Plaatsnamen onterecht niet in de atlassen

balloerveld_onterecht_niet_in_atlas_kopie.jpg

Balloërveld is - naast het bekende eveneens aldaar gelegen gelijknamige natuurgebied - een formele woonplaats met officiële plaatsnaamborden, maar staat desondanks - ten onrechte dus - niet in de atlassen.

Balloërveld is - naast het bekende eveneens aldaar gelegen gelijknamige natuurgebied - een formele woonplaats met officiële plaatsnaamborden, maar staat desondanks - ten onrechte dus - niet in de atlassen.

covik_kaart_tot_ca._1970_kopie.jpg

In alle atlassen van medio 19e eeuw tot ca. 1970 wordt de buurtschap Covik O van Steenderen keurig als plaatsnaam vermeld (rechtsboven).

In alle atlassen van medio 19e eeuw tot ca. 1970 wordt de buurtschap Covik O van Steenderen keurig als plaatsnaam vermeld (rechtsboven).

covik_kaart_vanaf_ca._1970_kopie.jpg

Rond 1970 verdwijnt de plaatsnaam Covik ineens uit de atlassen. Als dat nou uit ruimtegebrek ter plekke was, konden we ons daar nog iets bij voorstellen. Maar zoals je ziet is er plek zat. Gevalletje zinloos geweld / moord op een plaatsnaam dus... :-(

Rond 1970 verdwijnt de plaatsnaam Covik ineens uit de atlassen. Als dat nou uit ruimtegebrek ter plekke was, konden we ons daar nog iets bij voorstellen. Maar zoals je ziet is er plek zat. Gevalletje zinloos geweld / moord op een plaatsnaam dus... :-(

labbegat_kaart_ca._1920_kopie.jpg

Wat helaas ook veel te vaak blijkt voor te komen in atlassen, is dat plaatsnamen in latere edities ineens niet meer vetgedrukt staan waardoor het geen plaatsnaam meer lijkt. Zo staat hier (ca. 1920) de naam Labbegat nog duidelijk vetgedrukt als plaatsnaam

Wat helaas ook veel te vaak blijkt voor te komen in atlassen, is dat plaatsnamen in latere edities ineens niet meer vetgedrukt staan waardoor het geen plaatsnaam meer lijkt. Zo staat hier (ca. 1920) de naam Labbegat nog duidelijk vetgedrukt als plaatsnaam

labbegat_en_hogevaart_verdwenen_als_plaatsnaam_op_de_kaart_kopie.jpg

... maar in de jaren veertig krijgt Labbegat ineens een kleiner lettertype, en sinds de jaren zestig is de naam zomaar iets naar het O verhuisd, waardoor de naam alleen nog op een weiland betrekking lijkt te hebben. Maar de buurtschap bestaat nog altijd!

... maar in de jaren veertig krijgt Labbegat ineens een kleiner lettertype, en sinds de jaren zestig is de naam zomaar iets naar het O verhuisd, waardoor de naam alleen nog op een weiland betrekking lijkt te hebben. Maar de buurtschap bestaat nog altijd!

Uit onze onderzoeken van de afgelopen jaren blijkt dat atlasmakers helaas nogal onzorgvuldig omspringen met onze huidige plaats(nam)en. Van de ca. 7.000 plaats(nam)en die er vandaag de dag in ons land nog zijn, staan er enkele honderden ten onrechte (nog of uberhaupt) wél in de recente atlassen. Daar hebben wij elders op deze site een overzicht van gemaakt. Anderzijds staan er tegelijkertijd ook nog enkele honderden buurtschappen - en daarmee geografisch gezien dús 'woonplaatsen' - ten onrechte niet (uberhaupt, of niet meer) in recente atlassen (wij doelen daarbij met name op de edities 2004/2005 van de provinciale atlassen, en daarmee doorgaans ook de opvolgende serie uit 2013/2015) en/of plaatsnamenlijsten en dergelijke overzichten.

