Dronten

Plaats
Stad en gemeente
Dronten
Flevoland

dronten_plaatsnaambord_kopie.jpg

Dronten is een dorp en gemeente in de provincie Flevoland.

Dronten is een dorp en gemeente in de provincie Flevoland.

dronten_gemeentebord_en_flevoland_provinciebord_beide_met_de_wapens_kopie.jpg

Hopelijk is dit een inspirerend voorbeeld voor elders in het land! Want vaak staan er wel borden bij het betreden van een gemeente of provincie, maar vaak zijn ze niet zo groot (bijv. klein 'verstopt' in een berm) of niet zo mooi (zonder wapen).

Hopelijk is dit een inspirerend voorbeeld voor elders in het land! Want vaak staan er wel borden bij het betreden van een gemeente of provincie, maar vaak zijn ze niet zo groot (bijv. klein 'verstopt' in een berm) of niet zo mooi (zonder wapen).

dronten_gm_gemeentehuis_en_kerktoren_de_open_hof.jpg

Plein De Rede in het centrum van Dronten, met in het midden zicht op het Huis der Gemeente (gemeentelijk monument) en links de kerktoren van Kerkcentrum de Open Hof.

Plein De Rede in het centrum van Dronten, met in het midden zicht op het Huis der Gemeente (gemeentelijk monument) en links de kerktoren van Kerkcentrum de Open Hof.

dronten_gm_lijzijde_76_golf_dijkwoning_kopie.jpg

Dronten, de golf- en dijkwoningen op Lijzijde 72 t/m 82 zijn gemeentelijke monumenten.

Dronten, de golf- en dijkwoningen op Lijzijde 72 t/m 82 zijn gemeentelijke monumenten.

dronten_gm_werfstraat_12_st_gregoriusschool_kopie.jpg

Ook de Sint Gregoriusschool uit 1962 op Werfstraat 12 in Dronten is een gemeentelijk monument.

Ook de Sint Gregoriusschool uit 1962 op Werfstraat 12 in Dronten is een gemeentelijk monument.

Dronten

Terug naar boven

Status

- Dronten is een stad* en gemeente in de provincie Flevoland.

* Deze kern is lange tijd als dorp betiteld geweest. Maar door de grootte (in de regio) en regionale verzorgingsfunctie besloot de gemeente rond 2010 dat de kern in het vervolg wel als stad kan worden betiteld. Vaak burgert zoiets geleidelijk in. Zo is er inmiddels ook sprake van stadscentrum SuyderSee.

- Naast de gelijknamige hoofdplaats omvat de gemeente Dronten nog de dorpen Biddinghuizen en Swifterbant en de buurtschappen Ketelhaven en Roggebotsluis.

- Onder de stad Dronten vallen ook de buurtschappen Ketelhaven en Roggebotsluis.

- Wapen van de gemeente.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Dronten.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Vernoemd naar de vroegere gelijknamige plaats bij Kampen. In 1387 wordt daar de Dronterdijk genoemd, ca. 1470 wordt gesproken over de Drontenaers en de erven aan de Zwartendijk heetten in de 15e eeuw Dronten. Het Middelnederlandse dronten, drenten betekent '(op)zwellen', waarschijnlijk duidt dit op aangeslibd land. De polder Dronthen wordt in 1625 genoemd: "seven maten landes in Dronthen".(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Dronten ligt O van Lelystad, ZW van Kampen, NW van Elburg en N van Harderwijk. De gelijknamige hoofdplaats ligt centraal tot N in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Dronten omvat ca. 17.000 huizen met ca. 42.000 inwoners, waarvan ca. 12.000 huizen met ca. 29.000 inwoners in de gelijknamige stad.

Terug naar boven

Geschiedenis

Beoogde kernen in de gemeente
Begin jaren vijftig diende de inrichting van noordelijke buurman Noordoostpolder nog als voorbeeld voor Oostelijk Flevoland. Oftewel: een centrale grote kern met daaromheen in dit geval maar liefst 14 beoogde dorpen (de toekomstige polderhoofdstad Lelystad even buiten beschouwing gelaten). Dat zorgde voor scepsis binnen de Studiecommissie Inrichting IJsselmeerpolders. Scepsis die terug is te voeren op ervaringen in de Noordoostpolder, waar de tien dorpen langzamer groeiden dan verwacht. Dat had onder meer te maken met de snelle ontwikkeling van de mechanisatie in de landbouw; er waren minder landarbeiders nodig. Maar er speelde meer. De stijgende welvaart ging niet aan het platteland voorbij. Aan ‘materiële en geestelijke verzorging’, zoals A.J. Geurts schrijft in 'De Groene IJsselmeerpolders', werden steeds hogere eisen gesteld. Dorpelingen richtten zich, kortom, steeds meer op de stad. Dáár waren de restaurants, de winkels en andere vormen van dienstverlening.

Naarmate de tijd verstreek, werden steeds meer dorpen geschrapt. Veertien dorpen is te veel, werd al snel besloten. Er kwam een tiendorpenplan op tafel. Met onder meer Larsen tussen Lelystad en Swifterbant, Hoophuizen op de plek van het Larserbos, Zeewolde een stukje meer richting Lelystad en Bremerberg waar nu Biddinghuizen is. Het plan werd van alle kanten bekeken, maar haalde het niet. Nederland ontwikkelde zich snel na de oorlog. De landbouw bleef zich moderniseren, mensen werden mobieler. De plannenmakers rekten de gemiddelde afstand tussen de (papieren) dorpen alsmaar op; het hoefde niet zo dicht op elkaar. Oftewel, kernen werden gegumd, er kwamen nieuwe tekeningen.

