Wemeldinge

Plaats
Dorp
Kapelle
Zuid-Beveland
Zeeland

wemeldinge_plaatsnaambord_kopie.jpg

Wemeldinge is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Kapelle. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1969.

Wemeldinge is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Kapelle. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1969.

gemeente_wemeldinge_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Wemeldinge anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Wemeldinge anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Wemeldinge

Terug naar boven

Status

- Wemeldinge is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Kapelle. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1969.

- Wapen van de voormalige gemeente Wemeldinge.

Terug naar boven

Naam

In het Zeeuws
Weumelienge.

Oudere vermeldingen
1222 kopie 14e eeuw Gerardus de Wemelbinghe, 1222 Gerardus de Wimeldinga, 1233 Wimeldingen, 1400 kopie Wemelinge, 1573 Woemelijngen, Wemeldingen.

Naamsverklaring
Afleiding met het suffix -ingi van de persoonsnaam Wimeld, een verkorting van Winiwald* of Werinbold, met als betekenis 'bij de lieden van Wimeld'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Wemeldinge ligt NW van Yerseke, NO van Kapelle en Goes.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatten de gemeente en het dorp Wemeldinge 145 huizen met 810 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.200 huizen met ca. 3.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Herinrichting Noordzijde
"In 2021 en 2022 wordt in Wemeldinge het project 'herinrichting Noordzijde' uitgevoerd. In de wijk van de Oosterscheldestraat, Snoodijkstraat, Stormezandeweg, Deltastraat, Walstraat en Zeestraat wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. De gemeente ontvangt hiervoor een Europese subsidie vanuit het Interreg 2 Zeeën programma Nature Smart Cities. Door deze subsidie is het mogelijk om de openbare ruimte groen en waterbestendig in te richten. In 2019 en 2020 heeft de gemeente Kapelle verschillende bijeenkomsten gehouden voor de inwoners van de wijk. Hierin is toegelicht waarom het project wordt uitgevoerd en welke voorwaarden de Europese subsidie met zich meebrengt. Op 24 september 2019 zijn verschillende opties voor de inrichting van de wijk aan de bewoners voorgelegd. Tijdens deze bijeenkomst is de voorkeur voor de optie met de meest groene inrichting van de wijk uitgesproken en is afgesproken dat de gemeente deze variant verder zou werken. Inwoners kunnen er ook zelf het een en ander aan doen om de wijk mede beter klimaatbestendig te maken. Denk daarbij onder meer aan het verwijderen van verharding in de tuin en het opvangen van regenwater in een regenton." (bron en voor nadere informatie zie gemeente Kapelle) Zie ook deze video over de 'herinrichting Noordzijde'.

Zeezwemtocht
T/m 2019 was er gedurende 11 jaar jaarlijks op een woensdag in juli de Zeezwemtocht Kattendijke - Wemeldinge (3,8 km). Organisator Jan Boonman besloot in 2020 met pijn in het hart om er mee te stoppen, omdat hij de veiligheidseisen buitenproportioneel vond worden: "De eisen die nu weer gesteld worden zijn buiten proporties en kosten veel extra mankracht en geld. Ik vind ze voor mijn tocht de spuigaten uitlopen. Ik heb het altijd met plezier voor de zwemmers georganiseerd. Ik ben zelf ook zwemmer, het is hartstikke leuk om te doen." Dat het op het punt van veiligheidsregels misgaat, doet hem pijn: "Veiligheid van de zwemmers heeft bij mij altijd hoog in het vaandel gestaan", verwijzend over de begeleiding door kajakkers en de KNRM. Editie 2019 van de Zeezwemtocht trok 136 deelnemers. Boonman organiseerde, behalve deze jaarlijkse zwemtocht, ook twee keer de Oosterschelde-oversteek. Ook daar houdt hij mee op.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wemeldinge heeft 29 rijksmonumenten.

- Wemeldinge heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- Een gedeelte van het dorp, de met leilinden beplante Dorpsstraat, is in 1967 aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het beschermd gezicht beslaat een oppervlakte van 10,4 hectare. Panden die binnen een beschermd gezicht vallen krijgen niet automatisch de status van beschermd monument. Wel zal de gemeente het bestemmingsplan aanpassen om nieuwe ontwikkelingen in het gebied te reguleren. De gezichtsbescherming richt zich op de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waardering van een gebied en wil het toekomstig functioneren daarvan veiligstellen. Het beschermd dorpsgezicht van Wemeldinge is een van de 17 beschermde stads- en dorpsgezichten in Zeeland.

- De parochie Wemeldinge is in de 11e eeuw gesticht als dochterkerk van de Westmonsterkerk in Middelburg, die ook als patroonheilige Sint Maarten had. De eerste houten kerk is mogelijk al in de 12e eeuw vervangen door een stenen kerk en is vermoedelijk de oudste kerk van Zuid-Beveland. De circa 25 meter hoge kerktoren is omstreeks 1350 gebouwd. Oorspronkelijk waren er ook hoektorens aanwezig, die in 1607 zijn afgebroken. De kerk werd gebouwd op een vliedberg. Opvallend is de tweede vliedberg ten oosten van de kerk die met zijn circa 11 meter de hoogste van Zeeland is.

Kort na de bouw van de toren is een gotische driebeukige kerk gebouwd, die rond 1411 is verhoogd en onder één kap is gebracht. Het koor, het schip, de zuidbeuk en de sacristie dateren uit de 15e eeuw. Aan het koor zijn vensters met bakstenen kraalprofielen. De natuurstenen zuilen zijn voorzien van Brabantse kapitelen. De gewelven van de sacristie rusten op puntig opengewerkte kraagstenen. De kansel uit 1657 heeft een koperen lezenaar uit 1790 en staat in een dooptuin. Aan de zijkant van de kansel is een doopbekken bevestigd en binnen het doophek staat twee eikenhouten banken. In de kerk bevindt zich nog een herenbank uit 1655.

Het pijporgel is in 1899 door de firma L. van Dam gemaakt voor de Johanneskerk te Kruiningen. Deze kerk had ten gevolge van de watersnoodramp in 1953 aanzienlijke waterschade opgelopen, waarna het orgel is afgekeurd en op kosten van het Rampenfonds is vervangen. Het orgel is in 1957 aangekocht. Voorheen was er geen orgel aanwezig in de kerk. Dat had te maken met een testamentaire beschikking uit 1787 van Maria Coomans, die een deel van haar bezittingen aan de Hervormde (tegenwoodig Protestantse) Maartenskerk (Kerkweg 3) schonk, onder de voorwaarde dat er geen kerkorgel voor rekening van de kerk mocht worden gepaatst. Pas in 1957 weet men de bovengenoemde beschikking te omzeilen door het orgel aan laten te kopen door een speciaal daartoe opgericht orgelcomité in plaats van door de kerkvoogdij. In 1991 is het orgel door Flentrop Orgelbouw volledig gerestaureerd. De kerk valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente Wemeldinge.

- Korenmolen De Hoop (Westelijke Kanaalweg 55) is in 1866 gebouwd door de molenaarsknecht van de molenaar van de voorganger van de andere molen, Aeolus. Tot 1968 was de molen in bedrijf, waarna op het laatste moment een verbouwing tot woning kon worden voorkomen. Tussen 1981 en 1983 is de molen ingrijpend gerestaureerd. Tegenwoordig is de molen eigendom van de gemeente Kapelle. Een vrijwillige molenaar stelt de molen af en toe in bedrijf.

