Bergschenhoek

Plaats
Dorp
Lansingerland
Schieland
Zuid-Holland

bergschenhoek dorpsgezicht 1903 [640x480].jpg

Bergschenhoek Dorpsgezicht 1903

Bergschenhoek Dorpsgezicht 1903

ZH gemeente Bergschenhoek in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Bergschenhoek in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Bergschenhoek in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Bergschenhoek

Terug naar boven

Status

- Bergschenhoek is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Schieland, gemeente Lansingerland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2006.

- Tot 1811 maakte Bergschenhoek deel uit van het ambacht Hillegersberg en Rotteban (dat de kernen Hillegersberg, Terbregge en Bergschenhoek omvatte). De straatnaam Rottebandreef in de buurtschap Rotte verwijst hier nog naar. Op 21 oktober 1811 scheidt Bergschenhoek zich af van Hillegersberg. Een oude grenspaal, die stond tussen Bleiswijk en 'Hillegersberg en Rotteban', staat tegenwoordig voor het voormalige gemeentehuis van Bergschenhoek.

- Wapen van de voormalige gemeente Bergschenhoek.

- Onder het dorp Bergschenhoek valt ook de buurtschap Rotte.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Inwoners van Bergschenhoek heten Hoeksenaren of Hoeksenaars.

Oudere vermeldingen
Eind 15e eeuw ten Hoeck of den Hoeck nabij den Berch.

Naamsverklaring
Geschriften uit het einde van de 15e eeuw maken melding van een nederzetting den hoeck of ten Hoeck, 'nabij den Berch', oftewel het nabijgelegen Hillegersberg. Al snel spreekt men van 'den Bergschen Hoeck'.

Terug naar boven

Ligging

Bergschenhoek ligt O van Berkel en Rodenrijs, ZW van Bleiswijk (het gebied van deze 3 dorpen wordt gezien hun voorletters ook wel de 3B-hoek genoemd), direct N van Rotterdam(-Hillegersberg).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Bergschenhoek, die slechts het dorp omvat, 144 huizen met 1.014 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 7.000 huizen met ca. 17.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1978 is in Bergschenhoek een visfuik opgegraven uit ca. 4300 v.Chr. Deze vondst toont aan dat al in de prehistorie mensen naar dit gebied kwamen. Rondtrekkende jagers en vissers hadden hier een klein kamp gemaakt op een drijvend stuk veen. De ontstaansgeschiedenis van het huidige Bergschenhoek is zeer vergelijkbaar met die van buurdorp Bleiswijk, waar het gaat om de veenontginningen, de turfwinning en daarna (eind 18e eeuw) de droogmaking van het door de turfwinning grotendeels tot plassen omgevormde gebied. Zie verder bij Bleiswijk. Het dorpscentrum (De Kruin), de Bergweg en de Oosteindseweg liggen nog altijd ongeveer vier meter hoger dan de omgeving. De huidige woonwijken rond het centrum bevinden zich in feite op de bodem van de drooggelegde en uitgegraven plassen.

In 1573 wordt de Rooms-katholieke Kerk verboden in de Hollandse gewesten. In 1649 wil men in het geheim een statie (parochie) vestigen in de polder van Schieland en heeft daarbij Bergschenhoek op het oog. In 1652 komt hier een 'schuilkerk'. In 1658 komt er een gereformeerde kerk.

In de 20e eeuw ontwikkelt Bergschenhoek zich als een plattelandsdorp met voornamelijk glastuinbouw. Vanaf de jaren negentig groeit de gemeente in het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) uit van een landelijk dorp van 5.000 zielen tot een moderne woongemeente met thans ca. 17.000 inwoners.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Bergschenhoek, kun je terecht bij Historische Vereniging den Berchsen hoeck.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bergschenhoek heeft 6 rijksmonumenten.

- Bergschenhoek heeft 7 gemeentelijke monumenten.

- RK St. Willibrordkerk uit 1910.

- Hervormde Kerk (PKN) uit 1973, met toevoegingen uit 1992.

- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt uit 2003.

- Molen Nr. 4 van de G-gang van de Bleiswijkse Droogmakerij (De G-4) staat in de buurtschap Rotte.

- Het Polderhuis (Bergweg Noord 1) uit 1906, oorspronkelijk een gebouw van het Hoogheemraadschap van Schieland, is tegenwoordig in gebruik als muziekschool en cultureel centrum.

- Het oudste gebouw uit de Dorpsstraat (een winkel met woonhuis) stamt uit 1846.

- Boerderij met schuur en schaapskooi (samen 3 rijksmonumenten) aan de Oosteindseweg 64.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- ZO van Bergschenhoek liggen de recreatiegebieden Hoge Bergse Bos en Lage Bergse Bos, met onder meer een golfbaan, een skihelling en een mountainbikeparcours. De gebieden maken deel uit van recreatiegebied Rottemeren.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Bergschenhoek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Bergschenhoek.

Reactie toevoegen