Kattendijke

Plaats
Dorp
Goes
Zuid-Beveland
Zeeland

kattendijke_-_wemeldinge_zeezwemtocht.jpg

Op een woensdag in juli is er de Zeezwemtocht Kattendijke - Wemeldinge over naar keuze 1 of 3,8 km.

Op een woensdag in juli is er de Zeezwemtocht Kattendijke - Wemeldinge over naar keuze 1 of 3,8 km.

ZL gemeente Kattendijke in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Kattendijke in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Kattendijke in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Kattendijke

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Kattendijke.

Terug naar boven

Status

- Kattendijke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Goes. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1969.

- Wapen van de voormalige gemeente Kattendijke.

- De gemeente Kattendijke omvatte naast het gelijknamige dorp verder nog het dorp Wilhelminadorp. Het gemeentehuis stond in Wilhelminadorp.

- Onder het dorp Kattendijke valt ook de buurtschap Monnikendijk.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving gemeente
De gemeente werd met name in de 19e eeuw ook wel ‘Kattendijke en Oost-Beveland’ genoemd.

Naamsverklaring
‘De plaatsnaam is afgeleid van katten = rijshout, waarmee de dijk werd versterkt’ (DV8).

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Kattendijke ligt aan het water de Oosterschelde en W van het dorp Wemeldinge, NNW van de dorpen Kapelle en Biezelinge, NO van het dorp Kloetinge en de stad Goes, O van het dorp Wilhelminadorp, ZO van het dorp Kats en ZW van het dorp Stavenisse.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Kattendijke 141 huizen met 783 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 50/255 (= huizen/inwoners), polder Wilhelminapolder 88/501 en buurtschap Oost-Beveland 3/27. Tegenwoordig omvat het dorp ca. 220 huizen met ca. 555 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De stormvloed van 1134 is bepalend geweest voor het ontstaan van dit dorp. Bij deze vloed moet een groot gebied ten noorden van Kattendijke, Wemeldinge en Yerseke zijn overstroomd. De overstroming dringt diep het gebied binnen en vormt een kreek die nog bestaat: de Deesche watergang. Na de overstroming van 1134 vat men de bedijking van het gebied aan: omstreeks 1190 worden Kattendijke en omgeving beveiligd met een grote dijk, die aangelegd wordt door Cisterciënsers van de abdij ter Doest in Vlaanderen.

Als parochie wordt Kattendijke al in 1251 genoemd.

Kattendijke is een voormalige heerlijkheid, die naast dit dorp verder nog de buurtschap Wijtvliet omvatte. De Wijtvliet was een rivier, die in de 12e eeuw door een van de Heren van Kats is afgedamd. Vroeger had het dorp een haventje bij Wijtvliet.

‘Deze gemeente bestond vroeger slechts uit de heerlijkheid Kattendijke, doch bij het reglement van bestuur ten plattenlande van Zeeland van 21 Julij 1816, werden Oost-Beveland, met het gedeelte van den in het jaar 1809 ingedijkten Lodewijks-polder, nu Wilhelmina-polder, dat tot geen der aangrenzende ambachten behoorde, geheel met deze gemeente vereenigd’ (2).

In de 19e eeuw waren er in de gemeente Kattendijke naast de gebruikelijke agrarische activiteiten twee meestoven, een katoenweverij en een korenmolen. Hiervan is niets bewaard gebleven.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente en het waterschap hebben in 2016 een vrijliggend fietspad aangelegd tussen Kattendijke en Goes. Deze fietsvoorziening verbetert de verkeersveiligheid voor fietsers op de Katttendijksedijk.

- KaDoZe (Kattendijke Doet Het Zelf) is een coöperatie voor en door alle inwoners van dit dorp, met als doel het bevorderen van de leefbaarheid en de sociale samenhang. Wonen in een dorp heeft voor- en nadelen. KaDoZe is in 2016 opgericht om die voordelen te benadrukken en, waar mogelijk, de nadelen weg te nemen. Inwoners in een dorp helpen elkaar, dat is van oudsher een mooie gewoonte. Er zijn veel voorbeelden van burenhulp in het dorp, maar er zijn ook mensen die hier geen gebruik van maken. Bijvoorbeeld omdat ze het vervelend vinden om te vragen of iemand even wil helpen. Een aantal dorpsbewoners heeft daarom het initiatief genomen om de burenhulp nieuw leven in te blazen en het georganiseerd aan te bieden in de vorm van een coöperatie. Door en voor elkaar, want Kadoze is er voor iedereen.

- Het geldende Bestemmingsplan Kattendijke is in 2014 vastgesteld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kattendijke heeft 3 rijksmonumenten.

- Van de in 1404 gestichte kerk van de Hervormde Gemeente Kattendijke is alleen het schip nog over. De kerk ligt op een heuveltje. In 1954 is door restauratie de vorm van het schip weer zoveel mogelijk in oorspronkelijke vorm teruggebracht. De achtkantige toren met peerbekroning dateert uit 1640. Vorm, lantaarn en spits maken de toren tot een levendig geheel. Het kerkgebouw is uitermate geschikt als ruimte voor kerkelijke inzegeningen, recepties en uitvaarten. Ook als oefenruimte voor koren of als ruimte voor uitvoeringen en concerten is de fraaie kerk te huur.

- De Muziektent is in 2015 gerestaureerd. Bij de verlichting van de Muziektent en de kerktoren is duurzaamheid en het vermijden van verspilling van energie en licht als uitgangspunt gebruikt voor het realiseren van de nachtelijke herkenbaarheid van het dorp. De lichtarmaturen zijn hiervoor omgebouwd en aangepast. Bij de verlichting van de Muziektent is een besparing van 450 watt naar 27 watt bereikt. De toren wordt in totaal met 212 watt verlicht.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kattendieksedag (eind juni).

- Op een woensdag in juli is er de Zeezwemtocht Kattendijke - Wemeldinge over naar keuze 1 of 3,8 km.

- Op een zaterdag in augustus is er de Erf- en Schuurverkooproute, met ca. 30 deelnemers. Aan de route ligt een theetuin, er zijn ook fruitkraampjes en in het dorp worden overheerlijke Franse crêpes verkocht.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Kattendijke is een van de mooiste en meest diverse duikstekken aan de zuidkant van de Oosterschelde. Of je nou houdt van galatheakreeften, krabbetjes, zeesterren, zeeappels, zeeanjelieren, scholletjes of van baksteenanemonen, je vindt het hier allemaal. Duik bij hoog water in oostelijke en bij laag water in westelijke richting.

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje Rondje Kattendijke op de motor door MotorBegeleidingsTeam Zeeland MBTZ.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Registers van dopen, trouwen en lidmaten in Kattendijke 1647-1814. - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kattendijke, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen