Balgoij

Plaats
Dorp
Wijchen
Rijk van Nijmegen
Gelderland

Balgoij plaatsnaambord [640x480].jpg

Balgoij wordt officieel met ij geschreven, maar volgens de heemkundekring hoort de plaats eigenlijk met y te worden geschreven. Dat is dan ook de spelling die op de lokale site wordt gehanteerd.

Balgoij wordt officieel met ij geschreven, maar volgens de heemkundekring hoort de plaats eigenlijk met y te worden geschreven. Dat is dan ook de spelling die op de lokale site wordt gehanteerd.

GL gemeente Balgoij in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Balgoij in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Balgoij in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Balgoij

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Balgoij.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Balgoij.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Balgoij.

Terug naar boven

Status

- Balgoij is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Wijchen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-4-1923. Per 1-5-1923 over naar gemeente Overasselt, per 1-7-1980 over naar gemeente Wijchen.

- Uniek is dat de bevolking via een referendum heeft gestemd over naar welke nieuwe gemeente men wilde gaan. Men kon kiezen voor de gemeente Heumen (waar de rest van de gemeente Overasselt naartoe is gegaan) of voor Wijchen. De meerderheid van de Balgoijers koos voor aansluiting bij de gemeente Wijchen.

- Onder de gemeente Balgoij viel naast het gelijknamige dorp ook de buurtschap Keent. Daarom werd de gemeente ook wel 'Balgoij en Keent' genoemd. Keent is echter door het kanaliseren van de Maas ter plekke in 1938, aan de Brabantse kant van de Maas komen te liggen. Op de oude en recente kaarten op deze pagina is de oude loop nog goed te zien (zie de Maasmeander om Keent op de oude kaart, en de Oude Maasdijk op de actuele plattegrond). Keent is daarom in 1958 overgegaan van de Gelderse gemeente Overasselt naar de Brabantse gemeente Ravenstein. Bij de voormalige gemeente Herpt (en Bern) heeft zich overigens een vergelijkbare maar omgekeerde situatie voorgedaan: daar is door afsnijding van de Maas de buurtschap Bern aan de Gelderse kant komen te liggen, die is dan ook naar de provincie Gelderland overgegaan.

Terug naar boven

Naam

Lokale naamgeving
Ballegoy.

Spelling
De officiële naam van dit dorp, dat wil zeggen op de plaatsnaamborden, in het postcodeboek en in de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is Balgoij. Volgens de heemkundekring is dat een 'historische vergissing' en moet de naam eigenlijk Balgoy zijn, en was dat ook de naam vóór de herindeling van 1980. Dat is dan ook de schrijfwijze zoals die op de lokale site (zie onderaan deze pagina bij Links) consequent gehanteerd wordt. In de provincie-atlas Gelderland (1) wordt Balgoij - ten opzichte van de officiële spelling! - ten onrechte als Balgoy geschreven. Immers een lokale site mag in dit opzicht 'burgerlijk ongehoorzaam' zijn, een officiële atlas mag dat natuurlijk niet... Google Maps (zie het kaartje hierboven) kan kennelijk niet kiezen en vermeldt beide spellingen...

Oudere vermeldingen
Balgoy, Balgooy, Balgojen, Balgoyen, 12e eeuw Balgoie.

Terug naar boven

Ligging

Balgoij ligt direct Z van Wijchen en grenst in het Z aan de Maas, die hier de grens vormt met de provincie Noord-Brabant.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Balgoij 69 huizen met 406 inwoners, verdeeld in de dorpen Balgoij 29/171 (= huizen/inwoners) en Keent 40/235 (opmerkelijk dat de buurtschap Keent in die tijd groter was dan de hoofdplaats Balgoij!).