- Koren- en pelmolen Aeolus (Bonzijweg 15a) is genoemd naar de Griekse god van de wind, Aeolus. De molen is in 1869 gebouwd als revanche op een molenaarsknecht die de huidige molen De Hoop even verderop liet bouwen. De Aeolus is dan ook hoger en groter dan De Hoop. Na brand in 1888 is de molen hersteld. Tot 1968 is er met de molen op windkracht gemalen. Tegenwoordig is de molen eigendom van de gemeente Kapelle. De roeden van het merk Pot dateren uit 1871 en zijn daarmee de oudste roeden die nog altijd in gebruik zijn in Nederland. Een vrijwillige molenaar stelt de molen af en toe in bedrijf.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Oranjevereniging Wemeldinge viert elk jaar Koningsdag en elke 5 jaar pakt het dorp alles groots aan! Elke 5 jaar vieren we uitgebreid Koningsdag, voorheen Koninginnedag. In 2021 zullen de straten weer mooi versierd zijn, is er een optocht met versierde karren en muziek. 's Avonds kan men de lichtjestoer volgen. Kortom een feest voor jong en oud!" Door de coronacrisis viel het 5-jaarlijkse feest van editie 2020 zogezegd 'in het water', dus pakken ze daarom nu in 2021 groots uit. De dj’s en bands - zelfs Wild Romance, de voormalige begeleidingsband van wijlen Herman Brood - hebben allemaal toegezegd in plaats van in 2020 in 2021 alsnog het dorp op zijn kop te komen zetten en ook de sponsors hebben hun bijdragen doorgeschoven naar 2021.

De traditie om het dorp te versieren en vervolgens een paar dagen feest te vieren gaat al meer dan honderd jaar terug; er zijn foto's gevonden uit 1913 dat er toen met Koninginnedag ook al straten in het dorp werden versierd. De traditie wordt in stand gehouden door tientallen dorpsbewoners, verdeeld over maar liefst 25 buurtverenigingen. Iedere buurt heeft een eigen thema. Koninginnedag 2010 was in het dorp extra bijzonder omdat Wemeldinge en Middelburg toen werden vereerd met een bezoek van - toen nog - koningin Beatrix en haar familie. Helaas viel het weer in het dorp wat tegen, waardoor de leden van de koninklijke familie onder paraplu's moesten lopen. Pas in Middelburg kwam de zon tevoorschijn... - Buurtvereniging De Rêêpe heeft tijdens Koningsdag 2015 de prijs voor de mooist versierde buurt gewonnen (video).

- "Kunst- en Natuurroute Wemeldinge (weekend eind mei, in 2021 voor de 23e keer) heeft een intiem karakter. Kunstenaars uit het dorp exposeren in hun eigen atelier. Gastkunstenaars vinden een warm welkom bij diverse bewoners, die een deel van hun woning, schuur of tuin beschikbaar stellen. De locaties zijn op loop- en fietsafstand te bezoeken. Op sommige plaatsen is er muziek. Bij diverse locaties zijn hapjes en drankjes verkrijgbaar. Tijdens de routedagen liggen bij de tentoonstellingsruimtes gratis folders."

- Classic Motorraces Wemeldinge (op een zaterdag in juni, in 2019 voor de 25e keer). De trainingen beginnen om 10 uur. De races zelf beginnen om 12.30 uur. Het spektakel duurt tot ca. 17.00 uur. De entree bedraagt 5 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. De organisatie nodigt iedereen uit om eens te komen genieten van het nostalgische geluid en de bijbehorende sfeer. Na in 1995 op het Kanaalcircuit bij het dorp te zijn gestart met wedstrijden voor het NK 50 cc wegraces, heeft ProMotor Zeeland in 2008 de overstap naar de Classic Motoren gemaakt. Dit zorgt ervoor dat er een volledig programma met 9 klassen klassieke motoren is inclusief de zijspanklasse onder auspiciën van de Historische Motorsport Vereniging (HMV). Deze regelmatigheidswedstrijden tellen mee voor het Nederlands Kampioenschap van de HMV.