Van tien ging het naar zes. Roggebot en Zelhorst vielen af. Hoophuizen werd Larsen, Bremerberg werd Biddinghuizen. Nog te veel. Verder ging het, tot er vier dorpen overbleven: Biddinghuizen, Swifterbant, Larsen en Zeewolde. Dit leek het te worden. Geurts schrijft dat een inrichtings- en verkavelingsplan met vier kernen (naast Lelystad en Dronten dus) in 1964 werd goedgekeurd door de minister van Verkeer en Waterstaat. Het bleek geen garantie om deze dorpen daadwerkelijk te bouwen. Zeewolde verdween al snel naar Zuidelijk Flevoland. Larsen was lang in de race, maar kwam er niet. Veel namen herinneren nog aan de ooit geplande dorpen. Roggebot is een sluis, het Abbertbos is aangelegd op de plek waar Abbert was gepland. Dat geldt ook voor de Bremerbergweg bij Biddinghuizen. En natuurlijk het Larserbos; aandenken aan een dorp dat nooit is gebouwd. Tot diep in de tweede helft op de reservebank, maar niet ingevallen. (bron: de Stentor, juni 2006)

Heemkunde
"Stichting Geschiedschrijving Dronten wil de geschiedenis van deze gemeente bewaren en optekenen voor het nageslacht. Leden van onze interviewgroep spreken daarvoor met mensen die een rol in de geschiedenis van de gemeente hebben gespeeld. Hun verhalen worden gebundeld tot een geheel. Elk jaar brengen wij een boek uit over de historie van de gemeente. Zonder steun van onze donateurs zou dat financieel niet mogelijk zijn. Voor onze donateurs is deze publicatie gratis. Daarnaast krijgen zij vier Nieuwsbrieven per jaar, ontvangen zij uitnodigen voor lezingen en filmavonden en kunnen ze deel nemen aan door de stichting georganiseerde excursies. Als je nu donateur wordt, ontvang je - naast het reguliere boek van dat jaar - gratis een boek naar keuze. Nieuw is dat we nu ook een geschenkbon hebben. Leuk om iemand te geven voor een verjaardag of voor een andere gelegenheid. De bon kost 16,50 euro. Men is dan een jaar lid met alle voordelen die de andere donateurs ook hebben."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Toekomstige ontwikkeling van de gemeente
In de periode tot 2030 groeit Dronten door als stedelijke hoofdkern, met een regionale verzorgingsfunctie. Die centrumfunctie wordt mede versterkt door de verbeterde bereikbaarheid via de N307 en de Hanzelijn. Transformatie van het Hanzekwartier in combinatie met de nieuwe stationsomgeving en het aantrekkelijker maken van het centrum draagt daar aan bij. Dat staat in de in 2012 vastgestelde Structuurvisie Dronten 2030.

In de komende jaren worden de meeste woningen gebouwd in de plaats Dronten zelf. Daar wordt voorzien in het grootste aanbod aan bedrijventerreinen en werkgelegenheid. Het landelijk gebied is vooral een open landschap met recreatieve verbindingen en groene zones rond de kernen. De agrarische sector blijft daar een van de belangrijkste pijlers. Biddinghuizen wordt in de voorgestelde structuurvisie ruimtelijk meer betrokken bij recreatieve bestemmingen in het landelijk gebied. De gemeente geeft in haar ruimtelijke visie ruimte aan MKB-vriendelijk beleid, flexibel wonen met werk aan huis en revitalisering van verouderde bedrijventerreinen. Bedrijfsruimten worden bij voorkeur gesitueerd aan de rand van woonwijken met centra voor ZZP-ers om een wijk aanzicht te geven.

- Actieplan Winkelcentrum Suydersee (2020).

Terug naar boven

Actuele situatie

"Ruimte. Hier vind je het, hier heb je het. Gemeente Dronten, nieuw land in Nederland. Eens de Zuiderzee, nu een zee aan ruimte. Zo weids als het uitzicht over de polder en wateren is, zo onbegrensd zijn hier de mogelijkheden en vrijheid. Dit is Dronten, dit is jouw ruimte.

Groots en grenzeloos. In vergezichten en mogelijkheden. Zij zagen het zestig jaar geleden al voor zich, de pioniers met lef en harde werkers met dromen. Ze stroopten de mouwen op en bouwden een nieuw stuk Nederland, met de hand en met elkaar. Van de drooggevallen zee maakten zij hun nieuwe wereld én toekomst.

Die drang om te maken en doen, het zit in het Dronter DNA. En het is de stevige bodem voor hoe wij wonen, werken en leven. Met elkaar. In ons jonge landschap. In onze dorpen en strakke polders. Tussen kuststroken en randmeren. Omgeven door dynamische steden en stille natuur. En omringd door wijdte, breedte en grootte.
In en rond de kernen Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen heb je dan ook echt de ruimte. Om weids te wonen. In buurten die we met elkaar vormen en inrichten. In dorpen die alles hebben. Van theater De Meerpaal tot Leisure World’s overdekte ijsbaan tot de experimentele proeftuinen van Roggebotstaete.

Ook de pioniers van nu zijn hier thuis. Ondernemers met ideeën, doeners met die Dronter daadkracht. Ze maken onze regio tot het hart van de biologische landbouw en het centrum van innovatieve voedselproductie. En met de grootse groene hbo van Nederland zijn we ook nog eens een broedplaats van kennis.

Het is goed leven, hier in een van de - qua oppervlakte - grootste gemeenten van het land. En volop beleven, dat ook. Op avontuur in Walibi, op ontdekking naar de onbewoonde eilanden in de randmeren. Dansen op Defqon.1, kamperen op Lowlands. Uren fietsen over dijken, kilometers wandelen door de Dorpsbossen. Het kan hier, het is hier.

De ruimte in Dronten. Die ervaar je, die beleef je. Als oneindig, met onze zestig kilometer kuststrook en uitgestrekte tulpenvelden. Als grenzeloos, met ’s werelds grootste achtbaan en populairste festivals. Als eindeloos, met uitzichten tot ver voorbij de horizon. En natuurlijk als onbegrensd, het gevoel dat alles mogelijk is. Want dat is wat onze ruimte met je doet. Dronten geeft je de ruimte." Nadere informatie vind je op de site onder de link hiervóór en op deze Facebookpagina met actueel nieuws op dit gebied uit de gemeente.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Gemeentelijke monumenten
De stad Dronten heeft 30 gemeentelijke monumenten, zijnde kerktoren De Helling uit 1964 (De Helling 2), kerktoren De Ark uit 1965-1967 op De Oost 54, kerktoren de Open Hof op De Zuid 2, het Huis der Gemeente op De Rede 1, De Meerpaal op De Rede 80, de middenstandswoningen uit 1960 op De Noord 2 t/m 28 (dat zijn er in totaal 14), de golf- en dijkwoningen uit 1959 op Lijzijde 72 t/m 82 (dat zijn er in totaal 6), de woningen uit 1959 op Lijzijde 84 t/m 90 (dat zijn er in totaal 4) en de Sint Gregoriusschool uit 1962 op Werfstraat 12.

- De huidige RK Ludgeruskerk (Ludgerusplein 2) uit 1998 vervangt de vorige Ludgeruskerk (Het Ruim 7) uit 1964, die in 1998 op de toren na is gesloopt. Daarvóór is op dezelfde locatie sinds 1963 sprake geweest van een noodkerk.

- Het (voorheen Gereformeerde) Kerkcentrum De Ark (De Oost 54) uit 1966 en het (voorheen Hervormde) Kerkcentrum de Open Hof (Copernicuslaan 1) uit 1965 zijn de kerken van de Protestantse (PKN) Gemeente Dronten.

- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Lichtboei (De Boeg 37) uit 1973.

- Christelijke Gereformeerde Kerk Ontmoetingskerk (De Ketting 20) uit 1991.

- Nederlands Gereformeerde Kerk Ichtuskerk (Roerstraat 1) uit 1967.

- Fatih Moskee (Ketting 2) uit 2001.

Gemeentehuis
"Dronten is een gemeente van en voor heuse pioniers. Ruim zestig jaar geleden legden ze Oostelijk Flevoland droog. Nu zijn ze de aanjagers van circulariteit en duurzaamheid. Deze geschiedenis en de identiteit van de Drontenaren zijn zichtbaar in het grondig gerenoveerde Huis van de Gemeente. Wij (inbo Architecten) transformeerden dit gemeentelijk monument (1982) van een donkere en gesloten kantooromgeving naar een licht en open publiek gebouw. Dit deden we samen met raadsleden, ambtenaren en inwoners. Hun inbreng in dit participatietraject is terug te zien en te ervaren in het resultaat.

Het - in februari 2021 opgeleverde, red. - vernieuwde Huis van de Gemeente Dronten is een toonbeeld van duurzaamheid en circulariteit. Het streven was om de kringlopen van energie en materiaal te sluiten. Het heeft nul op de meter. Ook heeft het een circulair interieur. Wat houdt dat laatste in? Een greep uit de maatregelen: We sloopten het bestaande inbouwpakket ‘slim’ om hergebruik te stimuleren en de hoeveelheid afval te reduceren: Plafondlatten gaven we een tweede leven door de publieksbalies daarmee af te werken. We pasten biobased materialen toe, zoals biolaminaat met mosselgruis en akoestische panelen van gerecyclede PET-flessen. We ontwierpen de maatwerk interieurelementen demontabel en herbruikbaar, door verlijmde verbindingen te vermijden. De QR-code erop geeft de geïnteresseerden inzicht in de herkomst van het materiaal.

Het interieur weerspiegelt de Drontenaar als polderpionier. Sommige bewoners stonden hier zo’n zestig jaar geleden letterlijk met de voeten in de klei. Waar eerst de Zuiderzee lag, hebben zij een stuk land verworven. Het concept ‘opgebouwd uit lagen’ is vertaald naar het ontwerp, met verwijzingen naar het bodemprofiel (natte/droge klei) en aangevuld met hoogtelijnen (onder/boven NAP). En verder? Een licht atrium met publieksbalies vormt het dynamische hart van het gemeentehuis. Hier springt de levende groenwand met 2.400 planten direct in het oog. Op de begane grond zijn goede vergaderfaciliteiten te vinden, met een restaurant en de raadszaal. Deze zaal heeft met een ovalen tafel een opstelling gekregen die geschikt is voor zowel vergaderingen van de gemeenteraad als kleinere ceremonies. De verdiepingen faciliteren het activiteitgericht werken.

Zie ook de video 'Heropening Huis van de Gemeente Dronten'. Wil je meer weten? In deze video legt Rodi van der Horst het ontwerp uit en in deze brochure vind je meer informatie over de verbouwing." (bron: inbo Architecten) Bramer heeft in opdracht van de gemeente de realisatie van een Powerparking bij het gerenoveerde gemeentehuis uitgevoerd. Dit betreft overdekte parkeerplaatsen met 1.100 stuks zonnepanelen met energieopslag. De Powerparking is in maart 2021 opgeleverd.

Mechanisch Erfgoed Centrum
Een aanwinst voor Dronten is - sinds oktober 2015 - het Mechanisch Erfgoed Centrum. De vroegere grasdrogerij die voor overlast zorgde voor omwonenden is omgetoverd tot een toeristische plek voor techniekliefhebbers. Het is een museum met een collectie met een grote diversiteit. Iedere bezoeker zal wat bekends van vroeger tegenkomen. Je vindt er radio’s en tv’s, typemachines, huishoudelijke apparatuur, een bakkerij-inventaris, veel oude gereedschappen, een bibliotheek met veel oude technische boeken. Er is een grote collectie verbrandingsmotoren, stoomminiaturen, opengewerkte motoren, stoommachines, walsen, landbouwmachines, motorboten, smalspoortreinen, metaalbewerkingsmachines, houtbewerkingsmachines, smederijmachines, drukkerijmachines, paternoster lift, draglines en een mahoniehouten mijnenveger uit 1942. In de 60 meter lange vitrine kom je van alles tegen. In mei 2020 hebben ze ijsbreker De Walvis uit 1949 aan de collectie kunnen toevoegen. Bijzonder is dat dit schip speciaal is vervaardigd als ijsbreker. Tegenwoordig worden namelijk sleepboten uitgerust met materieel om ook ijs te kunnen breken. Én bijzonder is dat het de laatste nog in originele staat verkerende ijsbreker is uit een serie van vijf. De vorige eigenaren, Betty en Geert Hendriksma, hebben 43 jaar op het schip gewoond.

Jong en ouder kunnen in dit museum hun hart ophalen. Vanuit de vergaderruimte boven in de hal heb je een prachtig overzicht over de collectie. Vanuit de kantine heb je een fantastisch uitzicht over het polderlandschap. Het Mechanisch Erfgoed Centrum is elke zaterdag geopend van 10.00-17.00 uur. Het is dan een 'draaidag' met diverse demonstraties. Ook imker Rob Triest is dan aanwezig, die ter plekke bijenkorven, manden en schalen vlecht en verkoopt, enthousiast uitleg geeft over alles wat met bijen te maken heeft en heerlijke honing verkoopt uit de bijenkorven die in de ecologische zone naast het MEC zijn geplaatst, om de vandaag de dag in ons land bedreigde bijenpopulatie en de biodiversiteit te stimuleren. Je kunt ook een korfvlechtcursus bij hem volgen.

- Gevelstenen in Dronten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

Meerpaaldagen
"Wat in 1992 is begonnen als een kleinschalig evenement op een boerenwagen is inmiddels uitgegroeid naar een groots driedaags evenement: de Meerpaaldagen (2e volle weekend van augustus), het grootste gratis festival van Dronten en omgeving. Drie avonden lang betreden bekende en minder bekende artiesten de twee podia in een feesttent die het gehele Redeplein overdekt. Op de vrijdag en zaterdag zijn er in en om het centrum activiteiten voor jong en ouder. De Meerpaaldagen zijn inmiddels een begrip. Bij inwoners van de gemeente, bij gasten uit de regio en bij de vele toeristen die in de zomermaanden langs en op het Veluwemeer verblijven. De Meerpaaldagen worden georganiseerd door Stichting ProDronten. Deze stichting heeft als doel jaarlijks een evenement te organiseren dat gratis toegankelijk is voor alle inwoners van de gemeente. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Daarnaast zijn er tijdens de Meerpaaldagen vele vrijwilligers actief om een steentje bij te dragen om dit prachtige evenement tot een succes te maken. Voor de invulling van het programma zijn de Meerpaaldagen afhankelijk van sponsors."

Bazar Open Hof
Jaarlijks is er in een weekend eind oktober de Bazar Open Hof (in 2019 voor de 38e keer). De opbrengst (de afgelopen jaren lag dat rond de 37.000 euro) is deels voor groot onderhoud van Kerkcentrum Open Hof en deels voor nog 2 andere goede doelen (een lokaal goed doel en een goed doel in het buitenland). Naast de grote markt met tweedehands spullen, die door de inwoners zijn ingebracht, is er ook altijd een loterij met mooie prijzen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Mountainbikeroute
De 21 km lange Mountainbikeroute Roggebotzand bij Dronten heeft alles wat de polder in zich heeft. De route is erg gevarieerd en voert over graspaden (brandgangen), zandpaden en technische uitdagende singletracks met veel leuke kombochten. De bossen zijn inmiddels dermate volgroeid dat je niet het idee hebt op de zeebodem rond te fietsen. Otters, bevers, reeën, vossen, de ijsvogel en zelfs zee-arenden zijn geziene gasten in dit fraaie stukje natuur. Er is maximaal gebruik gemaakt van de hoogteverschillen die het normaal vlakke landschap te bieden heeft. Houtwallen worden optimaal benut met venijnige klimmetjes en soms een mooie drop-off of mooie bochten combinaties. Delen hebben zelfs wat weg van een pumptrack. Roggebotzand is ontstaan op oude zandbanken in de Zuiderzee. In tegenstelling tot andere routes in Flevoland bestaat de ondergrond dus voornamelijk uit zand. Het water zakt daarom eenvoudig weg en is daarmee snel droog en het hele jaar door goed te berijden. De route wordt onderhouden door Stichting Roggebotzand en een enthousiaste groep vrijwilligers.

Meerpaal
"De Meerpaal is het cultureel en bruisend hart van de gemeente Dronten en de verbindingsplek tussen mensen en organisaties. Op het gebied van theater en film wordt een brede programmering aangeboden. De Meerpaal vult zich bijna dagelijks met muziek-, dans-, theater- en beeldend cursisten. Ook worden er recreatieve activiteiten georganiseerd voor jong en oud. De jeugd en jongeren vermaken zich bij het Chillpoint of bij de activiteiten die ze zelf mogen organiseren. Ook is De Meerpaal actief maatschappelijk betrokken en wordt er hulp geboden via Individuele en Maatschappelijke Ondersteuning. De Meerpaal is een unieke locatie met twee theaterzalen, twee bioscoopzalen, een evenementenplein, sfeervol restaurant en verschillende vergaderzalen."

Dorpsboerderij
"Dorpsboerderij Dronten is een unieke combinatie van een kinderboerderij, theehuis en een houtkloverij. Een heerlijk uitje voor gezinnen, vriendinnen kunnen bijkletsen onder het genot van een kopje koffie met gebak en een wandeling maken door het Wisentbos, of langs de dieren op de kinderboerderij. Tevens hebben we een taartenservice. Onze medewerkers bakken de heerlijkste taarten, dus bel ons voor meer informatie! De Dorpsboerderij is een werk- en leerplek voor mensen met een verstandelijke, sociale of psychiatrische beperking die ondersteuning krijgen van Triade. Hier kan men leren om bijvoorbeeld dieren te verzorgen, met elkaar om te gaan en haardhout te kloven, wat ook aan huis kan worden bezorgd. Het werk sluit aan bij de mogelijkheden van de medewerkers, maar er is ook ruimte voor hun beperking."

Dierenpark en minigolf
Dierenpark en Minigolf De Dukdalf in Dronten is dinsdag t/m vrijdag geopend van 15.30-16.30 uur en zondag en feestdagen van 14.00- 16.30 uur.

Wisentbos
"Het Wisentbos is een dorpsbos gelegen aan de rand van Dronten. Oorspronkelijk is het bosgebied op de plantafel ontworpen door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. In 1969 is het dorpsbos gerealiseerd. Na uitgifte van de gronden is het beheer overgedragen aan Staatsbosbeheer. Het dorpsbos heeft in 2003 een grote facelift ondergaan. Met diverse participanten is invulling gegeven aan een dringende behoefte van de Drontenaren om meer accent te leggen op een recreatieve, natuurrijke omgeving. Stichting het Wisentbos wil verder gaan op deze ingeslagen weg. Via onze Facebookpagina en onze website houden we je op de hoogte van ontwikkelingen."

Versterking Drontermeerdijk
"De laatste officiële stappen van het dijkversterkingsproject Drontermeerdijk zijn in december 2021 gezet. Door het tekenen van de overdrachtsdocumenten is de dijk formeel door de beheerders in gebruik genomen. Heemraad Tom Vereijken, Waterschap Zuiderzeeland: “Samen met de beheerders en betrokken uitvoeringspartijen hebben we de afgelopen 2 jaar de - O van Dronten langs het Drontermeer gelegen - Drontermeerdijk gebouwd en versterkt. Daarmee dragen we bij aan een mooie en waterveilige IJsseldelta en is het gebied voor de komende 100 jaar beschermd tegen extreem hoog water. We hebben de afgelopen periode gewerkt aan een gezamenlijk gedragen eindresultaat. We zijn trots op het feit dat de werkzaamheden naar tevredenheid van al onze partners en de omgeving zijn afgerond.” Het waterschap beheert de Drontermeerdijk. In het contract zijn ook delen opgenomen die niet onder het beheer van het waterschap vallen. Deze zijn nu overgedragen aan de andere beheerders. De beheerders Rijkswaterstaat, provincie Flevoland, gemeente Dronten en Staatsbosbeheer hebben deze nu formeel in beheer genomen.

