Wilhelminadorp

Plaats
Dorp
Goes
Zuid-Beveland
Zeeland

wilhelminadorp ca 1910 [640x480].jpg

Wilhelminadorp ca. 1910

Wilhelminadorp ca. 1910

Wilhelminadorp

Terug naar boven

Status

- Wilhelminadorp is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Goes. T/m 1969 gemeente Kattendijke.

- Onder het dorp Wilhelminadorp vallen ook de buurtschappen Roodewijk en Het Sas.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Aanvankelijk werd de in 1809 drooggelegde polder naar Lodewijk Napoleon genoemd. Toen de Fransen de benen namen is de naam gewijzigd in die van de gemalin van koning Willem I, Wilhelminapolder dus. Het dorp heette aanvankelijk Nieuwdorp.

Terug naar boven

Ligging

Wilhelminadorp ligt N van Goes.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Wilhelminadorp 88 huizen met 501 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 750 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de Wilhelminapolder bevindt zich het grootste particuliere landbouwbedrijf van Nederland: Koninklijke Maatschap De Wilhelminapolder (KMWP). Het is opgezet als een modelonderneming en beslaat een oppervlakte van ruim 1.500 ha. Binnen dit bedrijf ontstond een eigen gemeenschap. Het bedrijf behartigde zowel de belangen van de aandeelhouders als dat van de werknemers en werd ook wel een ‘kapitalistische kolchoz’ genoemd. De polder is in de Franse tijd, in 1809, drooggelegd en bedijkt op kosten van een dertigtal Rotterdamse reders en kooplieden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wilhelminadorp heeft 1 gemeentelijk monument.

- De Hervormde (PKN) kerk dateert uit 1841. Voorheen ging men in Kattendijke ter kerke. De kerk is het enige rijksmonument van het dorp.

- Het gebouw Katseveer (aan de Katseveerweg, NW van Wilhelminadorp) is een voormalig wachtlokaal van het Katseveer naar Zierikzee. Met de aanleg van de Zandkreekdam in 1951 werd dit veer en daarmee ook dit wachtlokaal overbodig. Tegenwoordig is er een restauant in gevestigd.

- Het fraaie dorpshuis dateert uit 1959 en is door de landbouwmaatschap geschonken ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de polder.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Zeeuwse Ploegkampioenschappen (op een zaterdag in september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Wilhelminapolder is een akkerbouwbedrijf met verschillende landerijen. Op het bedrijf worden bieten, aardappelen en granen verbouwd. Vanuit de Wilhelminapolder kun je drie fietstochten maken, die desgewenst te combineren zijn. De lengtes zijn 9, 12,5 en 15 km. Nadere informatie op de site van de KMWP.

- In 2010 is het Ommetje Wilhelminadorp geopend, een onbewegwijzerde wandelroute aan de noordkant van het dorp. De totale wandelroute, inclusief het aansluitende Personeelspad, loopt vanaf het dorp naar Kattendijke en is ruim 4 kilometer lang. Het ommetje zelf is een korte wandeling van ongever anderhalve kilometer. Het Personeelspad dankt zijn naam aan de functie die het lange tijd heeft gehad. Landarbeiders uit Kattendijke volgden het kapelse wegje en de Kooiweg om de akkers waar zij werkten, te bereiken. Ook werd het gebruikt als kerkepad. Het Personeelspad leidt wandelaars onder meer langs het kanaal, de schaapskooi en de in 1916 gebouwde arbeidershuisjes. Zowel aan het begin als aan het eind zijn infoborden geplaatst.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wilhelminadorp (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - de [email protected] werkt naast de overdracht van basiskennis ook aan competenties die kinderen in de 21e eeuw nodig hebben, zoals samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komt in de 21e eeuw van pas en leren zij hun leerlingen. De school geeft onderwijs volgens het O4NT-gedachtengoed (= Onderwijs voor een Nieuwe Tijd). O.a. het werken met iPads heeft hierin een plaats. Iedere leerling heeft daarnaast een persoonlijk ontwikkelingsplan. Ook werken zij coöperatief en verwachten ze een betrokken houding van de ouders/verzorgers.

- Muziek: - Sinds 2005 werken de muziekverenigingen O & U (Oefening en Uitspanning) uit Kattendijke en De Echo uit Wilhelminadorp samen. De samenwerking heeft vele voordelen; het orkest is groter, waardoor er meer keuze in muziekstukken is, het repeteren meer plezier geeft, en het orkest vaker kan optreden. Toch vindt men het van groot belang dat beide dorpen een eigen muziekvereniging blijven houden. Zodat de leefbaarheid in het dorp en de betrokkenheid bij het dorp op peil blijft.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Wilhelminadorp.

Reactie toevoegen