Of dit evenement er in de toekomst weer zal zijn, hangt helaas 'aan een zijden draadje', want d.d. 16-6-2019 lezen zij op de site van ProMotor Zeeland: "Na 25 jaar organiseren van wegraces te Wemeldinge kun je zeggen dat de kop er af is. We willen daarom alle vrijwilligers, deelnemers en toeschouwers bedanken voor hun bezoeken en bezoeken in het verleden. Zoals aangeven is dit jaar de laatste race gereden met het huidig bestuur; na een lange zoektocht in eigen gelederen is er geen nieuw bestuur gevonden of heeft zich gemeld. Uiteraard willen we dat dit evenement niet stopt en is er een NOODKREET gedaan voor een nieuw bestuur. Dit bestuur krijgt alle steun van het “oude” team om de eerste jaren door te komen. We zoeken dus zeer enthousiaste mensen met een scheutje motorolie in de aderen die de Classic Motorraces willen voortzetten. P.S. Er zijn al positieve reacties waar we hopen verder mee te kunnen."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In en rond het dorp zijn vier wandelroutes uitgezet, gemarkeerd met de kleuren rood, blauw, groen en bruin, aangebracht op lantaarnpalen en andere wegmarkeringen. De rode route (4,1 km) loopt door het dorp, langs de kerk en de Tuin van Wemeldinge. De blauwe route (4,2 km) loopt door de Dorpsstraat, het Wemeldingse Bos, langs de Oosterschelde en de Buitenhaven. De groene route (3,3 km) gaat door het Wemeldingse Bos naar de Oosterschelde en over de dijk weer terug naar het centrum. De bruine route (6,8 km) loopt via de Oosterscheldedijk langs de jachthaven en het Kanaal door Zuid-Beveland.

- In 2017 is een entreepunt tot Nationaal Park Oosterschelde gerealiseerd aan de westkant van Wemeldinge. Daar staat ter hoogte van camping Klein Stelle nu een informatiepunt, met borden met informatie over de duikplekken, en over planten en dieren die in het water leven. In het informatiepunt is een levensgrote duikbril verwerkt, als ludieke verwijzing naar het prachtige onderwaterleven in Nationaal Park Oosterschelde. Het informatiepunt is een ontwerp van Cees Bakker. "Ik heb er een grote duikbril in verwerkt waar mensen in kunnen zitten en een leuke foto kunnen maken", vertelt hij. "De Oosterschelde staat bekend om de mooie duikplekken, vandaar die duikbril. De gemeente wilde een iconisch ontwerp, en dat is het volgens mij wel geworden."

Het doel van de gemeente is dat toeristen die in deze omgeving verblijven meer te weten komen over de Oosterschelde. "Veel mensen weten niet wat zich daar allemaal afspeelt, boven en onder water. Met het nieuwe informatiepunt kunnen we ze op weg helpen", aldus Wethouder Evert Damen bij de feestelijke opening van het informatiepunt. De opening van het informatiepunt was ook de start van het nieuwe zomerprogramma in het dorp. Sinds een paar jaar organiseren bedrijven in Wemeldinge van alles voor toeristen, en ook voor de eigen inwoners, zoals sport, kunst en workshops.

In mei 2020 is een tweede entreepunt in het dorp gerealiseerd, nu aan de oostkant, bij de ingang van het Kanaal van Zuid-Beveland, op het einde van het Kanaalpad, tegenover de radarpost, bij Camping Linda. Het entreepunt - een bouwwerk van staal, beton en schanskorven - ziet eruit als een schip. Omdat er veel toeristen uit België naar dit dorp komen, heeft de Haven van Antwerpen besloten om eraan mee te betalen. Antwerpen ziet het entreepunt als een mooie kans om het verhaal van de haven te vertellen. Op het entreepunt is daarom naast informatie over Nationaal Park Oosterschelde ook informatie over de Haven van Antwerpen opgenomen.

- De hoogste vliedberg van Zeeland is die van Wemeldinge. De 12 meter hoge berg gaat wat verscholen tussen de bomen en het struikgewas eromheen. In Zeeland liggen nog tientallen aarden heuvels. De bergjes of mottes, zoals ze ook genoemd worden, zijn middeleeuwse verdedigingswerken en dienden meestal als basis van het mottekasteel van een ambachtsheer. Dit kasteel was in feite een houten verdedigingstoren. Hier vandaan bestuurden de Zeeuwse ambachtsheren in de 12e en 13e eeuw hun gebied. Vaak stichtten ze ook een kerk in de nabijheid, waarbij vervolgens een dorp ontstond.