Oskar de Kuijer, projectleider versterking Drontermeerdijk: “Bij het versterken van de Drontermeerdijk zijn naast het waterschap, als eigenaar van de dijk, veel partijen bij het werk betrokken. Zij zijn beheerder van een onderdeel dat aansluit op de dijk. Zo is de Provincie Flevoland eigenaar van de N306 en het fietspad op de dijk, de gemeente Dronten was betrokken als beheerder van de oversteek vanaf het fietspad en van de Stobbenweg die nu veilig aansluit op de Drontermeerdijk. Staatbosbeheer is eigenaar van de geasfalteerde Wanningeweg en Rijkswaterstaat van aansluiting op de Reevedam. Al deze partijen nemen met het tekenen van het overdrachtsdocument hun deel weer in beheer. We kijken met alle beheerders zeer tevreden terug op het verloop van het dijkversterkingsproject. Uniek is dat de aanvaarding en oplevering door alle partijen in een dag gebeurde. Dat is met name in deze coronatijd, waar je de documenten op afstand moet tekenen, een prachtig resultaat.”

Dijkversterking Drontermeerdijk onderdeel van het IJsseldelta Programma. Versterking Drontermeerdijk is een van de vier projecten van het programma IJsseldelta, dat weer onderdeel is van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ging het waterschap in 2019 van start met de versterking van de Drontermeerdijk. Naast de dijkversterking door Waterschap Zuiderzeeland zijn ook de realisatie van de Reevesluis bij het Reevediep, het verwijderen van de Roggebotsluis bij Kampen, de komst van een hoge brug op die locatie en de reconstructie van de N307 onderdeel van het IJsseldelta Programma." (bron: Waterschap Zuiderzeeland, december 2021)

Genenbank Roggebotzand
Naar schatting bestaat nog minder dan 5% van de vegetatie van Nederland uit de oorspronkelijke vegetatie. Oorspronkelijk materiaal is van groot belang voor de kwaliteit van ecosystemen. In de natuur zijn de verschillende dieren, planten, bomen en struiken sterk van elkaar afhankelijk. Ecologische processen kunnen verstoord raken bij veranderende tijdstippen van uitlopen, bloei of groei van de planten. Daarnaast is de natuur met een grotere biodiversiteit door meer genetische variatie beter bestand tegen veranderingen van de omgeving. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de veranderingen in het klimaat. De kans dat soorten zich aan deze veranderingen van de omgeving kunnen aanpassen is veel groter naarmate de genetische variabiliteit groter is. Oorspronkelijke bomen en struiken zijn ook sterker en minder vatbaar voor hier heersende ziekten en plagen zoals meeldauw en bacterievuur. Daarnaast leveren ze een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit.

Daarom heeft Staatsbosbeheer in Boswachterij Roggebotzand bij Dronten een bijzondere collectie van 57 soorten bomen en struiken aangelegd. Het gaat om genetisch de meest oorspronkelijke exemplaren die sinds de laatste ijstijd in Nederland voorkomen, zoals de fladderiep, de jeneverbes, de wilde appel en diverse rozensoorten. De 'genenbank' is in 2006 geopend. In totaal worden in de genenbank meer dan 5000 accessies veiliggesteld. Om genetisch bronmateriaal veilig te stellen, is destijds gebruik gemaakt van kaarten uit 1850. In oude bossen is van bijna 60 van de ruim 100 oorspronkelijke Nederlandse soorten bronmateriaal gevonden. Ze zijn daarna vermeerderd en vervolgens uitgeplant in de genenbank. Een groot deel van dit genetisch materiaal zou anders definitief zijn uitgestorven.

Staatsbosbeheer bevordert in opdracht van de Europese Unie en de Rijksoverheid het gebruik en de ontwikkeling van deze bomen en struiken. De afgelopen jaren zijn vanuit de genenbank in Dronten al veel parken, plantsoenen en natuurgebieden via stekken of zaad weer voorzien van de oude soorten. Naar schatting gaat het om ruim 3 miljoen exemplaren. Op de in 2018 gerealiseerde website Genenbank inheemse bomen en struiken is te zien welke soorten en individuen in de collectie voorkomen. Via de website kan nu gemakkelijk gezocht worden op materiaal uit de genenbank dat in de Rassenlijst Bomen voorkomt en beschikbaar is.

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) ondersteunt en adviseert Staatsbosbeheer bij de opbouw, instandhouding en documentatie van de genenbankcollecties. Het CGN heeft, op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), in 2018 een evaluatie uitgevoerd om helder te krijgen hoe de genenbank zich verder zou moeten ontwikkelen. In nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer zijn strategische en operationele aspecten van de genenbank doorgelicht. Het uiteindelijke doel was vast te stellen hoe de collecties in de toekomst efficiënt en optimaal in stand kunnen worden gehouden.

Voor een aantal soorten zijn de omstandigheden in Roggebotzand niet ideaal. Ondanks de verbeteringen die SBB heeft aangebracht is de waterhuishouding van het gebied problematisch. Er is wateroverlast in de winter en lente, mede omdat er door inpoldering een permanente bodemdaling plaatsvindt. Ook de bodemgesteldheid (slempgevoelig, lage vruchtbaarheid) maakt Roggebotzand niet geschikt voor onder andere verschillende soorten rozen, Gelderse roos, linde en eenstijlige meidoorn. Voor deze zogenaamde ‘rijke bodem’ soorten wordt geadviseerd uit te wijken naar andere locaties. In het rapport 'Evaluatie van de genenbank voor inheemse bomen en struiken. Strategie, gewenste omvang en kwaliteit van de genenbank Roggebotzand Dronten' (CGN, juni 2019) wordt ook een overzicht gegeven van de in gang gezette maatregelen en nieuwe maatregelen die nodig zijn om de bodemgesteldheid te verbeteren. (bron: CGN, 5-9-2019)

