Plaatsnamen onterecht niet in de atlassen

balloerveld_onterecht_niet_in_atlas_kopie.jpg

Balloërveld is - naast het bekende eveneens aldaar gelegen gelijknamige natuurgebied - een formele woonplaats met officiële plaatsnaamborden, maar staat desondanks - ten onrechte dus - niet in de atlassen.

Balloërveld is - naast het bekende eveneens aldaar gelegen gelijknamige natuurgebied - een formele woonplaats met officiële plaatsnaamborden, maar staat desondanks - ten onrechte dus - niet in de atlassen.

covik_kaart_tot_ca._1970_kopie.jpg

In alle atlassen van medio 19e eeuw tot ca. 1970 wordt de buurtschap Covik O van Steenderen keurig als plaatsnaam vermeld (rechtsboven).

In alle atlassen van medio 19e eeuw tot ca. 1970 wordt de buurtschap Covik O van Steenderen keurig als plaatsnaam vermeld (rechtsboven).

covik_kaart_vanaf_ca._1970_kopie.jpg

Rond 1970 verdwijnt de plaatsnaam Covik ineens uit de atlassen. Als dat nou uit ruimtegebrek ter plekke was, konden we ons daar nog iets bij voorstellen. Maar zoals je ziet is er plek zat. Gevalletje zinloos geweld / moord op een plaatsnaam dus... :-(

Rond 1970 verdwijnt de plaatsnaam Covik ineens uit de atlassen. Als dat nou uit ruimtegebrek ter plekke was, konden we ons daar nog iets bij voorstellen. Maar zoals je ziet is er plek zat. Gevalletje zinloos geweld / moord op een plaatsnaam dus... :-(

In ons land bevinden zich vele honderden buurtschappen - en daarmee geografisch gezien dús 'woonplaatsen' - die ten onrechte niet voorkomen in recente atlassen. 'Vergeten plaatsen' dus, zou je kunnen zeggen. Sommige bestaan al (niet zelden eeuwen-)lang en hebben vaak wel in de atlassen gestaan, maar zijn zomaar uit recente edities verwijderd en staan er dus niet meer in - zie de afbeelding van de buurtschap Covik 'voor en na', als een van de vele voorbeelden van de 'genocide op plaatsnamen' die de afgelopen decennia in de atlassen heeft plaatsgevonden - , andere zijn pas in de afgelopen jaren ontstaan of hebben pas recent plaatsnaamborden gekregen en zijn daardoor pas expliciet ter plekke zichtbaar geworden, en daarmee in die zin verklaarbaar dat zij nog niet in atlassen worden vermeld.

Hieronder volgen enkele voorbeelden die hetzij nog nooit in atlassen vermeld zijn geweest, hetzij op enig moment wat ons betreft ten onrechte uit de atlassen zijn verdwenen, en die wat ons betreft (weer) in de atlassen vermeld zouden moeten worden (de bijzonderheden worden op de respectievelijke homepages toegelicht).

Groningen:

- Bokhörn.

- Bokkebuurt.

- Heidenschap.

- Heuvelderij.

- Oude Verlaat.

- Trimunt.

Fryslân:

- Beintemahûs.

- Gersloot-Polder.

- De Kletten.

- De Leste Stuver (De Laatste Stuiver) staat sinds 2015 in de atlassen.

- Mûntsetille (Monniketille).

- Noarderein.

- Noed.

- Oud Beets.

- Welgelegen.

Drenthe:

- Balloërveld.

Overijssel:

- Hardenbergerveld.

- Ommerkanaal.

Gelderland:

- Bekmansbroek / 't Veller.

- Berghuizen.

- Bosheurne.

- Covik. Zie de kaarten op deze pagina van de buurtschap Covik, als voorbeeld-casus van de vele honderden plaats(nam)en die op enig moment 'zomaar', zonder legitieme reden, uit de atlassen, en daarmee later dús uit het spraakgebruik, uit het postcodeboek, qua bebording e.d., zijn verdwenen. Wat ons betreft keren die plaatsnamen weer terug in de atlassen, met bijbehorende plaatsnaambordjes ter plekke. We zien niet waarom iemand dat níet zou (moeten) willen. Het lijkt óns eerlijk gezegd een open deur; uit maatschappelijk ((h)erkenning van de identiteit van de inwoners), cultuurhistorisch en toeristisch oogpunt.

- Geerstraat.

- Havikhorst.

- Holdeurn.

- De Kroezenhoek.

- 't Klooster.

- Lakemond.

- Langen.

- Ooijse Schependom.

- Pottum.

- Veldhuizen.

- De Veluwe.

- Voor-Beltrum.

- Worth-Rheden.

- Zilven.

Utrecht:

- Botshol.

- Haanwijk.

- Oud-Rijsenburg.

- Palmstad.

Noord-Holland:

- Bartelsluis.

- Westmijzen.

- Zittend.

Zuid-Holland:
- Abessinië.

- Achterland.

- Achthuizen bij Nieuw-Lekkerland.

- Klarebeek.

- Piet Gijzenbrug.

- Westveen.

Zeeland:

- 't Eiland.

- Molembaix.

- Nieuw-Abeele.

- Perkpolder.

- Plankendorp.

- Snabbeldorp.

- Werendijke.

- Zwartenhoek.

Noord-Brabant:

- Biesheuvel.

- 't Hoekske bij Oosteind.

- 't Hoekske bij Ulvenhout.

- Labbegat.

- Schoorveld.

Limburg

- Waterschei.

Reactie toevoegen