Bleiswijk

Plaats
Dorp
Lansingerland
Schieland
Zuid-Holland

Bleiswijk-MSD-20100423-195998.jpg

Bleiswijk, Lansingerland, Zuid Holland

Bleiswijk, Lansingerland, Zuid Holland

Bleiswijk-MSD-20100423-195938.jpg

Bleiswijk, Lansingerland, Zuid Holland

Bleiswijk, Lansingerland, Zuid Holland

Bleiswijk-MSD-20100423-196003.jpg

Bleiswijk, Lansingerland, Zuid Holland

Bleiswijk, Lansingerland, Zuid Holland

bleiswijk_bleiswijkse_verlaat_1.jpg

Bleiswijk, Bleiswijkse Verlaat

Bleiswijk, Bleiswijkse Verlaat

bleiswijk_bleiswijkse_verlaat_2.jpg

Bleiswijk, Bleiswijkse Verlaat

Bleiswijk, Bleiswijkse Verlaat

bleiswijk_molenromp_b-2.jpg

Bleiswijk, molenromp B-2

Bleiswijk, molenromp B-2

bleiswijk_molenromp_c-1.jpg

Bleiswijk, molenromp C-1

Bleiswijk, molenromp C-1

bleiswijk_rk_kerk_onze_lieve_vrouwe_visitatie_1.jpg

Bleiswijk, RK kerk Onze Lieve Vrouwe Visitatie

Bleiswijk, RK kerk Onze Lieve Vrouwe Visitatie

bleiswijk_molenromp_boezemmolen_3.jpg

Bleiswijk, molenromp Boezemmolen 3

Bleiswijk, molenromp Boezemmolen 3

ZH gemeente Bleiswijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Bleiswijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Bleiswijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Bleiswijk

Terug naar boven

Status

- Bleiswijk is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Schieland, gemeente Lansingerland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2006.

- Onder het dorp Bleiswijk vallen ook de buurtschappen Hollevoeterbrug (deels) en Kruisweg.

- Wapen van de voormalige gemeente Bleiswijk.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1242 Blesewic, 1281-1284 Blesewike, 1343 Bleeswijc, 1494 Bleyswijck.

Naamsverklaring
Naam van een in 1242 uitgegeven veenontginning. Samenstelling van wijk 'nederzetting, vaak met speciale functie' (zie Wijk aan Zee) en bles(se), misschien 'lichte of kale plek', of anders de persoonsnaam Blese (mogelijk oorspronkelijk een bijnaam). (1)

Terug naar boven

Ligging

Bleiswijk ligt NO van Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs (gedrieën worden zij ook wel de 3B-hoek genoemd), ZO van Zoetermeer en grenst in het O aan het riviertje de Rotte.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Bleiswijk 194 huizen met 1.472 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 187/1.427 (= huizen/inwoners) en buurtschap Kruisweg 7/45. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 4.000 huizen met ruim 10.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De ontwikkeling van Bleiswijk van begin tot heden kan in vier hoofdfasen worden onderscheiden: 1) het ontginningstijdperk, 2) de vervening, 3) de droogmaking en 4) het ontstaan van het huidige dorp. De laagveengronden rond Bleiswijk zijn vanaf ca. 1100 ontgonnen en waren aanvankelijk zeer geschikt voor akkerbouw. Door het inklinken en verweren van de grond, daalde het maaiveld en steeg het grondwaterpeil, waardoor alleen veeteelt nog mogelijk was. Door de behoefte van de omliggende steden aan brandstof, werd vanaf ca. 1500 het veen afgegraven ten behoeve van turfwinning. Dat bleek een goede inkomstenbron. Toen de bovengrondse turf op was, ging men over op het 'slagturven': de turf werd onder water opgebaggerd, te drogen gelegd, versneden en vervoerd naar de omliggende steden. Rond 1700 kwam ook daar een einde aan. Sindsdien bestond het grondgebied van Bleiswijk dankzij de afgravingen voor 80 procent uit water. Er brak een periode aan van armoede, en risico's van overstromingen en verdere afkalving van het weinige nog overgebleven hooggelegen veenland.

In 1772 werd begonnen met het droogmalen van de Bleiswijkse droogmakerij. Binnen 10 jaar intensief malen met behulp van 7 molengangen met windmolens waren de polders leeggemalen. De zo ontstane Bleiswijkse kleipolders waren - weer - zeer geschikt voor akkerbouw. Op de kalkrijke zeekleigronden legde men zich toe op het telen van handelsgewassen zoals granen, vlas en aardappelen. De zwaardere kleigronden werden gebruikt als grasland.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij:

- Oudheidkundige Vereniging Bleiswijk.

- Historisch Museum Bleiswijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bleiswijk heeft 4 rijksmonumenten.

- Bleiswijk heeft 14 gemeentelijke monumenten.

- Hervormde kerk Het Anker uit 1532 (Kerkstraat 4).

- Hervormde (PKN) Dorpskerk.

- De RK kerk Onze Lieve Vrouwe Visitatie is gebouwd in 1855 in neoclassicistische waterstaatsstijl.

- Gereformeerde kerk (PKN).

- Van de in totaal 27 molens die ooit aan de rand van de Bleiswijkse droogmakerij hebben gestaan, zijn nog slechts 2 molenrompen over, namelijk molenromp A-1 en molenromp C-1. Zie verder het boeiende verhaal over de droogmakerij en zijn molens op de site Molendatabase.nl.

- De schutsluis Bleiswijkse Verlaat is gebouwd in 1774 en gerestaureerd in 1972. Tijdens de vervening telde Bleiswijk 4 sluizen van dit type. Zij ontsloten het binnenwater met de Rotte en maakten het turfvervoer en later het vervoer van landbouwproducten naar Rotterdam, via het water, mogelijk. De sluis heeft puntdeuren en houten sluismuren met jukken. Hij ligt tussen de Rottemeren en de Heulsloot, nabij Rottedijk nr. 15. De sluis wordt niet meer bediend. In 2015 is het Bleiswijkse Verlaat wederom gerestaureerd.

- Gevelstenen in Bleiswijk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- IJsclub Bleiswijk is de oudste vereniging van het dorp, opgericht in 1885. Bij vorstperioden worden er ijsactiviteiten georganiseerd op de Lange Vaart zoals lange- en kortebaan wedstrijden. Tevens wordt bij lange vorstperioden samen met Zevenhuizen de 'Molentocht' op de Rottemeren verzorgd.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2012 is het nieuwe recreatiegebied de Bleiswijkse Fles gerealiseerd.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Bleiswijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Sport: - Korfbalvereniging Weidevogels is de enige korfbalvereniging in de gemeente Lansingerland. Ze spelen op locaties in Bleiswijk.

Reactie toevoegen