Ouddorp

Plaats
Dorp
Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee
Zuid-Holland

ouddorp_plaatsnaambord_kopie.jpg

Ouddorp is een dorp in de provincie Zuid-Holland, op het schiereiland en in de gemeente Goeree-Overflakkee. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1965. In 1966 over naar gemeente Goedereede, in 2013 over naar gemeente Goeree-Overflakkee.

Ouddorp is een dorp in de provincie Zuid-Holland, op het schiereiland en in de gemeente Goeree-Overflakkee. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1965. In 1966 over naar gemeente Goedereede, in 2013 over naar gemeente Goeree-Overflakkee.

gemeente_ouddorp_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Ouddorp anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Ouddorp anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

ouddorp_hofdijksweg_60_50_30_en_doorgetrokken_dubbele_streep.jpg

Wij hebben geen idee wat de gemeente bedoelt met al die snelheden en belijningen, als je hier over de Hofdijksweg de bebouwde kom van het dorp Ouddorp binnenkomt. Voor creatieve ideeën hierover zie het hoofdstuk Beeld. (© Google Street View)

Wij hebben geen idee wat de gemeente bedoelt met al die snelheden en belijningen, als je hier over de Hofdijksweg de bebouwde kom van het dorp Ouddorp binnenkomt. Voor creatieve ideeën hierover zie het hoofdstuk Beeld. (© Google Street View)

ouddorp_vuurtoren_kopie.jpg

Ouddorp, vuurtoren Westhoofd in de duinen van Goeree

Ouddorp, vuurtoren Westhoofd in de duinen van Goeree

Ouddorp duinen strand (Kopie 1).jpeg

Ouddorp, duinen en strand

Ouddorp, duinen en strand

Ouddorp

Terug naar boven

Status

- Ouddorp is een dorp in de provincie Zuid-Holland, op het schiereiland en in de gemeente Goeree-Overflakkee. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1965. In 1966 over naar gemeente Goedereede, in 2013 over naar gemeente Goeree-Overflakkee.

- Wapen van de voormalige gemeente Ouddorp.

- Onder het dorp Ouddorp valt ook de buurtschap Klarebeek. Vanouds viel ook de buurtschap Oostdijk onder dit dorp, maar na de gemeentelijke herindeling van 1966 is deze buurtschap onder Goedereede komen te vallen (vermoedelijk omdat het daar dichter bij ligt). Verder staat in recente atlassen ten onrechte een vermeende plaatsnaam/buurtschap Visschershoek WZW van dit dorp en in dit dorpsgebied. Dat is echter alleen een boerderij, waarvoor zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

Terug naar boven

Naam

Informele naam
Langs onze kust zijn veel plaatsnamen met het achtervoegsel 'aan Zee', vaak om ze te onderscheiden van het moederdorp dat meer landinwaarts ligt (bijv. Bakkum... Bergen... Bloemendaal... Egmond... Katwijk... Noordwijk...). Enkele dorpen hebben dat achtervoegsel niet, vermoedelijk omdat ze geen gelijknamig moederdorp landinwaarts hebben. Inwoners en toeristische ondernemers die hun dorp als badplaats willen promoten, gebruiken in hun communicatie dan vaak toch het achtervoegsel aan Zee. Zo wordt dit dorp ook vaak Ouddorp aan Zee genoemd (vergelijkbaar met het bijna buurdorp Rockanje (aan Zee) aan de andere kant van het Haringvliet, en Ter Heijde (aan Zee) in het Westland).

Oudere vermeldingen
Ca. 1230 Toudorp (bron: Jan Jansz Reijgersberch in Chronijcke van Zeeland), 1494 Oudorp, alias tOudelant, 1573 Outdorp.

Naamsverklaring
Samenstelling van dorp '(dochter)nederzetting' (vergelijk Geldrop) en oud 'oud', waarschijnlijk ter onderscheiding van een nieuwe vestiging elders, of anders naar analogie van 't Oudeland, de polder waarin het dorp gelegen was.(1)

Terug naar boven

Ligging

Ouddorp ligt ZW van Goedereede, aan de N57, die van het dorp naar Schouwen-Duiveland loopt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Ouddorp 339 huizen met 2.602 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp en buurtschap Het Oudeland samen 257/1.951 (= huizen/inwoners) en de polders Oude Nieuwland 37/297, West-Nieuwland (= de huidige buurtschappen Klarebeek en Visschershoek) 16/123 en Oude Oostdijk (= de huidige buurtschap Oostdijk) 29/231. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.300 huizen met ca. 5.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van Ouddorp, op de site van genealoog Willem van Dam.

Museum
Het voormalige Raadhuis en Polderhuis te Ouddorp is tegenwoordig een museum voor de lokale cultuurhistorie: de ontwikkeling van het unieke Ouddorpse landschap, de natuur, lokale geschiedenis, dialect, klederdracht, bodemvondsten, flora en fauna. De jonge bezoeker kan deelnemen aan een puzzeltocht door het museum. Het monumentale pand met trapgevel en karakteristiek torentje dateert uit 1904 en is ontworpen door architect Tjeerd Kuipers in Nederlandse Renaissancestijl.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Ouddorp heeft 19 rijksmonumenten.

