Ouddorp

Plaats
Dorp
Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee
Zuid-Holland

ouddorp smousenhoek 1910 [640x480].jpg

Ouddorp, Smousenhoek, 1910

Ouddorp, Smousenhoek, 1910

DK 200906123832 Vuurtoren, Westhoofd.jpg

Ouddorp, vuurtoren Westhoofd in de duinen van Goeree

Ouddorp, vuurtoren Westhoofd in de duinen van Goeree

Ouddorp duinen strand (Kopie 1).jpeg

Ouddorp, duinen en strand

Ouddorp, duinen en strand

ZH gemeente Ouddorp in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Ouddorp in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Ouddorp in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Ouddorp

Terug naar boven

Status

- Ouddorp is een dorp in de provincie Zuid-Holland, op het schiereiland en in de gemeente Goeree-Overflakkee. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1965. In 1966 over naar gemeente Goedereede, in 2013 over naar gemeente Goeree-Overflakkee.

- Wapen van de voormalige gemeente Ouddorp.

- Onder het dorp Ouddorp vallen ook de buurtschappen Klarebeek en Vissershoek. Vanouds viel ook de buurtschap Oostdijk onder dit dorp, maar na de gemeentelijke herindeling van 1966 is deze buurtschap onder Goedereede komen te vallen (vermoedelijk omdat het daar dichter bij ligt).

Terug naar boven

Naam

Informele naam
Langs onze kust zijn veel plaatsnamen met het achtervoegsel 'aan Zee', vaak om ze te onderscheiden van het moederdorp dat meer landinwaarts ligt (bijv. Bakkum... Bergen... Bloemendaal... Egmond... Katwijk... Noordwijk...). Enkele dorpen hebben dat achtervoegsel niet, vermoedelijk omdat ze geen gelijknamig moederdorp landinwaarts hebben. Inwoners en toeristische ondernemers die hun dorp als badplaats willen promoten, gebruiken in hun communicatie dan vaak toch het achtervoegsel aan Zee. Zo wordt dit dorp ook vaak Ouddorp aan Zee genoemd (vergelijkbaar met het bijna buurdorp Rockanje (aan Zee) aan de andere kant van het Haringvliet, en Ter Heijde (aan Zee) in het Westland).

Oudere vermeldingen
1494 Oudorp, alias tOudelant, 1573 Outdorp.

Naamsverklaring
Samenstelling van dorp '(dochter)nederzetting' (vergelijk Geldrop) en oud 'oud', waarschijnlijk ter onderscheiding van een nieuwe vestiging elders, of anders naar analogie van 't Oudeland, de polder waarin het dorp gelegen was.(1)

Terug naar boven

Ligging

Ouddorp ligt ZW van Goedereede, aan de N57, die van Ouddorp naar Schouwen-Duiveland loopt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Ouddorp 339 huizen met 2.602 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp en buurtschap Het Oudeland samen 257/1.951 (= huizen/inwoners) en de polders Oude Nieuwland 37/297, West-Nieuwland (= de huidige buurtschappen Klarebeek en Visschershoek) 16/123 en Oude Oostdijk (= de huidige buurtschap Oostdijk) 29/231. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.300 huizen met ca. 5.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van Ouddorp, op de site van genealoog Willem van Dam.

- Het voormalige Raadhuis en Polderhuis te Ouddorp is tegenwoordig een museum voor de lokale cultuurhistorie: de ontwikkeling van het unieke Ouddorpse landschap, de natuur, lokale geschiedenis, dialect, klederdracht, bodemvondsten, flora en fauna. De jonge bezoeker kan deelnemen aan een puzzeltocht door het museum. Het monumentale pand met trapgevel en karakteristiek torentje dateert uit 1904 en is ontworpen door architect Tjeerd Kuipers in Nederlandse Renaissancestijl.

- De Brouwersdam, die ZW van Ouddorp Goeree-Overflakkee met Schouwen-Duiveland verbindt, is in 1971 voltooid. Het is de laatste volledig gesloten dam die in het kader van de Deltawerken is aangelegd.  Door de afsluiting van de zeearm de Grevelingen middels deze dam, verdween de doorstroming vrijwel volledig uit het water, waardoor de natuurlijke processen ernstig zijn verstoord. Er wordt nu gedacht aan het creëren van een doorlaatopening van ongeveer 200 meter in de dam. Tegelijk kan daarin een energiecentrale worden gebouwd die gebruik maakt van het in- en uitstromende Noordzeewater. Het verschil tussen de hoogste en de laagste waterstand wordt waarschijnlijk zo’n 50 centimeter. Bij zwaar weer kan de doorlaatopening worden afgesloten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ouddorp heeft 19 rijksmonumenten.

- Molen De Zwaan.

- Molen De Hoop.

- Gevelstenen in Ouddorp.

- In Museum RTM Ouddorp vind je trammaterieel van de voormalige Rotterdamsche Tramweg Maatschappij. Stoom- en dieseltractievoertuigen, teakhouten personenwagens, goederenmaterieel en gemoderniseerd materieel uit begin jaren vijftig. In de vakantieperiodes kun je een ritje maken met de stoom- en dieseltrams door de duinen van Ouddorp en langs de Brouwersdam naar Port Zelande.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Ouddorp heeft, met een lengte van liefst 18 kilometer, het langste strand van Nederland.

- Ten westen van Ouddorp ligt een uitgestrekt natuurgebied met golvende duingraslanden: de Westduinen. Droge kalen toppen worden afgewisseld met laaggelegen vochtige duinvalleien. Al sinds de middeleeuwen graast hier vee. Hierdoor krijgen struiken en bomen geen kans en blijft het unieke voedselarme grasland behouden.

- In 2010 is een nieuw natuurgebied in de Preekhilpolder gerealiseerd. De herinrichting van de polder was een initiatief van Matthijs en Richtje Zeelenberg, die de voormalige landbouwgronden in bezit hebben en houden. Er is dan ook sprake van particulier natuurbeheer. Een klein deel van het nieuwe gebied is in eigendom bij Het Zuid-Hollands Landschap.

- De Hompelvoet is een voormalige getijdeplaat in de Grevelingen, Z van Ouddorp, die na de afsluiting van deze zeearm is veranderd in een fraai begroeid eiland. Ruim de helft van het eiland bestaat tegenwoordig uit open gebied met schrale en heischrale graslanden. Zeldzame soorten als Parnassia, Geelhartje, Slanke gentiaan, Maanvaren en de orchideeën Harlekijn, Groenknolorchis en Herfstschroeforchis vormen prachtige vegetaties. Door jaarrond begrazing van grote grazers en jaarlijks maaien van struweelopslag, houdt Staatsbosbeheer deze rijke natuur in stand. Met slechts enkele bekende vindplaatsen is de Herfstschroeforchis een zeer zeldzame orchideeënsoort in Nederland. Op Hompelvoet komt deze soort vanaf half augustus echter met tienduizenden tegelijk in bloei. In 2004 is de populatie met 300 bloeiende planten voor het eerst op Hompelvoet ontdekt. Uit tellingen blijkt dat het aantal Herfstschroeforchissen de afgelopen jaren hier explosief is toegenomen. De populatie is met zekerheid de grootste van Nederland en misschien wel van Europa.

- In maart 2017 is in Ouddorp het eerste openbare kraanwatertappunt op Goeree-Overflakkee in gebruik genomen. Het watertappunt bevindt zich ter hoogte van het Raad- en Polderhuis. De gemeente en Evides willen met het watertappunt het drinken van kraanwater stimuleren en het gebruik van milieuvervuilend voorverpakt water ontmoedigen. Het watertappunt biedt gratis drinkwater voor inwoners, recreanten en toeristen. Het is gemakkelijk te bedienen: met één druk op de knop komt er schoon drinkwater uit. “Door gratis drinkwater in de openbare ruimte aan te bieden, willen we een bijdrage leveren aan duurzaamheid en een gezonde leefstijl”, aldus wethouder Van der Vlugt bij de feestelijke opening. Watertappunten zijn goed voor het milieu. Doordat men flesjes met water meer hergebruikt, ontstaat er minder afval. Daarnaast is kraanwater een gezonde dorstlesser. Het plaatsen van watertappunten draagt ook bij aan de Jongeren Op Gezond Gewicht-beweging (JOGG). Deze beweging zet zich in om gezonde voeding en bewegen voor jongeren gemakkelijker te maken. Als kinderen meer water in plaats van zoete drankjes drinken, draagt dat bij aan een gezond gewicht. Evides had voor alle aanwezige kinderen een bidon en lesmateriaal over drinkwater.

Terug naar boven

Beeld

- Oude en actuele foto's van badplaats Ouddorp op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ouddorp (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Muziek: - Brassband Concordia.

- Veiligheid: - De Ouddorpse Reddingsbrigade (ORB) is aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland en heeft ten doel het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord. Dit doen zij door: Structurele bewaking van het Ouddorpse strand bij 't Flaauwe Werk en de Brouwersdam tijdens de zomermaanden; Incidentele bewaking van evenementen; Het geven van voorlichting, adviezen en demonstraties; Het organiseren van opleidingen; Evacuatie en hulpverlening bij overstromingen, samen met andere eenheden van de Nationale Reddingsvloot.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ouddorp.

Reacties

(1)

Ben als geboren Ouddorper (lang geleden verhuisd) Opzoek naar een afbeelding van het wapen van Ouddorp .
Weten jullie waar ik dat kan vinden , of kunnen jullie mij een afbeelding toesturen.
Ben al enige tijd opzoek , maar heb alleen een afbeelding kunnen vinden van 2 x 2 centimeter.
In afwachting van uw reactie ,
Vriendelijke groet; Marinus Moerkerke

Red.:
Kijkt u eens hierboven bij het kopje Status: daar staat een link naar het gemeentewapen.

Reactie toevoegen