We noemen deze aarden heuvels vliedbergen, maar deze benaming is slechts ten dele juist. Hij raakte vroeger in gebruik, toen men dacht dat de bergjes uitsluitend als vluchtplaats voor mensen en vee hadden gediend bij hoge vloeden. Dergelijke bergen - ‘stelbergen’ - lagen in buitendijkse gebieden, op de schorren. Herders verbleven er tijdens hoog water met hun schapen. Sommige van deze bergen bleven herkenbaar toen het land werd ingepolderd. Maar veel van de aarden heuvels die we nu met ‘vliedberg’ aanduiden, dienden als bergje voor een mottekasteel. Of als berg waarop een molen werd gebouwd. Die kon op die hoogte veel wind vangen. Voor nadere informatie zie de link. (bron: Zeeuwse Ankers. Zeeuwse Ankers vertelt de verhalen over het verleden en heden van Zeeland. Verhalen over landschappen, monumenten, mensen en voorwerpen in een provincie op de grens van zee en land. Zeeuwse Ankers verbindt die verhalen met elkaar.)

- Edwin Stal is sinds 2018 plannen aan het ontwikkelen voor wat hij noemt 'de gaafste gratis speeltuin van Zeeland.' Deze Oosterscheldespeeltuin in Wemeldinge moet een ontmoetingsplaats worden waar alle leeftijdscategorieën elkaar kunnen treffen. De gemeente Kapelle wil het dorp als de toeristische kern van de gemeente op de kaart zetten, en streeft in dat kader naar 'Oosterscheldebelevingen' ook voor niet-duikers. Deze Oosterscheldespeeltuin speelt daar mooi op in. Hoe komt de speeltuin eruit te zien? Stal: "Je moet bijvoorbeeld denken aan zeilbootjes, zeehonden en een zodiacboot op veren, stepstones in de vorm van krabbetjes, een vistrawler in het midden van de speeltuin met 'wmd' erop, speelschepen, een zand-/waterspeeltuin voor de allerkleinsten. Voor free-runners en kinderen komt er iets actiefs. We maken een free-run-klauterbaan dwars door de speeltuin heen, zodat je er rondjes kunt lopen. De scholen kunnen dan buiten gymmen in een speeltuin. Verder komen er picknickbanken bij zodat ouders, grootouders en kinderen samen kunnen komen. (bron en voor nadere informatie zie: PZC, 2-5-2018)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Wemeldinge, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wemeldinge (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Wemeldinge van de lokale ondernemersvereniging.

- Nieuws: - Nieuws uit Wemeldinge op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge (SBW) behartigt de belangen van de inwoners van haar werkgebied (omvattende het grondgebied van de voormalige gemeente) en wil de leefbaarheid voor de inwoners in stand houden en bevorderen. Om dat te bewerkstelligen onderhoudt de SBW contacten met enerzijds de inwoners en anderzijds met de gemeentelijke en andere overheden." Zo stond destijds op de site van SBW. Maar hun site is opgeheven. Het laatste bericht op het internet m.b.t. SBW dat wij kunnen vinden dateert uit 2018. Weet iemand of SBW is opgeheven of bestaan ze nog wel maar is alleen hun site opgeheven?

- Buurtverenigingen: - Wemeldinge heeft maar liefst 25 buurtverenigingen. Enkele daarvan hebben een website of -pagina: - Buurtvereniging Het Centrum. - Buurtvereniging De Rêêpe heet kennelijk zo (met die ^ op de e's), getuige het logo op hun site, maar in de teksten op hun site zijn ze er niet consequent in, want daar schrijven ze het zonder ^'s (maar dat komt wellicht omdat mensen soms niet weten hoe ze met hun toetsenbord het ^ op de e kunnen krijgen ;-) ).