Roggebotveld
Natuurontwikkelingsproject Roggebotveld, O van Ketelhaven, NO van Dronten, is in 2010 opgeleverd. Staatsbosbeheer heeft er 60 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Bezoekers kunnen het gebied ontdekken over een wandelpad van 1,6 km. Het Roggebotveld vormt een natte verbinding tussen de Hoge Vaart bij Ketelhaven en het bosgebied Roggebotzand in het uiterste NO van de gemeente Dronten (tegenover Kampen, N van de N307). Het Roggebotveld wordt ingezet om de 'natte as' te versterken. Deze verbinding van waterwegen loopt van de Biesbosch in Noord-Brabant tot aan het Lauwersmeer in het noorden van Groningen en Fryslân. De randmeren en aangrenzende gebieden zijn onderdeel van die as. Het Roggebotveld is erg afwisselend. De grond is niet overal even diep afgegraven. De verschillen in plantgroei die zo ontstaan maken het terrein interessant voor allerlei soorten vogels en andere dieren. Water in allerlei dieptes maakt het Roggebotveld aantrekkelijk voor kikkers, vis en andere waterdieren. Zij kunnen zich ongestoord verplaatsen, dankzij een speciaal aangelegde vistrap naar de Roggebottocht. Black Welsh mountainschapen houden het gebied open. Mogelijk komen daar nog andere grazers bij.

Roggebotstaete
Landgoed Roggebotstaete NO van Dronten omvat 52 hectare natuur met een weidse horizon, steeds wisselende luchten, mooie waterpartijen, verrassende doorkijkjes en een rijke flora en fauna. Tot 1957 nog zee, daarna als bomenkwekerij van de Rijksdienst de kraamkamer voor natuur in Flevoland. In 2005 is het als landgoed aangelegd en het is nog altijd volop in ontwikkeling. Geen grote landhuizen maar een voormalige zee die nu ruimte biedt aan natuurbeleving voor een gezonde leefstijl. Proef de natuur! Roggebotstaete is in ontwikkeling tot een eetbaar natuurgebied waar natuurbeleving bijdraagt aan de ontwikkeling van mens en maatschappij. Ze zijn er voor maar vooral dankzij meewerkers, partners en het grotere publiek. Door een grote groep mensen wordt het landgoed beheerd en ontwikkeld, zowel professioneel als vrijwillig. In leer- en werktrajecten, door gepensioneerde leraren, hobby-herders en moderne jager-verzamelaars. Je bent van harte welkom om ook een dag als meewerker mee te komen doen, en mee te klussen in het voedselbos, de moestuin, als gastvrouw of in bouwprojecten.

Herinrichting oostkant gemeente
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben in juli 2018 ingestemd met het aangaan van een Realisatieovereenkomst voor het project 'Oostkant Dronten'*. Het project bewerkstelligt een gebiedsontwikkeling waarbij nieuwe natuur wordt ontwikkeld, mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen worden vergroot en agrarische structuurverbetering plaatsvindt. De gemeente heeft dit project in samenwerking met Staatsbosbeheer ingediend in het kader van het programma Nieuwe Natuur. De provincie stelt max. ca. 6 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de grondverwerving, de inrichting en het beheer van de nieuwe natuur binnen dit project. (bron: Provincie Flevoland, 24-7-2018)
* Waarmee men de oostkant van de gemeente bedoelt, en niet - alleen - van het gelijknamige dorp. Een deel van het gebied heeft namelijk ook betrekking op het O buitengebied van het dorp Biddinghuizen.

Het gewijzigde bestemmingsplan voor de aanleg van nieuwe natuur aan de oostkant van Dronten is in maart 2020 gereedgekomen en is 'ter inzage gelegd'. Na verwerking van eventuele zienswijzen zal het bestemmingsplan later in het jaar worden vastgesteld. Door het nieuwe bestemmingsplan komt er in dit gebied ruim 69 hectare nieuwe natuur. Dat gebeurt deels op 7 percelen met een totale oppervlakte van 50 hectare bij het Abbertbos en daarnaast in een gebied van 20 hectare bij het Revebos. De plannen en overeenkomsten zijn samen met deelnemende boeren opgesteld.

Terug naar boven

Eten en drinken

- "Bio Erf17 verkoopt biologische groentes, fruit en aardappelen. Deze worden geteeld op ons land van Biologisch landbouwbedrijf Meijering. Wat wij zelf niet kunnen leveren, komt van andere biologische telers uit Flevoland. Bio Erf17 is gelegen aan Rietweg 17, ongeveer 2 kilometer buiten Dronten. Voor kinderen is er een speelweide waar ze lekker kunnen spelen. De openingstijden zijn: donderdag 13:00-17:00 uur, vrijdag 10:00-17:00 uur en zaterdag 09:30-13:00 uur."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Dronten, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Dronten (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Dronten. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Algemeen: - De website Dronterland.nl informeert je over wonen, werken, ondernemen, sporten, studeren, recreëren en uitgaan in de gemeente Dronten.

- Voortgezet en hoger onderwijs: - "Aeres Hogeschool Dronten is al 60 jaar dé hogeschoolfaculteit voor studenten die passie hebben voor ondernemen, bedrijfskunde, dier en voedsel. Onze studenten zijn nuchter, houden van aanpakken en samenwerken, van samen ondernemen en samen kennis delen. Het onderzoek van Aeres Hogeschool richt zich op 'Duurzaam ondernemen': verantwoord ondernemerschap en duurzame bedrijfsontwikkelingen binnen de agrifood en tuinbouwsector. We voeren onderzoeken uit om innovaties op gang te brengen. Daarmee willen we de praktijk van ons onderwijs én het werkveld verder ontwikkelen. Dáárom Aeres Hogeschool: veel persoonlijk contact met docenten; goede praktijkfaciliteiten en veel samenwerking met bedrijven; actieve studentenverenigingen; mogelijkheid om op de campus te wonen.

