Empe

Plaats
Dorp
Brummen
Veluwe
Gelderland

Empe

Terug naar boven

Status

- Empe is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Brummen.

- De buurtschappen Klein Amsterdam (W van het dorp) en Noord-Empe (NW van het dorp) liggen in de gemeente Voorst, maar hebben in de praktijk ook banden met het Brummense dorp Empe. Ook de Z van het dorp gelegen buurtschap Tonden, die een formele woonplaats is, werkt op veel gebieden met het dorp samen.

Terug naar boven

Ligging

Empe ligt NW van Zutphen, Z van Voorst, als overwegend lintbebouwing aan de Emperweg. W en O hiervan ligt ook nog een stuk buitengebied met verspreide bebouwing. De kern grenst in het O aan de N345 (Apeldoorn - Zutphen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Empe 74 huizen met 544 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 260 huizen met ca. 650 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Ter hoogte van Empe maakt de N345 een vrij scherpe bocht. Deze zogeheten Emperbocht is in 2015 heringericht om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een deel is omgevormd van max. 80 km/uur naar max. 50 km/uur. Daarvoor is een deel van de weg compleet opnieuw aangelegd.

- In 2006 is station Voorst-Empe aan de spoorlijn Amsterdam - Zutphen heropend. Het station ligt op grondgebied van Empe, maar is ook bestemd voor het grotere en bekendere buurdorp Voorst. Vandaar dat die naam vooraan geplaatst zal zijn.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Empe heeft 16 rijksmonumenten.

- Empe heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- Aan de buitenrand van het dorp ligt het kasteelachtige landhuis Huis Empe. Het huis dateert van omstreeks 1550. Het is gebouwd door Thomas van Buerlo, de toenmalige burgemeester van Zutphen. Het Huis kreeg bekendheid doordat in de jaren zestig van de 18e eeuw mr. W.H. van Hasselt zich hier toelegde op de zijdeteelt. Hij liet hiertoe 3.000 moerbeibomen planten.

- Gevelstenen in Empe.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Nieuws over evenementen in Voorst, Empe en Tonden op Facebook.

- Koningsfeesten (eind april).

- Concours Hippique (paardensport, weekend in juni).

- Oranjefeesten (weekend in augustus).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurmonumenten heeft van 2012 t/m 2015 herstelwerkzaamheden uitgevoerd op de Empese en Tondense heide, een Natura 2000-gebied van circa 200 hectare. De flora en fauna in het gebied werden bedreigd door verdroging. De zestig voorafgaande jaren is het gebied grotendeels dichtgegroeid en steeds armer aan plantensoorten geworden. Natuurmonumenten heeft met een reeks maatregelen de grondwaterstand verhoogd. Zo zijn sloten gedempt, is er her en der grond afgegraven, is een deel van de bomen verwijderd, en hebben er plagwerkzaamheden plaatsgevonden. Verder zijn er wandelroutes aangelegd. Het resultaat kun je bewonderen in deze drone-film over de Empese en Tondense Heide anno 2016.

- Wandelroute van het station in het dorp naar station Zutphen (14 km), via landgoed Voorstonden en het dorp De Hoven.

- Rondwandeling vanuit het dorp langs de buurtschappen Tonden en Voorstonden (15 of 12 km).

- De Groene Wissel Voorst - Empe (14 km) vanaf het NS-station voert je door het dorp Voorst en door de IJsseluiterwaarden (Voorsterklei en Rammelwaard) NO van Empe.

- Inwoners van het buitengebied van de gemeente Brummen hebben eind 2016 in totaal bijna 6.000 struiken (zoals sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos) en ruim 160 bomen (knotbomen, laanbomen en hoogstamfruitbomen) op hun erven geplant. De beplantingsprojecten zijn een gezamenlijke actie van de landschaps-werkgroepen uit dorp Empe en de omliggende buurtschappen, de gemeente Brummen, provincie Gelderland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Bijzonder in de projecten 'Dorpen in het Groen' is de actieve inbreng van bewoners uit Empe - Tonden en Oeken - Voorstonden - Broek. Deelnemers zijn na een informatiebijeenkomst zelf aan de slag gegaan met het opstellen van een streekeigen beplantingsplan, en hebben daarnaast met hulp van SLG voor ieder erf een inrichtingsplan gemaakt dat aansluit bij het omliggende landschap. Door aanplant van streekeigen soorten wordt het erf weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Ook uit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het erf meerwaarde wanneer er inheemse plantsoorten staan.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Empe (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Kleine kernen Empe / Tonden.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis Het Oortveld is bijna de hele week bezet en is de spil in het sociale en culturele leven in de kleine gemeenschappen van Empe en Tonden. Liefst ca. 20 verenigingen maken al jarenlang gebruik van de faciliteiten die Het Oortveld te bieden heeft.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool J.H. Isings. - Kinderdagverblijf en BSO Ut Trepke.

- Sport: - Paarden Sport Vereniging De Oortveldruiters bestaat uit de Rijvereniging voor Paarden, de Ponyclub en een actieve Voltigevereniging.

Reactie toevoegen