- Dorpshuis: - "Optisport Exploitaties neemt ook de komende vijf jaar de exploitatie van Dorpshuis De Wemel in Wemeldinge voor haar rekening. Dit besluit is genomen tijdens een bestuurlijk overleg van de gemeente Kapelle. Optisport is trots dat het huidige contract met vijf jaar wordt verlengd. Tussen Optisport en de gemeente Kapelle is een eerste exploitatieovereenkomst voor Dorpshuis De Wemel afgesloten in 2016. Dit contract loopt tot en met 30 april 2021. De afgelopen periode heeft er een evaluatie plaatsgevonden waarbij ook de gebruikers betrokken zijn. Uit deze evaluatie is gebleken dat de gebruikers in ruime meerderheid zeer tevreden zijn over de huidige exploitatie. De gemeente Kapelle heeft deze conclusie tijdens een bestuurlijk overleg op 26 maart 2020 bevestigd. De exploitatieovereenkomst wordt daarom voor een tweede periode van vijf jaar voortgezet. Optisport is trots op de voortzetting van de exploitatie van Dorpshuis De Wemel en kijkt ernaar uit om de gasten en gebruikers de komende jaren te ontvangen." (bron: Optisport, 2020)

- Onderwijs en kinderopvang: - "Basisschool Wemeldinge is een school waar we kwalitatief goed en uitdagend onderwijs verzorgen. Dit doen wij door ervoor te zorgen dat alle leerlingen in een goede sfeer met een positief klimaat naar school toe kunnen. In een veilig klimaat ontwikkelt een kind zich het best. Onder een groep wordt een leerstofjaargroep verstaan. Dit houdt in dat de leerlingen voornamelijk op grond van hun leeftijd ingedeeld zijn in vaste groepen met een eigen vaste groepsleerkracht. Onze school kent acht groepen. De kleutergroepen (de groepen 1 en 2) kennen nog geen splitsing naar vakken en daarbij behorende lesuren.

Spelend leren neemt een belangrijke plaats in. Wel wordt er volgens een vast lesrooster gewerkt en wordt een begin gemaakt met zelfstandig werken en leren de kinderen omgaan met uitgestelde aandacht. Vanaf groep 3 ligt het accent sterk op het leren lezen en schrijven, het taalonderwijs en het rekenen. Daarnaast krijgen de leerlingen ook wereldoriënterende vakken als natuur en verkeer. Vanaf groep 5 komen daar de vakken geschiedenis en aardrijkskunde bij. Bij het lezen wordt geleidelijk aan het accent verlegd van het technisch lezen naar het begrijpend en studerend lezen. Vanzelfsprekend wordt in alle groepen tevens veel aandacht aan de creatieve vakken besteed."

- "Bij Kibeo Kromomme in Wemeldinge is er voor je kind veel te zien, doen en ontdekken. Binnen speelt je zoon of dochter in uitdagende hoeken. Buiten kan je kind lekker rennen, van de glijbaan roetsjen of samen met vriendjes op avontuur gaan. Onze activiteiten zijn goed voor de ontwikkeling en vooral ook heel erg leuk! En jij weet dat je kind bij ons in deskundige en vertrouwde handen is. Kom gerust eens langs voor een rondleiding en ontdek of Kibeo bij jou en je kind past. We maken graag kennis met jou, want jij wordt nauw betrokken bij de opvang van je zoon of dochter. Goed om te weten: gevestigd achter wijkcentrum De Wemel in het hart van het dorp; kleinschalig, gemakkelijk bereikbaar, ruime parkeergelegenheid. Dagopvang in het kort: ma t/m vr geopend van 7.30-18.30 uur; altijd een vertrouwd gezicht voor je kind; je kind speelt met leeftijdsgenootjes; dankzij Peuterstart gaat je peuter goed voorbereid naar de basisschool; GGD-rapport Dagopvang."