Aeres Hogeschool Dronten gaat het schoolgebouw, dat in 2012 werd opgeleverd, uitbreiden. In zeven jaar tijd is de hogeschool met 35% gegroeid en deze groei zet nog steeds door. De nieuwe aanbouw heeft een oppervlakte van ruim 1100 m2. Er komen klaslokalen, project- en spreekruimtes en een evenementenruimte bij. Ook in Almere bouwt Aeres Hogeschool. Op het Floriade terrein verrijst in 2021 een nieuw onderwijsgebouw. Het gebouw zal deel uitmaken van de Flevo Campus: een plek waar innovaties op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken door onderzoekers, docenten, studenten, ondernemers en voedselveranderaars in de praktijk worden gebracht." (bron: Aeres Hogeschool, januari 2021)

- Warmonderhof is een opleidingsinstituut voor biologische en biologisch-dynamische landbouw. Het is een onderdeel van het Groenhorst College. Warmonderhof is de enige erkende opleiding in Nederland waar onderwezen wordt in biologische landbouw. Warmonderhof bestaat vanaf 1947. De school is begonnen in Warmond, vandaar de naam. Na 24 jaren in Warmond en een ongeveer even lange periode in Kerk-Avezaath, is de school in 1992 in Dronten terechtgekomen. Het is een vierjarige mbo-opleiding. De scholieren wonen op de Woonderij, een campus die is gebouwd in organische stijl. Zij werken ook op de school, in het gemengde bedrijf (akkerbouw en veehouderij) en in de tuinbouw. Naast de voltijdopleiding biedt Warmonderhof ook twee varianten van een tweejarige beroepsbegeleidende leerweg (BBL) voor volwassenen, waarvan een is gericht op de combinatie landbouw en zorg.

- Muziek: - Harmonie Eendracht Dronten is opgericht in 1963. In de loop der jaren zijn er heel wat ontwikkelingen geweest. Zo zijn zij als fanfare begonnen met een eigen drumband en majorettes, maar midden jaren negentig omgevormd naar een harmonie. Vroeger liepen zij ook door de straten. Tegenwoordig verzorgen ze alleen nog staande of zittende optredens en concerten. De vereniging bestaat uit drie elementen. Het harmonieorkest is het primaire deel. Om dit onderdeel gezond te houden, is de aanwas van jeugd erg belangrijk. Daarom heeft Harmonie Eendracht zelf een Jeugd Opleiding. Om de muzikanten in opleiding gelijk kennis te laten maken met samenspel, mogen zij ook meespelen in het Jeugd Orkest.

- Zorg: - "De Pruimenpot is het appel- en pruimenbedrijf van Anton Oostveen en Esther van Hermon. Het bedrijf ligt aan de rand van Dronten. We hebben ongeveer 2 hectare appels, 4 hectare pruimen en 1 hectare walnoten en bessen. Op ons bedrijf kunnen mensen met een verstandelijke beperking dagbesteding vinden. Met de zorgtak willen we ons bedrijf een extra dimensie geven. Zo intensiveren we ons bedrijf niet op technisch maar op sociaal gebied. We hebben een klein bedrijf met een beperkt aantal zorgvragers per dag zodat het rustig en overzichtelijk blijft. Werk. Er is altijd veel te doen het hele jaar door. In de boomgaard, in de tuin en in de schuur. Zoals snoeihout opruimen, rooien en planten van bomen, appels en pruimen dunnen en natuurlijk oogsten. Naast de boomgaard hebben we ook een (moes)tuin en dieren om huis. Veel van het werk gebeurt buiten maar bij slecht weer is er ook altijd werk binnen te doen. We hebben een winkel waarin we fruit en veel zelfgemaakte producten zoals jam, sap en chutneys verkopen. Het runnen van de winkel en producten verwerken doen we ook samen met de mensen van de zorgboerderij."

- Welzijn: - "Het Huis voor Taal is te vinden in de FlevoMeerbibliotheek in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. In het Huis voor Taal kun je elkaar ontmoeten. Taalvrijwilligers zijn er speciaal voor jou. Zij willen je graag verder helpen. Huis voor Taal begeleidt iedereen boven de 18 jaar die daar behoefte aan heeft om vaardiger te worden in de Nederlandse taal. Huis voor Taal geeft advies op maat. Alle taalvrijwilligers krijgen een basisopleiding. Zij weten welke materialen zij kunnen gebruiken voor het begeleiden van deelnemers. De taalbegeleiding is dankzij sponsoring door diverse partijen gratis. In de FlevoMeer Bibliotheek zijn diverse cursusboeken, leesboeken en oefenmaterialen beschikbaar. Ook kunnen op de computers in de bibliotheek taaloefeningen worden gemaakt."

- "Stichting Voedselbank Dronten is opgericht in 2006. Sinds 2013 zijn wij aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. De bank zamelt levensmiddelen in bij producenten en bedrijven. Zo kunnen wij mensen die over onvoldoende financiële middelen beschikken, helpen om in hun dagelijks onderhoud te voorzien. Momenteel moment worden wekelijks 140 voedselpakketten uitgedeeld, die goed zijn voor 400 personen. De pakketten worden op de centrale locatie aan de Handelsweg Zuid samengesteld; daar vindt ook de wekelijkse uitgifte plaats. Er zijn ook uitgiftepunten in Biddinghuizen en Swifterbant. De voedselbank heeft een brede steun in de samenleving. Lokale bedrijven leveren brood, fruit, groenten, aardappelen, uien en vlees. In regionaal verband is er daardoor zelfs een bescheiden ruilhandel mogelijk. Ook zijn er bedrijven die ons bij onze logistiek en huisvesting helpen. De voedselbank wordt gesteund door een groot aantal Vrienden en Zakenrelaties van de Voedselbank. En verder is er steun van kerken, de Turkse moskee en de serviceclubs."

- " “Omdat ieder kind een cadeautje verdient!” Met deze kreet begon Speelgoedbank Dronten in 2011 een inzamelingsactie om kinderen waarvan de ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank een mooie pakjesavond te bezorgen. De actie werd een enorm succes. Een week voor pakjesavond stelden we zelf de speelgoedpakketten samen, zodat de Voedselbank ze tegelijkertijd met de voedselpakketten kon verspreiden. Het ging toen om ongeveer 45 kinderen tot 12 jaar. Voor pakjesavond 2012 hebben we als het ware een speelgoedwinkel ingericht, zodat ouders en/of grootouders zelf een speelgoedpakket konden samenstellen. Omdat we nog meer kinderen wilden bereiken hebben we de gemeente gevraagd om ook de gezinnen in de bijstand aan te schrijven en uit te nodigen om een bezoek te brengen aan de Speelgoedbank. In 2012 konden we 120 kinderen op pakjesavond blij maken. In 2013 kwam er hulp uit alle lagen van de bevolking. Ook werd er dit keer door speelgoedfabrikanten speelgoed gedoneerd. In 2013 konden 220 kinderen blij worden gemaakt met een speelgoedpakket. De Speelgoedbank wil nog meer kinderen bereiken en niet alleen op pakjesavond. Te veel kinderen leven in onze gemeente onder de armoedegrens. Helaas groeit de vraag nog steeds, maar gelukkig is het aanbod ook overweldigend. Om permanent iets te kunnen betekenen voor de grote groep kinderen binnen onze doelgroep hebben zijn meer donaties, sponsoren en vrijwilligers altijd welkom. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via het contactformulier of via onze Facebooksite onder de eerste link in deze alinea."

