De Ronde Venen

Gemeente
De Ronde Venen
Utrecht

De Ronde Venen..JPG

Het bord van De Ronde Venen heerlijk op de ruimte.

Het bord van De Ronde Venen heerlijk op de ruimte.

Abcoude_0.JPG

Abcoude aan het Gein.

Abcoude aan het Gein.

Botshol.jpg

Bij buurtschap Botshol.

Bij buurtschap Botshol.

Vinkeveen_0.JPG

Naar Vinkeveen links af....met de boot.

Naar Vinkeveen links af....met de boot.

Wilnis_0.JPG

Wilnis in de bloemen.

Wilnis in de bloemen.

De Hoef_0.jpg

De Hoef aan de Kromme Mijdrecht.

De Hoef aan de Kromme Mijdrecht.

De Ronde Venen

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving De Ronde Venen.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving De Ronde Venen.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving De Ronde Venen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving De Ronde Venen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over De Ronde Venen (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- De Ronde Venen is een gemeente in de provincie Utrecht. De hoofdplaats van de gemeente is Mijdrecht.

- De gemeente De Ronde Venen is in 1989 ontstaan uit een samenvoeging van de gemeenten Mijdrecht, Wilnis en "Vinkeveen en Waverveen". In 2011 is de gemeente vergroot met de gemeente Abcoude.

- De gemeente Ronde Venen omvat de dorpen Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis, en de buurtschappen Aan de Zuwe, Achterbos, Baambrugse Zuwe, Botshol, Demmerik, Donkereind, Driehuis, Geer, Gemaal, Groenlandsekade, Kromme Mijdrecht, Mennonietenbuurt, Nessersluis, Oudhuizen, Stokkelaarsbrug deels) en Vinkenkade.

- Wapen van de gemeente De Ronde Venen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente De Ronde Venen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De 4 favoriete namen van de nieuwe fusiegemeente per 1-1-2011, uit een door een werkgroep samengestelde lijst, waren Proostdijlanden, Groot Vinkeveen, Botshol en De Ronde Venen. Uiteindelijk is het laatstgenoemde geworden, de naam van de grootste fusiepartner dus. Vermoedelijk vanwege de naamsbekendheid die die naam sinds 1989 al heeft opgebouwd.

Terug naar boven

Geschiedenis

Lange tijd is deze regio een nat en onbewoonbaar veengebied. Pas in de 11e eeuw komen de eerste bewoners. Op de oevers van de rivieren die rondom het gebied stromen, bouwen zij hun huizen. Vervolgens maken zij wegen van boomstammen waarover zij het veen intrekken. Ook graven zij sloten om het drassige land te ontwateren. Daardoor ontstaat een stervormige verkaveling. Museum De Ronde Venen bezit een aantal prachtige historische kaarten waarop de specifieke vorm van het gebied duidelijk herkenbaar is.

Veen en Turf
De drassige veengronden blijken zeer geschikt te zijn voor de productie van turf. Zowel op het platteland als in de steden bestaat veel vraag naar deze brandstof. Turf speelt dan ook eeuwenlang een belangrijke rol in de streek. Het verhaal van de turfstekers en veenbazen én van hun families wordt aan de hand van een uitgebreide collectie verteld in Museum De Ronde Venen.

Het leven na de turf
In de loop van de 20e eeuw verdwijnt de turfindustrie. Veeteelt en land- en tuinbouw worden de hoofdmiddelen van bestaan. De authentieke veilingklok van de Vinkeveense groente- en fruitveiling is nog in het museum te bezichtigen. Na de Tweede Wereldoorlog verandert Mijdrecht in een industrieel centrum. De omliggende dorpen worden forensendorpen. Daarnaast is in Vinkeveen tegenwoordig een groot deel van de werkgelegenheid gericht op de vele toeristen die de plassen bezoeken. De sporen van het verleden lijken steeds meer te vervagen. In Museum De Ronde Venen worden de herinneringen aan vroeger bewaard en tentoongesteld.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de kernen van deze gemeente, kun je ook terecht bij de volgende instanties en sites:

- Geschiedenis van het grondgebied van De Ronde Venen.

- Regionaal Historisch Centrum (RHC) Vecht en Venen, een samenwerkingsverband op archiefgebied tussen de gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde Venen, De Bilt en Weesp.

- Historische Vereniging De Proosdijlanden is opgericht in 1984. De vereniging heeft sinds 2017 een nieuwe Oudheidkamer aan de Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht. Je bent daar welkom op maandagmiddag van 14-16 uur en op woensdagmorgen van 09.30-12.30 uur. Er is een ruimte collectie boeken en documenten over alle plaatsen in het werkgebied van de vereniging, die je ter plekke kunt bestuderen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In het gebied tussen de kernen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis (Groot Mijdrecht Zuid) wordt vanaf 2009 gedurende 10 jaar een nieuw natuur-, recreatie en woongebied gerealiseerd. Voor dit plan zijn meerdere gedachten aanleiding geweest. De afgelopen jaren hadden de verschillende overheden verschillende visies op het gebied. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincie Utrecht streven naar realisatie van een ecologische verbinding tussen de Vinkeveense Plassen, de Botshol en de Nieuwkoopse Plassen. Vanuit het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) geldt daarnaast het beleid dat er meer recreatiemogelijkheden moeten komen in de nabijheid van de woonomgeving. De gemeente De Ronde Venen heeft de wens om woningen te kunnen bouwen voor haar burgers. Het waterschap tenslotte zoekt naar oplossingen voor problemen als verzilting van het water en bodemdaling. Alles bij elkaar betekenen deze wensen een behoorlijke opgave voor het gebied.

In 2005 hebben de ministeries van LNV en VROM, de provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en gemeente De Ronde Venen een overeenkomst gesloten waarin afgesproken is dat er gezamenlijk aan gewerkt zou worden om het complete gebied te ontwikkelen: Natuur, recreatie én wonen. Ook Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft zich aan de samenwerkingsovereenkomst geconformeerd. Het doel is het realiseren van een duurzaam woon-, natuur- en recreatiegebied op de agrarische gronden in de polder Groot Mijdrecht Zuid, waarbij de kwaliteit van het Groene Hart wordt vergroot door aanleg van een groen gebied als duurzame buffer tussen de gemeentekernen en de eenheid in de gemeente en de (ruimtelijke) samenhang tussen de kernen wordt vergroot, met aandacht voor aanwezige en toekomstige culturele kwaliteit.

Binnen dit hoofddoel kent het project de volgende doelstellingen: het ontwikkelen van natte natuur met een duurzaam watersysteem; het realiseren van een recreatiegebied met extensieve recreatie in een natuurlijke omgeving; het realiseren van een gedifferentieerde wijk: Marickenzijde. Onderdeel van deze wijziging is een aanpassing van de waterhuishouding. Randvoorwaarde van dit plan is dat dit geen nadelige gevolgen mag hebben voor de erven en de infrastructuur in het gebied. Om een en ander planologisch mogelijk te maken, is in 2009 het Bestemmingsplan Marickenland opgesteld." Aldus enkele citaten uit dit bestemmingsplan. Zie ook het Bestemmingsplan Marickenzijde.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Op vier locaties in de gemeente prijken sinds 2010 weer 2,5 meter hoge grenspalen. Het betreft 1 originele paal en 3 replica's. Deze grenspalen markeren de oude grens tussen de Staten van Holland en de Staten van Utrecht. De palen, ook wel scheydtpalen of limietpalen genoemd, staan op de plek waar ze volgens een kaart van 1771 stonden. Vergezeld van ANWB informatiepanelen wordt een deel van de geschiedenis zichtbaar van het gebied dat nu De Ronde Venen vormt en ooit het toneel was van een hevige strijd. - Nadere informatie over de scheydtpalen in De Ronde Venen.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente De Ronde Venen.

- Weekendkrant De Groene Venen verschijnt wekelijks op donderdag/vrijdag in alle kernen van de gemeente De Ronde Venen.

Reactie toevoegen