Overasselt

Plaats
Dorp
Heumen
Rijk van Nijmegen
Gelderland

overasselt st janskapel 1973 [640x480].jpg

Overasselt St Janskapel 1973

Overasselt St Janskapel 1973

GL gemeente Overasselt in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Overasselt in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Overasselt in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Overasselt

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Overasselt.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Overasselt.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Overasselt (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Overasselt is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Heumen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1980.

- Wapen van de voormalige gemeente Overasselt.

- Onder het dorp Overasselt vallen ook de buurtschappen Ewijk, Heide, De Schatkuil, Schoonenburg, Sleeburg, Valenberg, Vogelzang en Worsum.

Terug naar boven

Naam

Oudere schrijfwijzen
Op-Asselt, 1883 Over-Asselt, 1903 Overasselt.

Terug naar boven

Ligging

Overasselt ligt ZW van Nijmegen en Malden, ZO van Wijchen, NO van Grave, NW van Cuijk. In het Z grenst Overasselt aan de Maas, die hier de grens vormt met de provincie Noord-Brabant.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Overasselt 211 huizen met 1.500 inwoners, verdeeld in dorp Overasselt 21/146 (= huizen/inwoners) met de buurtschappen Schoonenberg 34/240, Worsum 23/161 en De Heide 25/207 en dorp NederAsselt 19/134 met de buurtschappen De Molen 25/173, Eindsche of Einsche 34/223 en Hoogveld 30/216. Opvallend is dat de buurtschappen destijds qua huizen- en inwonertallen groter waren dan de dorpen waaronder zij vallen.

- Tegenwoordig heeft het dorp Overasselt ca. 1.000 huizen met ca. 2.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Filmreportage over een dijkdoorbraak bij Overasselt d.d. 31-12-1925, waardoor het Land van Maas en Waal overstroomde.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Overasselt (2009).

- In Overasselt ontstond de wens van bewoners om ouderen en mensen met een beperking, die vanwege hun complexe zorgvraag niet meer thuis kunnen wonen, een plek in het dorp te geven. Malderburch zag de vraag en vroeg Dichterbij om mee te denken over een oplossing. Samen met de bewoners uit Overasselt, de gemeente Heumen en de woningcorporatie ontstond het project ‘Buurderij de Lage Hof’. Een kleinschalige woonvorm van 4 eenheden, met elk 6 plaatsen voor ouderen met dementie en (ouder wordende) mensen met een verstandelijke beperking. In voor Zorg-coach Jan van Gorp heeft het werkend principe achter de samenwerking van woonzorgcentrum De Malderburch en Dichterbij indrukwekkend beschreven in het eindverslag 'Buurderij de Lage Hof ontzorgt! Werkend principe. Dichterbij en Malderburch In voor zorg!' Website Buurderij De Lage Hof.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Overasselt heeft 15 rijksmonumenten.

- Overasselt heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- Hervormde kerk.

- Molen Zeldenrust.

- Hier moeten twee kloosters hebben gestaan. Van een van de kloosters rest nog het 15e-eeuwse priesterkoor, dat nu als hervormde kerk in gebruik is. Bij het ontbreken van schip en toren heeft men in de 19e eeuw de luidklok tegen de westgevel opgehangen. Van het tweede klooster is eveneens alleen het koor (14e-eeuws) overgebleven, maar dan als ruïne.

- De collectie van Agrarisch Museum De Lage Hof (t/m 2012 heette het museum De Garstkamp en was het gevestigd aan de Garstkampesestraat) geeft een representatief beeld van alle landbouwwerktuigen en gereedschappen die in het begin van de 20e eeuw in ons land, en speciaal in de streek rond Nijmegen, in gebruik zijn geweest. Er is een verzameling foto- en filmmateriaaal bijeengebracht en middels een videopresentatie kunnen oude werkmethoden worden bekeken. De collectie bestaat in haar hoofdvorm uit werktuigen en gereedschappen voor: grondbewerking (diverse houten en ijzeren ploegen, cultivators, gierton, kunstmeststrooiers); zaai- en pootapparatuur; gewasverzorging (schoffels, eggen); graanoogst (sikkels, maaimachines, rooien van aardappels en bieten); transport (karren, hondenkar); verwerking van graanproducten (dorsmolen, wanmolens en ook vlegels en zeven, weeg- en maattoestellen); weidebouw (zeisen, harken, gras- en hooimachines); dierenverzorging (stalgereedschap, medische hulpmiddelen, merktekens); bereiding van zuivelproducten en diverse soorten levensmiddelen ( de boerenkelder en -keuken).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De afgelopen jaren zijn de Overasseltse en Hatertse Vennen heringericht. De vennen waren verspreid komen te liggen, doordat veel regenwater verdampte. Dat is nadelig voor overlevingskansen van dieren en planten. Het gebied is daarom 'natter' gemaakt, zodat het weer geschikt is voor de planten- en diersoorten waar deze vennen vroeger befaamd om waren. Zo is door het kappen van naaldbomen de verdamping flink teruggebracht en komt de neerslag weer ten goede aan de vennen. Ook zijn greppels en sloten afgedamd of gedempt, zodat er minder water uit het gebied wegloopt.

- In 2009 en 2010 zijn de Maasheggen in de uiterwaarden van Heumen, Overasselt en Nederasselt hersteld. Ongeveer 12 kilometer heggen is onder handen genomen. Het gaat om eeuwenoude vlechtheggen, die een bijzonder ecosysteem vormen waar verschillende zeldzame planten- en diersoorten voorkomen. Ook zijn poelen, bermen en bomen in de uiterwaarden hersteld.

Terug naar boven

Links

- Dorpsplatform Overasselt.

- Site van de Stichting Overasselt Promotions met geschiedenis, actualiteiten en lokale links.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Overasselt.

Reactie toevoegen