Tonden

Plaats
Buurtschap
Brummen
Veluwe
Gelderland

Tonden

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Tonden.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Tonden.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Tonden.

Terug naar boven

Status

- Tonden is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Brummen.

- De buurtschap Tonden heeft een eigen postcode (6975) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele woonplaats.

- Op maatschappelijk gebied werkt de buurtschap intensief samen met het N buurdorp Empe. Zo is er bijv. een gezamenlijke dorpsraad 'Kleine Kernen Empe-Tonden'.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1059 falsum ca. 1180-1190 Tunden, 1379-1380 Tonden.

Naamsverklaring
Herkomst en betekenis onbekend. Ten zuidwesten ligt het plaatsje Voorstonden, dat met de naam Tonden samenhangt. Een afleiding door middel van het verzamelsuffix iþi op basis van het Germaanse tûn 'omheinde ruimte' is onwaarschijnlijk. Misschien verwant met het Gotische tandjan 'aansteken van een lamp of van vuur', Nieuwhoogduits zünden, Nieuwnederlands tondel.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Tonden ligt N van Brummen, W van Zutphen en De Hoven, Z van Voorst en Empe, rond de Tondensestraat, Hoevesteeg en een deel van de Hallsedijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Tonden 41 huizen met 334 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 150 huizen met ca. 340 inwoners.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Nieuws over evenementen in Voorst, Empe en Tonden op Facebook.

- Oranjefeest (weekend eind mei).

- Oogstfeest (weekend eind augustus) met o.a. Trekkerslep.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurmonumenten heeft van 2012 t/m 2015 herstelwerkzaamheden uitgevoerd op de Empese en Tondense heide, een Natura 2000-gebied van circa 200 hectare. De flora en fauna in het gebied werden bedreigd door verdroging. De zestig voorafgaande jaren is het gebied grotendeels dichtgegroeid en steeds armer aan plantensoorten geworden. Natuurmonumenten heeft met een reeks maatregelen de grondwaterstand verhoogd. Zo zijn sloten gedempt, is er her en der grond afgegraven, is een deel van de bomen verwijderd, en hebben er plagwerkzaamheden plaatsgevonden. Verder zijn er wandelroutes aangelegd. Het resultaat kun je bewonderen in deze drone-film over de Empese en Tondense Heide anno 2016.

- Middels het project ‘Empe-Tonden in het Groen’ hebben inwoners van deze kernen in 2016 de mogelijkheid gehad tegen gereduceerde tarieven grote of kleine landschappelijke groenelementen te realiseren op hun erf, perceel of daarbuiten. Het kon gaan om bijvoorbeeld een hoogstamboomgaard, een vogelbosje, of een haag of singel met streekeigen bomen of struiken. Dit met als doel om het landschap in deze kernen aantrekkelijker en diervriendelijker te maken.

Terug naar boven

Links

- Dorpsraad Kleine Kernen Empe / Tonden.

Reactie toevoegen