'Vergeten plaatsen' dus, zou je kunnen zeggen. Sommige bestaan al (niet zelden eeuwen-)lang en hebben vaak wel in de atlassen gestaan, maar zijn zomaar uit recente edities verwijderd en staan er dus niet meer in - zie als voorbeeld uit vele de afbeeldingen van de buurtschap Covik 'voor en na' elders op deze pagina - , andere zijn pas in de afgelopen jaren ontstaan of hebben pas recent plaatsnaamborden gekregen en zijn daardoor pas expliciet ter plekke zichtbaar geworden, en daarmee in die zin verklaarbaar dat zij nog niet in atlassen worden vermeld.

Hieronder volgen enkele voorbeelden die hetzij nog nooit in atlassen vermeld zijn geweest, hetzij op enig moment wat ons betreft ten onrechte uit de atlassen zijn verdwenen, en die wat ons betreft (weer) in de atlassen vermeld zouden moeten worden (de bijzonderheden worden op de respectievelijke homepages toegelicht). Wij vermoeden dat het er uiteindelijk zeker enkele honderden zullen blijken te zijn. Waarmee wij, satirisch doch met serieuze ondertoon, inmiddels wel van 'plaatsnaamgenocide' durven spreken... Hoeveel het er precies zullen zijn, blijkt pas als wij gereed zijn met onze inventarisaties. Dat duurt nog wel 'even'. Voor aanvullingen houden wij ons aanbevolen.

Groningen:

- Antum.

- Bokhörn.

- Bokkebuurt.

- Bokum.

- Bombay.

- Bremen.

- Buikstede.

- Carel Coenraadpolder.

- Crangeweer.

- De Eest.

- De Groeve (Zeerijp).

- De Heemen (Woldendorp).

- De Kampen (Oldehove).

- De Knijp.

- De Linde.

- De Palen.

- De Tenten.

- De Wieren (Lutjegast).

- Diepswal (Leek).

- Dingen.

- Finsterwolderhamrik.

- Gaaikemadijk.

- Gaaikemaweer.

- Hamdijk.

- Hamrik.

- Heidenschap.

- Heuvelderij.

- Hilmahuis.

- Ikum.

- Keuningswijk.

- Klein Harkstede.

- Kokswijk.

- Kopaf.

- Koudehoek.

- Kroonpolder.

- Kroonsfeld.

- Langerijp.

- Lesterhuis.

- Bij Maarslag staat alleen Groot Maarslag vermeld, niet Klein Maarslag.

- Malijk.

- Menkeweer.

- Noordpolder.

- Oostwolderhamrik.

- Oudedijk (Drieborg).

- Oude Statenzijl.

- Oude Verlaat.

- Overdiep.

- Pama.

- Plaggenborg.

- Plattenburg.

- Reiderwolderpolder.

- Renneborg.

- Rodewolt.

- Scheve Klap.

- Stadspolder.

- Trimunt.

- Verbindingsweg.

- Vliedorp.

- Weenderveld.

- Wildeveld.

- Willemsstreek.

- Zandwijk (Zevenhuizen).

- Zuiderburen.

- De volgende plaatsnamen stonden t/m de editie 2014 nog niet in de provinciale atlas, maar staan wel in de kennelijk herziene editie 2016: - Abbeweer. - Aduarder Voorwerk. - Arwerd (Sauwerd). - Boerdam. - Bovenstreek (Bellingwolde). - De Bouwte. - De Heemen (Blijham). - De Kuilen. - De Oerde. - De Schoor. - De Vennen (Tinallinge). - De Vennen (Veelerveen). - Fransumer Voorwerk. - Hammeland. - Hanetange. - Hiddingezijl. - Kielhuppen. - Klontjebuurt. - Lauderbeetse. - Lutje Marne. - Lyskemeer. - Oosterhörn. - Ossenmarke. - Rodeschool. - Schapehals (zij het met een spelfoutje; als Schaphals). - Steentil. - Stobben. - Ter Walslage. - Tijum. - Tolhek. - Valcum. - Veerste Veldhuis. - Vlagtwedder-Barlage (zij het met een spelfoutje; als Vlagtwedde-Barlage). - Vogelzang. - Voorwold.

Fryslân:

- Ballingbuer.

- Beintemahûs.

- Bekhof.

- Bentemaden.

- Bovenburen.

- Bovenveld.

- Bûterheideveld.

- De Blijnse.

- De Bûnte Hûn.

- De Dellen (Oudwoude).

- De Kletten.

- De Koelanden.

- De Monden.

- De Riete.

- De Wurden.

- Dellewal.

- Drie Tolhekken.

- Egypte (Nijeberkoop).

- Elleboog.

- Formerum-Noord.

- Gersloot-Polder.

- Hanenburch.

- 't Hoogezand.

- Klazinga.

- Kostverloren (Heerenveen).

- Koudenburg.

- Leechlân.

- Marsherne.

- Medhuizen.

- Mûntsetille (Monniketille).

- Nanninga.

- Nieuwe Vaart (Appelscha).

- Noarderein.

- Noed.

- Oud Beets.

- Overburen.

- Pean.

- Poelhúzen.

- Prandinga.

- Rolpaal (Haulerwijk).

- Schrappinga.

- Schuilenburg (Hindeloopen).

- Sieswerd.

- 't Skoar.

- Slyp.

- Spitsendijk.

- Steenvak.

- Swaerd.

- Ter Lune.

- Tolsum.

- War.

- Welgelegen.

De volgende plaatsnamen staat sinds de editie 2015 wel in de provincie-atlas:

- De Leste Stuver. - Eastwâld. - Horp. - It Wiel. - Littenserbuorren. - Midsland-Noord. - Scharnehuizen. - Weardebuorren (zij het fout gespeld; als Weardebourren).

Drenthe:

- Ballast.

- Balloërveld.

- De Loo (Dalen).

- Eldijk.

- Langerak (Geesbrug).

- De volgende plaatsnamen staan sinds de editie 2015 wel in de provincie-atlas:

- Bosje. - Dijkhuizen (Ruinerwold). - Foxel.

Overijssel:

- Hardenbergerveld.

- Ommerkanaal.

Gelderland:

- Bekmansbroek / 't Veller.

- Berghuizen.

- Bosheurne.

- Covik. Zie de kaarten op deze pagina van de buurtschap Covik, als voorbeeld-casus van de vele honderden plaats(nam)en die op enig moment 'zomaar', zonder legitieme reden, uit de atlassen, en daarmee later dús uit het spraakgebruik, uit het postcodeboek, qua bebording e.d., zijn verdwenen. Wat ons betreft keren die plaatsnamen weer terug in de atlassen, met bijbehorende plaatsnaambordjes ter plekke. We zien niet waarom iemand dat níet zou (moeten) willen. Het lijkt óns eerlijk gezegd een open deur; uit maatschappelijk ((h)erkenning van de identiteit van de inwoners), cultuurhistorisch en toeristisch oogpunt.

- Geerstraat.

- Havikhorst.

- Holdeurn.

- De Kroezenhoek.

- 't Klooster.

- Lakemond.

- Langen.

- Ooijse Schependom.

- Pottum.

- Veldhuizen.

- De Veluwe.

- Voor-Beltrum.

- Worth-Rheden.

- Zilven.

Utrecht:

- Botshol.

- 's-Gravensloot.

- Haanwijk.

- Oud-Rijsenburg.

- Palmstad.

- Wieksloot.

Noord-Holland:

- Bartelsluis.

- Westmijzen.

- Zittend.

Zuid-Holland:
- Abessinië.

- Achterland.

- Achthuizen bij Nieuw-Lekkerland.

- Klarebeek.

- Piet Gijzenbrug.

- Westveen.

Zeeland:

- 't Eiland.

- Molembaix.

- Nieuw-Abeele.

- Perkpolder.

- Plankendorp.

- Snabbeldorp.

- Werendijke.

- Zwartenhoek.

Noord-Brabant:

- Biesheuvel.

- 't Hoekske bij Oosteind.

- 't Hoekske bij Ulvenhout.

- Labbegat.

- Schoorveld.

Limburg

- Waterschei.

Reactie toevoegen