- Weggeefwinkel Zaal 8 in Dronten (De Boeg 37) biedt een luisterend oor, een ontmoetingsplek, en kleine artikelen om mee te nemen.

- "In 2008 is door een aantal veteranen met hulp van de burgemeester een veteranencommissie in de gemeente opgericht. In eerste aanleg was de doelstelling van de commissie primair gericht op het bevorderen in de gemeente van het onderlinge contact tussen veteranen met hun directe verwanten onderling, teneinde hierdoor de collegiale ondersteuning, wanneer daar behoefte aan is, positief te kunnen beïnvloeden. Vanuit het bestuur worden de lijntjes uitgezet en gedelegeerd naar eveneens enthousiaste mensen die de verschillende activiteiten verder uitwerken en invullen. Een aantal van deze activiteiten zijn: jaarlijkse 4 mei herdenking; Ontmoet eens een Veteraan; Veteraan in de Klas; Koningsdag. Stichting Veteranen gemeente Dronten richt zich op het bevorderen van de maatschappelijke erkenning, herkenning en het creëren van waardering bij de inwoners van de gemeente voor haar veteranen. Tevens dragen wij bij aan het bevorderen van de onderlinge saamhorigheid onder veteranen en hun gezinsleden. Daar waar mogelijk sluiten wij aan bij, of ontplooien wij activiteiten met andere organisaties in de regio met een vergelijkbare doelstelling. De stichting maakt geen onderscheid in krijgsmachtsdeel of uitzendgebied maar is er voor alle veteranen, actief en post-actief."

- Duurzaamheid: - Vereniging Windpark Hanze en Waterschap Zuiderzeeland hebben in oktober 2018 een overeenkomst getekend voor het gezamenlijk realiseren van een windpark NO van Dronten. Het aandeel van het waterschap in het windpark komt overeen met het eigen energieverbruik. Windpark Hanze omvat 15 windmolens langs de Hoge Vaart en de Hondtocht. Het windpark maakt onderdeel uit van het grotere, overkoepelende Windplan Groen, waarin ca. 10 parken in Oostelijk Flevoland ontwikkeld worden. Met de deelname kan het waterschap Flevoland bemalen en het afvalwater zuiveren met Flevolandse windenergie. Bovendien kan het waterschap hiermee al in 2023 zijn energiedoelstellingen realiseren, namelijk om op een CO2-neutrale manier in zijn eigen stroom te voorzien. Aanvankelijk stond dit gepland voor 2050. (bron: Waterschap Zuiderzeeland, 12-10-2018) Voor nadere informatie zie de reportage met dijkgraaf Hetty Klaver door Omroep Flevoland (april 2018).

- Windplan Groen maakt onderdeel uit van het Regioplan Windenergie van de provincie Flevoland. Het Regioplan deelt de provincie op in vier deelgebieden. De initiatiefnemers in een deelgebied maken samen één plan dat voldoet aan de doelstellingen van het Regioplan. Windplan Groen is het plan voor projectgebied Oost. Dat is het oostelijk deel van de provincie en bevindt zich grotendeels in de gemeente Dronten, deels in de gemeente Lelystad. Het betreft het gebied in Oostelijk Flevoland ten oosten van de Colijnweg, Roodbeenweg, Zeebiesweg en Vogelweg. Het groene gebied op deze kaart is projectgebied Oost.

In het voorkeursalternatief (VKA) wordt uitgegaan van het opstellen van 90 nieuwe windturbines. Het gezamenlijke vermogen van deze 90 windturbines wordt 300 tot 400 MW. Naar verwachting kunnen deze 90 windturbines samen bijna 1,5 miljard kWh (1466 GWh) per jaar opwekken. Dat is evenveel als gemiddeld ruim 488.000 huishoudens per jaar verbruiken (bij 3000 kWh per jaar per huishouden). Om dit te kunnen realiseren binnen de kaders uit het Regioplan, is er ook een saneringsopgave. De sanering zoals opgenomen in het voorkeursalternatief bestaat uit 98 windturbines. Een belangrijke voorwaarde bij het ontwikkelen van het plan is het aanbieden van participatieruimte aan bewoners uit het buitengebied en de kernen in het gebied. Windplan Groen moet ervoor zorgen dat er nieuwe lijnopstellingen komen in de toegewezen nieuwe plaatsingszones en dat de huidige windmolens in dit deel van de provincie worden vervangen door nieuwe windmolens. Met deze strategie worden verschillende doelstellingen bereikt: een duurzamere energiehuishouding, een mooier landschap en een sterkere economie.

- Veiligheid: - Politie Dronten. - Brandweer. - Jeugdbrandweer.

- Openbaar vervoer: - In 2012 is station Dronten gereedgekomen, aan de eveneens in die maand in gebruik genomen Hanzelijn (Lelystad - Zwolle v.v.). De reistijd Lelystad - Zwolle wordt hiermee aanmerkelijk korter, alsmede de verbinding van het Noorden met de Randstad v.v.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Dronten.

Reacties

(3)

SCHOOL VAN RIJK BESTAAN

Bewuste klank in denkende gebouwen
moedigt jonge mensen aan de goede grond
vol reine schepping, krachtig en gezond,
opgewekt door sterrenstraal, te bebouwen

't Gelukkig levende vee mag vertrouwen
op heilzame verzorging, elke stond.
Planten zien zegevierend in het rond,
terwijl blije bijen nieuwe raten bouwen.

Muzen van allerhande kunst verspreiden
hun gaven als fijn verkruimelde stof
door zaal en tuin om eed'le drang te leiden.

Beeld en tekening krijgen ieder jaar lof;
galmend gezang vloeit langs akkers en weiden;
hier luidt steeds de fiere naam Warmonderhof.

Dronten heeft jaarlijks in augustus de Meerpaaldagen.

Dank voor uw melding! Bij de meeste steden en dorpen ligt nu een flinke inhoudelijke basis, maar omdat tot heden vooral de focus lag op het uitwerken van de kleine kernen, zijn de grotere kernen zoals deze vaak nog wat mager uitgewerkt. Dat komt nog in de loop van het komende jaar. Ondertussen zijn aanvullingen natuurlijk welkom. Dus ik heb het verwerkt.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen