Ketelhaven

Plaats
Buurtschap
Dronten
Oostelijk Flevoland
Flevoland

Ketelhaven plaatsnaambord (Kopie).jpg

Ketelhaven is een buurtschap in de provincie Flevoland, gemeente Dronten. De buurtschap valt onder het dorp Dronten.

Ketelhaven is een buurtschap in de provincie Flevoland, gemeente Dronten. De buurtschap valt onder het dorp Dronten.

ketelhaven_gemaal_colijn_kopie.jpg

Gemaal Colijn in buurtschap Ketelhaven pompt het water uit Oostelijk Flevoland naar het Ketelmeer. Het water wordt aangevoerd via de Lage Vaart en Hoge Vaart. Het gemaal is vernoemd naar Hendrikus Colijn, destijds minister van Financiën.

Gemaal Colijn in buurtschap Ketelhaven pompt het water uit Oostelijk Flevoland naar het Ketelmeer. Het water wordt aangevoerd via de Lage Vaart en Hoge Vaart. Het gemaal is vernoemd naar Hendrikus Colijn, destijds minister van Financiën.

ketelhaven_ketelhavenloop.jpg

Sinds 1996 is er op het terrein van Villapark Ketelhaven de Ketelhavenloop, over naar keuze 5 of 10 km

Sinds 1996 is er op het terrein van Villapark Ketelhaven de Ketelhavenloop, over naar keuze 5 of 10 km

Ketelhaven

Terug naar boven

Status

- Ketelhaven is een buurtschap in de provincie Flevoland, gemeente Dronten.

- De buurtschap Ketelhaven valt, ook voor de postadressen, onder de stad Dronten.

- Buurtschap Ketelhaven ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De Ketel was oorspronkelijk de naam voor de IJsselmond, in 1415 up Ketelers gate, 1567 Ketels-gat, oudtijds ook Coepsgat geheten. De huidige plaatsnaam is in 1950 toegekend.

Naamsverklaring
De plaats is genoemd naar de ligging aan het Ketelmeer.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ketelhaven ligt in Oostelijk Flevoland, N van Dronten, NO van Swifterbant en grenst in het N aan het Ketelmeer. Bij de buurtschap monden de kanalen Lage Vaart en Hoge Vaart via gemaal Colijn uit in het Ketelmeer. In het Ketelmeer ligt op een kunstmatig eiland het slibdepot IJsseloog. Aan de overzijde van het Ketelmeer ligt de Noordoostpolder (kernen Schokland, Ens, Nagele).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Ketelhaven omvat aan permanent bewoonde woningen ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners. Daarnaast zijn er nog enkele tientallen recreatiewoningen die niet permanent bewoond worden.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
De nederzetting Ketelhaven is ontstaan sinds ca. 1950 als gevolg van de inpoldering van Oostelijk Flevoland. In eerste instantie verrijzen hier 7 woningen voor de werknemers van de sluizen, de bruggen en gemaal Colijn. En er kwamen barakken voor de arbeiders die de polder ontgonnen, en silo's voor de opslag van graan. De barakken en silo's zijn inmiddels verdwenen. De 7 'pionierswoningen' aan de Vossemeerdijk staan er nog altijd.

Bungalowparken
Later zijn er twee bungalowparken aangelegd, die inmiddels grotendeels permanent worden bewoond. Buitenplaats Ketelhaven is in 1972 gerealiseerd als een park met 112 recreatiewoningen, waar bewoners voor hun rust en ontspanning kunnen verblijven, in een natuurrijke omgeving. Recentelijk heeft het park door wijziging in het bestemmingsplan een woonbestemming gekregen. De huidige samenstelling bestaat uit een mix van permanente bewoning en recreatief verblijf op het park.

Het aangrenzende Bungalowpark Ketelhaven is een privé park met 217 woningen (geschikt) voor permanente bewoning, een openluchtzwembad en drie tennisbanen, waarvan één all-weather baan. Het park heeft een parkachtige uitstraling en wordt geheel zelfstandig door de bewoners beheerd. Alle benodigde nutsvoorzieningen zijn aanwezig, waaronder een modern glasvezelnetwerk voor supersnel internetten en HD-televisie. Het wegbeheer, alsmede alle infrastructurele voorzieningen voor bijvoorbeeld riolering en het ophalen van huisvuil, worden beheerd door de Vereniging van Eigenaren (VVE). De woningen zijn naar eigen inzicht gebouwd. De grote variatie aan bouwstijlen geeft het park een bijzonder karakter. En er is een schipperskoor, Het Ouwe Tuigh, dat regelmatig repeteert en uitvoeringen geeft.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Ontwikkeling buitendijks recreatiegebied
"Zuider Zee Development BV heeft het voornemen om het gebied ten noorden van Ketelhaven verder te ontwikkelen als buitendijks recreatiegebied. Binnendijks is in 1987 gestart met de ontwikkeling van 220 recreatiewoningen, die inmiddels de status van permanente bewoning hebben. Tevens zijn er 120 ligplaatsen gerealiseerd in de sluiskom. In aansluiting hierop, de aanwezigheid van restaurant Lands End en de verhuizing van het museum voor scheepsarcheologie in 2005 naar Lelystad, wordt nu ingezet op het verder in ontwikkeling brengen van het buitendijks recreatiegebied.

De recreatie van de gemeente Dronten concentreert zich op en langs de Randmeren. In totaal zijn langs de Randmeren 16 kilometer strand en een aantal recreatieve eilandjes aanwezig. Binnendijks zijn de bossen en open natuurgebieden van grote waarde voor de recreatie. De gemeente heeft de ambitie om de komende jaren het belang van de oostrand voor recreatie en toerisme te vergroten en het gebied nog meer als toeristische regio of landstreek op de kaart zetten. De hele Randmeerzone is van belang voor zowel recreatie als natuur. In het noordelijk deel van de zone is Ketelhaven gelegen. Hier zijn alleen op waterrecreatie georiënteerde voorzieningen aanwezig. Recreatie en toerisme vormen dan ook de belangrijkste dragers van de identiteit van dit gebied. Waterrecreatiesportliefhebbers komen het hele jaar door uit alle windstreken hier naartoe om de goede faciliteiten te benutten. Vooral de verbinding met het IJsselmeer, Ketelmeer, Vossemeer, Drontermeer en Veluwemeer maakt dit gebied geliefd als watersportkern. De verdere ontwikkeling van het buitendijks recreatieplan past in de ambitie van de gemeente om de oostrand voor recreatie en toerisme te vergroten en het gebied nog meer als toeristische regio of landstreek op de kaart zetten.

In het Bestemmingsplan Ketelhaven-Buitendijks wordt op een doelmatige en beleidsmatige wijze het buitendijks recreatieplan geregeld. Het buitendijks recreatieplan omvat de ontwikkeling van de landtong ten oosten van de reeds bestaande Jachthaven Inter Marina, aansluitend aan de sluiskom. Het buitendijks recreatieplan omvat de ontwikkeling van 60 recreatieappartementen, 1.200 m2 aan nautische voorzieningen, bijbehorende parkeervoorziening en een wandelboulevard op de landtong alsmede de uitbreiding van de Inter Marina jachthaven tot maximaal 480 ligplaatsen. Tevens wordt binnendijks nog een aanvullende parkeervoorziening gerealiseerd. Daarnaast heeft een deel van het bestemmingsplan een consoliderend karakter. Het betreft het gebied tussen de Vossemeerdijk en de voorgenomen ontwikkeling van het buitendijks recreatieplan en de bestaande Stichting Jachthaven Ketelmeer.

Plangebied. Het plangebied is gelegen in de gemeente Dronten, circa 5 kilometer ten noorden van de kern Dronten aan het Ketelmeer. Het buitendijks plangebied wordt bepaald door de aangrenzende bestemmingsplannen Ketelhaven-binnendijks en Randmeerzone. Het binnendijks plangebied omvat de aanvullende parkeervoorziening in de hoek van de Vossemeerdijk en de Colijnweg net voorbij de Ketelsluis." (bron: Bestemmingsplan)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Gemaal
Gemaal Colijn in buurtschap Ketelhaven pompt het water uit Oostelijk Flevoland naar het Ketelmeer. Het water wordt aangevoerd via de Lage Vaart en Hoge Vaart. Het gemaal is vernoemd naar Hendrikus Colijn, destijds minister van Financiën en nauw betrokken bij de totstandkoming van de Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. De wand tussen de entree en de machinehal is uitgevoerd in sierglas ontworpen door de Groningse kunstenaar Johan Dijkstra. Het gemaal wordt beheerd door Waterschap Zuiderzeeland.

Sluis
Naast het gemaal ligt een sluis. Deze sluis is onderdeel van het gemaalcomplex.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

Ketelhavenloop
De Ketelhavenloop (op een zondag eind augustus, in 2022 voor de 25e keer) is een 5 km recreatieloop en een 10 km wedstrijd- en recreatieloop over de verharde wegen van het bungalowpark. In 1996 wordt de eerste Ketelhavenloop georganiseerd, als een soort bijprogramma van de finales van de locale Tennisclub. Toen nog alleen toegankelijk voor bewoners. Er verschijnen ca. 20 deelnemers aan de start, wat leidt tot de oprichting van Loopgroep Ketelhaven, die door een gediplomeerde KNAU-trainer wordt getraind. Het jaar daarop besluit men ook atleten van buiten toe te laten. Het is gelijk een succes; ruim 70 deelnemers. In de loop der jaren is de Ketelhavenloop uitgegroeid tot een veelbezocht regionaal loopevenement, aangemeld bij de Atletiekunie en opgenomen in de landelijke loopkalender.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Ketelmeer
N van de buurtschap ligt het Ketelmeer, dat in het W in verbinding staat met het IJsselmeer.

Jachthaven
In de buurtschap is een jachthaven.

Slibdepot
Van de jaren vijftig tot negentig is door de IJssel verontreinigd slib aangevoerd en als bezinksel terechtgekomen op de bodem van het Ketelmeer. Het slib bevat giftige stoffen en metalen, zoals kwik en zink. Sinds de jaren negentig is de waterkwaliteit van de IJssel sterk verbeterd. Het vervuilde slib uit het Ketelmeer wordt opgeslagen in het speciaal daarvoor - van 1996 tot 1999 - midden in het meer aangelegde slibdepot IJsseloog, een ringvormige put van 45 meter diep met een diameter van een kilometer, gelegen direct NW van buurtschap Ketelhaven. IJsseloog heeft voldoende capaciteit om 20 miljoen m3 slib te bergen. Twee derde hiervan is gereserveerd voor slib uit het Ketelmeer en de rest voor zwaar verontreinigd slib van elders.

Reactie toevoegen