- "Waar heb jij zin in? Jij bent de baas van jouw vrije tijd! Natuurlijk zijn regels en afspraken ook belangrijk op de BSO van Kibeo, maar er is ook alle ruimte voor eigen inbreng, het zelfstandig maken van keuzes en het spelen met leeftijdsgenootjes. Net zoals thuis. Wij vinden het belangrijk dat je kind zich thuis voelt en een goede band heeft met de pedagogisch medewerkers. Van het samen ondernemen van een activiteit tot het rustig bijkomen van een drukke schooldag: in overleg kan alles. Want zo gaat het thuis vaak ook! Goed om te weten: gevestigd in, en nauwe samenwerking met OBS Wemeldinge; via de ouderportal Mijn Kibeo zie je wat je kind allemaal beleeft en leert. In het kort: buitenschoolse opvang van ma t/m vrij geopend tot 18.30 uur; tijdens schoolvakanties kan je kind naar de VakantiemiX; GGD-rapport BSO."

- Lezen: - "Bibliotheek Wemeldinge is onderdeel van Stichting Bibliotheek Oosterschelde en is gevestigd in Dorpshuis de Wemel."

- Sport: - "Van 1930 tot 1933 werd er in het dorp gevoetbald op een wei in de Oude Polder, genaamd De Sleepweide. Moest er zaterdags gespeeld worden, dan werden de koeien in een naastgelegen wei gestuurd. Het kleedlokaal bestond uit een grote doornstruik en de drinkput werd gebruikt als wasgelegenheid. Voor voetbalvereniging S.M.I.T. (Samenwerking Moet Immer Triomferen) was 3 juni 1933 dan ook een grote dag; het nieuwe terrein in het bouwplan werd feestelijk geopend. De vereniging had toen 25 à 30 leden en de contributie bedroeg 20 cent per maand. Er werden behoorlijke resultaten geboekt waardoor het aantal supporters snel toenam. Tijdens de competitie van 1938 ontstond er onenigheid met de Z.V.B. (Zeeuwse Voetbalbond) met als resultaat dat er werd bedankt als lid van deze bond. Hierna werden alleen nog vriendschappelijke wedstrijden gespeeld met als gevolg dat het ledental sterk terugliep. Medio 1939 werd besloten de vereniging S.M.I.T. te ontbinden. Gelukkig kwam er al snel een opvolger; de huidige v.v. Wemeldinge is opgericht in 1940, zij het toen nog onder de naam Stormvogels." Het 1e elftal van de club speelt in de 4e klasse zaterdag.

- De kracht van Tennisvereniging 't Swaecke in Wemeldinge is de beschikbaarheid van de banen op een moment dat het jou en je vrienden uitkomt. De banen zijn in 2016 volledig gerenoveerd en voorzien van gravel plus. De voordelen van gravel maar sneller en langer bespeelbaar. Met 3 banen is er zelden sprake van wachttijden. 't Swaecke is een vereniging voor zowel de recreant als de competitiespeler. In de maand juli is het open toernooi een van de hoogtepunten. Dan gaan gedurende een week een 140-tal tennissers uit de regio de strijd aan in het dubbelspel in verschillende categorieen. Nieuwe leden zijn uiteraard welkom. Het aantal banen biedt meer dan voldoende ruimte. Door de nodige zelfwerkzaamheid zijn ze in staat de contributie laag te houden. Vrijwilligers dragen zorg voor het baanonderhoud en het beheer van het clubhuis.

Reacties

(2)

De volgende links op deze pagina werken niet: (...)

Dank voor de tip! Soms wordt een site of een bepaalde pagina op een site opgeheven, wat op mijn pagina's dan een 'dode link' oplevert. Soms blijkt in de praktijk alleen het www-adres van een site of pagina veranderd te zijn, en kan ik dat aanpassen. Helaas was dat hier niet zo. Ik probeer 'dode links' zoveel mogelijk op te sporen en aan te passen, maar omdat ik met maar twee handjes 7.000 pagina's moet bijhouden kan ik dat niet voortdurend overal in de gaten houden, dus als mensen dode links melden zodat ik het kan aanpassen, ben ik daar blij mee. Ik heb dit ook aangepast, en de pagina ook nog wat verder uitgebreid met wetenswaardigheden.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen