuw gemeenschapscentrum op de Bleek veel duurder uitpakt dan het budget dat de gemeente ervoor heeft uitgetrokken. Ook is er op deze locatie een gerede kans op archeologische bodemschatten die nieuwbouw belemmeren of beperken. Wordt vervolgd dus...

- Onderwijs: - Basisschool de Bogaard. - Basisschool 't Ravelijn.

- Jeugd en jongeren: - Scouting Ravenstein heeft 4 leeftijdsgroepen ('speltakken'), voor leeftijden van 4 t/m 18 jaar. "Bevers (4-7 jaar) leren iedere week iets nieuws door het doen van uitdagende activiteiten. De ene week is dat koken met Rozemarijn, de volgende keer maken de bevers een fantasiewereldreis met Sterre en Steven Stroom en de keer erna leren ze alles over dieren bij Bas Bos en Rebbel. En dat alles gebeurt spelenderwijs en met heel veel plezier. De Welpen (7-10 jaar) spelen in het thema van Jungle Book. Daar spelen ze allerlei spelletjes, lopen ze de meest vreemde tochten en maken ze de grootste bouwwerken met houten palen en touw. Scouts (10-15 jaar) lopen verschillende tochten op zoveel mogelijk manieren en bouwen de meest aparte dingen van hout en touw (zoals een echte keuken). Een kampvuur is ook een veel voorkomend verschijnsel!

Speltak Explorers (15-18 jaar) is een vervolg op de Scouts en gaat weer een stapje verder richting zelfstandigheid. Zij krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en beginnen al zelfstandig te organiseren. Zij maken bijvoorbeeld hun eigen programma, in overleg met de begeleiding. Ook zijn de Explorers al druk bezig met het helpen bij het organiseren van activiteiten voor de jongere scouting-leden. Je mag altijd 3x komen proefdraaien. Tijdens deze 3x kom je erachter dat Scouting Ravenstein een super leuke club is!"

- Soos Madhouse is opgericht in 1989. "De enige plek waar je hoeft te zijn op de vrijdagavond. Waarom? Het bier is maar €1,75 (nee, het is geen euroshopper), we hebben aantrekkelijk barpersoneel, én we hebben gezelligheid! Naast onze normale vrijdagen hebben we ook themafeesten, waar we vaak een vrij groot publiek trekken. Nu zie ik je denken "Maar dat kan toch niet?" "Ik woon al jaren in de regio, maar heb de soos nog nooit (van binnen) gezien!" Dat kan kloppen, we zitten namelijk om de hoek bij Vidi Reo (vraag een voorbijganger naar de weg), en je kunt ons vinden door de rode deur te zoeken. deze wordt meestal begeleid door de rokende mensen die buiten staan. Wil je vrijwilliger worden bij de soos? Meld je aan de bar en vraag naar een bestuurslid. Je staat eens in de 8 á 10 weken achter de bar, en je vindt er een hoop nieuwe vrienden. Chillen, knallen, feesten en sooscializen dat kan @ Madhouse!"

- Muziek: - "Het harmonieorkest van Stadsharmonie OBK staat garant voor amateurmuziek op hoog niveau in combinatie met een hoge mate van gezelligheid. Het repertoire van het orkest is breed en veelzijdig, waardoor het interessant is voor publiek en muzikanten van jong tot oud. We zijn door het jaar heen veelvuldig te zien en te horen in Ravenstein en omstreken. Optredens worden zowel binnen als buiten uitgevoerd in de vorm van concerten en marcherend door ons prachtige stadje. In 2015 vierden wij ons 125-jarig jubileum met tal van activiteiten door het jaar heen. Verder is er een boek verschenen waarin de geschiedenis van OBK en de verbondenheid met de lokale gemeenschap uitgebreid is belicht, geïllustreerd met niet eerder gepubliceerde foto's. Ben je nieuwsgierig geworden, heb je zin om een instrument te leren bespelen of heb je in je jeugd gespeeld en zin om de draad weer op te pakken? Kom dan geheel vrijblijvend een keer langs op een van onze repetities op maandagavond om 19:30 uur in Vidi Reo."

- Sport: - SDDL en VV Ravenstein (VVR) hebben in 2019 besloten om vanaf seizoen 2019-2020 samen te gaan voetballen. De jeugdafdeling deed dit al een paar jaar naar tevredenheid van iedereen en sinds het genoemde seizoen geldt dat dus ook voor de senioren. De naam is VESTA ’19 geworden en ze voetballen op zowel het sportpark van VVR als van SDDL. Bij de jeugd is dat om de week, bij de senioren wisselen ze om de twee weken van sportpark. De thuiswedstrijden zijn dan of in Demen of in Ravenstein. "Ons gaat het erom dat we in onze omgeving een gezonde en stabiele vereniging houden. Elders In de gemeente Oss heb je vijf grote voetbalclubs: Nooit Gedacht, Berghem Sport, O.S.S.'20, Margriet en TOP. De andere clubs in de stad en in de kernen krijgen het steeds moeilijker. Ze hebben moeite om het hoofd boven water te houden. SDDL en VVR hebben elkaar daarom hard nodig", aldus SDDL-voorzitter Lambert Vervoort. (bron en voor nadere informatie zie het artikel over de fusie van VVR en SDDL in Kliknieuws, 8-8-2019)

- Welzijn: - "Je kunt voor alle mogelijke vragen een beroep doen op leden van Zorgcoöperatie Ravenstein. Als je zelf - tijdelijk - iets niet kunt, aarzel dan niet om een beroep te doen op hulp van onze leden. Iedereen mag vragen stellen, jong en oud(er). Je hoeft geen lid te zijn om hulp te krijgen. Wil je graag je boodschappen in huis hebben, maar lukt het je tijdelijk niet om dat zelf te doen, dan kan een van onze leden je van dienst zijn. Vind je het fijn om samen met een van onze leden boodschappen te gaan doen bij de supermarkt, dan is dat ook mogelijk. Wil je graag met de auto naar een winkel wat verder weg, dan kan dat ook. Is het nodig dat er medicijnen moeten worden opgehaald bij de dienstdoende apotheek, dan staat een van onze leden voor je klaar. Medicijnen worden ook in de weekenden en na sluitingstijd opgehaald. Je betaalt een benzinevergoeding van 25 cent per kilometer.

De leden van het cluster Klussen kunnen voor jou lichte werkzaamheden in en om het huis verrichten. Zoals stekkers aan apparatuur zetten, een lampje ophangen, een lekkende kraan repareren, of uitleg geven bij het gebruik van apparatuur. Ook lichte werkzaamheden in de tuin behoren tot de mogelijkheden. Het kan ook zijn dat we je verder op weg helpen door te bemiddelen als het om een klus gaat die onze leden zelf niet uit kunnen voeren. De klus wordt gratis gedaan, materiaalkosten zijn voor rekening van de vrager. De meeste mensen willen anderen ontmoeten, ook om op die manier actief betrokken te blijven bij het wel en wee van de gemeenschap. Daarom hebben we een gezellige huiskamer ingericht waar mensen samen kunnen komen.Gewoon voor een kopje koffie, of thee, even buurten, een spelletje doen. Regelmatig organiseren we speciale activiteiten. Je leest hierover in de nieuwsbrief van Zorgcoöperatie Ravenstein, in de huis-aan-huisbladen en op onze website onder de rubriek Nieuwsbrief/Agenda. Je vindt de ontmoetingsruimte in de Voorburcht, Kasteelseplaats. Openingstijden: maandag, woensdag, vrijdag en zondag van 14:00-16:00 uur.

In onze regio is openbaar vervoer niet altijd optimaal, vandaar onze vervoersdienst. Je kunt ons vragen voor vervoer naar het ziekenhuis, de opticien, de fysiotherapeut of andere hulpverlenende instanties. Maar ook als je voor de gezelligheid ergens naartoe wilt en je het vervoer niet kunt regelen, rijden we je graag. Er zijn natuurlijk wel grenzen aan de afstand en de tijd. Je betaalt een kilometervergoeding van 25 cent en eventuele bijkomende kosten. Wil je graag ergens heen, maar krijg je het vervoer niet geregeld, bel dan de coördinator. Hij/zij kijkt dan of we aan je verzoek kunnen voldoen." De afdeling Vervoer van Zorgcoöperatie Ravenstein is een succes: had zij in 2016 50 ritten, in 2017 waren dat er 64, in 2018 eindigde de teller op 119 en in 2019 zijn het er al meer dan 200.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - "Ondernemers Belang Ravenstein (OBR) heeft als doel dat ondernemers uit onze kern en omliggende dorpen elkaar ontmoeten en de belangen van ondernemers en bewoners te behartigen. Dat doen we door het organiseren van activiteiten voor onze leden en het ondersteunen van activiteiten van anderen. De 60 leden van OBR willen het economisch hart van onze voormalige gemeente vormen met zo’n vijfhonderd arbeidsplaatsen in horeca en detailhandel, zakelijke dienstverlening en techniek. OBR zet zich dan ook in voor het ondernemersklimaat in de omgeving. Daarnaast maken we ons sterk voor de leefbaarheid in het stadje in bredere zin. Wij zijn een gesprekspartner voor de gemeente Oss, maar we onderhouden ook goede contacten met andere belangengroeperingen in onze omgeving. OBR staat midden in de Ravensteinse gemeenschap. Onze leden wonen en werken hier, zijn actief betrokken bij vrijwilligersorganisaties en ondersteunen het verenigingsleven. OBR heeft een “ondernemers”-oog voor iedereen."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ravenstein.

Reacties

(2)

1. De heemkundekring voert op afspraak ook de stadswandelingen uit met gids.
2. Het Museum voor vlakglas en emaillekunst bestaat niet meer.
3. Het evenement Ravenstein bij kaarslicht bestaat ook niet meer; hiervoor is een kleinschalig evenement voor in de plaats gekomen: Duister Ravenstein. Dit is een verkorte stadswandeling vroeg in de avond door het centrum met op verschillende plaatsen toneel en muziek.

Dank voor uw opmerkingen! M.b.t. 1: dat heb ik toch al vermeld onder 'Natuur en recreatie'? Ik heb er nu onder Geschiedenis expliciet naar verwezen. M.b.t. 2: Ik heb het verwijderd. M.b.t. 3: Ik heb het vorige evenement verwijderd en het huidige evenement toegevoegd. Verder heb ik de pagina nog wat verder uitgewerkt. Qua tekst is het nu meer dan verdubbeld. Wat er stond, was eigenlijk nog maar een beginnetje. Een klein pareltje dat ik bij toeval ontdekte, is het Leerlooierijmuseum. In principe heb ik alle musea op mijn site vermeld, maar ik begon in 2008 met een lijst van alle musea van dat moment, en deze is net daarna gestart, vandaar dat ik deze nog miste.

Reactie toevoegen