Plaatsnamen onterecht of met foute benaming in de atlassen

plaatsnamen_onterecht_in_atlas_hilversumse_meent_kopie.jpg

De Topografische Dienst heeft zich kennelijk laten misleiden door deze komborden want Hilversumse Meent ten onrechte als plaatsnaam in de atlassen opgenomen. Het is nl. geen woonplaats maar - hoe bijna-enclave dan ook - een wijk van de plaats Hilversum.

De Topografische Dienst heeft zich kennelijk laten misleiden door deze komborden want Hilversumse Meent ten onrechte als plaatsnaam in de atlassen opgenomen. Het is nl. geen woonplaats maar - hoe bijna-enclave dan ook - een wijk van de plaats Hilversum.

Sommige plaatsnamen staan ten onrechte niet in de recente atlassen. Daar hebben wij elders op deze site een overzicht van gemaakt. Er staan ook plaatsnamen ten onrechte wél in recente atlassen (wij doelen daarbij met name op de edities 2004/2005 van de provinciale atlassen). Dat zijn bijvoorbeeld plaatsen die inmiddels zijn opgegaan in een naastgelegen dorp of stad > en daarmee dus van buurtschap of dorp zijn getransformeerd tot wijk > en daarmee dus geen aparte woonplaats meer zijn > en daarmee dus ook geen plaatsnaam meer zijn, of zijn getransformeerd tot recreatiegebied of bedrijventerrein en daarmee fysiek 'van de kaart zijn verdwenen'.

Om bij te dragen aan duidelijkheid hierin, en misverstanden hieromtrent te voorkomen dan wel op te lossen, stellen wij hieronder een overzicht op van vermelde plaatsnamen in recente atlassen die, en waaróm, in de praktijk redelijkerwijs niet (meer) als woonplaats zijn te beschouwen. Dit overzicht is een 'beginnetje' dat zich geleidelijk zal uitbreiden. In de praktijk gaat het al snel om enkele honderden plaatsnamen. Voor aanvullingen houden wij ons aanbevolen.

- Direct Z van station Driebergen-Rijsenburg staat een plaatsnaam, dus kennelijk veronderstelde buurtschap, Beerschoten in de atlassen. Wij kunnen hier echter in geen enkele bron, digitaal noch analoog, een bevestiging van vinden, en ook lokaal ingewijden zegt het niets (behalve als landgoed), dus een onterechte vermelding.

- De voormalige buurtschap De Bente is tegenwoordig deel van de bebouwde kom van het dorp Dalen.

- Crèvecoeur bij 's-Hertogenbosch wordt o.i. ten onrechte als buurtschap in de atlassen vermeld. Nergens anders wordt het (meer) als zodanig vermeld. Het is tegenwoordig namelijk nog 'slechts' een fort / militair oefenterrein. Zie bij Empel > Bezienswaardigheden.

- Engbergen gem. Oude IJsselstreek is tegenwoordig (alleen nog) een recreatiegebied, vallend onder de buurtschap Voorst.

- Gooi was vanouds een buurtschap van Hengelo GL maar wordt tegenwoordig beschouwd als onderdeel van de buurtschap Bekveld.

- Groot Deunk is geen buurtschap maar alleen een gebouwencomplex, dat valt onder de Aaltense buurtschap Barlo.

- De Herne staat als buurtschap te boek in de Topografische atlas Friesland, maar verder nergens. Het is ook gewoon een wijk van het dorp Terherne.

- De Hilversumse Meent heeft weliswaar blauwe plaatsnaamborden (komborden), en is dus een aparte 'bebouwde kom', maar is daarmee nog geen aparte 'woonplaats', maar een - weliswaar apart van de kern Hilversum gelegen - wijk van Hilversum, en hoort daarmee niet in een plaatsenregister of als plaatsnaam op een plattegrond.

- In de Topografische atlas Friesland (2004) staat een buurtschap Hoek vemeld O van Hempens, gem. Leeuwarden. Op oude(re) kaarten komt dat echter niet voor en het betreft slechts 1 boerderij, dus zelfs wij vinden het wat vergezocht om dit als 'plaats' te betitelen.

- Katerveer bij Zwolle is geen buurtschap (meer) maar maakt onderdeel uit van de buurtschap Spoolde.