Hervormde kerk
De Hervormde (PKN) Dorpskerk in Ouddorp (Weststraat 2) is gebouwd op een natuurlijke verhoging in het landschap. Het is een laatgotische dorpskerk, oorspronkelijk uit 1348, waarvan het tufstenen koor goed bewaard is, terwijl het in oorsprong waarschijnlijk driebeukige schip in de 18e eeuw geheel is verbouwd en het dwarsschip omstreeks 1905 is vernieuwd. De kerk is omgeven door een kerkhof met beplanting van oude kastanjes. Het kerkgebouw heeft tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten zwaar geleden. Na de komst van de watergeuzen is de kerk rond 1594 in gebruik genomen door de Hervormden. In 1790 is het gebouw ingrijpend vernieuwd. In het begin van de 20e eeuw is het kerkgebouw uitgebreid met zijbeuken. Vroeger gebruikte men de grond rondom de kerk als kerkhof. Later is de begraafplaats verplaatst naar buiten het centrum. De toren is gebouwd in de 15e eeuw. De toren had een roodgeverfde puntige spits die diende als herkenningspunt voor de scheepvaart. Deze is halverwege de 19e eeuw vanwege de slechte staat gesloopt. Daarna is een klein achtkantig huisje boven op de toren gezet. Tijdens een restauratie in 1983 is de rode spits hersteld. en is een windhaan op de nieuwe spits geplaatst. Sindsdien heeft de toren een hoogte van 33,06 meter.

Hersteld Hervormde kerk
In 2012 en 2013 is in Ouddorp de nieuwe Hersteld Hervormde Eben-Haëzerkerk (Diependorst 18a) gebouwd, met 1.071 zitplaatsen.

Molen De Zwaan
- Korenmolen De Zwaan (Dorpsweg 35) is een stellingmolen. De molen is in 1846 gebouwd ter vervanging van een veel kleinere standerdmolen. Deze standerdmolen is afgebroken en verplaatst naar Brouwershaven. De molen heeft tot 1975 op windkracht gemaald; daarna is een elektromotor geplaatst die het spoorwiel aandreef. In 1981/1982 is de molen grondig gerestaureerd. Sindsdien kan er weer worden gemaald. De elektromotor is nog altijd aanwezig, maar doordat er geen krachtstroomaansluiting meer is, kan deze niet meer draaien. De molen werd ook wel Loddersmolen genoemd, naar de familie Lodder die tot 1905 eigenaar was. Tussen 1905 en 1998 was de molen in bezit van de familie Pape. Sinds 1998 is De Zwaan eigendom van Molenstichting Goeree-Overflakkee. In de molen bevindt zich ook een Klompenmuseum. De molen en het museum zijn te bezichtigen wanneer de molen draait; doorgaans is dat van dinsdag- t/m zaterdagmiddag.

Molen De Hoop
- Korrenmolen De Hoop (Molenweg 24) is een van de weinige windmolens in Nederland die nog in particulier bezit is. De voorloper van deze molen is rond 1600 gebouwd. In 1845 heeft de familie Voogd de molen afgebroken en vervangen door een ronde stenen stellingmolen. In 1981 blijkt nog langer draaien met de molen onverantwoord. Na elke draaidag liggen in de directe omgeving wel een paar stukjes hout. Men begint aan een grote restauratie, die in 1982 gereed is gekomen. De wieken en de kap zijn verwijderd. De kap is toen bijna geheel vervangen. De molen is nog altijd eigendom van de familie Voogd en draait nog regelmatig. Aangrenzend aan de molen is een dierenwinkel waar ook meelproducten worden verkocht (o.a. voor mensen die zelf brood bakken).

Duinboerderij 't Blaeuwe Huus
Het oudste pand van Ouddorp is duinboerderij 't Blaeuwe Huus, gelegen aan de zuidrand van het dorpscentrum (Bosweg 2). Volgens de jaartalankers aan de voorgevel dateert het pand uit 1659, maar het houtskelet van het pand is nog veel ouder. Hoe dat zit, kun je lezen onder de link. In 1992 is het pand in gebruik genomen door de VVV. In maart 2019 is het pand na een flinke verbouwing en modernisering heropend als VVV Inspiratiepunt Goeree-Overflakkee. Het doel van het Inspiratiepunt is om gasten en inwoners op ideeën te brengen om er in de omgeving op uit te gaan. Er zijn verschillende interactieve elementen aan het pand toegevoegd. Zo staat er nu een grote eilandtafel waar op een spectaculaire manier allerlei toeristische tips, routes en animaties worden geprojecteerd. Gasten kunnen een virtuele RTM tramrit maken, met een speciale kijker kunnen bezoekers meer te weten komen over de bijzondere vogels op het eiland, op surfzeilen worden watersportbeelden geprojecteerd en bekende inwoners van het eiland vertellen over hun favoriete locaties op Goeree-Overflakkee.

Duinboerderij Visschershoek
Hemelsbreed ca. 5 km WZW van de dorpskern ligt tegen de duinen het een na oudste pand van Ouddorp; duinboerderij Visschershoek, ook wel Vissershoek (West Nieuwlandseweg 2-4). De boerderij is gebouwd in 1675, op het toenmalige eiland Westvoorn. De stichter koos een goede plaats: op het punt waar de brede duinenrij overging in de Zuidzeedijk van het West-Nieuwe Land. In die tijd was er nog geen vissershaven in het dorp. Niet ver van de boerderij konden de vissers toch aanmeren, door hun kleine schepen met platte bodem op het strand te trekken. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de naam van de boerderij. In ‘Veldnamen en boerderijen op Goeree-Overflakkee’, het standaardwerk uit 2003 van Sociëteit Rethorica, staat een andere verklaring voor de naam van de boerderij: “De eigenaresse van deze boerderij is in 1723 juffrouw Blasina Bormans, weduwe van Quirin de Visscher, en wat lijkt dan logischer dan dat de naam afgeleid is van die familienaam.”

Sinds de eerste helft van de 19e eeuw was de boerderij in bezit van de familie Mastenbroek. De boerderij is zo groot dat zij is gesplitst in twee woonhuizen. Er is in de loop der jaren nauwelijks iets aan de boerderij veranderd. De monumentale gevel is nooit veranderd. Er is nog altijd een kelder met een opkamer. Ook de schuren staan er nog. En het bakhuis, waarin de moeder van Leen Mastenbroek melk karnde en later de was deed. Leen en zijn vrouw, die 54 jaar in het voorste deel van de boerderij hebben gewoond, zijn om gezondheidsredenen verhuisd naar een zorgappartement in het centrum van Ouddorp. De nieuwe eigenaar heeft de boerderij in eigen beheer verbouwd en gemoderniseerd. - Eilanden Nieuws heeft in haar editie d.d. 25-10-2013 een uitvoerige reportage gemaakt over boerderij Visschershoek.

RTM Museum
In Museum RTM Ouddorp vind je trammaterieel van de voormalige Rotterdamsche Tramweg Maatschappij. Stoom- en dieseltractievoertuigen, teakhouten personenwagens, goederenmaterieel en gemoderniseerd materieel uit begin jaren vijftig. In de vakantieperiodes kun je een ritje maken met de stoom- en dieseltrams door de duinen en langs de Brouwersdam naar Port Zelande. "De stoker gooit nog een schep kolen op het vuur en de machinist trekt aan de stoomfluit. Alle passagiers instappen! Maak een reis door het verleden met de tram op de Brouwersdam. Kijk vanuit een schommelende coupé naar de boten op het Grevelingenmeer en luister naar de verhalen van de conducteurs over de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM), ooit de grootste vervoerder in dit gebied.

Het RTM-museum aan de noordkant van de Brouwersdam beschikt over een fraaie collectie stoom-en diesellocomotieven, rijtuigen en goederenwagens, alle in gebruik geweest bij de RTM, en waarmee nog altijd wordt gereden. Dwaal ook eens rond door de remise en bekijk het oude postrijtuig en de enige nog bestaande kampeerwagon. Tip: combineer een tramrit met een boottocht over de Grevelingen, een combitocht met historische tram en bus vanuit Rotterdam of een dagtocht Beleef Flakkee. Naast onze reguliere ritten organiseren wij ook speciale evenementen. Bewonder oude klederdracht, bezoek een modelspoorbeurs of leef je uit als fotograaf en zet uitgestald materieel op de kiek. Hier vind je de evenementen die een tramliefhebber niet mag missen.

Een bezoek aan het trammuseum is een belevenis voor kinderen, maar ook vaders en moeders raken er niet over uitgepraat. Wij beschikken over een rijtuig waarmee ook mindervaliden kunnen meerijden. De dienstregeling vind je hier. Het museum met museumwinkel is geopend op alle rijdagen van 10:30-17:00 uur en daarbuiten van 1 april t/m 31 oktober op woensdag- en zaterdagmiddag tussen 13:00 en 16:30 uur. Het buffet met koffie, thee, frisdrank en belegde broodjes is geopend op rijdagen. Kom je met een groep of wil je met een rolstoel de tram in, maak dan gebruik van het reserveringsformulier om verzekerd te zijn van een plaats."

Gevelstenen
- Gevelstenen in Ouddorp.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

Boerenlanddag
Jaarlijks is er in Ouddorp op de 1e zaterdag van september de Boerenlanddag (in 2020 voor de 22e keer), op de vrijdag ervoor voorafgegaan door het Boerenbal. Deze dag in september, waarop de agrariërs een deel van de oogst binnen hebben, is bij uitstek de gelegenheid voor de boeren van de kop van het eiland om zich te presenteren. Dit gebeurt ook bij het Boerenbal op vrijdagavond, een gezellig evenement waarbij de behendigheidswedstrijden met tractoren centraal staan (toegang en deelname zijn gratis). Het idee bij het ontstaan in 1999 was om een evenement te organiseren waar de agrarische sector in brede zin zich kon presenteren, wat zowel interessant zou zijn voor de toeristen als voor de lokale bevolking, en tevens dienst kon doen als een stuk seizoensverlenging. Vooral vanwege dat laatste is gekozen voor de 1e zaterdag van september.

Naast diverse kramen met agrarische producten zoals aardappelen, sjalotten, kalebassen, bloemen en kaas, zijn er ook vele andere kramen, met artikelen verwant aan de landbouwsector. Op de ring worden authentieke tractoren opgesteld, ook dat zijn altijd publiekstrekkers. Rondom de markt worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals excursies waarbij de bezoekers op een platte wagen door het buitengebied van Ouddorp worden gereden. Er zijn ook demonstraties, zoals dorsen en hoefijzers smeden. Voor de kinderen zijn er ponyritjes en op diverse plaatsen zijn dieren te zien (o.a. van Kleindierenvereniging Nut en Genoegen).

Schaatsen
Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je in dit dorp schaatsen op de ijsbaan van de in 1921 opgerichte IJsclub Ouddorp. De ijsbaan was aanvankelijk gelegen nabij de haven, op de zgn. Pitten. De Pitten bestond uit een aantal waterpartijen door een dijk gescheiden van de Grevelingen. De ijsclub maakte gebruik van de meest oostelijke waterpartij. Door de aanleg van de N57 zijn grote gedeelten van de Pitten verdwenen, sowieso de locatie waar de ijsbaan destijds was gesitueerd. De Pitten werden gehuurd van de heer P.Kastelijn voor een bedrag van f 22.90 per jaar. Het schapenhok van schapenfokker Boerwinkel diende als kantine (afmeting zo’n 6 bij 4 meter). Vooraf moest er wel 20 cm schapenkeutels worden verwijderd.

De nabijheid van het zoute water van de Grevelingen betekende dat het water in de Pitten enigszins brak was, wat de kwaliteit van het ijs niet ten goede kwam. Het duurde ook lang voordat er voldoende ijs was om de baan te kunnen openen. Men heeft dan ook lang gezocht naar een andere locatie. Het duurde 50 jaar voordat het zover was. Als het weer eens niet lukte om op de Pitten te schaatsen werd er uitgeweken naar diverse locaties zoals de Horrelshoogten, de Gracht of zelfs naar de Duinkerkerweg waar m.b.v. een omp een baantje werd gecreeerd. In 1969 werd Drinkwaterleiding Goeree en Overflakkee bereid gevonden om een stuk grond in huur te geven. Het betrof een stuk grond ten oosten van de speeltuin (de Flipjes). In 1971 wordt de nieuwe baan in gebruik genomen. Het ledenaantal bedraagt in dat jaar 669. Vanaf 1974 worden er schaatsavonden naar de kunstijsbaan de Uithof in Den Haag georganiseerd. Deze zijn een aantal jaren uiterst succesvol. Soms worden er zelfs 2 bussen ingezet.

Maar ook de locatie in de Oostduinen, met in elk geval zoet water, werd na een aantal jaren minder geschikt en te klein bevonden. Voor uitbreiding van de baan werd door “de waterleiding” geen toestemming gegeven. Integendeel: zij wilden het contract, eind tachtiger jaren, met de ijsclub niet meer verlengen. Eind 1990 komt de gemeente met het fantastische voorstel voor de huidige baan aan de Hofdijkseweg. Een baan van 200 bij 75 meter. Dat vind je verder nergens op het eiland op Goeree en Overflakkee. De baan wordt in 1991 gerealiseerd en gefinancierd door, wederom, de gemeente Goedereede. In 1993 wordt een 7 jaar oude directiekeet aangeschaft, compleet met c.v., verlichting en sanitair ter vervanging van de oude kantine. Naast de baan staat dus nu een fantastische gebouw met kleedruimte, grote verblijfsruimte voor de leden, als de baan open is een uitstekende catering, grote materiaalopslagruimte, en, niet te vergeten, een heel mooie bestuurskamer. De baan wordt voorzien van een viertal lichtmasten zodat ook ’s avonds probleemloos kan worden geschaatst.

Medio 1994 is het ledenaantal aangegroeid tot 1400 en in 1996 zelfs tot het recordaantal van 1600 leden. In 1975 werd een eerste tractor aangeschaft om de baan sneller en met minder mankracht te kunnen schoonmaken. Intussen staan er vier tractoren in ons gebouw. Grote tanks met warm water zijn aanwezig om ingeval van ijs de baan in optimale conditie te houden. Om de kans op geschikt ijs te vergroten is in 2009 de baan geëgaliseerd waardoor het mogelijk werd om niet met 30 cm water maar met slechts 5 cm te werken. Met 30 cm is een ijsdikte nodig van ca. 8 cm. Vooral de laatste paar centimeters duren een paar nachten. Nu hebben we maar 5 cm ijs nodig wat een tijdwinst oplevert van ca. 2 nachten."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Algemeen
- Site met toeristische informatie over Ouddorp.

Strand
Ouddorp heeft, met een lengte van liefst 18 kilometer, het langste strand van Nederland.

Westduinen
Ten westen van Ouddorp ligt een uitgestrekt natuurgebied met golvende duingraslanden: de Westduinen. Droge kalen toppen worden afgewisseld met laaggelegen vochtige duinvalleien. Al sinds de middeleeuwen graast hier vee. Hierdoor krijgen struiken en bomen geen kans en blijft het unieke voedselarme grasland behouden.

Kerkenpaden
"Ouddorp is onder meer bekend om haar kerkenpaden: grotendeels onverharde paden in het zandwallenlandschap, die zondags werden en worden gebruikt ten behoeve van de kerkgang. Vooral als er geen gewone weg tussen de woonplek en de kerk aanwezig was. Veel kerkpaden zijn in onbruik geraakt. Op sommige plekken zijn ze nog aanwezig, omdat ze vaak ook nog op een andere manier worden gebruikt. Ze verbinden de verderaf gelegen boerderijen en gehuchten met dorp en kerk. Vaak kon via een Kerkenpad een zo rechtstreeks mogelijke route naar de kerk of het dorp gelopen worden. Ook konden de kerkgangers rustig, dus los van het overige verkeer lopen. Vaak liep men ook vrij beschut. Belangrijk was ook dat de zogeheten erfdienstbaarheid op de paden rustte. Particulieren moesten de vrije doorgang verlenen. Dat gebruik gaat soms tot nu toe door.

Een Kerkenpad is dus niets anders dan een openbaar pad dat alleen toegankelijk is voor voetgangers, waar op passanten wandelaars van de boerderijen en uit een gehucht in de verre omtrek zonder al te veel omwegen, zonder belemmeringen en zonder gehinderd te worden door overige verkeer en op een beschutte wijze naar de kerk of het dorp konden lopen. Op andere dagen werden de voetpaden wat minder intensief gebruikt omdat de mensen dan op het land bezig waren. Wel werd er gebruik van gemaakt door de jeugd om naar school te gaan. In de huidige tijd worden de paden met name recreatief gebruikt en op alle dagen van de week. Deze kerkenpaden kunnen al honderden jaren oud zijn."

Waterpark tegen verzilting
"De landbouwpolders ten westen van Ouddorp liggen ingeklemd tussen duinrijke natuurgebieden, zoutwater van Noordzee en Grevelingen en het dorp met vele recreatieaccommodaties. Binnen het watersysteemgebied Kilhaven bestaat geen mogelijkheid tot aanvoer van zoetwater, terwijl de landbouw in de zomer kampt met kweldruk en een oplopend chloridegehalte in het oppervlaktewater. Door het reliëf en de geïsoleerde ligging kan water uit andere bemalingsgebieden vrijwel niet aangevoerd worden. De landbouw is hier afhankelijk van neerslag en water dat ’s zomers geleidelijk uitzakt vanuit de duinen. Tijdens een bijeenkomst met agrariërs, Waterschap Hollandse Delta, natuurorganisaties en kennisinstelling Deltares zijn 4 oplossingsrichtingen voor de verziltingsproblematiek gedeeld: verhoging van het waterpeil, aanleg van een bovengrondse waterbuffer, peilgestuurde (druk)drainage en een kreekruginfiltratiesysteem.

Met verschillende pilots wil Projecten LTO Noord via het project Waterpark een oplossing zoeken voor de verziltingsproblemen in de landbouwpolders rondom Ouddorp. Uitgangspunt van het Waterpark is het creëren van een nieuw verdienmodel in het landelijk gebied waarin naast voedselproductie ook waterbeheer, recreatie en landschapsbeheer een belangrijke rol hebben. Hoe ziet een toekomstige polder in het project Waterpark eruit? Wellicht hetzelfde als het landschap er nu al uitziet: een mooie waterrijke polder. Een gebied waar gewerkt wordt aan nieuwe teelten of nieuwe manieren van voedselproductie en daarnaast ook aan water- en landschapsbeheer. Verbreding op het gebied van recreatie en toerisme behoort ook tot de mogelijkheden. Daarom wordt er gezocht naar een sterke relatie tussen het landelijk gebied en de stedelijke omgeving. Belangrijk is dat het initiatief uit het gebied zelf komt. Gedurende 2019 en 2020 werken we verschillende businesscases uit voor de gebieden Kop van Goeree en de Kagerplassen." (bron: Projecten LTO Noord, september 2019)

Integrale gebiedsontwikkeling Vrijheidsweg en Duinen van Goeree
"Na een periode van acht maanden zijn de werkzaamheden voor de integrale gebiedsontwikkeling Vrijheidsweg en Duinen van Goeree in Ouddorp in juni 2019 afgerond. Dit traject bestond onder andere uit het opknappen van het openbaar gebied en het versterken van de natuur(beleving). Het plan voor de gebiedsontwikkeling is opgesteld in nauwe samenwerking met onder andere Natuurmonumenten, de provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, diverse ondernemers en de Dorpsraad. De werkzaamheden in het gebied dat voorheen bekend stond als Ouddorp Bad bestonden onder meer uit het verwijderen van de begroeiing die het zicht wegnam op de duinen, het verwijderen van het struikgewas op de duinen en het aanpassen van de Vrijheidsweg en de duinovergangen. Langs de Vrijheidsweg zijn zandwallen met struikgewas geplaatst, zodat het meer een geheel wordt met het naastgelegen natuurgebied. Daarnaast is er een duidelijke entree gecreëerd naar de Duinen van Goeree, een natuurlijke overgang van de openbare ruimte naar het natuurgebied en is het typische duinlandschap hersteld. Wethouder Daan Markwat is zeer tevreden met het resultaat: “De uitvoering van het werk is met aannemer GKB Realisatie voorspoedig verlopen. Het resultaat is een gebied dat niet alleen aantrekkelijker is voor haar eigen inwoners, maar ook voor haar bezoekers en recreanten.”

Het project is mede mogelijk gemaakt door het programma Bestaand Rotterdams Gebied (BRG). De Rotterdamse haven wordt uitgebreid met Maasvlakte 2 om de beste haven van Europa te blijven. BRG investeert in een groenere en schonere Rotterdamse regio. Alleen als mensen hier prettig kunnen wonen en werken is groei van de haven mogelijk. Daarom investeert het programma Bestaand Rotterdams Gebied, samen met de omgeving en partners, in een groene en schone leefomgeving. Zo gaat economische groei hand in hand met kwaliteit van de Rotterdamse regio." (bron: gemeente Goeree-Overflakkee)

Nieuwe natuur in Preekhilpolder
In 2010 is een nieuw natuurgebied in de Preekhilpolder gerealiseerd. De herinrichting van de polder was een initiatief van Matthijs en Richtje Zeelenberg, die de voormalige landbouwgronden in bezit hebben en houden. Er is dan ook sprake van particulier natuurbeheer. Een klein deel van het nieuwe gebied is in eigendom bij Het Zuid-Hollands Landschap.

Hompelvoet
De Hompelvoet is een voormalige getijdeplaat in de Grevelingen, Z van Ouddorp, die na de afsluiting van deze zeearm is veranderd in een fraai begroeid eiland. Ruim de helft van het eiland bestaat tegenwoordig uit open gebied met schrale en heischrale graslanden. Zeldzame soorten als Parnassia, Geelhartje, Slanke gentiaan, Maanvaren en de orchideeën Harlekijn, Groenknolorchis en Herfstschroeforchis vormen prachtige vegetaties. Door jaarrond begrazing van grote grazers en jaarlijks maaien van struweelopslag, houdt Staatsbosbeheer deze rijke natuur in stand. Met slechts enkele bekende vindplaatsen is de Herfstschroeforchis een zeer zeldzame orchideeënsoort in Nederland. Op Hompelvoet komt deze soort vanaf half augustus echter met tienduizenden tegelijk in bloei. In 2004 is de populatie met 300 bloeiende planten voor het eerst op Hompelvoet ontdekt. Uit tellingen blijkt dat het aantal Herfstschroeforchissen de afgelopen jaren hier explosief is toegenomen. De populatie is met zekerheid de grootste van Nederland en misschien wel van Europa.

Watertappunt
In maart 2017 is in Ouddorp het eerste openbare kraanwatertappunt op Goeree-Overflakkee in gebruik genomen. Het watertappunt bevindt zich ter hoogte van het Raad- en Polderhuis. De gemeente en Evides willen met het watertappunt het drinken van kraanwater stimuleren en het gebruik van milieuvervuilend voorverpakt water ontmoedigen. Het watertappunt biedt gratis drinkwater voor inwoners, recreanten en toeristen. Het is gemakkelijk te bedienen: met één druk op de knop komt er schoon drinkwater uit. “Door gratis drinkwater in de openbare ruimte aan te bieden, willen we een bijdrage leveren aan duurzaamheid en een gezonde leefstijl”, aldus wethouder Van der Vlugt bij de feestelijke opening. Watertappunten zijn goed voor het milieu. Doordat men flesjes met water meer hergebruikt, ontstaat er minder afval. Daarnaast is kraanwater een gezonde dorstlesser. Het plaatsen van watertappunten draagt ook bij aan de Jongeren Op Gezond Gewicht-beweging (JOGG). Deze beweging zet zich in om gezonde voeding en bewegen voor jongeren gemakkelijker te maken. Als kinderen meer water in plaats van zoete drankjes drinken, draagt dat bij aan een gezond gewicht. Evides had voor alle aanwezige kinderen een bidon en lesmateriaal over drinkwater.

- Informatie van en over de ondernemers op Ouddorp Duin (Westerweg 18-40, NW van camping Toppershoedje).

- Nieuws van de winkeliers in Ouddorp Centrum op Facebook.

Brouwersdam
De Brouwersdam, die ZW van Ouddorp Goeree-Overflakkee met Schouwen-Duiveland verbindt, is in 1971 voltooid. Het is de laatste volledig gesloten dam die in het kader van de Deltawerken is aangelegd. Door de afsluiting van de zeearm de Grevelingen middels deze dam, verdween de doorstroming vrijwel volledig uit het water, waardoor de natuurlijke processen ernstig zijn verstoord. Er wordt nu gedacht aan het creëren van een doorlaatopening van ongeveer 200 meter in de dam. Tegelijk kan daarin een energiecentrale worden gebouwd die gebruik maakt van het in- en uitstromende Noordzeewater. Het verschil tussen de hoogste en de laagste waterstand wordt waarschijnlijk zo’n 50 centimeter. Bij zwaar weer kan de doorlaatopening worden afgesloten.

Terug naar boven

Beeld

- Oude en actuele foto's van badplaats Ouddorp op Facebook.

- Als je over de Hofdijksweg, vanuit de kant van Oostdijk, Ouddorp binnenkomt, was het volgens Google Street View in ieder geval anno september 2018 zo - en wellicht is het nog altijd zo - dat je vanuit een 60km-zone de bebouwde kom van het dorp binnenkwam, met blauwe plaatsnaamborden dus, met daaronder borden die de - binnen een bebouwde kom standaard - maximumsnelheid van 50 km/uur aangaven, met een meter daarna een maximumsnelheid van 30 km/uur op het wegdek geschilderd. Visueel lijkt de max. 50 km/uur ter plekke alleen betrekking te hebben op de amper 1 meter lange 'zone' tussen de twee overdwarse doorgetrokken strepen. Zie de afbeelding elders op deze pagina. Al met al een verwarrende en op de lachspieren werkende situatie, die in augustus 2019 op de website Dumpert.nl is gepost, waar, wat te verwachten viel, volop satirische reacties zijn geplaatst op de vraag welke maximumsnelheden hier gelden. De reacties kun je lezen onder de link. Enkele voorbeelden: "Is toch gewoon duidelijk. Buiten de bebouwde kom 60, tussen de strepen 50 en in de bebouwde kom 30." "En tussen het bord 50 en de op de weg geschilderde snelheid 30 een snelheidsovertrederscamera zetten." "Je kunt dat dorp niet eens in, want je mag niet over een dubbele doorgetrokken streep." "Ik denk dat de meesten aardig wat moeite zullen hebben met optrekken van 30 naar 50 tussen die twee strepen." "Ouddorp is 50 geworden, vandaar die bordjes."

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Ouddorp op Facebook. - Nieuws uit het dorp van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenorganisaties: - "Dorpsraad Ouddorp is opgericht in 2015 met als doel de belangen van het dorp te behartigen. Met het opgaan van de gemeente Goedereede in de fusiegemeente Goeree-Overflakkee werd namelijk de afstand tussen de inwoners en de gemeentelijke organisatie langer. Niet alleen qua reistijd, maar ook de betrokkenheid vanuit de gemeente met de kern werd anders. We zijn geen vertegenwoordiging van de gemeenteraad en behartigen ook geen individuele belangen. We vormen een schakel tussen de burger en de overheid en zijn er om, met elkaar, de leefbaarheid van ons dorp te bevorderen. De dorpsraad biedt een platform om inwoners mee te laten denken en te praten over hun dromen, gedachten en ideeën van de eigen leef- en woonomgeving. Deze taken willen we met elkaar uitvoeren door regelmatig in contact te komen met de inwoners, verenigingen, gemeente en andere partijen binnen onze omgeving. Een adviesorgaan richting de gemeente, gevraagd maar ook ongevraagd. De gesprekspartner van de gemeente, waarbij we zo veel mogelijk de stem van de inwoners willen laten horen." Zie ook de reportage over de Dorpsraad op Eilanden-Nieuws, november 2020.

- "Natuurlijk Ouddorp, hierna te noemen NO, bestaat sinds 2015 en is een spontaan ontstaan “burgerinitiatief”. Het initiatief komt voort uit een sterke behoefte om een halt toe te roepen tegen de tomeloze recreatiebouw op de Kop van Goeree. Die tomeloze recreatiebouw leidt tot een groot verlies van natuur en landschappelijke kwaliteit, tot onbeheersbare verkeersdrukte en -onveiligheid in piekperioden en tot verlies aan (zondags)rust waar zo sterk aan wordt gehecht. De bestaande cultuur van de bevolking, de recreant en de bijzondere identiteit van het gebied sporen niet met die recreatiebouw. Inmiddels past dit burgerinitiatief volledig in de nieuwe Zeeuwse beweging en vereniging “Bescherm de Delta”. NO is lid van die vereniging. Daarmee is onze focus verbreed van de Kop van Goeree naar het eiland Goeree-Overflakkee.

Het burgerinitiatief NO bestaat uit een actieve kern van actievoerders en een schare sympathisanten. Laatstgenoemden leveren mentaal-kritische ondersteuning en ook andere vormen van support. NO is daarmee geheel een organisatie van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor behoud van het goede op de Kop van Goeree en met name Ouddorp. Teneinde serieus en ontvankelijk te worden genomen door politieke partijen en andere organisaties is het burgerinitiatief op 3 maart 2018 versterkt door de oprichting van Stichting Natuurlijk Ouddorp. Mogelijk wordt die rechtsvorm omgezet in een vereniging omdat daaraan behoefte is gebleken.

Onze missie: NO zet zich in voor een verantwoorde (door)ontwikkeling van de Kop van Goeree en Ouddorp in het bijzonder. Met lede ogen wordt thans aangezien dat de recreatiebelangen veel kapot maken van wat nog mooi en bijzonder is aan het gebied en aan de cultuur van de bevolking. Verantwoord ontwikkelen betekent het afwegen van alle belangen bij de gebiedsontwikkeling met inbegrip van die van het rentmeesterschap voor toekomstige generaties en behoud van onze planeet. De huidige recreatiebelangen domineren de huidige ontwikkeling veel te veel. De (gemeente)politiek heeft volgens NO te weinig oog voor de andere belangen bij de ontwikkeling van de Kop van Goeree. Deze opvatting heeft dus geleid tot de oprichting van NO en ook van het andere burgerinitiatief, met grotendeels dezelfde invalshoek, OKRR (Ouddorp, Kust, Ruimte en Rust). Dergelijk initiatieven zijn een teken aan de wand, zeker als rekening wordt gehouden met het vele onbetaalde werk dat daarmee gepaard gaat.

Onze visie: Wat houdt verantwoord ontwikkelen voor de Kop van Goeree volgens ons in? 1. Stoppen met de bouw van nog meer recreatie-eenheden. Niet nog meer recreatieterreinen volbouwen. En zeker niet tussen de Oude Nieuwlandseweg en de Vrijheidsweg (actueel punt in de gemeenteraad van maart 2019). Geen recreatiemogelijkheden in het zogenoemde Kroonjuwelengebied en in het karakteristieke Zandwallengebied. De verstening van het landschap stoppen. Ook als dat “vermomd” plaats vindt onder exotische namen als ecolodges en dergelijke. Zorg dragen voor de huisvesting voor de “normale man” en de lokale ondernemer met de kleine portemonnee. 2. De openheid van het landschap behouden waar bewoners en recreanten zo van houden. Niet nog meer landbouwgrond opofferen aan recreatie. Belangrijke zichtlijnen en het bevrijdende gevoel van ruimte behouden.

3. De historische identiteit (het karakter) van het gebied in stand houden. De mooie duinlandschappen, de strandpolders, de zandwallen en de schurvelingen koesteren. Geen kunstmatige en onnodig dure natuur. Beperk de dramatische teruggang van het aantal weidevogels en insecten die de voedselkringloop in stand houden. Duurzaamheid is ook onze leidraad. 4. De cultuur (mentaliteit) van de bevolking respecteren. Behoud van de (zondags)rust waar velen aan hechten. De kerkelijke gezindheid, praktijk van de bevolking en van veel recreanten (die daarom ook voor Ouddorp en omgeving kiezen) als te respecteren uitgangspunt kiezen bij de verdere ontwikkeling. Dat noemen wij dus “verantwoord ontwikkelen”.

5. Herstel van kerkenpaden. De historische kerkenpaden vormen een prachtig cultureel erfgoed en geven betekenis aan het verblijf op de Kop van Goeree. Als de paden aanééngesloten zouden worden zouden deze een uniek wandelgebied kunnen vormen voor bewoners en recreant. Dat trekt ook het goede toerisme aan. 6. De verkeersdrukte en de -onveiligheid daardoor in de zomerperiode beperken. Keer op keer is duidelijk geworden dat de bevolking daar veel last van heeft. De infrastructuur is qua wegen, parkeren, riolering, waterbeheer, elektriciteit en dergelijke daar niet op berekend. Huidige karakteristieke kleinschalige wegenstructuur mag zeker niet opgeofferd worden aan de recreatiebelangen die nu de ontwikkeling zo onverantwoord domineren. 7. Zorg voor handhaafbaar beleid. Daarvan is nu geen sprake bij bijvoorbeeld mini- en boerderijcampings die hun illegale praktijk van grootschalig verblijf niet gecorrigeerd zien. Alleen handhaafbaar beleid is zinvol; anders is het gewoon bedrog."

- Muziek: - "Fanfare Concordia in Ouddorp is opgericht in 1937. In 1977 is de fanfare omgedoopt tot Brassband Concordia. Het Engelse woord “Brassband” betekent letterlijk koperorkest. Er wordt in een Brassband uitsluitend op koperen instrumenten gespeeld, wat het orkest een typische, onderscheidende, klank geeft. Naast de Brassband beschikt de vereniging ook over een Dweilband. Deze Dweilband is opgericht door een aantal fanatieke leden die, naast de concerten met Concordia, luchtige, herkenbare muziek spelen op feesten en partijen. Brassband Concordia komt uit in de 4e divisie van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie). Met een optreden op het concertconcours wordt de vereniging beoordeeld op de daar ten gehore gebrachte muziekstukken. Naast dit concertconcours worden er natuurlijk ook regelmatig andere concerten georganiseerd. Op deze concerten wordt er vaak een gastorkest uitgenodigd, zodat het publiek een gevarieerd programma kan worden geboden. Het streven van onze muziekvereniging is elk jaar vooruitgang te boeken en tegelijkertijd plezier te hebben in het maken van muziek."

- Veiligheid: - De Ouddorpse Reddingsbrigade (ORB) is aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland en heeft ten doel het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord. Dit doen zij door: structurele bewaking van het Ouddorpse strand bij 't Flaauwe Werk en de Brouwersdam tijdens de zomermaanden; incidentele bewaking van evenementen; het geven van voorlichting, adviezen en demonstraties; het organiseren van opleidingen; evacuatie en hulpverlening bij overstromingen, samen met andere eenheden van de Nationale Reddingsvloot.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ouddorp.

Reacties

(5)

Door Marco Nederlof op 28 december 2019:
"Goedendag,

Graag wil ik wat voorleggen: het is een hobby van ons om plaatsen in Nederland te bezoeken. We hebben een instagramaccount BezoekNederland en daar plaatsen we regelmatig foto's. Nu hebben we een discussie over Visschershoek, is het nu een buurtschap of niet? Volgens ons wel, maar één van onze volgers zegt dat het niet zo is. En ook Wikipedia praat over een boerderij en niet over een buurtschap.... Jullie geven aan dat het wel een buurtschap is, waar hebben jullie deze informatie vandaan?

Alvast hartelijk dank voor de reactie,
Marco en Margriet"

Door Frank van den Hoven op 28 december 2019:
"Dank voor jullie reactie. Want hierdoor hebben jullie, impliciet want onbewust, meegeholpen om onze site, wat dit item betreft, nog accurater te maken. Wij hadden deze vermelding en deze vermeende status als buurtschap namelijk gehaald uit de recente kaarten en atlassen van het Kadaster (voorheen Topografische Dienst). Als zij iets als plaatsnaam vermelden, doen wij dat in principe ook. We moesten destijds érgens beginnen met onze inventarisatie van alle (nog bestaande) plaats(nam)en in ons land, en zij zullen het wel weten, het is immers hun vak, denk je dan. Ik zeg bewust 'in principe', want in de loop der jaren is ons namelijk gebleken dat honderden buurtschappen en dus plaats(nam)en zomaar ten onrechte van kaarten en uit atlassen zijn 'uitgegumd' terwijl ze in de praktijk nog wel degelijk bestaan (zie daarvoor de pagina https://www.plaatsengids.nl/kennisbank/plaatsnamen-onterecht-niet-de-atl...), terwijl anderzijds ook honderden vermeende plaatsnamen/buurtschappen in recente atlassen en op kaarten staan, die dat inmiddels niet meer zijn (door bijv. afbraak of opgeslokt door een uitbreidend dorp of uitbreidende stad) of zelfs nooit een plaats(naam)/buurtschap geweest zijn. Ik vind beide constateringen best wel schokkend want getuigen van een slordigheid en laksheid die je van een beroepsclub als Topografische Dienst / Kadaster niet zou mogen verwachten.

Naar aanleiding van jullie vraag heb ik deze casus uitgezocht en Visschershoek blijkt tot de laatstgenoemde categorie te behoren; het is inderdaad alleen een boerderij, die aanvankelijk ook alleen als huisnaam op de kaarten stond, en de laatste decennia ineens (vetgedrukt en dús) als plaatsnaam wordt vermeld. Soms gaan boerderijnamen weliswaar over op de omliggende ontstane bebouwing en wordt het daarmee tevens een plaats- en buurtschapsnaam. Hier is dat niet het geval; er is namelijk geen significante bebouwing omheen ontstaan en de omwonenden beschouwen de spaarzame handvol verspreide huizen aldaar ook niet als buurtschap.

Kortom dit is er dus weer een in de categorie 'plaatsnaam onterecht als zodanig in de atlassen'. Ik heb hem daarom toegevoegd aan deze lijst https://www.plaatsengids.nl/kennisbank/plaatsnamen-onterecht-met-foute-b... (opdat anderen die zich dit afvragen in dit geval, dat daar kunnen lezen) en zal de pagina Visschershoek van onze site verwijderen, en in plaats daarvan de boerderij in kwestie als bezienswaardigheid opnemen in dat hoofdstuk op de pagina van Ouddorp. Want het is wél een monumentale boerderij waar het een en ander over te vertellen valt. Uw en mijn reactie zal ik ook daarheen verhuizen, opdat anderen die zich dit afvragen dit ook kunnen lezen, maar zal het hier (op de pagina Vissershoek dus) nog even laten staan, opdat u dit kunt lezen en dus ook kunt lezen dat ik dit naar de pagina van Ouddorp ga verhuizen. Anders denkt u van waar is mijn reactie gebleven? U kunt immers niet 'ruiken' dat ik het naar Ouddorp heb verplaatst / ga verplaatsen.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Nieuwe website voor Genealogie van Dam (zie onder kopje Geschiedenis)
De nieuwe website naam is (...). De pagina over Ouddorp staat hier (...)
Groet Peter

Dank voor de tip! Ik heb het aangepast.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Zag op een oude kaart van Jan Jansz Reijgersberch dat Ouddorp vermeld staat als Toudorp rond 1230 in Chronijcke van Zeeland.
Mvg
Rob de Kok
Australia

Dank voor uw aanvulling. Ik heb het toegevoegd.

Reactie toevoegen