- Tegenwoordig heeft het dorp Balgoij ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Balgoij van Brabant naar Gelderland
De loop van de Maas volgt in de vroege middeleeuwen de huidige Broeksloot en de Balgoijse Wetering. Balgoij ligt dan dus nog Z van de Maas, aan de Brabantse kant, op het hoogste punt van de oude linker oeverwal, en heeft dan vooral contact met buurdorpen als Overlangel en Neerloon. Ergens voor de 13e eeuw kiest de Maas een andere koers en meandert in een grote lus naar het zuiden, waardoor Balgoij benoorden de Maas op Gelders grondgebied komt te liggen en verbonden wordt met Keent. Door een kanalisatie van de Maas in de 20e eeuw komt Keent weer op Brabants grondgebied te liggen en worden deze kernen weer van elkaar afgesneden. Zie daarvoor verder bij Keent.

Het huidige Balgoij: in den beginne
Het grondgebied van Balgoij is al bewoond in de tijd van de Romeinen en de Merovingers. Het huidige Balgoij wordt voor het eerst genoemd in 1247, als de tot dan toe gemeenschappelijke landerijen worden verkaveld en verdeeld onder de Graaf van Kleve en de Proost en het Kapittel van St. Jan. Het hart van Balgoij is dan een kloosterboerderij van het kapittel, en kort daarna bouwt de Graaf van Kleve er het Huis te Balgoij bij. Er worden dijken aangelegd als bescherming tegen de Maas en het dorp Balgoij krijgt geleidelijk vorm.

Balgoij en Keent zijn lange tijd een ´hoge vrije heerlijkheid´. In de tijd van de Bataafse Republiek vormen zij met Nederasselt en Overasselt de gemeente Maas en Waal. Na het vertrek van de Fransen ontstaat de gemeente Balgoij, die ook wel Balgoij en Keent wordt genoemd. Per 1-5-1923 gaat die op in de gemeente Overasselt, in 1980 gaan Balgoij en Keent op in de gemeente Wijchen.

Ontwikkeling van Balgoij na de Tweede Wereldoorlog
Vele eeuwen heeft Balgij vooral een agrarisch karakter, met enkele grote en veel kleine boeren. Na de Tweede Wereldoorlog gaan de veranderingen snel. De landbouw neemt in belang af. Veel inwoners worden bijvoorbeeld bouwvakker, schilder of loodgieter, daarnaast krijgt Balgoij fruit- en groentetelers, transportbedrijven, een garage en 2 tankstations, een aantal cafés en zeker 4 kruidenierswinkels. Na de jaren zestig verdwijnen de kleine middenstanders weer geleidelijk, o.a. door de opkomst van de supermarkten in de grotere kernen. Het laatste café is in 2012 gesloten. In het dorp is nu alleen nog een boerderijwinkel.

Dorpsuitbreidingen komen er in de jaren zeventig met de S. Toonen Dekkerstraat, in de jaren tachtig met de Veldsehoek, in de jaren negentig Den Bogerd en begin 21e eeuw volgt Het Veldje. (bron: Dorpsplan Balgoij)

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Balgoij (en Keent), kunt u terecht bij de in 2000 opgerichte heemkundekring Pagus Balgoye.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Balgoij (2011).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Balgoij heeft 3 rijksmonumenten.

- Balgoij heeft 20 gemeentelijke monumenten.

- De laat-middeleeuwse losstaande toren is het restant van de in 1914 gesloopte kerk.

- In 1914 komt aan de andere kant van het dorp de huidige Sint Johannes de Doperkerk.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2014 is een onderhoudsplan opgesteld voor het duurzaam beheer van de Maasheggen rondom Balgoij. In dit plan is per heg vastgelegd wat het streefbeeld is en welk beheer toegepast moet worden om dit streefbeeld te bereiken. De heggen worden hierdoor robuuster en daarmee beter herkenbaar in het landschap. Ook de natuurwaarde wordt verhoogd; door het duurzame beheer zullen de heggen meer nest- en schuilgelegenheid bieden voor vogels en andere dieren. Zie verder de site van de Stichting Maasheggen Balgoy.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Balgoij.

- Basisschool Roncalli.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Balgoij.

 

Reactie toevoegen