- De voormalige buurtschap Meerten bij Lienden is inmiddels getransformeerd in een bedrijventerrein en de nieuwbouwwijk Nieuw-Meerten. Zie bij Lienden > Status.

- De voormalige buurtschap Merm bij Elst GL is inmiddels getransformeerd tot bedrijventerrein.

- Nieuwerhoek bij Loenen aan de Vecht staat ten onrechte als buurtschap in de atlassen. Die naam heeft alleen betrekking op het landhuis ter plekke en is volgens lokale ingewijden ook nooit een buurtschap geweest.

- Nieuw-Groevenbeek en Oud-Groevenbeek gem. Putten staan ten onrechte als buurtschappen in de atlassen, want deze namen komen wij overal alleen maar tegen als landgoed en niet ook als buurtschap.

- De voormalige buurtschap De Hel is tegenwoordig onderdeel van de bebouwde kom van het dorp It Heidenskip.

- De voormalige buurtschap Leebrug is sinds 2000 opgegaan in de Vinex-nieuwbouw van Houten-Zuid.

- Het Noordijkerveld N van Noordijk in de Achterhoek staat als buurtschap in de atlassen, maar komen wij alleen tegen als agrarisch gebied en natuurgebied in ontwikkeling.

- Norgervaart was ooit een aparte buurtschap maar is tegenwoordig onderdeel van de buurtschap Huis ter Heide.

- 't Oever in de gemeente Putten valt volgens de site van buurtschap Steenenkamer onder die buurtschap en zou dus geen aparte buurtschap (meer) zijn.

- De buurtschap (De) Schans gem. Westervoort is recentelijk getransformeerd tot nieuwbouwwijk Park De Schans.

- De oude delen van Sloten en Osdorp gem. Amsterdam hebben weliswaar nog wel een gezamenljike Dorpsraad, maar kun je geografisch (dus ook voor de atlassen) niet meer als 'plaats' beschouwen omdat zij inmiddels in de bebouwde kom van de stad Amsterdam liggen. Het zijn daarmee de facto 'wijken met een dorps karakter' of zo men wil 'dorpen in de stad', maar in de zin van een atlas zijn het geen 'plaatsen' (meer).

- In de Topografische atlas Friesland (2004) staat Z van Hempens nog een buurtschap Zuiderburen. Dat is tegenwoordig 'gewoon' een straat in het dorp Hempens. Zuiderburen is nu de naam van de nieuwbouwwijk N van Hempens.

- In de atlassen staat Het Zand nog als plaatsnaam bij Huissen, maar wordt tegenwoordig toch algemeen als wijk van Huissen beschouwd, dus niet meer als aparte plaats.

De volgende plaatsen staan met een foute benaming in de atlassen:
- Het Broek onder Wehl gem. Doetinchem (GL) staat inmiddels algemeen bekend als Wehlse Broek.

- In de Topografische atlas Drenthe (2004) staan in de index de buurtschappen Gasselternijveenschemond Eerste Dwarsdiep en Gasselternijveenschemond Tweede Dwarsdiep. Het dorp Gasselternijveenschemond zelf staat er daarentegen niet bij. Op de kaart ter plekke staat het gelukkig wel goed (bij de buurtschappen hoort het voorvoegsel Gasselternijveenschemond er tegenwoordig namelijk niet meer voor. Helaas, want daarmee heeft de toenmalige gemeente Gasselte en huidige gemeente Aa en Hunze zich wel de langste plaatsnaam van Nederland ontnomen...).

- Waspik-Zuid (NB) is weliswaar als plaatsnaam voor dit dorp ooit formeel vastgesteld maar nooit gangbaar geworden. In de praktijk spreekt men nog steeds - of wellicht beter gezegd: weer - van Waspik-Boven (zo staat het ook op richtingborden in de buurt).

De volgende plaatsen staan met een foute spelling in de atlassen:
- Het Beijersche (atlas) bij Stolwijk blijkt lokaal en ook op de recent geplaatste plaatsnaamborden als 't Beijersche te worden gespeld.

- 't Loo bij Eibergen staat in de atlassen foutief als Loo.

Reactie toevoegen